Top

APEL PENAL .Furt calificat şi violare domiciliu. Recunoaşterea faptelor în apel. Neaplicarea dispoziţiilor privind reducerea pedepsei introduse prin Legea 202/2010

Asupra prezentului apel penal:

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău nr.752/P/2010, înregistrat pe rolul Judecătoriei Buzău la data de 28.06.2010 sub nr.9189/200, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului … pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi violare de domiciliu, prevăzute si pedepsite de art.208 alin.1 – art. 209 alin.1 lit. g Cod penal şi art.192 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal.

În sustinerea rechizitoriului s-a retinut în sarcina inculpatului că în seara zilei de 10.02.2010, în jurul orei 20.30, a pătruns fără drept în locuinţa părţii vătămate …, de unde a sustras un laptop, în valoare de 2000 lei.

Instanta de fond, prin sentinta penală nr.958/28.10.2010, în baza art.208 alin.1 – art.209 alin.1 lit.g Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.a şi c, art.76 lit.c Cod penal l-a condamnat pe inculpatul …, la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru infracţiunea de furt calificat săvârşită în dauna părţii vătămate …., la data de 10.02.2010; în baza art.192 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.74 lit.a şi c, art. 76 lit.c Cod penal l-a condamnat pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru infracţiunea de violare de domiciliu săvârşită în dauna părţii vătămate …., la data de 10.02.2010; în baza art.33 lit a Cod penal a constatat că cele două infracţiuni sunt concurente şi în baza art.34 alin.1 lit b Cod penal a contopit cele două pedepse aplicate, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare; în baza art.71, alin.2 Cod penal a interzis inculpatului pe durata executării pedepsei drepturile prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a, teza a II a, lit. b Cod penal; în baza art.81 Cod penal a dispus suspendarea condiţionata a executării pedepsei aplicate pe o durată de 2 ani şi 6 luni ce constituie termen de încercare pentru inculpat stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal; în baza art.71 alin.5 Cod penal a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii aplicate inculpatului, prevăzute de art.64 alin.1 lit. a, teza a II a, lit.b Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei; a constatat că inculpatul a fost reţinut preventiv o zi, la data de 12.02.2010; în baza art.359 Cod procedură penală a atras atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art.83 Cod penal; a luat act că partea vătămată … nu s-a constituit parte civilă, prejudiciul fiind acoperit în totalitate iar în baza art.191 Cod procedură penală l-a obligat pe inculpat la 600 lei, cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunta această sentintă penală, instanta de fond a retinut următoarele considerente:

În seara zilei de 10.02.2010, la ora 19.00 inculpatul … a plecat de la sala de sport unde jucase fotbal cu mai mulţi prieteni, a stat la domiciliu aproximativ o oră, după care a hotărât sa meargă la numitul … pentru a sustrage un laptop.

Inculpatul cunoştea locuinţa părţii vătămate şi programul de lucru al acestuia, fiind prieteni şi colegi de muncă şi ştia că în seara respectivă se afla la muncă. De asemenea, inculpatul cunoştea faptul că … deţine un laptop, care fusese achiziţionat din Franţa, în perioada când lucraseră împreună.

Inculpatul a intrat în curte pe poarta din partea din nord a locuinţei şi apoi în casă, găsind uşa descuiată, a luat laptopul din camera unde ştia că se află şi a plecat la domiciliul său, ascunzând bunul în camera sa.

În curtea părţii vătămate a fost identificată, pe zăpada, o urma de încălţăminte, care a corespuns cu urma lăsată de pantofii sport, marca Puma, aparţinând inculpatului.

La dozarea pedepselor aplicate inculpatului, instanţa de fond a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 72, Cod penal şi anume: limitele de pedeapsă prevăzute de textul de lege incriminator, împrejurările săvârşirii faptei, gradul de pericol social concret al faptei generat de modalitatea producerii, valoarea prejudiciului, dar şi persoana inculpatului care a avut o poziţie sinceră pe toată durata desfăşurării procesului penal, recunoscând săvârşirea faptei, aflându-se la prima incidenţă cu legea penală şi care a recunoscut şi a restituit bunul din proprie iniţiativă.

Împotriva acestei sentinte penale a declarat apel inculpatul … care a solicitat aplicarea dispozitiilor art.3201 C.pr.pen. cu consecinta reducerii pedepsei aplicate.

În motivarea apelului, apelantul-inculpat, prin apărătorul său, a învederat instantei că instanta de fond nu a înteles pe deplin contextul comiterii infractiunilor, prin săvârsirea acestora aducându-se o atingere minimă normelor sociale, partea vătămată, prietenă cu apelantul, neconstituindu-se parte civilă iar prejudiciul fiind acoperit.

Tribunalul examinând sentinta atacată prin prisma dispozitiilor art.361 si următoarele C.pr.pen., în raport de criticile formulate, de actele şi lucrările dosarului, constată că apelul formulat de apelantul inculpat …. împotriva sentintei penale nr.958/28.10.2010 a Judecătoriei Buzău este nefondat din următoarele considerente:

Instanta de fond a retinut în mod corect situatia de fapt dedusă judecătii, a făcut o corectă încadrare juridică a faptelor săvârsite de apelantul-inculpat iar la individualizarea pedepselor aplicate, a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art.72 C.pen., respectiv împrejurările săvârşirii faptelor, gradul de pericol social concret al acestora, limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală şi persoana apelantului-inculpat, care se află la prima incidenţă cu legea penală dar si faptul că acesta a avut o atitudine sinceră pe toată durata de desfăşurare a procesului penal, recunoscând săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina sa, aplicându-i pedepse sub minimul special al pedepsei prevăzută de lege pentru infractiunile săvârsite, prin retinerea de circumstante atenuante.

În ceea ce priveste solicitarea apentului privind aplicarea dispozitiilor art.3201 C.pr.pen., în apel, tribunalul constată că noua procedură instituită de dispozitiile art.3201 C.pr.pen. se aplică cauzelor penale, la cerere, până la începerea cercetării judecătoresti deci până la citirea actului de sesizare si nu cauzelor aflate în căile ordinare sau extraordinare de atac.

Nu se poate retine faptul că apelantul inculpat, prin săvârsirea infractiunilor retinute în sarcina sa, a adus o atingere minimă normelor sociale, partea vătămată fiind prietenă cu apelantul.

Din contră, prin săvârsirea infractiunilor retinute în sarcina sa, inculpatul a dat dovadă de o periculozitate sporită în conditiile în care acesta a profitat de relatiile de prietenie si de colegialitate (de serviciu) pe care le-a avut cu partea vătămată, profitând de încrederea acesteia, relatii sociale în virtutea cărora a ajuns să cunoască topografia curtii si locuintei imobilului părtii vătămate.

Având în vedere cele retinute mai sus, tribunalul, în baza dispozitiilor art.379 pct.1 lit.b C.pr.pen. urmează să respingă, ca nefondat, apelul formulat de apelantul-inculpat … împotriva sentintei penale nr.958/28.10.2010 a Judecătoriei Buzău iar în baza art.192 al.2 C.pr.pen, să-l oblige pe acesta la plata sumei de 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, în care este inclusă si suma de 200 lei onorariu apărător din oficiu avansată Baroului de avocati Buzău din fondul special al Ministerului Justitiei.

Etichete: