Top

Cadastru – intabulare.Calitatea procesuala activa si pasiva in cadrul plangerii impotriva incheierii de carte funciara

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:958/06.11.2008 Autor:Judecatoria Adjud Cadastru –intabulare.Calitatea procesuala activa si pasiva in cadrul plangerii impotriva incheierii de carte funciara.

:Prin adresa nr 33166/15.09.2008 Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea-Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Adjud,a inaintat plangerea impotriva incheierii de carte funciara nr 3660/12.08.2008 formulata de catre BNP A . G. insotita de o copie a dosarului privind pe I.F . In motivarea plangerii sale petenta a aratat ca in mod eronat s-a notat de catre functionarii Biroului de Carte Funciara ca fiind titular al dreptului de proprietate,I. F. fiind gresit mentionat prenumele titularului ,cum corect rezulta din actele de stare civila fiind astfel respinsa cererea de intabulare a dreptului pentru acest motiv. . Intimata OCPI Vrancea,a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara si exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei si ,si a solicitat in consecinta, respingerea plangerii Partile legal citate in cauza nu s-au prezentat in fata instantei ,petenta solicitand ca judecarea cauzei sa se faca in lipsa sa. Examinand actele si lucrarile cauzei instanta retine urmatoarele: In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei BNP Apetrii Gabriela –Adjud instanta retine ca exceptia invocata este intemeiata ,urmand a o admite pentru urmatoarele considerente: Prin respingerea cererii de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilelor casa de locuit ,formulata de catre numitul I.I.,conform incheierii de respingere a Biroului de cadastru si publicitate imobiliara Adjud,nr 3660/2008-fila 7 dosar ,nu s-a adus atingere nici unui drept subiectiv al carui titular sa fie petenta BNP A. G. Adjud.,ci cel mult dreptului participantilor la incheierea contractului autentificat de Biroul Notarial.,Astfel ca ,formularea plangerii impotriva incheierii de carte funciara de catre Biroul Notarului Public apare ca fiind exercitata de catre o persoana lipsita de calitate procesuala activa .Obligatia impusa de dispozitile legale prev de art 54 al 1 teza I dinLegea 77(1996 notarului public, vizeaza strict cererea acestuia de inscriere in cartea funciara a dreptului tabular obiect al actului notarial pe care acesta l-a intocmit,si nu poate fi extinsa ,intrucat legea nu prevede in mod expres si situatia exercitarii de catre notarul public a caii de atac impotriva incheierilor de admitere sau repingere date de birourile de cadadstru- In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara in cadrul plangerilor privind cartea funciara in temeiul art 50 din Legea 7/1996 si aceasta eszte intemeiata urmand a fi admisa prentru urmatoarele considerente: Caracterul necontencios al procedurii solutionarii plangerilor impotriva incheierilor de carte funciara a fost stabilit ,dezlegarea problemei de drept astfel solutionate fiind obligatorie pentru instante prin Decizia nr LXXLL din 15 octombrie 2007 pronuntata de Sectiile Unite ale I.C.C.J. ,in sensul ca in cauzele ce au ca obiect plangerile privind cartea funciara intemeiate pe dispozitiile art 50 din Legea 7/1996 republicata ,Oficiul de Cadstru si Publicitate imobiliara nu are calitate procesuala pasiva. Astfel,fata de cele aratate si fata de dispozitiile art 137 c.pr.civ ,instanta urmeaza a se pronunta asupra celor doua exceptii ,care fac de prisos cercetarea in fond a pricinii.Admitand cele doua exceptii invocate instanta urmeaza sa respinga plangerea impotriva incheierii de carte funciara ca fiind formulata de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.

Tags: