Top

Concurs de infracţiuni. Anularea suspendării executării pedepsei – regim sancţionator.

Dacă se descoperă că cel condamnat mai săvârşise o infracţiune înainte de pronunţarea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea sau până la rămânerea definitivă a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii, suspendarea condiţionată a executării pedepsei se anulează şi se aplică regulile privitoare la concursul de infracţiuni.

Decizia nr. 166/R din 16.10.2008 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. 224/29.11.2007 a Judecătoriei Făurei, inculpatul N. I. a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g şi i Cod penal, cu aplicarea art. 99 şi art. 109, art. 74 lit. c şi art. 76 lit. c Cod penal.

În baza art. 83 Cod penal, s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 544/06.11.2006 a Judecătorie Făurei şi s-a dispus ca această pedeapsă să fie executată separat de pedeapsa de 6 luni închisoare, urmând ca în total inculpatul N. I. să execute o pedeapsă rezultantă de 1 an închisoare.

În fapt, s-a reţinut că, în noaptea de 2/3.08.2006, inculpaţii N.I., N. S. D şi D. I., au pătruns prin efracţie în magazinul părţii vătămate SC Rovers SRL de unde au sustras bunuri în valoare de 1.478 lei.

Prin decizia penală nr. 154/16.06.2008 a Tribunalului Brăila apelul declarat de inculpatul N.I. a fost admis, dar numai sub aspectul laturii civile.

Împotriva celor două hotărâri a declarat recurs, în termen legal, inculpatul N.I., susţinând că pedeapsa este prea mare.

Recursul este fondat dar pentru alte motive.

Infracţiunea dedusă judecăţii – fapta din noaptea de 2/3.08.2006 – a fost săvârşită înainte de pronunţarea sentinţei penale nr. 544/06.11.2006 a Judecătorie Făurei, astfel că regimul sancţionator este cel prevăzut de art. 85 Cod penal – privind anularea suspendării condiţionate şi nu cel prevăzut de art. 83 Cod penal – privind revocarea suspendării condiţionate.

Pentru aceste motive recursul declarat de inculpatul N.I a fost admis. Au fost casate în parte cele două hotărâri şi în rejudecare

În baza art. 85 alin. 1 Cod penal s-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului N.I prin sentinţa penală nr. 544/06.11.2006 a Judecătoriei Făurei.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 6 luni închisoare, aplicată inculpatului N.I prin sentinţa penală nr. 544/06.11.2006 a Judecătoriei Făurei, în pedepsele componente, respectiv:

– pedeapsa de 4 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 99 şi art. 109 , art.74 lit. a – c şi art. 76 lit. c Cod penal;

– pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 99, art. 109, art. 74 lit. a – c şi art. 76 lit. c Cod penal.

În temeiul art. 85 alin. 1 şi art. 36 alin. 1 în ref. la art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 6 luni închisoare, aplicată pentru infracţiunea din prezenta cauză, cu pedeapsa de 4 luni închisoare şi cu pedeapsa de 6 luni închisoare, ambele aplicate prin sentinţa penală nr. 544/06.11.2006 a Judecătoriei Făurei, şi s-a dispus ca inculpatul N.I să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 6 luni închisoare, sporită la 10 luni închisoare.

În baza 85 alin. 3 în ref. la art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 10 luni închisoare aplicate inculpatului N.I. pe durata termenului de încercare prev. de art. 110 Cod penal, respectiv pe o durată de 2 ani şi 4 luni, termen calculat de la data de 30.11.2006, data rămânerii definitive a sentinţei penale 544/06.11.2006 a Judecătoriei Făurei.

Tags: