Top

Partaj succesoral

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile de partaj succesoral formulată de reclamanţii C.V.V şi S. M , în contradictoriu cu paraţii C. N. şi C. A. ,

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit reclamanţii pentru care a răspuns avocat L.P. şi paraţii pentru care a răspuns avocat A.R.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se arată că acţiunea a fost timbrată cu suma de 19 lei cu chitanţa fisc nr. 98200001739/15.04.2009 şi timbru judiciar de 0,50 lei , taxe anulate la dosar.

Avocat L.P. arată că nu mai are probe de administrat , apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Avocat A.R. apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Instanţa, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat L.P. solicită admiterea acţiunii, stabilirea cotelor pentru părţi aşa cum au fost menţionate în acţiune. Arată că a fost o înstrăinare a imobilului sub rezerva fructului viager asupra întregului imobil. Acţiunea este dovedită cu actele de la dosar , solicită admiterea acesteia.

Avocat A.R. solicită respingerea acţiunii , motivat de faptul că între părţile contractante a existat un contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere , vânzătorii păstrându-şi dreptul de folosinţă asupra imobilului printr-un drept de uzufruct viager. Paraţii şi-au respectat întocmai obligatiile asumate prin contract şi nici unul din beneficiari nu au solicitat rezilierea contractului. Arată că nu se află în cazurile menţionate de art.845 cod civil, iar paraţii au fost cei care s-au ocupat efectiv de îngrijirea vânzătorilor. Solicită respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamanţii C.V.V.şi S.M., a chemat in judecata pe paraţii C.N.şi C. A. , solicitind ca prin sentinta care se va da , sa se dispuna partajarea averii succesorale ramasa de pe urma defunctului C.N. in cote de l/l6 pentru C. V. V. , S. M. si 2/l6 pentru C. N. urmare reductiunii excesive din contractul de vinzare cumparare nr. 321 /200l cu cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt a actiunii reclamantii arata ca, a decedat defunctul C. N. avind ca mostenitori in calitate de fii pe C. V. V. , S.M, si C.N .

Ca avere succesorala a ramas cota de l/4 din casa de locuit constructie anexa si 360 mp teren intravilan aferent casei .

Cu privire la imobil arata ca prin contractul de vinzare cumparare autentic nr. 321/200l parintii lor C. N. si C. M. , au instrainat imobilul catre fratele lor C. N. si sotia acestuia C.A. , rezervindu-si dreptul de uzufruct viager asupra intregului imobil.

La data de l6.l2.2004 ,a decedat C. M. reclamantii nefacind acte de acceptare a succesiunii de pe urma acesteia .

Astfel cota de l/2 din imobil ce a fost proprietatea mamei a intrat in patrimoniul paratilor.

Cu privire la cota de l/2 din imobil ce a fost proprietatea tatalui C. N , l/2 din aceasta a intrat in patrimoniul paratilor fiind vinduta catre nora sa C. A.

Arata ca in aceste conditii paratii au o cota de ? din imobil ( ? cota de pe urma mamei plus l/4 cota de pe urma tatalui vinduta norei).

In ce priveste cota de l/4 din imobil vinduta de tata, C. N fiului sau C.N. cu clauza de uzufruct ,aceasta urmeaza a fi supusa partajarii conform art. 845 cod civil .

Mai arata ca in cauza existind o astfel de liberalitate sunt aplicabile dispozitiile art. 848 cod civil privind reductiunea liberalitatii ce incalca rezerva succesorala .

Cum defunctul are trei copii ,conform art. 84l cod civil,rezerva succesorala este de 3/4 din masa succesorala respectiv l/4 iar cotitatea disponibila 1/4 ii revine paratului C. N. ..

In concluzie solicita reductiunea liberalitatii cu cota de 2/l6 din imobil , cota ce le revine reclamantilor , urmind partajarea in cote de l/l6 pentru fiecare din cei trei frati.

Actiunea a fost intemeiata in drept pe art. 728 , 845 si 848 cod civil .

La actiune reclamantii au atasat, copii de pe contractul de vinzare cumparare ,de pe certificatele de deces ale defunctilor si de pe certificatele de nastere ale reclamantilor filele 4-8 si l4 dosar.

Prin intimpinare paratii au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata.

Au precizat, cu privire la contractul de vinzare cumparare , ca nu este un act gratuit cum sunt cele la care se refera art. 845 si 849 din codul civil , ci fiecare din partile contractante au urmarit si dobindit un avantaj– proprietatea imobilului respectiv asigurarea intretinerii pana la deces.

Partile nu au solicitat alte probe in afara celor depuse la dosar.

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele .

Prin contractul de vinzare cumparare cu clauza de intretinere , autentificat la data de 2.03.200l , sotii C. N. si C.M , au vindut sotilor C.N. si C.A. imobilul casa de locuit constructie anexa si terenul aferent de 360 mp .

Pretul vinzarii s-a stabilit la suma de 55.000.000 lei ROL din care la data incheierii contractului s-a platit 27.000.000 lei ROL,stabilindu-se de comun acord ca diferenta de 28.000.000 lei ROL sa constituie intretinere si ingrijire pentru vinzator pe toata durata vietii pana la deces.

La data de l6.l2.2004 a decedat vinzatoarea C. M. la decesul acesteia , reclamanţii neridicind nici o pretentie cu privire la imobil .

Ulterior la data de l4.04.2009 , a decedat si C. N. data la care conform contractului imobilul a intrat in patrimoniul paratilor .

Conform art.847 cod civil ,liberalitatile prin act sau intre vii sau prin testament cind vor trece peste partea disponibila vor fi reduse la aceasta parte.

Reductiunea liberalitatilor intre vii nu poate fi ceruta decat numai de erezii rezervatari , de erezii acestora sau de cei care infatiseaza drepturile lor.

In cauza de fata instanta apreciaza ca nu sunt incidente dispoziţiile legale arătate mai sus , deoarece nu este vorba de o liberalitate ci in concret s-a incheiat un contract de vinzare cumparare cu clauza de uzufruct viager si de intretinere( urmarind fiecare un anumit avantaj) , s-a fixat un pret care s-a platit o parte la data incheierii actului autentic iar diferenta s-a achitat prin asigurarea intretinerii celor doi vinzatori pana la deces dupa care imobilul ce a facut obiectul contractului de vinzare cumparare cu clauza de intretinere a intrat in patrimoniul paratilor conform claauzelor contractuale.

Deoarece imobilul supus partajarii este in totalitate proprietatea paratilor instanta va respinge ca neintemeiata actiunea civila de fata.

In baza art.274 cod pr. civila , reclamantii vor fi obligati la 2000 lei , cheltuieli de judecata catre parati.

Tags: