Top

Rezilierea unilaterală a contractului de concesiune servicii publice apă, canal salubrizare

Materie: contencios administrativ.

Nr/data: 36/15.3.2007

Sentinţă

Autor: Tribunalul Vrancea, secţia comercială şi de contencios administrativ.

Rezilierea unilaterală a contractului de concesiune servicii publice apă, canal salubrizare. Condiţii.

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vrancea sub nr.3707/91/2006 reclamanta S.C. U S.A. Adjud a solicitat anularea Hotărârii de Consiliu local prin care s-a dispus rezilierea unilaterală şi parţială a contractului de concesiune servicii publice.

Instanţa, prin Sentinţa civilă nr.36/15.03.2007, înlăturând aplicarea în cauză a dispoziţiilor legii nr.139/2000 privind clauzele abuzive din contracte, motivat de faptul că Consiliul local nu se încadrează în categoria de consumator cum este aceasta definită de art.2 din Legea nr.139/2000, a reţinut în conformitate cu dispoziţiile art.970 aliniat 2 Cod civil că clauza contractuală privitoare la rezilierea unilaterală trebuie interpretată potrivit dispoziţiilor art. 28 aliniat 5 în referire al art.31 şi art.35 litera b din Legea nr.219/1998 în sensul că rezilierea unilaterală a unui contract de concesiune servicii publice poate fi dispusă doar în cazuri excepţionale, justificate printr-un interes naţional sau local, după notificarea prealabilă a concesionarului şi justa şi prealabila lui despăgubire.

Cum în cauză nu au fost întrunite toate aceste cerinţe legale, s-a dispus anularea Hotărârii Consiliului local.

Etichete: