Top

PENAL.Dare de mită – art.255 cod penal Individualizare pedeapsă

T R I B U N A L U L :

Asupra prezentului proces penal :

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău nr. din 15.10.2009 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului H D,pentru infracţiunile de dare de mită şi cumpărare de influenţă prev.de art.255 alin.1 cod penal,cu referire la art.7 alin.2 din Lg 78/2000 şi art.61 alin.1 din Lg 78/2000 cu aplicarea art.33 lit.a cod penal,constând în aceea că,în ziua de 29.07.2009 a oferit suma de 4500 lei agentului principal M A din cadrul IPJ Buzău, Serviciul Poliţiei Rutiere,pentru a nu-i întocmi dosar penal la legea circulaţiei si pentru a o determina pe salariata care se ocupa de implementări în baza de date să nu îi menţioneze punctele de penalizare.

Tribunalul,analizând întregul material de urmărire penală,precum si probatoriul administrat în cursul cercetării judecătoresti,reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 27 iulie 2009,agentul principal M A se afla în zona industrială împreună cu un coleg al său,agentul S G cu autoturismul dotat cu radar.

M A l-a oprit în trafic pe inculpat deoarece depăşise viteza legală,i-a întocmit proces verbal de contravenţie iar după întocmirea acestui act a verificat la sediu,prin telefonul mobil sau prin staţie, constatând că acest conducător auto are permisul suspendat.

I-a spus că se face vinovat de săvârşirea unei infracţiuni urmând a i se întocmi dosar penal si i-a cerut să vină la sediul poliţiei la orele 14,00 când termina programul de verificare in trafic, pentru a-i lua declaratie.

Au făcut schimb de telefoane mobile ,iar la orele 14,00 întrucât inculpatul nu a venit la sediu,l-a sunat .

Acesta a spus că nu vine si a rugat-o să se întîlnească în oraş,spunându-i că ştie cum se poate rezolva această problemă.Întrucât a insistat foarte mult,denunţătoarea si-a dat seama că acesta va fi „ atent” şi a luat legătura cu colegi de ai ei care lucrează la compartimentul anticorupţie.

S-au întîlnit în spatele sediului PSD din Buzău ,ocazie cu care inculpatul i-a spus că a mai avut probleme de acest fel şi în alt judeţ ( legate de punctele de penalizare ) şi că ar fi dispus să dea 5000 de EURO dacă l-ar ajuta.

Denunţătoarea M A l-a refuzat însă el a rugat-o să se mai gândească , iar aceasta a luat legătura cu colegii săi în vederea organizării flagrantului.Chiar în ziua respectivă, pe 27.07.2007 aceasta a formulat autodenunţul.Pe data de 28 iulie 2009 Parchetul de pe lângă Tribunalul … a emis o autorizaţie de înregistrare a convorbirilor telefonice , acestea fiind înregistrate până la 29 iulie 2009.

În data de 29.07.2009,denunţătoarea s-a întâlnit cu inculpatul la restaurantul …din Parcul … ocazie cu care inculpatul i-a spus că ar dori să nu i se implementeze punctele de penalizare în baza de date si să nu i se întocmească dosar penal,după care a invitat-o la autoturism pentru a-i da suma promisă.

Întrucât a fost refuzat,a mers la autoturism a luat suma de bani după care i-a dat agentei de poliţie,această introducându-i în poşetă.

Imediat echipa formată din procurori şi poliţişti s-a prezentat la masa la care erau cei doi,suma de bani fiind găsită asupra denunţătoarei.

Inculpatul s-a apărat spunând că a fost provocat de agentul de poliţie să dea mită,provocarea constând în atitudinea pe care acesta a avut-o încă de la momentul discuţiei avute în legătură cu procesul verbal de contraventie,lăsându-l să înţeleagă că îl poate ajuta să îşi rezolve problema în sensul neimplementării punctelor de penalizare.

Pe baza acestei apărări,apărătorul inculpatului a solicitat achitarea inculpatului.

Acest punct de vedere nu poate fi primit,pentru următoarele considerente :

Potrivit art.68 din codul de pr.penală „ este oprit a se întrebuinţa violenţe,ameninţări,ori alte mijloace de constrângere, precum si promisiuni sau îndemnuri,în scopul de a se obţine probe. De asemenea,este oprit a determina o persoană să săvârşească sau să continue săvârşirea unei fapte penale,în scopul obţinerii unei probe”.

Art.64 alin.2 cod pr.penală arată că „ mijloacele de probă obţinute în mod ilegal nu pot fi folosite în procesul penal”.

Inculpatul a susţinut că denunţătoarea,prin atitudinea pe care a avut-o,aceea că i-a lăsat impresia că vrea să îl ajute,l-a determinat să săvârşească infracţiunile;că,de fiecare dată i-a spus că o să se mai gândească şi că,la momentul la care s-a întâlnit cu el în spatele sediului PSD a avut asupra sa, mai multe procese verbal întocmite în acea zi spunându-i că nu le-a depus la sediu.

A mai susţinut că denunţul nu a fost depus în data de 27.07.2009,ci a doua zi pe 28.07.2009.

În cauza de faţă,textele de lege arătate nu-şi găsesc aplicare.

Pentru a ne afla într-o astfel de situaţie este necesar ca cel care determină inculpatul în săvârşirea unei fapte penale să fie chiar agentul constatator caz în care ar comite o faptă penală,respectiv instigare la săvârşirea unei anume infracţiuni.

Este necesar ca inculpatul să nu aibă iniţiativa săvârşirii unei fapte penale ci aceasta să survină doar în urma determinării făcute de agentul constatator.Numai într-o astfel de situaţie,inculpatul poate susţine că a fost instigat la comiterea unei fapte penale.

În acest sens sunt atât practica ÎCCJ cât şi practica CEDO.

Inculpatul ar putea fi apărat de răspundere si în situaţia în care ar fi renunţat la comiterea unei fapte ( art.68 alin.2) însă agentul constatator l-ar fi determinat să o continue în scopul obţinerii unei probe,respectiv în scopul realizării flagrantului.

Ori,în speţa de faţă,iniţiativa săvârşirii faptelor de dare de mită şi cumpărare de influenţă a aparţinut inculpatului care a insistat ca agentul constatator să îl ajute spunându-i că o să fie „atent”,după care i-a şi oferit o sumă de bani.

Chiar inculpatul în declaraţiile pe care le-a dat a recunoscut că iniţiativa i-a aparţinut propunându-i agentei o sumă de bani pentru a-l ajuta.

Acest lucru rezultă chiar si din înregistrările convorbirilor telefonice transcrise si depuse la dosar.

Este foarte adevărat că agentul constatator l-a atras într- o cursă pe inculpat (întâlnindu-se cu el în spatele sediului PSD,i-a dat mai multe telefoane –de fiecare dată după ce s-a emis autorizaţia cel care a sunat primul a fost agentul constatator) a acceptat să se întâlnească cu el la restaurantul …, comportament pe care şi l-a cenzurat ştiind că a făcut denunţul şi că telefoanele sunt înregistrate,că se va organiza flagrantul,dar asa cum am arătat,această atitudine nu este una de instigare la săvârşirea de fapte penale,pentru a se înlătura răspunderea penală a inculpatului,pentru că iniţiativa şi întregul demers au aparţinut inculpatului.

Din verificarea actelor aflate la dosarul cauzei,rezultă că denunţătoarea a făcut denunţul pe 27.07.2009 (potrivit datei menţionate de ea în finalul acestuia) şi nu are relevanţă faptul că acesta ar fi fost înregistrat chiar si pe 28.07.2009 (potrivit modificării făcute pe primirea acesteia).

Se observă că aceasta a înregistrat în aceeasi zi procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante.

În concluzie,pentru cele arătate,urmează a nu se reţine apărarea inculpatului .

În drept,faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de dare de mită,prev de art.255 alin.1 cod penal cu referire la art.7 alin.2 din Lg 78/2000 şi cumpărare de influenţă prev.de art.61 alin.1 din Lg 78/2000 (aceasta rezultând în principal din chiar declaraţiile date de denunţătoare în care a arătat că l-a lăsat pe inculpat să creadă că are influenţă asupra functionarului ce se ocupa de implementarea punctelor de penalizare,acesta oferindu-i suma de bani si pentru a rezolva această problemă).

Reţinând vinovăţia acestuia,urmează ca Tribunalul să-l condamne în baza textelor de lege mai sus arătate,reţinând însă în favoarea acestuia circumstanţe atenuante judiciare ( atitudinea de recunoaştere a infracţiunilor,faptul că este căsătorit, are copii minori şi este la prima încălcare a legii penale),apreciind însă că scopul pedepsei poate fi atins fără privarea de libertate.

La pedepsele ce se vor aplica instanţa are însă în vedere şi gravitatea faptelor dar si împrejurarea că,deşi necondamnat penal,inculpatul totuşi a fost cercetat pentru o infracţiune la legea circulaţiei,având şi abateri contravenţionale la această lege.

În concluzie,în baza art.255 alin.1 cod penal cu referire la art.7 alin.2 din Legea nr.78/2000 si cu aplicarea art.74-76 lit.e cod penal va condamna pe inculpatul H. D la o pedeapsă de 5 luni închisoare,pentru săvârşirea infractiunii de dare de mită din 29.07.2009.

În baza art.61 alin.1 din Lg 78/2000 cu aplicarea art.74-76 lit.d cod penal va condamna acelaşi inculpat la un an închisoare pentru infractiunea de cumpărare de influienţă din 29.07.2009.

În baza art.33 lit.a-34 lit.b cod penal va contopi pedepsele, inculpatul urmândă să execute pedeapsa cea mai mare aceea de 1 an închisoare.

Va deduce din pedeapsă reţinerea din 29.07.2009 si arestul preventiv din perioada 30.07.2009-3.08.3009.

Aplică art.71-64 lit.a teza a II a şi lit.b cod penal.

În baza art.81 cod penal dispune suspendarea conditionată a executării pedepsei de 1 an închisoare pe un termen de încercare de 3 ani.

Va aplica art.71 alin.5 si art.359 cod pr.penală.

Va dispune confiscarea sumei de 4500 RON ridicată de la inculpat si depusă la CEC Buzau cu recipisa de consemnare nr.667941/1 din 30.07.2009 (seria TA nr.0363469).

În baza art.191 alin.1 cod pr.penală va obliga inculpatul la 750 lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

În baza art.255 alin.1 cod penal cu referire la art.7 alin.2 din Legea nr.78/2000 si cu aplicarea art.74-76 lit.e cod penal condamnă pe inculpatul H D , la o pedeapsă de 5 luni închisoare,pentru săvârşirea infractiunii de dare de mită din 29.07.2009.

În baza art.61 alin.1 din Lg 78/2000 cu aplicarea art.74-76 lit.d cod penal condamnă acelaşi inculpat la un an închisoare pentru infractiunea de cumpărare de influienţă din 29.07.2009.

În baza art.33 lit.a-34 lit.b cod penal contopeşte pedepsele inculpatul urmândă să execute pedeapsa cea mai mare ,aceea de 1 an închisoare.

Deduce din pedeapsă reţinerea din 29.07.2009 si arestul preventiv din perioada 30.07.2009-3.08.3009.

Aplică art.71-64 lit.a teza a II a şi lit.b cod penal .

În baza art.81 cod penal dispune suspendarea conditionată a executării pedepsei de 1 an închisoare pe un termen de încercare de 3 ani.

Aplică art.71 alin.5 si art.359 cod pr.penală.

Dispune confiscarea sumei de 4500 RON ridicată de la inculpat si depusă la CEC Buzau cu recipisa de consemnare nr.667941/1 din 30.07.2009 (seria TA nr.0363469).

În baza art.191 alin.1 cod pr.penală obligă inculpatul la 750 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la pronuntare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 15.02.2010.

Etichete: