Top

Art.86 din Legea nr.188/1999 – normă de protecţie socială.

Critica referitoare la neobservarea imperativităţii art.85 pct.1 din Legea nr.188/1999 este nefondată, sub aspectul faptul că instanţa de fond, nu a legat acordarea preavizului pentru persoanele eliberate din funcţie de existenţa unui prejudiciu efectiv diferit.

În cauză s-a dovedit şi în ipoteza neacordării preavizului situaţia în sine, nu a fost de natură prejudiciabilă, întrucât, pârâta, a identificat posturile vacante, dispunând finalmente numirea reclamantului pe una din aceste funcţii.

Etichete: