Top

„Contestaţie la executare împotriva unui titlu executoriu emis de A.F.P. GALAŢI. Îndreptarea din oficiu a erorilor materiale cuprinse în titlu. Momentul când titlul poate fi emis”

Dosar nr.: 12330/233/2007

Fond: Judecătoria Galaţi, sent.civ. nr.1446/25.02.2008

Recurs: Tribunalul Galaţi, dec.civ. nr.723/07.10.2008

Sinteza speţei: A.F.P. poate proceda din oficiu la îndreptarea erorilor materiale

cuprinse în titlul executoriu pe care l-a emis. A.F.P. poate emite titlul executoriu

întemeiat pe un proces verbal de contravenţie prin care s-a aplicat o amendă

contravenţională abia după soluţionarea prin hotărâre irevocabilă a plângerii

formulate împotriva acelui proces verbal.

Prin acţiune, contestatoarea S.C. G, în contradictoriu cu intimata A.F.P.

GALAŢI, a formulat contestaţie împotriva unei somaţii de plată şi a unui titlu

executoriu, ambele emise de intimată.

În motivarea acţiunii, contestatoarea a arătat că titlul executoriu

individualizează greşit documentul din care reiese obligaţia de plată; astfel, în

locul procesului verbal de contravenţie (prin care i s-a aplicat o amendă) este

menţionat codul fiscal al contestatoarei; în consecinţă titlul executoriu este nul.

Intimata A.F.P. GALAŢI, care nu a depus întâmpinare la dosar, a fost

reprezentată în instanţă şi a solicitat respingerea contestaţiei. În motivare, a

arătat că s-a procedat, din oficiu, la corectarea titlului executoriu, în sensul

menţionării în mod corect a procesului verbal de contravenţie drept sursă a

obligaţiei fiscale.

Prin sent.civ. nr.1446/25.02.2008, Judecătoria Galaţi a respins ca

neîntemeiată contestaţia. Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut

următoarele: în baza procesului verbal de contravenţie emis de I.T.M. GALAŢI,

intimata A.F.P. GALAŢI a emis titlul executoriu şi, ulterior, somaţia de plată; a

fost înfiinţată poprirea asupra disponibilităţilor băneşti ale contestatoarei. Singurul

argument al contestatoarei în susţinerea acţiunii este faptul că titlul executoriu

menţiona greşit documentul din care reiese suma de plată; astfel, în loc de

procesul verbal de contravenţie este menţionat codul fiscal al contestatoarei.

Intimata A.F.P. GALAŢI a procedat la corectarea – din oficiu – a erorii cuprinse în

titlul executoriu, emiţând din nou acest act. În acest fel, intimata a recunoscut

existenţa erorii şi a eliminat-o.

În drept, potrivit art.48 din C.proc.fiscală, organul fiscal poate îndrepta

erorile materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea

contribuabilului. Actul administrativ corectat se va comunica contribuabilului,

potrivit legii. Rezultă că operaţiunea intimatei A.F.P. GALAŢI de corectare din

oficiu a titlului executoriu este legală şi temeinică, eroarea existând iar intimata

având dreptul să o elimine.

Contestatoarea a formulat recurs împotriva hotărârii primei instanţe.

Tribunalul Galaţi, prin dec.civ. nr.723/07.10.2008, a admis recursul, a casat

hotărârea Judecătoriei Galaţi şi, în rejudecare, a admis contestaţia la executare.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de recurs a reţinut că, la data emiterii

titlului executoriu, pe care se bazează şi somaţia de plată, plângerea formulată

de contestatoare împotriva procesului verbal de contravenţie care stabileşte

obligaţia de plată nu era soluţionată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă,

deci intimata A.F.P. GALAŢI nu putea proceda la emiterea titlului executoriu.

Etichete: