Top

Viol

Pe rol judecarea procesului penal pornit prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău nr. /P/2009 prin care s-a dispus trimiterea in judecată, in stare de arest preventiv a inculpatului D C, fiul lui I si N, născut la …, judeţul Buzău, studii 10 clase, agricultor, stagiul militar nesatisfăcut, căsătorit, un copil minor, recidivist, domiciliat în comuna, judeţul Buzău, , in prezent aflat in Penitenciarul Focşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de viol si tentativă de viol, prevăzută de art. 197 alin.3 Cod penal si art. 20 raportat la art. 197 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit a Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: inculpatul D. C. personal şi asistat avocat P. L., părţile civile U. A.M. A. personal şi asistat de avocat O. E., U.C. R. personal şi asistat de avocat V. A. şi reprezentantul legal U..C

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Av.P. L. pentru inculpatul D. C. formulează cerere de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea prev. de art.197 alin.3 c.pen. în infracţiunea prev.de art.197 alin.1 c.pen., întrucât din probele administrate la dosarul cauzei rezultă clar că inculpatul nu a cunoscut faptul că minora nu împlinise vârsta de 15 ani, după părerea sa a considerat că are 14-15 ani, nu a ştiut exact. Solicită admiterea cererii de schimbare a încadrării juridice aşa cum a fost susţinută, în ceea ce priveşte infracţiunea comisă împotriva părţii vătămate U. C. R.

Reprezentantul parchetului faţă de cererea formulată pune concluzii de respingere având în vedere faptul ca inculpatul şi partea vătămată erau consăteni, erau vecini, familiile acestora se cunoşteau, deci nu se susţine ideea că inculpatul nu a cunoscut ce vârstă avea victima.

Av.V. A. pentru partea vătămată U.C. R. pune aceleaşi concluzii.

Av.O. E. pentru partea vătămată U. A.M. A. pune aceleaşi concluzii.

Nemaifiind cereri de formulat, probe de administrat, excepţii de invocat, instanţa constată încheiată cercetarea judecătorească, cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, arată că inculpatul a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de viol si tentativă de viol, prevăzută de art.197 alin.3 Cod penal si art.20 raportat la art.197 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal.

S-a reţinut că în noaptea de 05-06 august 2009, inculpatul a întreţinut, prin violenţă, raporturi sexuale cu partea vătămată U. C. R., în vârstă de 13 ani şi a încercat, tot prin violenţă să întreţină raporturi sexuale şi cu partea vătămată U. A. M. A., în vârstă de 15 ani. În actul de sesizare a instanţei este redat amănunţit situaţia de fapt, respectiv modalitatea de comitere a faptelor. Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor, dar a circumstanţiat contextul şi condiţiile în care le-a săvârşit, pe de o parte că nu ştia că victima U C. R. nu are împlinită vârsta de 13 ani, iar pe de altă parte că a fost sub influenţa băuturilor alcoolice.

În ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice consideră că este neîntemeiată şi că încadrarea dată faptelor prin actul de sesizare a instanţei este corectă, întrucât inculpatul şi partea vătămată erau consăteni, erau vecini, familiile acestora se cunoşteau, deci nu se susţine ideea că inculpatul nu a cunoscut ce vârstă avea victima. Chiar dacă ar fi existat un dubiu al inculpatului cu privire la vârsta părţii vătămate, acesta nu îi poate profita lui pentru că dacă avea acest dubiu, înseamnă că a existat intenţia indirectă, care are acelaşi tratament juridic cu intenţia directă.

De asemenea, să se aibă în vedere şi capacitatea psihică a parţii vătămate U. C. R. de a conştientiza sau realiza pericolul de a rămâne singură cu inculpatul. Este vorba de un copil, iar datorită modului de a gândi, nu i se poate cere să aibă reprezentarea unor consecinţe.

Consideră ca sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul şi solicită condamnarea acestuia la o pedepse cu închisoarea situate in limitele prevăzute de textul de lege pentru ambele infracţiuni, respectiv viol şi tentativă de viol. La dozarea pedepselor să se ţină cont de circumstanţele concrete de comitere a faptei, respectiv se afla sub influenţa alcoolului, nu s-a putut controla. Mai mult, faptele sunt comise în termenul de încercare stabilit pentru pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată de Judecătoria Rm.Sărat prin sentinţa penală nr./2008, astfel că solicită revocarea acestei măsuri şi executarea în întregime a acestei pedepse alături de pedeapsa ce-i va fi aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă.

De asemenea, solicită aplicarea pedepsei complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64.lit.a teza a II-a, lit.b c.pen. si având în vedere faptul ca inculpatul este părinte solicită instanţei să reflecte si asupra aplicării dispoziţiilor prevăzute la lit.d şi e ale aceluiaşi articol. Solicită menţinerea stării de arest şi să se deducă reţinerea şi arestul preventiv începând cu data de 13.08.2009 la zi.

În latura civilă, părţile vătămate minore, prin reprezentantul lor legal, U. C., s-au constituit părţi civile şi au solicitat obligarea inculpatului la daune morale în sumă de 100 milioane lei vechi. Consideră întemeiată cererea şi solicită admiterea acţiunii civile, 70 milioane lei vechi pentru partea vătămată U. C. şi 30 milioane lei vechi pentru partea vătămată U.A.M., având în vedere prejudiciul moral pe care l-au suferit victimele, faptul că au fost supuse oprobriului public urmare faptelor inculpatului. De asemenea, solicită obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare către stat.

Av.V. A. pentru partea vătămată minoră U. C., în ce priveşte latura penală solicită condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea pentru comiterea infracţiunii de viol, întrucât din probele administrate la dosar rezultă clar vinovăţia acestuia. Consideră că sunt întrunite elementele constitutive ale agravantei pentru infracţiunea de viol, o faptă gravo astfel că formulează concluzii de respingere a cererii de schimbare a încadrării juridice. Inculpatul avea certitudinea ca minora nu avea împlinită vârsta de 13 ani, întrucât se cunoşteau, au copilărit împreună. Pune concluzii de condamnare a inculpatului pentru fapta de viol comisă asupra părţii vătămate, aşa cum a fost reţinută.

In latura civilă solicită să se dea eficienţă cererii de la fila 11, în sensul de a o despăgubi pe partea civilă U. C. cu suma de 7.000 lei. Obligarea inculpatului şi la cheltuieli judiciare, onorariu apărător din oficiu.

Av.O. E. pentru partea vătămată U. A. M. solicită condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoare si obligarea la plata daunelor morale în sumă de 3.000 lei, având în vedere că acesta se face vinovat şi de comiterea infracţiunii de tentativă la viol asupra acestei părţi vătămate. Cu cheltuieli judiciare, onorariu apărător din oficiu.

Av.P. L. pentru inculpatul D. C. consideră că pentru fapta comisă asupra părţii vătămate U. C. se încadrează în dispoziţiile art.197 alin.1 c.pen., întrucât acesta nu a cunoscut ce vârstă are minora. Inculpatul a recunoscut comiterea faptelor, are un copil minor în întreţinere, iar soţia este plecată să muncească în străinătate. Solicită aplicarea de circumstanţe atenuante şi coborârea pedepsei sub minimul special prevăzut de lege având în vedere ca urmează sa-i fie revocată suspendarea condiţionată pentru pedeapsa de 2 ani închisoare şi că aceasta va fi executată alături de pedeapsa ce-i va fi aplicată în prezenta cauză. Să se aibă în vedere şi lipsa de supraveghere a minorelor. Inculpatul este de acord să despăgubească părţile civile cu suma solicitată.

Totodată, solicită reexaminarea aplicării amenzii pentru lipsa nejustificată la instanţă, având în vedere actele medicale care însoţesc cererea depusă şi în scris.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arată că părţile vătămate ori de câte ori veneau în vizită aveau un comportament necorespunzător, îi făceau diferite avansuri. În seara respectivă, efectiv, nu îşi mai aduce aminte ce s-a întâmplat, întrucât era foarte, foarte beat. Regretă foarte mult cele întâmplate.

Instanţa, admite cererea de reexaminare formulată de d-l avocat P. L. şi dispune anularea amenzii în cuantum de 5.000 lei aplicată prin încheierea de şedinţă din data de 17.12.2009.

?????

INSTANŢA

Deliberând asupra procesului penal de fata constata:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv inculpatul D. C., fiul lui I. si N., născut …. , domiciliat in comuna….., judeţul Buzău, pentru comiterea infracţiunilor de viol, prev. de art. 197 al.3 cod penal si tentativa de viol prev. de art. 20 rap. la art. 197 al. 1 cod penal cu aplicarea art. 33 lit.a cod penal si art. 37 lit.a cod penal.

S-a reţinut prin actul de sesizare al instanţei ca in data de 08.08.2009, inculpatul aflat sub influenta băuturilor alcoolice a întreţinut raporturi sexuale prin constrângere cu partea vătămata minora U. C. R., in vârsta de 13 ani si a încercat sa intretina raporturi sexuale cu partea vătămata minora U. A. M. A. in vârsta de 15 ani, in locuinţa acestuia din comuna V.R. , judeţul Buzău.

S-a procedat la audierea inculpatului, a parţilor vătămate si a martorului I. I. G..

Examinând probele administrate in cauza, instanţa retine in fapt următoarele:

Partile vătămate, inculpatul si martorul I. G. locuiesc in comuna V. R.. Inculpatul locuieşte in apropierea parţilor vătămate.

In data de 05.08.2009,pe inserat , părţile vătămate s-au întâlnit pe uliţa satului cu alţi copii de vârsta lor si au ascultat muzica. Inculpatul si martorul I. G. au venit din oraş cu un taxi.

In jurul orei 22 inculpatul si martorul au venit la grupul de tineri in care se aflau si părţile vătămate.

Inculpatul le-a invitat pe cele doua parţi vătămate si pe martorul I. I. G.in locuinţa sa pentru a servi o cafea.

La insistentele inculpatului acestea au acceptat propunerea si au mers in locuinţa acestuia unde au consumat bere, cafea si seminţe, s-au uitat la televizor si au dansat. La un moment dat s-au terminat berea si ţigările. Inculpatul l-a trimis pe martorul I. I. G. sa cumpere bere si tigări. Martorul a plecat însoţit de partea vătămata U. A. M. la „Hanul Ancuţei „ după cumpărături. Rămânând cu minora U. C. in casa inculpatul i-a propus acesteia sa intretina raporturi sexuale. Deoarece minora a refuzat inculpatul i-a aplicat o lovitura cu pumnul peste fata. Minora a început sa plângă. Inculpatul a insistat, a lovit/o din nou pe minora si a obligat-o prin violenta si ameninţarea cu moartea sa intretina raporturi sexuale.

In momentul in care martorul I. I. si minora U. A. M. s-au întors de la cumpărături au găsit uşa camerei încuiata. După ce inculpatul le-a deschis si văzând-o pe minora U.C. plânsa si cu urme de lovituri, inculpatul le-a spus celor doi ce s-a întâmplat.

Minora C. a reuşit sa fuga acasă la părinţi, timp in care inculpatul a încercat sa intretina raporturi sexuale si cu minora U. A. M., lovind-o cu pumnii in fata, in stomac. Acţiunea inculpatului a fost întrerupta de martorul I. I. G., minora reuşind sa fuga din camera. U. C. a povestit celor doi ce s-a întâmplat.

In drept, faptele inculpatului de a intretina raporturi sexuale, in data de 05.08.2009 prin violenta cu partea vătămata U. C. R., in vârsta de 13 ani si de a încerca, prin violenta, sa intretina raporturi sexuale cu partea vătămata U. A. M. A., in vârsta de 15 ani, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de viol prev. de art. 193 al.3 cod penal si tentativa de viol, prev. de art. 20 rap. la art. 197 al.1 cod penal, fapte aflate in concurs.

In cauza sunt incidente si dispoziţiile art.37 lit.a cod penal deoarece faptele au fost comise in stare de recidiva postcondamnatorie, inculpatul fiind condamnat prin sentinţa penala nr. 193/2008 a Judecătoriei Rm.Sărat la o pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare.

Nu poate fi primita cererea inculpatului de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii de viol prev. de art. 197 al.3 cod penal in cea prev. de art. 197 al.1 cod penal deoarece acesta a cunoscut vârsta minorei, fiind vecini, iar in mod constant in declaraţiile date a precizat ca ştia ca aceasta are 14-15 ani, dubiu care nu-i poate profita.

La individualizarea pedepselor , pe lângă criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 cod penal, instanţa va avea in vedere poziţia relativ sincera a inculpatului, acceptarea pretenţiilor materiale solicitate de părţile vătămate, trecutul infracţional al acestuia vizând infracţiuni la legea circulaţiei.

Se vor retine in favoarea inculpatului circumstanţele prev. de art. 74 lit.c cod penal pedepsele urmând a fi coborâte sub limita minima prevăzuta de textul de lege, insa in apropierea acestui minim.

De asemenea se va aplica inculpatului si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a)teza a II a , lit.b) ,d) si e) cod penal ţinând cont ca faptele au fost comise asupra unor părţi vătămate minora aflate in imposibilitate de a se apăra.

Urmează a fi contopite pedepsele ce se vor aplica conform art. 33 lit.a cod penal in pedeapsa cea mai grea la care se adaugă si pedeapsa complementara.

Conform art. 83 cod penal se va revoca suspendarea condiţionata pentru pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata prin sentinţa penala nr.193/2008 a Judecătoriei Rm.Sărat, pedepse ce urmează a fi executată alături de pedeapsa rezultanta aplicată prin prezenta sentinţă.

Conform art. 350 cod proc.penala se va menţine starea de arest a inculpatului motivat de pericolul social al faptei dat de gravitatea acesteia, modalitatea de comitere, calitatea părţilor vătămate si se va deduce la zi reţinerea si arestul preventiv începând cu 13.08.2008.

Se va aplica inculpatului si pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II a, lit.b), d), e) cod penal.

In latura civila va fi obligat inculpatul la 7000 lei către partea vătămata U. C. si la 3000 lei către partea vătămata U. A. M. A. – acesta achiesând la pretenţiile părţilor vătămate constituite părţi civile.

Văzând si disp. art. 191 cod proc.penala

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea ce schimbare a încadrării juridice a faptelor.

În baza art.197 al.3 cu aplicarea art.37 lit.a c.pen. şi art.74 lit.c – 76 lit.a c.pen. condamnă pe inculpatul D. C., , fiul lui I.si N., născut la …, judeţul Buzău, studii 10 clase, agricultor, stagiul militar nesatisfăcut, căsătorit, un copil minor, recidivist, domiciliat în comuna V. R., judeţul Buzău, , in prezent aflat in Penitenciarul Focşani, la 8 ani închisoare pentru viol şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza II, b, d, e cod penal.

În baza art.20 raportat la art.197 al.1 cu aplicarea art.37 lit.a şi art.74 lit.c-76 lit.a cod penal condamnă pe inculpat la 1 an şi 4 luni închisoare pentru tentativa de viol.

În baza art.33-34 lit.a cod penal contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute 8 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, d, e cod penal ca pedeapsa complementară.

Conform art.83 cod penal revocă suspendarea condiţionată pentru pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.193/2008 a Judecătoriei Rm.Sărat, urmând ca inculpatul să execute în total 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară.

Menţine starea de arest şi deduce la zi reţinerea şi arestul preventiv cu începere de la 13.08.2009.

În baza art.71 cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, lit.b, d, e, cod penal ca pedeapsă accesorie.

Obligă pe inculpat la 7.000 lei daune morale către partea civilă U. C. R. şi la 3.000 lei daune morale către partea civilă U. A. M..

Obligă pe inculpat la 2.000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 800 lei onorar apărător oficiu (av.B. M., av.O. E., av.V. A.) ce va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsa şi inculpatul arestat.

Pronunţată în şedinţa publică din 05.01.2010.

Etichete: