Top

Acţiune în constatare ca fiind perfectă vânzarea-cumpărarea unui imobil în baza unui act sub semnătură privată.Cale de atac.Competenţa de soluţionare.

Acţiunea prin care se solicită constatarea ca fiind perfectă vânzarea-cumpărarea unei suprafeţe de teren intravilan de 616 mp, la preţul de 250.000 lei stabilit în actul sub semnătură privată, „chitanţă”, este una evaluabilă în bani, astfel că stabilirea competenţei de soluţionare se face prin prisma dispoziţiilor art.1 pct.1 cod procedură civilă raportat la art.282/1 cod procedură civilă.

Decizia civilă nr. 114/R din 7.02.2006 a Curţii de Apel Galaţi.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că la data de 15.09.1994 a cumpărat de la mama pârâtului, în prezent decedată, suprafaţa de 616 mp teren arabil, la preţul de 200.000 lei prin act sub semnătură privată.

În anul 1996 vânzătoarea a decedat înainte de autentificarea actului, iar terenul cumpărat de reclamant a fost ocupat de pârât, stăpânindu-l şi în prezent.

Judecătoria Panciu prin sentinţa civilă nr. 654/2005 a admis acţiunea şi a constatat perfectă vânzarea-cumpărarea privind terenul în suprafaţă de 616 mp la preţul de 200.000 lei.

Tribunalul Vrancea, prin decizia civilă nr.400/2005 a admis apelul, a schimbat în tot sentinţa civilă atacată în sensul că a respins acţiunea în constatare ca fiind prescrisă, cu motivarea că în speţă sunt incidente dispoziţiile art.3 din decretul nr.167/1958.

În recurs, Curtea de Apel Galaţi a invocat din oficiu excepţia necompetenţei materiale de soluţionare a recursului având în vedere că potrivit art.282/1 cod procedură civilă nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă cât şi în materie comercială, deci sunt supuse numai recursului, cale de atac ce se soluţionează de instanţa imediat următoare celei care a soluţionat fondul cauzei (art.299 alin.2 cod procedură civilă).

Cum obiectul acţiunii constă în perfectarea unui act de vânzare-cumpărare privind o suprafaţă de teren a cărei contravaloare nu depăşeşte un miliard, Curtea a constatat că în mod greşit Tribunalul a soluţionat cauza ca instanţă de apel, câtă vreme avea obligaţia să califice calea de atac ca fiind recursul, faţă de dispoziţiile mai sus menţionate.

Etichete: