Top

Măsuri reparatorii prin compensare cu alte bunuri sau servicii.

Atribuirea în compensare a unui alt teren pentru terenul preluat de stat imposibil de restituit în natură, trebuie să asigure o despăgubire justă şi integrală care să reprezinte echivalentul valoric al dreptului de proprietate al petenţilor.

Decizia civila nr. 34/A din 02.02.2010 a Curţii de Apel Galaţi

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vrancea, petenţii GF şi GR au contestat dispoziţia emisă de primăria O potrivit Legii nr. 10/2001 şi au solicitat restituirea prin compensare a suprafeţei de 1200 m.p. şi acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru construcţiile demolate.

Tribunalul Vrancea a dispus atribuirea în compensare a suprafeţei de 1353 m.p. teren şi a respins ca neîntemeiată cererea de atribuire în compensare şi a suprafeţei de 340 m.p. teren.

Pentru a pronunţa această hotărâre a reţinut că prin raportul de expertiză s-au identificat două suprafeţe de teren, una de 1353 şi una de 340 m.p., ce pot fi atribuite în compensare, care împreună au aceeaşi valoare cu cea a terenului preluat de stat, de 1200 m.p.

A considerat că nu se poate atribui şi suprafaţa de 340 m.p. întrucât terenul naţionalizat era în categoria teren extravilan, iar cel solicitat spre compensare este intravilan.

Ca urmare a apelului declarat de petenţi Curtea de Apel Galaţi a reţinut că raportat la situaţia juridică a terenului de 1200 m.p. imposibil de restituit în natură, atribuirea în compensare a unui alt imobil trebuie să constituie o despăgubire justă şi integrală care să reprezinte echivalentul valoric al dreptului de proprietate al reclamanţilor.

Prin raportul de expertiză suprafaţa de 1200 m.p. ce nu poate fi restituit în natură a fost evaluat la 12.000 lei, ceea ce presupune că valoarea terenului atribuit în compensare trebuie să fie de aceeaşi valoare.

Etichete: