Top

Nepronunţarea asupra unor cereri esenţiale pentru părţi – caz de casare

Potrivit art. 3859 pct. 10 Cod procedură penală, hotărârea este supusă casării când instanţa nu s-a pronunţat asupra unor cereri esenţiale pentru părţi, de natură să garanteze drepturile lor şi să influenţeze soluţia procesului.

Decizia penală nr. 61/R/07.05.2009 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. 1722/20.11.2008 a Judecătoriei Focşani, inculpatul minor A.I a fost condamnat la:

– o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1- art. 209 alin. 1 lit. i C. pen., cu aplicarea art. 99, art. 109, art. 74 lit. a, b, c şi art. 76 lit. d C. pen.;

– o pedeapsă de 1 lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prev. de art. 217 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 99, art. 109, art. 74 lit. a, b, c şi art. 76 e C. pen.

În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 lit. b C. pen., s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare.

În temeiul art. 83 C. pen., s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 231/2008 a Judecătoriei Focşani, şi s-a dispus ca această pedeapsă să fie executată alături de pedeapsa de 6 luni, aplicată prin prezenta hotărâre, inculpatul urmând să execute în total 2 ani închisoare.

În temeiul art. 71 Cod penal, a-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii prevăzute de art. 64 lit. a ipoteza a doua şi lit. b C. pen.

S-a luat act că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile împotriva inculpatului.

Pentru a hotărî astfel , prima instanţă a reţinut că în seara zilei de 02.06.2008, inculpatul minor A. I. a pătruns prin escaladarea gardului şi prin forţarea unui geam, în locuinţa părţilor vătămate M. R. şi M. S. şi dintr-una din camere a sustras o bancnotă de 10 euro, 11 bancnote a câte 50 euro şi 4 bancnote a câte 100 euro.

La un moment dat inculpatul minor a fost surprins de către partea vătămată M. R. care a alertat mai mulţi vecini. În această situaţie, inculpatul minor a aruncat o parte din banii sustraşi într-una din camerele imobilului, astfel încât, atunci când a fost prins, asupra sa s-a găsit doar o bancnotă de 10 euro. În interiorul locuinţei, inculpatul minor a spart mai multe geamuri de la uşile ce făceau legătura între camere, în încercarea de a scăpa.

Împotriva sentinţei penale nr. 1722/20.11.2008 a Judecătoriei Focşani au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani şi inculpatul A. I.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani a criticat hotărârea pe motive de netemeinicie şi nelegalitate.

S-a susţinut că pedeapsa aplicată inculpatului A. I. pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere , în cuantum de 1 lună este nelegală .

De asemenea, s-a mai susţinut că în mod greşit instanţa de fond a reţinut în favoarea inculpatului circumstanţele atenuante prev. de art. 74 Cod penal.

Inculpatul a criticat hotărârea pe motive de nelegalitatea, susţinând că infracţiunea de furt calificat nu a fost consumată, ci a rămas în faza tentativei, sens în care a solicitat schimbarea încadrării juridice a fapte.

Prin decizia penală nr. 24/21.01.2009 a Tribunalului Vrancea s-a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani.

S-a desfiinţat în parte sentinţa, s-a înlăturat aplicarea circumstanţelor atenuante prev. de art.74 Cod penal şi s-a majorat pedeapsa pentru infracţiunea prev.de art. 208 al.1 – 209 al.1 lit.i C.p. cu aplicarea art. 99 C.p. la 1 an şi 6 luni închisoare.

Pentru infracţiunea prev. de art. 217 al.1 C.p. cu aplicarea art. 99 C.p. s-a stabilit pedeapsa la 15 zile.

Conform art. 33 lit.a şi art. 34lit. b Cod penal, s-au contopit pedepsele de mai sus şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 1 an şi 6 închisoare.

Potrivit art. 83 Cod penal, s-a menţinut revocarea suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare, stabilindu-se ca inculpatul să execute în total 3 ani închisoare.

Împotriva deciziei penale nr. penală nr. 24/21.01.2009 a Tribunalului Vrancea, a declarat recurs, în termen legal, inculpatul A. I.

Prin decizia penală nr. 61/R/07.05.2009 a Curţii de Apel Galaţi, recursul declarat de inculpatul A. I a fost admis. S-a casat decizia penală 24/21.01.2009 a Tribunalului Vrancea şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

S-a reţinut că instanţa de apel nu s-a pronunţat şi nu a soluţionat apelul declarat de inculpatul A. I şi pe cale de consecinţă nici asupra cererii prin care acesta a solicitat schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209. alin. 1 lit. i Cod penal, în infracţiunea de tentativă la furt calificat prev. de art. 20 rap la art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. i Cod penal, cereri esenţiale pentru inculpat, de natură să-i garanteze drepturile şi să influenţeze soluţia procesului.

Etichete: