Top

Nepronunţarea asupra unor cereri esenţiale pentru părţi – caz de casare, art. 3859 pct. 10 cod procedură penală.

Potrivit art. 3859 pct. 10 Cod procedură penală, hotărârea este supusă casării când instanţa nu s-a pronunţat asupra unor cereri esenţiale pentru părţi, de natură să garanteze drepturile lor şi să influenţeze soluţia procesului.

Prin sentinţa penală nr. 202/26.01.2007 a Judecătoriei Focşani , inculpatul E. C. a fost condamnat la:

– o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 alin. 1 şi 3 Cod penal;

– o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. de art. 184 alin. 2 şi 4 cod penal.

În baza dispoziţiilor art. 33 lit. b şi 34 lit. a Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 3 luni închisoare cu pedeapsa de 6 luni închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 6 luni închisoare.

În temeiul art. 81 cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare prevăzut de art. 82 Cod penal, respectiv pe o durată de 2 ani şi 6 luni.

A fost obligat inculpatul alături de Societatea de Asigurare Reasigurare ASTRA S.A – Sucursala Focşani la plata următoarelor sume:

– 4.000 lei, cu titlul de daune morale către parte civilă P. A.;

– 2.000 lei, cu titlul de daune morale către partea civilă M. C.;

– 2.682 lei, cu titlul de despăgubiri civile către partea civilă Spitalul de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani.

Împotriva sentinţei penale nr. 202/26.01.2007 a Judecătoriei Focşani au declarat apel, în termen legal, inculpatul E. C. şi asiguratorul SC ASTRA S.A – Sucursala Focşani.

Prin decizia penală nr. 121/28.03.2007 a Tribunalului Vrancea, apelul declarat de inculpatul Epure Costel a fost respins ca nefondat.

Împotriva celor două hotărâri au declarat recurs, în termen legal, asiguratorul S.C. ASTRA S.A. Bucureşti – Sucursala Focşani şi inculpatul Epure Costel.

În motivarea recursurilor au susţinut că hotărârea este nelegală deoarece instanţa de apel nu a soluţionat şi apelul declarat de SC ASTRA SA

Critica este fondată.

Din adresa nr. 6931/231/2006 din17.09.2007 a Judecătoriei Focşani rezultă că dosarul nr. 6931/231/2006/ a fost înaintat la Tribunalul Vrancea pentru soluţionarea apelului declarat de inculpatul E. C. la data de 13.02.2007. Ulterior, la data de, în registru general de dosare la nr. 3275/231/2007 la data de 19.02.2007 a fost înregistrat apelul declarat de S.C. ASTRA S.A. împotriva sentinţei penale nr. 202/26.01.2007 a Judecătoriei Focşani, cerere de apel care însă nu a ajuns nici la biroul executări penale şi nici la Tribunalul Vrancea.

Aşa fiind, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedură penală, ambele recursuri au fost admise, decizia penală nr. 121/28.03.2007 a Tribunalului Vrancea a fost casată şi cauza trimisă spre rejudecare la aceeaşi instanţă pentru soluţionarea ambelor apeluri.

Etichete: