Top

CONT.ADM.: Contravenţie la regimul vitezei. Neaplicarea de către agentul constatator a măsurii tehnico administrative a reţinerii permisului de conducere. Nulitatea procesului verbal

Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă, constată :

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat sub nr. 3975/287/2009 din 28.12.2009, petentul SCM a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictor cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie serie CC nr. 4884429 din 8.12.2009 în baza căruia a fost sancţionat cu 9 puncte amendă în cuantum de 540 lei, reţinerea permisului şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzută de art. 102 alin.3 lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002 raportat la art. 121 alin.1 din H.G. nr. 1391/2006 .

În motivarea plângerii , petentul a susţinut că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa prin procesul verbal contestat în sensul că la data de 8.12.2009 ar fi condus autoturismul în afara localităţii Oreavu judeţul Buzău cu o viteză de 127 km/h, în condiţiile în care aparatul radar a fost utilizat pe timp de ceaţă.

Intimatul a formulat întâmpinare conform art. 115 – 118 din Codul de procedură civilă solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. 1029 din 25.05.2010 pronunţată de Judecătoria Rm. Sărat s-a admis plângerea ca întemeiată, dispunându-se anularea procesului verbal de contravenţie.

Pentru a hotărî astfel instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că procesul verbal de contravenţie este afectat de nelegalitate şi netemeinicie, întrucât măsurarea vitezei s-a efectuat pe timp de ceaţă, astfel că înregistrarea nu poate fi calificată drept probă în susţinerea contravenţiei la regimul legal al vitezei, pretins comisă de petent.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul în termen legal conform art. 34 alin.2 din O.G. nr. 2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs, intimatul a invocat greşita anulare de către instanţa fondului a procesului verbal de contravenţie, în condiţiile în care dispoziţiile punctului 4 din Norma de Metrologie Legală NML 021-05/23.11.2005 referitoare la măsurarea vitezei pe timp de ceaţă au fost abrogate prin Ordinul nr. 187/14.07.2009 , iar fapta a fost săvârşită la data de 8.12.2009.

Prin decizia nr. 675 din 11.10.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Hotărând astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

Prin procesul verbal contestat s-a reţinut în sarcina petentului comiterea contravenţiei prevăzută la art. 102 alin.3 lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002 raportat la art. 121 alin.1 din H.G. 1391/2006, constând în conducerea autoturismului Skoda B-08-RKL, la data de 8.12.2009, pe DN 2 E85, orele 11:53, în afara localităţii Oreavu, judeţul Buzău cu o viteză de 127 km/h înregistrată cu un aparat radar utilizat în regim staţionar, verificat metrologic şi declarat admis.

Tribunalul apreciază că procesul – verbal de contravenţie este afectat de nelegalitate şi netemeinicie , întrucât agentul constatator nu a aplicat măsura tehnico-administrativă a reţinerii permisului de conducere, în sensul că nu a bifat rubrica din cuprinsul actului referitoare la această menţiune , încălcând astfel prevederile imperative ale art. 111 alin.1 lit. c) din O.U.G. nr. 195/2002.

Pe de altă parte , planşa fotografică depusă la fila 33 dosar fond nu pune în evidenţă numărul de înmatriculare al autoturismului condus de petent , înregistrarea fiind efectuată cu nerespectarea dispoziţiilor imperative ale punctului 3.5. 1. liniuţa a 5-a din Norma de Metrologie Legală NML 021- 05/23.11.2005 .

De necontestat, prevederile punctului 4.4. liniuţa a I-a din norma de metrologie invocată anterior , potrivit cărora nu poate constitui probă înregistrarea efectuată în cazul măsurării vitezei cu cinemometrul în condiţii de ceaţă, au fost abrogate prin ordinul nr. 187/14.07.2007 motiv pentru care tribunalul a înlăturat motivarea instanţei fondului.

Pentru considerentele ce preced , în baza art. 312 alin.1 din Codul de procedură civilă , sub motivaţia expusă, prin decizia nr. 675 din 11.10.2010 s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Etichete: