Top

Pescuit ilegal-O.U.G.23/2008

Tip document-decizie penala

Titlu:pescuit ilegal-O.U.G.23/2008

Data spetei:22.10.2008

Autor:Tribunalul Vrancea

Domenii asociate:Procedura Civila si Penala Nr.document 1893

Pescuit ilegal-O.U.G.23/2008

Prin decizia penala din 22.10.2008 a Tribunalului Vrancea s-a admis apelul declarat de Parchet împotriva sentinţei penale din 20 mai 2008 pronunţată de Judecătorie,s-a desfiinţează sentinţa în ceea ce priveşte latura penală a cauzei,s-a inlăturat din sentinţă dispoziţiile privind condamnarea şi achitarea inculpaţilor iar prin schimbarea încadrării juridice au fost condamnati inculpatiiT.V si N.I.pentru infractiuni de ultraj, pescuit în perioada de prohibiţie prev.de art. 64 lit.g din OUG 23/2008, deţinerea şi utilizarea uneltelor de plasă monofilament prev.de art. 64 lit. m din OUG

23/2008. la câte 1 an închisoare si 2 ani interzicerea dreptului de a pescui, cu aplicarea art 81,82c.p..

. Examinând sentinţa de.fond s-a constatat că deşi prima instanţă a reţinut corect situaţia de fapt, a dat o încadrare greşită infracţiunilor şi a procedat greşit la achitarea inculpaţilor pentru infracţiunea prev.de art. 562 pct.1 lit.b şi e din legea 192/2001.

Astfel, din probele administrate în cauză s-a dovedit ca fiecare inculpat a săvârşit faţă de cele două părţi vătămate, patru infracţiuni de ultraj prev. de art. 239 al.1 C.pen. aflate în concurs real şi nu două infracţiuni, aşa cum greşit s-a reţinut de prima instanţă.

Desi în dispozitivul rechizitoriului s-a reţinut că inculpaţii au săvârşit numai câte două infracţiuni de ultraj, în cuprinsul actului de sesizare sunt descrise toate cele patru fapte de ultraj săvârşite de inculpaţi, iar potrivit art. 317 C.pr.pen. instanţa de fond trebuia să se considere sesizată cu toate aceste infracţiuni.

Instanţa a procedat greşit achitând pe inculpaţi pentru faptele de pescuit ilegal, considerând nejustificat că Legea 192/2001 fiind abrogată în cursul judecăţii prin OUG 23/2008, aceste infracţiuni nu mai sunt prevăzute de noul act normativ care reglementează pescuitul.

În art. 64 lit.g din OUG 23/2008 este prevăzut ca infracţiune pescuitul în ape continentale în perioada de prohibiţie, iar în art. 64 lit.m este prevăzut ca infracţiune deţinerea sau utilizarea uneltelor din plasă monofilament în apele continentale, ambele infracţiuni pedepsite cu amendă de la 150 lei la 10.000 lei şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de la 1 la 3 ani.

Apele continentale cuprind toate apele de suprafaţă, stătătoare şi curgătoare, subterane aflate în interiorul liniei de bază de la care se măsoară întinderea apelor teritoriale, aşa cum este definit în art. 2 pct.3 din OUG 23/2008.

Lacul unde au amplasat inculpaţii plasele de pescuit monofilament este apă continentală în accepţiunea OUG 23/2008.

În consecinţă, faptele inculpaţilor de a deţine şi utiliza în perioada de prohibiţie, respectiv în zilele de 20.04.2007 şi 30.04.2007, plase de pescuit monofilament, fapte descrise în cuprinsul actului de sesizare şi constituind deci obiect al judecăţii potrivit art. 317 C.pr.pen., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 64 lit. g din OUG 23/2008; art. 64 lit.g din OUG 23/2008; art. 64 lit.m din OUG 23/2008 şi art. 64 lit.m din OUG 23/2008 aflate în concurs real.

Instanţa de fond trebuia să condamne pe inculpaţi pentru cele patru infracţiuni prevăzute de OUG 23/2008 având în vedere că dispoziţiile acestui act normativ sunt mai favorabile decât cele ale Legii 192/2001 care prevedeau limite de pedeapsă mult mai mari.

Inculpaţii nu vor fi condamnaţi şi pentru infracţiunea prevăzută de art. 64 lit.k din OUG 23/2008 aşa cum se cere în motivele de apel, deoarece nu s-a dovedit că inculpaţii au deţinut sau folosit unelte de pescuit din cele enumerate în acest articol. Uneltele de pescuit prevăzute în art. 64 lit.k din OUG 23/2008 pot fi deţinute de persoane autorizate, pe când plasele monofilament- unelte deţinute şi utilizate de inculpaţi şi pentru care aceştia urmează a fi condamnaţi potrivit art. 64 lit.m din OUG 23/2008 sunt interzise la pescuit.

În consecinţă, inculpaţii vor fi condamnaţi pentru câte patru infracţiuni de ultraj prev. de art. 239 al.1 C.pen. şi pentru câte două infracţiuni prev.de art. 64 lit.g din OUG 23/2008 şi art. 64 lit.m din OUG 23/2008, schimbându-se încadrarea juridică prevăzută în rechizitoriu.

Etichete: