Top

Obligaţia prevăzută de art. 128 alin. 1 din Legea nr. 64/1995 republicată, aceea de comunicare copii de pe raportul final tuturor creditorilor, este una imperativă.

Decizia nr. 365/R/10 mai 2006, pronunţată în dosarul nr. 1609/44/2006

Prin sentinţa civilă nr. nr. 481/30.11.2005, pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr. 139/LJ/2004 al Tribunalului Galaţi, s-a aprobat raportul final întocmit de lichidatorul judiciar SC Cont Expert SRL Tecuci.

S-a dispus închiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. „Romtranzact 2000” S.R.L. Tecuci, în temeiul art. 131 alin. 2 rap. la art. 2 din Legea 64/1995 republicată.

S-a dispus radierea debitoarei din registrul comerţului.

S-a dispus plata sumei de 2800 RON reprezentând onorariu către lichidatorul judiciar S.C. „Cont Expert” S.R.L. Tecuci.

Conform art. 135 din lege au fost descărcaţi judecătorul sindic şi lichidatorul judiciar de orice îndatoriri referitoare la procedură, debitori şi creditori.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Tecuci, susţinând că au fost încălcate disp. art. 128 din Legea nr. 64/1995 republicată, în sensul că, anterior termenului din 30.11.2005, creditoarei recurente nu i-a fost comunicat raportul final.

Curtea de Apel a admis recursul declarat de creditoare, a casat sentinţa civilă nr. 481/2005 şi a dispus trimiterea cauzei, spre rejudecare, la aceeaşi instanţă.

Pentru a hotărî astfel, a reţinut că potrivit art. 128 alin. 1 din Legea 64/1995 republicată, după ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecătorului sindic un raport final împreună cu un bilanţ general; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor şi debitorului şi vor fi afişate la uşa instanţei.

În speţă, raportul final întocmit de lichidatorul judiciar S.C. „Cont Expert” S.R.L Tecuci a fost afişat la uşa instanţei la data de 29.10.2005 (fila 79 dosar fond), însă nu a fost comunicat creditoarei recurente.

Or, obligaţia prevăzută de art. 128 alin. 1 din lege în sarcina lichidatorului, aceea de comunicare de copii de pe raportul final tuturor creditorilor, este una imperativă.

Caracterul imperativ al normei rezultă din modul de redactare a textului de lege: „vor fi comunicate tuturor creditorilor.”

Vătămarea ce s-a cauzat recurentei-creditoare, prin neîndeplinirea acestui act de procedură, este de netăgăduit, întrucât nu şi-a putut exercita dreptul prev. de art. 128 alin. 1 din lege, acela de a formula obiecţii la raportul final.

Aşa fiind, a constatat incidenţa disp. art. 312 alin. 3 C.pr.civ., raportat la art. 105 2 C.pr.civ.

Tags: