Top

Cont.adm.: Contravenţie prevăzută de art. 102 alin.3 lit.e) din OUG nr. 195/2002.Aplicarea sancţiunii tehnico –administrative a reţinerii permisului de conducere

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Rm.Sărat sub nr. X/X/2009, petentul P.C. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria X nr. X/2009 , în baza căruia a fost sancţionat cu 9 puncte amendă în cuantum de 540 lei, reţinându-i-se permisul în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 102 alin.3 lit.e) din OUG nr. 195/2002 raportat la art. 121 alin.1 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002.

În motivarea plângerii petentul a susţinut că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa prin procesul verbal contestat, în sensul că la data de X/2009 ar fi condus autoturismul BZ-X -X în localitatea X, judeţul Buzău cu o viteză de 110 km/h. Agentul constatator nu i-a prezentat documentele privind buna funcţionare a aparatului radar utilizat şi nici înregistrarea efectuată, astfel că pretinsa contravenţie nu este dovedită.

Procesul verbal este afectat de nulitate, întrucât din cuprinsul acestuia rezultă că nu s-a dispus măsura tehnico-administrativă privind reţinerea permisului şi nici sancţiunea complementară privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce. Mai mult, actul este semnat de un pretins martor asistent, deşi la faţa locului nu se mai afla nicio persoană.

Intimatul a formulat întâmpinare în condiţiile art. 115-118 din Codul de procedură civilă, solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. X/2009 pronunţată de Judecătoria Rm.Sărat s-a respins excepţia de nulitate şi s-a admis plângerea în parte, anulându-se în parte procesul verbal de contravenţie în sensul restituirii permisului de conducere.

Respingând excepţia invocată de petent, instanţa a reţinut că procesul verbal de contravenţie a fost încheiat în conformitate cu dispoziţiile a căror nerespectare este sancţionată cu nulitatea de art. 17 din OG nr. 2/2001.

Pe fond, instanţa a reţinut în baza probatoriului administrat că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 102 alin.3 lit.e) din OG nr. 195/2002 raportat la art. 121 alin.1 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002, constând în conducerea autoturismului marca D.M. , înmatriculat sub nr. BZ-X-X, la data de X/2009, orele X, pe DJ 2002, în localitatea X, judeţul Buzău, cu o viteză de 110 km/h, înregistrată cu un aparat radar verificat metrologic şi declarat admis, conform planşei fotografice depusă la fila 13 dosar.

Apreciind însă că prin procesul verbal contestat, alături de amenda aplicată ca sancţiune principală, nu s-a dispus măsura tehnico-administrativă privind reţinerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi nici sancţiunea complementară privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, instanţa fondului a dispus restituirea către petent a permisului de conducere, menţinând amenda aplicată.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul în termen legal conform art. 34 alin.2 din OG nr. 2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs, intimatul a invocat greşita anulare în parte a procesului verbal de către instanţă, în condiţiile în care agentul constatator a aplicat măsura tehnico-administrativă a reţinerii permisului de conducere, iar sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule este stabilită imperativ de lege pentru fiecare contravenţie în parte, astfel că agentul constatator şi nici instanţa nu pot decide asupra oportunităţii acesteia.

În raport de considerentele sentinţei şi motivele de critică invocate de intimat, la cererea tribunalului, Primăria municipiului X a comunicat o copie xerox a procesului verbal de contravenţie (exemplarul nr.1, trimis de poliţie spre executare silită): fila 14 dosar recurs.

Prin decizia civilă nr. X/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a admis ca întemeiat recursul declarat de intimat, modificându-se sentinţa atacată în sensul respingerii plângerii formulate de petent.

În acest sens s-a avut în vedere :

Prin procesul verbal seria X nr. X/2009 s-a reţinut în sarcina petentului comiterea contravenţiei prevăzute la art. 102 alin.3 lit.e) din OUG nr. 195/2002 raportat la art. 121 alin.1 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002.

Conform art. 102 alin.3 lit.e) din ordonanţă, această contravenţie şi sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni (de la 9 la 20 puncte amendă) şi aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, iar potrivit art. 111 din alin.1 lit.c) şi alin.2 din acelaşi act normativ, se dispune măsura tehnico-administrativă a reţinerii permisului în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule, contravenientului eliberându-se o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie.

În cauza dedusă judecăţii, agentul constatator a încheiat procesul verbal de contravenţie potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1 A la regulament, conform art. 180 din acest act normativ, aplicând în mod corect contravenientului 9 puncte amendă în cuantum de 540 lei şi reţinerea permisului în vederea suspendării exercitării drept de a conduce autovehicule, eliberându-i acestuia o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie, sub seria X nr. X, în condiţiile în care suspendarea exercitării dreptului de a conduce operează de drept, începând să curgă în termenul stabilit la art. 118 din ordonanţă, pe fondul contestării procesului verbal.

Dovadă în sensul că agentul constatator a dispus măsura tehnico-administrativă a reţinerii permisului o constituie exemplarul nr. 1 al procesului verbal de contravenţie, depus în copie xerox la fila 14 dosar recurs, la cererea tribunalului, din care rezultă neechivoc marcarea cu „x” a rubricii privind aplicarea acestei măsuri, în cuprinsul exemplarului nr.2 al procesului verbal depus la fila 4 dosar fond, în copie indigo, marcarea măsurii (prin ixarea rubricii , în sensul înscrierii literei „x” ) deplasându-se la momentul completării formularului cu două rubrici mai sus, în dreptul rubricii referitoare la „confiscare”.

Etichete: