Top

Apel judecat în lipsa inculpatului, procedură viciată. Casare şi trimitere spre rejudecare la aceeaşi instanţă

Prin sentinţa penală nr. 1875/22.04.2004 a Judecătoriei Galaţi, inculpatul C.I. a fost condamnat la 3 ani închisoare cu privare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată şi în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 37 lit. b Cod penal.

A fost obligat inculpatul la despăgubiri civile la cheltuieli judiciare către stat.

În fapt, inculpatul în perioada 31.12.2002- 01.01.2003 a sustras bunuri din autoturisme de la mai multe părţi vătămate, pe care apoi le valorifica şi îşi însuşea sumele luate.

Împotriva acestei sentinţe, în termenul prevăzut de lege, a declarat apel inculpatul, indicând în cererea de apel domiciliul, strada şi numărul.

În motivare, inculpatul C.I. a criticat sentinţa ca fiind netemeinică, întrucât instanţa nu a ţinut cont de situaţia lui familială, de faptul că a fost sincer şi că se impunea reţinerea circumstanţelor atenuante, cu efect la dozarea şi individualizarea pedepsei.

Prin decizia penală nr. 778/12.10.2004 Tribunalul Galaţi a respins apelul ca nefondat şi l-a obligat pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat.

În motivarea soluţiei, instanţa de apel a precizat că nu se impune reducerea pedepsei întrucât inculpatul nu se află la primul impact cu legea penală.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul C.I., în termenul prevăzut de lege. Hotărârea pronunţată de instanţa de apel a fost criticată ca fiind nelegală întrucât cauza în apel s-a judecat în lipsa sa, cu toate că în cererea de apel a indicat adresa exactă de domiciliu – comuna, strada şi numărul locuinţei.

În judecarea recursului, Curtea a constatat într-adevăr că apelul declarat de inculpat este fondat şi că hotărârea instanţei de apel este nelegală.

Inculpatul, în cererea de apel, a indicat domiciliul stabil (comună, stradă şi număr).

La două termene de judecată, inculpatul a fost citat indicându-se doar comuna, fără a se arăta strada şi numărul locuinţei sale, situaţie în care procedura nu a fost corect îndeplinită, încălcându-se dispoziţiile legale care reglementează desfăşurarea procesului penal, aspect care atrage după sine, potrivit art. 197 alin. 1 Cod procedură penală, nulitatea hotărârii pronunţate.

Inculpatul necunoscând termenul de judecată, a fost lipsit de dreptul de a se apăra, de a formula cereri sau de a depune înscrisuri prin apărătorul desemnat din oficiu ori ales, aducându-i-se acestuia un grav prejudiciu care nu poate fi remediat decât prin reluarea judecăţii de către aceeaşi instanţă.

Etichete: