Top

RECURS ÎMPOTRIVA UNEI DECIZII CIVILE PRIN CARE S-A CONSTATAT PERIMAREA UNEI CERERI DE REVIZUIRE FORMULATĂ ÎMPOTRIVA UNEI DECIZII CIVILE DATĂ DE O INSTANŢĂ DE RECURS .INADMISIBILITATE

Prin cererea formulată de revizuientul F. M. s-a solicitat revizuirea unei decizii date de o instanţă de recurs.

Întrucât cererea de revizuire a stat în nelucrare mai mult de 1 (un ) an potrivit disp.art.248 al.1 C.pr.civ.s-a constatat perimarea acesteia, pronunţându-se o decizie civilă irevocabilă.

Împotriva acestei decizii civile s-a formulat recurs întemeiat pe disp.art.253 al.2 C.pr.civ.

S-a considerat că recursul este inadmisibil şi a fost respins ca atare.

S-a reţinut de instanţa de recurs că potrivit art.328 C.pr.civ. hotărârea dată asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită, astfel că hotărârea prin care se soluţionează o cerere de revizuire a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs – care este irevocabilă- nu este supusă nici unei căi de atac fiind şi ea irevocabilă.

S-a mai arătat că potrivit art.298 al.11 C.pr.civ. orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel , recurs, revizuire se perimă de drept.

Deşi art.253 al.2 C.pr.civ. prevede că hotărârea prin care s-a constatat perimarea este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronunţare aceasta se aplică numai în situaţia în care s-a constatat perimarea unei cereri de chemare în judecată sau a unui apel.

Hotărârea prin care se constată perimarea unei cereri de recurs , cât şi a unei contestaţii în anulare şi a unei cereri de revizuire introduse împotriva unei hotărâri irevocabile care la rândul lor sunt irevocabile ca şi hotărârea împotriva căreia sunt îndreptate, nu este supusă nici unei căi de atac fiind şi ea irevocabilă.

Decizia civilă nr.260 din 5.04.2006 a Curţii de Apel Galaţi

Etichete: