Top

Aplicarea greşită a dispoziţiilor referitoare la competenţa materială.

Prin decizia civilă nr. 515 din 6 iunie 2006, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr. 2045/2006 s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

S-a reţinut că în mod eronat a apreciat aceasta că îi revine Curţii de Apel Galaţi competenţa de soluţionare a recursului declarat de reclamanta M.N. împotriva deciziei civile nr. 318/A/10.03.2004 a Curţii de Apel Galaţi. Întrucât prin această decizie pronunţată ca instanţă de apel, Curtea a cenzurat o hotărâre pronunţată de Tribunal în fond, competenţa materială de soluţionare a recursului revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti.

Verificându-şi competenţa materială de soluţionare a recursului – urmare excepţiei necompetenţei invocate, Curtea a constatat faptul că greşit s-a dispus „scoaterea cauzei” de pe rolul Înaltei Curţi şi trimiterea spre competentă soluţionare, deşi instanţa respectivă a cenzurat deja legalitatea deciziei pronunţate în apel.

În acest context, se impunea casarea deciziei pronunţate de Curtea de Apel – în apel, cu recomandarea rejudecării cauzei în complet de recurs.

S-au încălcat astfel normele imperative referitoare la competenţa materială.

Tags: