Top

Abrogarea actelor normative care nu atrage dezincriminarea faptelor

Domeniu: Infracţiuni la alte legi speciale

Tip: sentinţă penală

Nr./data 459/23.02.2007

Autor: Judecătoria Focşani

Abrogarea actelor normative care nu atrage dezincriminarea faptelor.

Prin sentinţa penală nr.459/ 23.02.2007 a Judecătoriei Focşani inculpatul A.B a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de:

_ art.146 din L.19/2000( nevirarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale), la 6 luni închisoare;

_ art.111 din L.76/2002( neplata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj), la 6 luni închisoare;

_ art.94 din OUG.150/2002( în prezent art.303 din L.95/2006- nevirarea la fond a contribuţiei reţinute de la asiguraţi ) rap.la art.302/1 alin.1 Cod penal, la 6 luni închisoare.

In baza art.33lit.a şi 34 lit.b Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6(şase) luni închisoare.

In condiţiile art.71 alin.2 Cod penal s-au interzis inculpatului drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a,b,c Cod penal pe durata executării pedepsei.

In temeiul art.81 şi art.71 alin.5 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 6 luni.

Inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea pentru săvârşirea infracţiunilor de stopaj la sursă, fapte prev. de art. art.146 din L.19/2000, art.111 din L.76/2002 şi art.94 din OUG.150/2002 , cu aplic. art.33lit.a Cod penal, constând în aceea că în calitate de administrator la SC „X” SRL Focşani , deşi a reţinut de la angajaţi suma de 108.761.641 lei rol, pentru asigurări de sănătate, asigurări sociale şi de şomaj, nu le-a virat în termen la buget.

Inculpatul ,prin apărător, a solicitat achitarea în baza art.11 pct.2 lit.a cod pr.penală rap.la art.10 lit.b cod pr.penală pentru infracţiunea prev. de art.94 din OUG.150/2002 motivat de faptul că potrivit L.95/2006 s-a abrogat în totalitate OUG.150/2002.

Instanţa a reţinut că fapta inculpatului de a nu vira la fond contribuţia reţinută de la asiguraţi , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.94 din OUG.150/2002, constituind infracţiunea de deturnare de fonduri.

Este adevărat că prin L.95/2006 ( M.O 373/28.04.2006) a fost abrogată OUG.150/2002( art.317 alin.3), însă legiuitorul a înţeles să nu discrimineze această infracţiune , ea fiind prevăzută cu acelaşi conţinut şi limite de pedeapsă în art.303 din L.95/2006.

Având aceleaşi elemente constitutive şi aceleaşi limite de pedeapsă, instanţa a apreciat că în speţă nu este vorba despre o schimbare de încadrare juridică a faptei, în sensul disp. art.334 Cod pr.penală pentru a fi puse în discuţia părţilor, în vederea pregătirii apărării.

Tags: