Top

Rezilierea contractului de vânzare – cumpărare cu clauza de întreţinere

Domeniu : Reziliere act.

Tip:sentinta

Nr/data : 857/25.10.2007

Autor : Judecătoria Adjud

Rezilierea contractului de vânzare – cumpărare cu clauza de întreţinere.

Reclamantul G.T., a chemat în judecata civila pe paratii G R si G F, solicitând rezilierea contractului de vânzare – cumpărare cu clauza de întreţinere încheiat cu acestia, având în vedere că prin actul încheiat, deşi reclamantul a transmis pârâţilor dreptul de proprietate asupra unui imobil ,casa si teren,cu rezerva dreptului de uzufruct, aceştia n u şi-au îndeplinit obligaţia de întreţinere asumată prin contract,fata de reclamant..

In temeiul art. 1020, 1021 Cod civil, instanţa a admis cererea pârâţilor, a dispus rezilierea contractului încheiat între părţi, şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii actului, respectiv redobândirea de către reclamant a dreptului de proprietate asupra imobilului înstrăinat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut în baza 1020 – 1021 Cod civil, sancţiunea neexecutării culpabile a contractelor sinalagmatice constă în desfiinţarea acestora şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii actului .

Pârâţii nu şi-au îndeplinit obligaţia de întreţinere a reclamantului ( asigurarea hranei, îmbrăcămintei şi asistenţei medicale), iar repunerea părţilor în situaţia anterioară nu reprezintă decât redobândirea de către reclamant a dreptului de proprietate cu toate atributele sale ( posesie, folosinţă şi dispoziţie) iar nu şi restituirea către pârâti a costului întreţinerii prestate reclamantului( în virtutea caracterului aleatoriu al contractului de întreţinere încheiat ).

Etichete: