Top

Contopiri pedepse. Menţinerea revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei

Domeniu: contopiri pedepse

Tip: sentinţă penală

Nr./data 1986/26.10.2007

Autor: Judecătoria Focşani

1. Contopiri pedepse. Menţinerea revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei..

Prin sentinţa penală nr.1986/ 26.10.2007 a Judecătoriei Focşani s-a admis cererea de contopire a pedepselor, formulată de condamnatul D.D.

S-au descontopit pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.438/10.07.2006 a Judecătoriei Adjud, rămasă definitivă prin decizia penală nr.667/R/14.12.2006 a Curţii de Apel Galaţi , de 7 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a şi b Cod penal, aplicată prin sentinţa penală nr.467/11.12.2006 a Tribunalului Vrancea, rămasă definitivă prin decizia penală nr.41/A/28.05.2007 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 19.06.2007 şi de 8 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.685/11.12.2006 a Judecătoriei Adjud, rămasă definitivă prin decizia penală nr.237/20.06.2007 a Tribunalului Vrancea, la 20.06.2007, în pedepsele componente.

S-a constatat că infracţiunile pentru care i s-au aplicat condamnatului aceste pedepse , sunt concurente.

In temeiul art.36 alin.2 Cod penal s-a dispus contopirea pedepselor în pedeapsa cea mai grea, de 7 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a şi b Cod penal.

Prin sentinţa penală nr. 438/10.07.2006 a Judecătoriei Adjud, rămasă definitivă prin decizia penală nr.667/R/14.12.2006 a Curţii de Apel Galaţi s-a dispus în temeiul art.84 Cod penal dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.415/2001 a Judecătoriei Panciu, rezultând pedeapsa finală de 3 ani şi 6 luni închisoare.

In urma contopirii efectuată în prezenta cauză a rezultat pedeapsa de 7 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a şi b Cod penal.

Această pedeapsă a fost iniţial aplicată pentru fapte săvârşite în perioada 2005-ian.2006 şi astfel aceasta nu este de natură a atrage revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.415/2001 a Judecătoriei Panciu.

De altfel, pedeapsa de 7 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a şi b Cod penal a fost aplicată prin sentinţa penală nr.467/2006 a Tribunalului Vrancea, rămasă definitivă la data de 19.06.2007, după ce suspendarea executării pedepsei de 2 ani închisoare fusese revocată prin sentinţa penală nr.438/2006 a Judecătoriei Adjud, rămasă definitivă la 14.12.2006 şi care a devenit astfel executabilă.

Prin urmare, instanţa nu mai poate menţine revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.415/2001 a Judecătoriei Panciu, pentru această pedeapsă fiind aplicabile disp. art-.40 Cod penal, pentru următoarele motive:

După condamnarea definitivă, prin sentinţa penală nr.415/2001 a Judecătoriei Panciu, la 2 ani închisoare, inculpatul a săvârşit în perioada 2005-ian.2006 din nou o infracţiune( pentru care a fost condamnat la 7 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b Cod penal, prin sentinţa penală nr.467/2006 a Tribunalului Vrancea) înainte de începerea executării pedepsei( pedeapsa de 2 ani a devenit executabilă la data de 14.12.2006, prin revocarea suspendării condiţionate) şi nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă.

In consecinţă, în temeiul art.40 Cod penal s-a contopit pedeapsa rezultată, de 7 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a şi b Cod penal cu pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.415/2001 a Judecătoriei Panciu.

Etichete: