Top

Servitute

Pe rol pronuntarea cauzei civile avand ca obiect – servitute formulata de reclamantii ŞR şi ŞA, ambii domiciliati in RS, jud.B in contradictoriu cu pârâtul SA domiciliat in B şi pârata SE domiciliată in B . , jud. introdusa in cauza prin incheierea de şedinta din data de .

Dezbaterile cauzei au avut loc in şedinta publica din data de cand s-au pus concluzii pe fond ce s-au consemnat in incheierea din acea zi si care fac parte integranta din prezenta, insa instanta avand nevoie de timp in vederea reexaminarii actelor si lucrarilor a amanat pronuntarea la data de astazi, cand in urma deliberarii se pronunta urmatoarea sentinta civila:

JUDECATA:

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamantii ŞR şi ŞA, ambii domiciliati in RS, jud.B au chemat in judecata pe pârâtul SA domiciliat in B jud.B şi pârata SE domiciliată in B jud.B introdusa in cauza prin incheierea de şedinta din data de , solicitind ca prin sentinta ce se va da , paratul sa fie obligat sa le respecte reclamantilor dreptul de servitute asa cum a fost stabilit prin contractul de vinzare cumparare autentificat sub nr. de fostul NLS din RS, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt reclamantii arata ca sunt proprietarii suprafetei de mp teren loc de casa dobindit prin contractul de vinzare cumparare autentificat sub nr. prin care li s-a recunoscut si dreptul de trecere inspre si dinspre imobilul vindut prin restul proprietatii vinzatorilor pe un drum de m inspre vecinul DI

Mai arata reclamantii ca in martie ,au efectuat demersuri pentru intocmirea cartii funciare si cu aceasta ocazie au aflat ca imobilul proprietatea reclamantilor se suprapune peste un alt imobil inregistrat in baza de date cu nr. cadastral in procentaj de

In urma verificarilor efectuate au constatat ca in cauza este vorba despre proprietatea paratului care le incalca dreptul de servitute al reclamantilor desi au exercitat acest drept timp de peste 30 ani.

In dovedirea actiunii , reclamantii au depus la dosar , contractul de vinzare cumparare autentificat sub nr. documentatia cadastrala privind imobilul in cauza.

In termen legal paratul a formulat intimpinare si cerere reconventionala prin care a aratat ca actiunea reclamantilor este neintemeiata urmind a fi respinsa intrucat prin dobindirea dreptului de proprietate in baza contractului de vinzare cumparare autentificat sub nr. , nu a afectat cu nimic proprietatea reclamantilor si nu i-a impiedicat pe acestia sub nici o forma sa foloeasca calea de acces catre proprietatea lor.

A invocat paratul prin intimpinare lipsa calitatii sale pasive intrucat terenul asupra careia este instituita servitutea de trecere nu-i apartine.

Prin cererea reconventionala a solicitat ca reclamantii sa-l despagubeasca cu o suma de bani calculata in raport de suprafata asupra careia va fi identificata servitutea in conditiile in care din probe va rezulta faptul ca terenul afectat de servitute este proprietatea paratului.

In justificarea cererii reclamantul a depus la dosar , in copie xerox contractele de vinzare cumparare autentificate sub nr. de BNP MT si de BNP CC L din B precum si documentatia cadastrala privind imobilul in cauza.

Asupra exceptiei invocate reclamantii si-au exprimat in scris punctul de vedere prin intimpinarea depusa la data de

In solutionarea actiuni principale si a cererii reconventionale s-au administrat probe cu acte martori , interogator , si expertiza tehnica.

In cauza expertiza a fost intocmita de catre expert FL

Examinind amplu material administrat in cauza instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt.

Prin contractul de vinzare cumparare autentificat sub nr. numitul Iosca Ion a vindut reclamantilor suprafata de mp teren loc de casa si o casa de locuit situata pe acest teren imobil situat in RS strada CB.

Prin acelasi act i s-a recunoscut reclamantului dreptul de trecere dinspre imobilul vindut la calea publica prin restul proprietatii vinzatorului pe un drum de m .

Ulterior, numita DMG mostenitoarea defunctului I I instraineaza dreptul proprietatii autorului sau in suprafata de mp sotilor BG si ML prin contractul de vinzare cumprare autentificat sub nr. ..

Doi ani mai tirziu respectiv in anul prin contractul de vinzare cumparare nr. sotii B vind terenul in suprafata de mp paratului din proces.

Este adevarat ca nici unul din aceste acte de vinzare cumparare succesive nu se mentioneaza existenta servitutii de trecere in favoarea reclamantilor insa asa cum au declarat toti martorii audiati si cum a recunoscut si paratul la interogator drumul de trecere instituit in favoarea reclamantilor este demarcat printr-o alee vizibila chiar daca nu a fost si nu este delimitata de un gard.

Aceasta servitute de trecere a fost stabilita in favoarea reclamntilor prin titlul lor de proprietate din anul fiind folosita de reclamanti de la data dobindirii imobilului in mod continuu pana in prezent intrucat imobilul reclamntilor nu are deschidere la calea publica.

Din probele administrate in cauza a rezultat ca prin delimitarea suprafetei de mp instrainata paratului s-a diminuat servitutea de trecere dobindita de reclamanti prin titlul , expert FL identificind aceasta servitute de trecere precum si suprafata ce se suprapune cu terenul proprietatea paratului .

Referitor la exceptia lipsei calaitatii procesuale pasive a paratului invocata prin intimpinare instanta apreciaza ca exceptia este neintemeiata urmind a fi respinsa intrucat legitimarea sa procesuala este determinata de calitatea de proprietar al terenului ce partial se suprapune cu servitutea de trecere instituita in favoarea reclamantilor .

Pe fondul cauzei instanta apreciaza ca actiunea reclamantilor este intemeiata urmind ca in temeiul art. 623 cod civil , sa o admita si sa oblige paratul sa le respecte reclamantilor dreptul de servitute delimitat de expert FL prin punctele (secund), (prim ) – (prim) (second) conform schitei intocmita anexa la raport.

Avind in vedere ca in cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 6l6 cod civil , ce sunt aplicabile numai in situatia in care se solicita infiintarea unei servituti de trecere cu indatorirea pentru proprietarul locului infundat sa-l despagubeasca pe vecinul sau , instanta a respinge cererea reconventionala formulate de parat ca neintemeiata.

In temeiul art. 274 cod pr. civila va obliga paratul la lei cheltuieli de judecata catre reclamant reprezentind taxa judiciara de timbru a actiunii ,onorar avocat si onorar expert conform actelor justificate de la dosar.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Respinge exceptia .

Admite actiunea civila formulata de reclamantii ŞR şi ŞA, ambii domiciliati in RS jud.B in contradictoriu cu pârâtul SA domiciliat in B jud.B şi pârata SE domiciliată in B jud.B introdusa in cauza prin incheierea de şedinta din data de

Respinge cererea reconventionala formulata de parat .

Obliga paratul sa respecte servitutea de trecere a reclamantilor identificata in schita anexa la raportul de expertiza intocmit de expert FL prin punctele (secund) , (prim) – (prim ) (second) conform schitei intocmita anexa la raport, schita anexa ce se va avea in vedere la executarea sentintei.

Obliga paratul la lei cheltuieli de judecata catre reclamanti .

Cu apel in termen de l5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi .

Etichete: