Top

Legea nr. 10/2001. Plângere împotriva deciziei de restituire în natură.

Soluţionarea de către instanţă a plângerilor împotriva deciziilor prin care s-au soluţionat notificările formulate în temeiul Legii nr. 10/2001

Decizia civilă nr. 305/A/05.11.2009 a Curţii de Apel Galaţi

Prin cererea înregistrată sub nr. 6904/121/2007 pe rolul Trib. Gl., petenţii Ş.R., Ş.V. şi C.V.V. în contradictoriu cu Primăria municipiului Galaţi, prin Primar, au solicitat anularea Dispoziţiei nr.1295/SR/8.02.2005 şi restituirea în natură sau echivalent a imobilului preluat de stat.

Trib. Gl. A admis cererea, a anulat Dispoziţia nr. 1295/SR/2005 şi a dispus ca pârâta să emită dispoziţie privitor la restituirea în natură a suprafeţei de 480 m.p.

Ca urmare a apelului declarat de Primarul mun. Gl., s-a dispus desfiinţarea hotărârii apelate şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art.129 alin.6 cod pr. civilă în toate cazurile , judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii.

Instanţa de fond a fost investită cu soluţionarea unei plângeri formulate în temeiul art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001, republicată.

Astfel, instanţa de fond avea obligaţia să se pronunţe asupra legalităţii şi temeiniciei deciziei de respingere a cererii de restituire în natură şi să dispună menţinerea deciziei sau modificarea ei în sensul solicitat de petenţi, soluţionând litigiul pe fond.

Dispunând obligarea unităţii deţinătoare să emită o nouă dispoziţie s-a pronunţat asupra a ceea ce nu s-a cerut şi obligă partea să reia procedura administrativă prelungind în acest fel termenul de soluţionare a cererii.

Etichete: