Top

Infracţiunea de viol prev. de art. 197 alin. 1 Cod penal – cale de atac.

Sentinţele privind infracţiunile pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate pot fi atacate numai cu recurs.

Decizia nr. 159/R din 9.10.2008 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. 1923/05.11.2007 a Judecătoriei Galaţi inculpatul C. V. D. a fost condamnat la o pedeapsă principală de 5 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. d şi e Cod penal pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de viol prev. de art. 197 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 36 alin. 1 Cod penal, în ref. la art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 5 ani închisoare cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1308/22.07.2007 a Judecătoriei Galaţi şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa principală cea mai grea, respectiv pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. d şi e Cod penal pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 36 alin. 3 Cod penal s-a dedus din pedeapsă durata executată cu începere de la data de 11.01.2007 la zi.

În temeiul art. 14 Cod proc. penală şi art. 998 Cod civil a fost obligat inculpatul să plătească părţii civile C. I. E. suma de 5.000 lei, cu titlul de daune morale.

În fapt, s-a reţinut că, în ziua de 05.01.2007, inculpatul C. V. D. a acostat-o pe partea vătămată C. I. E., în vârstă de 17 ani, a prins-o de braţ şi prin ameninţare cu un cuţit a condus-o în scara blocului SD9 de pe strada Siderurgiştilor, unde a întreţinut două raporturi sexuale.

Împotriva sentinţei penale nr. 1923/05.11.2007 a Judecătoriei Galaţi a declarat apel, în termen legal, inculpatul C. V. D., criticând-o pe motive de nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea apelului a susţinut că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de viol deoarece partea vătămată a fost de acord să întreţină raporturi sexuale. În subsidiar a susţinut că pedeapsa aplicată este prea mare.

Prin decizia penală nr. 215/A/15.04.2008 a Tribunalului Galaţi apelul declarat de inculpatul C. V. D. a fost respins ca nefondat.

Împotriva celor două hotărâri a declarat recurs, în termen legal, inculpatul C. V. D., susţinând că pedeapsa aplicată este prea mare.

Recursul declarat de inculpatul C. V. D. este fondat urmând a fi admis dar pentru motivele ce vor fi arătate în continuare.

Potrivit art. 361 alin. 1 lit. a Cod proc. penală nu pot fi atacate cu apel sentinţele privind infracţiunile pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Conform art. 3851 alin. 1 lit. d Cod proc. penală pot fi atacate cu recurs sentinţele privind infracţiunile pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

În cauză, inculpatul C. V. D. este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de viol prev. de art. 197 alin. 1 Cod penal, infracţiune pentru care, potrivit alin. 4 din acelaşi articol, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, situaţie în care sentinţa poate fi atacată doar cu recurs nu şi cu apel.

Potrivit art. 54 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 – privind organizarea judiciară, recursurile se judecată în complet format din 3 judecători.

În cauză calea de atac exercitată de inculpatul C. V. D. a fost soluţionată în complet format din doi judecători, într-o altă componenţă decât cea prevăzută de lege, astfel că hotărârea este supusă casării conform art. 3859 pct. 3 Cod proc. penală.

Pentru aceste motive recursul declarat de inculpatul C. V. D. a fost admis, decizia penală nr. 215/A/15.04.2008 a tribunalului Galaţi a fost casată şi cauza a fost trimisă la aceeaşi instanţă spre competentă soluţionare a recursului declarat de inculpat.

Etichete: