Top

Apelul Parchetului –caracterul apelului (în favoarea sau în defavoarea inculpatului) Suplimentarea, în şedinţă, a motivelor de apel. În situaţia în care există contradicţii se vor avea în vedere motivele scrise de apel

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. 2467/91/2006 Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea a formulat apel împotriva sentinţei penale nr. 12/12.01.2007 a Tribunalului Vrancea, pronunţată în dosar 2467/91/2006.

Prin sentinţa penală nr. 12/12.01.2007 a Tribunalului Vrancea, pronunţată în dosar 2467/91/2006, s-a dispus în baza art. 11 pct.2 lit.a Cod procedură penală, cu referire la art. 10 lit.b1 Cod procedură penală, şi art. 181 Cod penal, achitarea inculpatului M.A.C. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 1396 al.2 şi 3 şi art. 1399 din Legea nr. 8/1996.

In baza art. 91 lit. c Cod penal, s-a aplicat inculpatului M.A.C. 80 lei RON amendă administrativă.

S-a constatat că prejudiciul a fost acoperit.

A fost obligat inculpatul M.A.C. la 300 lei RON cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond, Tribunalul Vrancea, a avut în vedere că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea nr. 863/P/2006 a fost trimis în judecată inculpatul M.A.C. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 139/6 al.2 şi 3 şi art. 139/9 din Legea nr. 8/1996 cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

S-a reţinut că în calitate de administrator a instalat, reprodus şi oferit spre închiriere, fără licenţă, cinci jocuri aparţinând companiei ELECTRONIC ARTS INC prejudicind societatea producătoare cu suma de 1651,91 RON, prejudiciu ce a fost acoperit.

Examinând probele administrate în cauză, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul are calitatea de administrator la „P:F: M.A.” din luna iunie 2003, având ca obiect „alte activităţi legate de informatică”. In anul 2004 a deschis o sală de jocuri, deţinând un număr de 7 calculatoare.

La data de 29.06.2006, organele de poliţie din cadrul IPJ Vrancea, au efectuat o verificare cu privire la modul cum se respectă prevederile legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Cu această ocazie au constatat faptul că pe un număr de 5 calculatoare era instalat sistemul de operare WINDOWS 98, iar pe două calculatoare era instalat sistemul de operare WINDOWS XP, aparţinând companiei MICROSOFT CORPORATION cu sediul în S.U.A.

Inculpatul a prezentat licenţe pentru programul WINDOWS 98, precum şi facturile fiscale în baza cărora au fost achiziţionate, însă pentru programul WINDOWS XP a prezentat o singură licenţă şi respectiv o factură, pentru cel de-al doilea program neavând licenţă.

Cu adresa fără număr trimisă la 4.09.2006 de către MICROSOFT CORPORATION (prin reprezentantul din România – avocat Magda Popescu) s-a comunicat că nu se constituie parte civilă pentru programul WINDOWS XP.

Tot cu ocazia verificării efectuate de către organele de poliţie s-a constatat că pe calculatoarele PF M.A. erau instalate, reproduse şi oferire spre închiriere, fără a poseda licenţă, mai multe jocuri de calculator, aparţinând companiei ELECTRONICS ARTS INC din S.U.A.

Prejudiciul cauzat companiei ELECTRONICS ART INC a fost evaluat la suma de 465,88 Euro în echivalent fiind suma de 1651,91 RON, care a fost achitat de către inculpat, astfel încât partea vătămată nu s-a mai constituit parte civilă.

Situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută a fost dovedită cu procesele verbale de constatare, capturile de ecran, copiile facturilor fiscale coroborate cu recunoaşterea inculpatului.

Audiat pe parcursul urmăririi penale cât şi în timpul cercetării judecătoreşti inculpatul a recunoscut şi a regretat sincer fapta, menţionând că la data judecării cauzei, a procedat la închiderea sălii de joc.

In ceea ce priveşte stabilirea gradului de pericol social al faptelor ca element în individualizarea sancţiunii aplicabile inculpatului, instanţa a reţinut că faţă de împrejurările comiterii acestora, persoana şi conduita inculpatului, conştientizarea consecinţelor negative ale săvârşirii unor fapte ilicite ( inculpatul fiind cadru didactic la Şcoala generală din comuna de domiciliu, absolvent al unei facultăţi tehnice), împrejurarea că provine dintr-un mediu educaţional, are un comportament bun în societate şi la locul de muncă, sunt de natură să conducă la convingerea că aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, ar fi de natură să contribuie la îndeplinirea scopului preventiv al pedepsei.

Pe considerentele arătate, s-a reţinut că faptele săvârşite de inculpat aduc o atingere minimă valorilor apărate de lege, dat fiind că acesta a procedat la instalarea unor programe pe computer fără a conştientiza adevăratele riscuri la care se expune comunitatea în raza căreia a deschis sala fiind una relativ mică. La aceasta s-a adăugat şi faptul că s-a procedat la închiderea sălii de către inculpat la scurt timp după sesizarea faptelor de către organele în drept, prejudiciul cauzat părţii civile fiind integral acoperit.

Împotriva sentinţei penale nr. 12/12.01.2007 a Tribunalului Vrancea, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea.

S-a arătat în motivele scrise de apel că soluţia instanţei de fond este corectă, însă cuantumul amenzii administrative aplicate inculpatului nu a fost judicios individualizat şi nu corespunde scopului ei educativ.

S-a solicitat majorarea acestui cuantum.

Oral, reprezentantul Ministerului Public, a apreciat că apelul este în defavoarea inculpatului şi a suplimentat motivele de apel, solicitând condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea, în modalitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Analizând apelul formulat din prisma motivelor invocate dar şi din oficiu sub toate aspectele, Curtea a constatat că există o contradicţie între motivele de apel scrise şi cele invocate oral de Ministerul Public.

Astfel în motivele scrise se arată că soluţia de achitare a inculpatului în baza prev. art. 181 Cod penal este corectă, fapta neprezentând gradul de pericol social al unei infracţiuni, şi s-a solicitat doar aplicarea unei amenzi administrative într-un cuantum sporit.

În motivele orale suplimentare invocate de procurorul de şedinţă se solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în modalitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Cele două motive nu sunt identice în ceea ce priveşte pericolul social al infracţiunii, sancţiunea aplicată, consecinţele aplicării uneia sau alteia dintre sancţiuni asupra inculpatului (înscrierea în fişa de cazier a antecedentelor, termenul de încercare, termenul de reabilitare, etc.)

De aceea Curtea a apreciat că există contradicţie între motivele scrise de apel şi motivele invocate oral de procurorul de şedinţă, situaţie în care, conform practicii judiciare şi doctrinei în domeniu, se vor avea în vedere motivele scrise de apel.

Etichete: