Top

CONT.ADM.Recurs contravenţional, nemotivat. Aplicabilitatea prevederilor art. 306 alin.1 şi 2 din Codul de procedură civilă

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2009 din X/X/2009, petentul N.L. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria X nr. X din X/X/.2009, în baza căruia a fost sancţionat cu 9 puncte amendă în cuantum de 540 lei şi reţinerea permisului în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule, pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 102 alin. 3 lit.e) din OUG nr. 195/2002 raportat la art.121 al.1 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002.

În motivarea plângerii, petentul a susţinut că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa prin procesul verbal contestat, în sensul că ar fi condus autoturismul X, la data de X/X/2009, în localitatea X judeţul Buzău, cu o viteză de 120 km/h, în condiţiile în care maşina sa era dotată cu limitator de viteză şi detector radar permanent.

Intimatul a formulat întampinare, solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. X/2009 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a respins plângerea ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 102 alin.2 lit.e) din OUG nr. 195/2002 raportat la art. 121 alin.1 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002, constând în conducerea autoturismului X, la data de X/X/2009, orele 19 :03, pe DN2 E85, în localitatea X, judeţul Buzău, cu o viteză de 120 km/h înregistrată cu un aparat radar verificat metrologic şi declarat admis.

S-au înlăturat apărările formulate de petent sub aspectul cazului fortuit, reţinându-se că nu au fost dovedite.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul în termen legal conform art. 34 alin.2 din OG nr. 2/2001 criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie , fără să motiveze în fapt şi în drept cererea de recurs.

Deşi legal citat, recurentul petent nu s-a înfăţişat în instanţă.

Prin decizia civilă nr. X/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a constatat nul recursul declarat de petent.

Conform prevederilor art. 306 alin.1 din Codul de procedură civilă, recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia cazurilor prevăzute la alineatul 2, potrivit căruia motivele de ordine publică pot fi invocate şi din oficiu de instanţa de recurs, care este obligată să le pună în dezbaterea părţilor.

În cauza dedusă judecăţii, recursul nu a fost motivat în termenul legal şi nici nu operează vreun motiv de ordine publică de natură să afecteze legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, considerent pentru care s-aconstat nul recursul declarat de petent împotriva sentinţei civile nr. X din X/X/.2009 pronunţată de Judecătoria Buzău.

Etichete: