Top

Plangere contraventionala –inlocuirea sanctiunii amenzii

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:782/30.09.2008 Autor:Judecatoria Plangere contraventionala –inlocuirea sanctiunii amenzii cu evertismentul,criterii.

Prin plangerea inregistrata pe rolul Jud Focsani petenta SC D M.SRL a solicitat anularea procesului verbal de contraventie sau inlocuirea amenzii cu avertisment.

. Plangerea a fost formulata in termen legal si este scutita de plata taxei de timbru.

In motivarea plângerii petenta arată în esenţa că in data de 19.05.2008 in localitatea Adjud s-a dispus sanctionarea petentei intrucat soferul societatii nu avea asupra sa contractul de leasing din ratiuni conjuncturale .A aratat ca prin fapta sa nu a prejudiciat grav transportul rutier ,lipsa contractului fiind un caz izolat .Apreciata ca atata timp cat la bordul vehiculului aflat in folosinta sa se afla documente originale care confirma dreptul sau de detinere legala a vehiculului fapta nu constituie contraventie.

Intimata Autoritatea Rutiera Romana – ARR Bucuresti,, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondata.A aratat astfel ca petenta se face vinovata de cele inscrise in actul de constatare si sancrtionare contestat,sanctiunea fiind temneinic si legal aplicata. n drept au fost invocate disp.art 115 si urm-.c.p.civ.,OG 2/2001 ,OUG 109/2005 ,Legea 102/2006 si Ordinul MTCT 1892/2006. Prin sent civ nr 3311/27 .06.2008 a JUd Focsani,s-a admis exceptia necompetentei teritoriale a jUd Focsani,declinandu-se competenta de solutionare a cauzei in favoarea Jud Adjud. Plangerea a fost inregistrata pe rolul JUd Adjud sub nr 984/173/2008 . Desi legal citate in cauza partile nu s-au prezentat in fata instantei,solicitand ca judecarea cauzei sa se faca in lipsa acestora. Din actele si lucrările dosarului instanta retine:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria AIR nr 0067011 incheiat de Autoritatea Rutiera Romana –ARR Bucuresti,la data de 19.05.2008 s-a retinut in sarcina petentei faptul ca la data de 19.05.2008 ,ora 15,00,pe DN 2,Adjud,a fost oprit autotractorul condusa de conducatorul auto F V ,pentru control,Autotractorul apaAtinand SC BRD S.IFN S A,aflat in administrarea petentei ,transporta marfa conform facturii seria F 009383 din 19.05.2008 de la SC E. SA ,la SC D.SRL,fara a detine la bord contractul de leasing ,ci doar copia conforma .,fapta ce constituie contraventie potrivit disp art 58 lit b din OUG 109/2005 ,petenta fiind sanctionata contraventional cu amenda in suma de 1500 lei Potrivit art . 58lit b din OUG 109/2005 modificata prin Lg 102/2006

constituie contravenţii efectuarea transportului rutier fără existenţa la bordul vehiculului a dovezii dreptului de deţinere a vehiculului pentru vehiculele deţinute în baza unui contract de închiriere sau de leasing;

. .Verificând legalitatea si temeinicia procesului verbal de constatare si sanctionare contraventionala,instanţa retina ca procesul verbal este legal si temeinic incheiat, petenta nici nu a sustinut de altfel o alta situatie contrara celei retinute prin actul constatator,in sensul ca la bordul vehiculului controlat ar fi existat documentul solicitat.. Desi petenta sutine prin plangerea sa ca lipsa contractului de leasing de la bordul autotractorului detinut de aceasta este o chestiune de conjuctura,conducatorul auto fiind trimis de urgenta in cursa,acestea sunt aspecte nedovedite si totodata irelevante fata de intrunirea elementelor necesare existentei laturii obiective a contraventiei Faptul ca la bordul vehiculului supus controlului se afla certificatul de inmatriculare al autovehiculului ,in care este inscris numele detinatorului cat si al utilizatorului vehiculului,si chiar daca petenta detinea si alte documente a caror lipsa de la bordul vehiculului supus controlului ar fi atras raspunderea contraventionala a acesteia,nu este de natura a inlatura vinovatia petentei pentru contraventia savarsita sau de a conduce la concluzia ca petenta nu a savarsit contraventia retinuta insarcina sa. Astfel,legea sanctioneaza distinct efectuarea transportului rutier fără existenţa la bordul vehiculului a dovezii dreptului de deţinere a vehiculului pentru vehiculele deţinute în baza unui contract de închiriere sau de leasing .Cum in momentul controlului petenta nu detinea un astfel de document care sa ateste dreptul sau de detinere a vehiculului,instanta retine ca procesul verbal de contraventie a fost legal si temeinic incheiat.urmand a respinge cererea petentului de anulare a procesului verbal. Insa,ţinând seama de faptul ca sanctiunea amenzii nu este un scop in sine ci numai un mijloc de reglare a raporturilor juridice, precum si de gradul de pericol social al faptei,relativ redus motivat de faptul ca documentul pentru a carui lipsa de la bordul vehiculului supus controlului ,a fost sanctionata petenta ,a fost depus la dosar, – contractul de leasing financiar nr SGL 14908/11.03.2008 –fila 5 dos nr 4822/231/2008,instanta apreciaza ca scopul educativ si preventiv al sanctiunii poate fi realizat si prin aplicarea sanctiunii “avertisment.

Fata de cele arătate, instanţa va admite in parte plângerea si va face aplicarea dispoziţiilor art. 7 din O.G. 2/2001 cu modificările si completările ulterioare.

Etichete: