Top

„Pedeapsa accesorie. Individualizarea drepturilor a căror exercitare se interzice”

Dosar nr.: 51/121/2007 (unic), 3532/P/2004 (format vechi)

Fond: Judecătoria Galaţi, sent.pen. nr.1428/06.06.2006

Apel : Tribunalul Galaţi, dec.pen. nr.127/2008

Recurs: Curtea de Apel Galaţi, dec.pen. nr.656/2008

Prin sentinţa penală nr. 1428/2006, Judecătoria Galaţi a condamnat pe

inculpaţii ND, DC şi DO la pedepse cu închisoarea pe diferite durate şi, de

asemenea, a aplicat pedeapsa accesorie prevăzută de art. 71 raportat la art. 64

C.pen., fără însă a individualiza care anume din drepturi trebuiau interzise.

Împotriva hotărârii a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria

Galaţi, criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Tribunalul Galaţi, prin dec.pen. nr.127/2008, a admis apelul Parchetului şi

a desfiinţat sentinţa Judecătoriei Galaţi. În rejudecare, instanţa de apel a

individualizat pedepsele accesorii aplicate inculpaţilor. Pentru a hotărî astfel,

instanţa de apel a reţinut că Judecătoria Galaţi, deşi a aplicat inculpaţilor

pedeapsa accesorie prevăzută de art.71 raportat la art. 64 C.pen., nu a precizat

care anume din drepturi trebuiau interzise, deci nu a făcut individualizarea

pedepsei.

Etichete: