Top

Potrivit art. 7 din legea nr. 543/2002 – privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni, revocarea graţierii condiţionate are loc numai în situaţia în care noua infracţiune a fost săvârşită în cursul termenului de încercare

Prin sentinţa penală nr. 307/05.07.2006 a Tribunalului Galaţi, inculpatul Stroia Mircea a fost condamnat la o pedeapsă de 7 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1,2 lit. b, c şi alin. 21 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 75 lit. c şi art. 37 lit. a Cod penal – faptă săvârşită la data de 15.10.2005.

În conformitate cu disp. art. 61 Cod penal, s-a revocat liberarea condiţionată pentru restul de 772 zile închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani şi 10 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 519/29.11.2002 a Tribunalului Galaţi, definitivă la 07.01.2003.

Conform disp. art. 7 din Legea nr. 543/2002, s-a revocat graţierea condiţionată a pedepselor de: 1 an şi 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 3 ani închisoare şi 1 an închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 1496/31.05.2002 a judecătoriei Galaţi, graţiere ce a fost constată prin sentinţa penală nr. 417/2002 a Tribunalului Galaţi, hotărâre rămasă definitivă la data de 08.11.2002.

În baza aceluiaşi art. 7 din Legea nr. 543/2002, s-a revocat graţierea condiţionată a pedepsei de 3 ani şi 2 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 227/28.05.2002 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 18.06.2002, graţiere constatată prin sentinţa penală nr. 519/2002 a Tribunalului Galaţi rămasă definitivă la data de 07.01.2003.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 10 luni închisoare, stabilită prin sentinţa penală nr. 519/29.11.2002 a Tribunalului Galaţi, în pedepsele componente, respectiv 2 pedepse a câte 5 ani şi 2 luni închisoare fiecare, aplicate prin sentinţa penală nr. 227/28.05.2002 a Tribunalului Galaţi.

În temeiul art. 36 în ref. la art. 33 şi 34 cod penal, s-au contopit pedepsele de: 1 an şi 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 3 ani închisoare, 1 an închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr.1496/31.05.2002 a Judecătoriei Galaţi, 3 ani şi 2 luni închisoare 5 ani şi 2 luni închisoare şi 5 ani şi 2 luni închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 227/28.05.2002 a Tribunalului Galaţi şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 5 ani şi 2 luni închisoare, sporită la 8 ani închisoare.

S-a constatat că pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare, stabilită mai sus, a fost executată parţial în perioada 06.10.2001 – 24.05.2005, restul rămas neexecutat fiind de 4 ani 3 luni şi 11 zile închisoare.

În baza art. 7 din Legea nr. 543/2002, s-a dispus ca restul de 4 ani 3 luni şi 11 zile închisoare să fie executat alături de pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare, urmând ca în total inculpatul Stroia Mircea să execute o pedeapsă rezultantă de 11 ani 9 luni şi 11 zile închisoare.

Potrivit art. 88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsă durata reţinerii şi arestării preventive cu începere de la data de 16.10.2005 la zi.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut, în fapt, că, în noaptea de 15/16. 10. 2005, în loc public, inculpatul Stroia Mircea împreună cu inculpatul minor Stroia Gheorghe, prin violenţă au deposedat-o pe partea vătămată Constantin Marin de suma de 7.500.000 lei.

Împotriva sentinţei penale nr. 307/05.07.2006 a Tribunalului Galaţi au declarat apel, în termen legal, Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi şi inculpatul Stroia Mircea.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi a criticat hotărârea pe motive de nelegalitate, sub aspectul modalităţii de soluţionare a antecedentelor penale.

În motivarea apelului, s-a susţinut că în mod greşit s-a dispus ca restul de 4 ani 3 luni şi 11 zile să fie executat alături de pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare. În condiţiile în care pedeapsa executabilă de 5 ani şi 10 luni închisoare este mai mare decât pedepsele graţiabile, inculpatul nu a beneficiat efectiv de graţiere pentru pedepsele de 3 ani şi 2 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 227/28.05.2002 a Tribunalului Galaţi şi pentru pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 3 ani închisoare şi 1 an închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr.1496/31.05.2002 a Judecătoriei Galaţi, situaţie în care restul de 4 ani 3 luni şi 111 zile închisoare trebuia contopit cu pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare în temeiul art. 61 în ref. la art. 39 alin. 2 Cod penal.

Inculpatul Stroia Mircea, prin cererea de apel a susţinut că pedeapsa rezultantă este prea mare. Cu ocazia soluţionării apelului, a invocat aceleaşi motive invocate de Parchet, respectiv modalitatea greşită de soluţionare a antecedentelor penale.

Apelurile sunt fondate, dar din alte motive.

Potrivit disp. art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/14.10.2002 – privind graţierea şi procedura graţierii, „atunci când legea de graţiere intră în vigoare înaintea rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, graţierea îşi produce efectele numai la data rămânerii definitive a hotărârii”.

Rezultă implicit din această dispoziţie legală că, în situaţia în care legea de graţiere intră în vigoare după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, efectele graţierii, inclusiv curgerea termenului de încercare al graţierii, se produc de la data actului de clemenţă, în cazul de faţă 04.10.2002.

Faptul că din motive mai mult sau mai puţin obiective sau subiective, graţierea a fost constatată printr-o hotărâre pronunţată şi rămasă definitivă mult mai târziu decât data intrării în vigoare a legii de graţiere nu are relevanţă. Sub acest aspect sunt relevante dispoziţiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 546/14.10.2002, dispoziţii conform cărora „graţierea se aplică în termen de cel mult 48 ore de la data publicării actului de graţiere în Monitorul Oficial”.

Potrivit art. 7 din Legea nr.543/2002 – privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni, persoanele graţiate care, în curs de 3 ani, săvârşesc cu intenţie o infracţiune vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune, şi pedeapsa sau restul de pedeapsă rămas neexecutat ca urmare a aplicării prezentei legi.

Rezultă din dispoziţia legală de mai sus că revocarea graţierii condiţionate poate fi dispusă numai în situaţia în care, în cursul termenului de încercare al graţierii persoana graţiată a săvârşit o nouă infracţiune.

În cauză, inculpatul Stroia Mircea a beneficiat de graţiere pentru pedeapsa de 3 ani şi 2 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 227/28.05.2002 a Tribunalului Galaţi, definitivă la data de 18.06.2002 şi pentru pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 3 ani închisoare şi 1 an închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 1496/31.05.2002 a Judecătoriei Galaţi, definitivă la data de 19.06.2002.

În această situaţie, potrivit art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002, graţierea şi-a produs efectele la data de 04.04.2002, iar termenul de încercare de 3 ani, prevăzut de art. 7 din Legea nr. 543/2002, s-a împlinit la data de 04.04.2005.

Cum în cauză, inculpatul Stroia Mircea a săvârşit noua infracţiune la data de 15.10.2005, deci după împlinirea termenului condiţie prevăzut de legea de graţiere, instanţa nu mai avea posibilitatea să dispună revocarea graţierii condiţionate.

Un alt aspect care rezultă din prevederile art. 7 din Legea nr. 543/2002 este cel privitor la starea de recidivă. Chiar dacă legea nu prevede expres, este cert că dacă termenul condiţie prevăzut de legea de graţiere s-a împlinit, prin similitudine cu dispoziţiile art. 61 alin. Cod penal, pedeapsa graţiată se consideră ca executată.

Conform dispoziţiilor art.136 alin. 3 Cod penal, în caz de graţiere, termenul de reabilitare curge de la data actului de graţiere. Cum termenul de reabilitare pentru pedepsele graţiate nu s-a împlinit, inculpatul Stroia Mircea se află şi în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 37 lit. b Cod penal faţă de pedepsele pentru care a beneficiat de graţiere condiţionată.

Pentru considerentele de mai sus apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi şi inculpatul Stroia Mircea au fost admise. S-a desfiinţat in parte sentinţa penală nr.307/05.07.2006 a Tribunalului Galaţi şi, in rejudecare:

S-a constatat că pentru pedepsele de: 1 an şi 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 3 ani închisoare şi 1 an închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 1496/31.05.2002 a Judecătoriei Galaţi şi pedeapsa de 3 ani şi 2 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 227 /28.05.2002 a Tribunalului Galaţi s-a împlinit termenul de încercare al graţierii condiţionate, termen de 3 ani prevăzut de art. 7 din Legea nr. 543/2002.

Prin schimbarea încadrării juridice, conform art. 334 Cod proc. penală, din infracţiunea de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1,2 lit. b,c şi alin. 21 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c si art. 37 alin. 1 lit. a Cod penal în infracţiunea de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1,2 lit. b,c si alin. 21 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c si art. 37 alin. 1 lit. a si b Cod penal, a fost condamnat inculpatul Stroia Mircea la o pedeapsă de 7 (şapte) ani şi 6 (şase) luni închisoare – faptă săvârşită la data de 15.10.2005.

În baza art. 61 alin. 1 teza II Cod penal, s-a revocat liberarea condiţionată din pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 10 (zece) luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 519 /29.11.2002 a Tribunalului Galaţi – rest rămas neexecutat = 772 zile închisoare.

În temeiul art. 61 alin. 1 teza III în ref.la art. 39 alin. 2 Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 6 (şase) luni închisoare cu restul de 772 zile închisoare şi s-a dispus ca inculpatul Stroia Mircea să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 6 (şase) luni închisoare, sporită la 8 (opt) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

Etichete: