Top

Cheltuieli judiciare – dacă apelul inculpatului este admis, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, art. 192 alin. 3 Cod procedură penală.

Dacă apelul inculpatului a fost admis el nu va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, iar onorariul cuvenit apărătorului din oficiu va fi plătit din fondurile Ministerului Justiţiei.

Prin sentinţa penală nr. 1421/25.06.2007 a Judecătoriei Brăila, inculpatul V. M. a fost condamnat la o pedeapsă de 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1,2 lit. c şi alin. 21 lit. b Cod penal.

Prin decizia penală nr. 250/10.09.2007 a Tribunalului Brăila, apelul declarat de inculpatul V. M. a fost admis. S-a desfiinţat în parte sentinţa penală nr. 1421/25.06.2007 a Judecătoriei Brăila şi, în rejudecare, a fost redusă pedeapsa aplicată inculpatului de la 8 ani la 7 ani închisoare.

A fost obligat inculpatul la plata sumei de sumei de 140 lei, reprezentând onorariu pentru apărătorii desemnaţi din oficiu în apel.

Prin decizia penală nr. 132/R/02.11.2007 a Curţii de Apel Galaţi s-a admis recursul declarat de inculpat, s-a casat în parte decizia 250/10.09.2007 a Tribunalului Brăila şi, în rejudecare. s-a înlăturat din această hotărâre dispoziţia de obligare a inculpatului la plata sumei de 140 lei, reprezentând onorariu pentru apărătorii desemnaţi din oficiu în apel. S-a dispus ca această sumă să fie virată în contul Baroului Brăila din fondurile Ministerului Justiţiei.

Etichete: