Top

Calitate procesuală

Prin decizia civilă nr.812/R din 2.11.2005, Curtea de Apel Galaţi a admis recursul declarat de pârâtul S.R., prin M.F.P. împotriva deciziei civile nr. 944 din 17.06.2004 a Curţii de Apel Galaţi, pe care a modificat-o în sensul că a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi a respins acţiunea pentru restituire obiecte din aur formulată de reclamantul Ş. P. în contradictoriu cu S.R., pentru lipsa calităţii procesuale pasive.

Instanţa de apel a ignorat disp.art.40 alin.2 din H.G. nr.1344/2003 privind Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase care stabilesc că reprezentarea S.R. în faţa instanţelor de judecată în cererile de acest gen este asigurată de către B.N.R.

Etichete: