Top

CIVIL. PLANGERE CONTRAVENTIONALA (ART. 6 CEDO)

Prin cererea introdusa la aceasta instanta, petentul TV a formulata plangere impotriva procesului-verbal de contraventie incheiat la data de 10.07.2008 de intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului

In fapt, petentul a invederat instantei ca la data de 10.05.2008, in timp ce se deplasa spre Bucuresti cu masina proprietate personala a fost oprit de catre agentul constatator intrucat nu ar fi respectat semnificatia culorii rosii a semaforului.

Dupa cum a aratat si in procesul-verbal, la rubrica „mentiuni” nu a trecut pe culoarea rosie a semaforului.

Totodata petentul a sustinut ca dupa completarea procesului verbal si dupa ce l-a semnat a fost trecut un martor asistent, persoana care nu a fost de fata in momentul incheierii acestuia.

Prin urmare, petentul a solicitat admiterea plangerii si anularea procesului-verbal de contraventie.

S-a solicitat judecarea in lipsa potrivit art.242 pct.2 C.pr.civila.

In sprijinul actiunii, petentul a depus: copia procesului-verbal de contraventie si imputernicire avocatiala.

In termen legal I.P.J. a formulat intampinare in conditiile art.114 – 115 C.pr.civila prin care a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata.

Prin intampinare, intimatul a aratat ca procesul-verbal a fost semnat, primit si s-au consemnat obiectiuni, cele consemnate fiind confirmate si de un martor ocular, respectiv BBM.

Intimatul s-a opus audierii martorilor prevazuti de art.189 alin.1 pct.1 C.pr.civila.

S-a solicitat judecarea in lipsa potrivit art.242 pct.2 C.pr.civila.

La dosar, intimatul a depus raportul agentului constatator, precum si declaratia martorului BBM.

La solicitarea partilor, instanta a incuviintat un probatoriu cu martori si inscrisuri.

La dosar, s-a atasat declaratia martorului VA propus de catre petent.

Fata de imprejurarea ca potrivit art.19 alin.1 din OG 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, in cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, acesta se va incheia in prezenta unui martor, instanta a apreciat ca nu se impune audierea martorului din acte VG.

Desi a dispus citarea martorului ocular BBM , acesta nu s-a prezentat in instanta in vederea audierii.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta va retine urmatoarea situatie de fapt si de drept:

Prin procesul-verbal de contraventie incheiat de I.P.J, petentul TV a fost sanctionat contraventional intrucat la data respectiva in timp ce conducea autoturismul, la trecerea de pietoni din dreptul magazinului „Big” a patruns pe culorea rosie a semaforului electric aflat in functiune.

Ca masura complementara, s-a suspendat dreptul de a mai conduce pe o perioada de 30 de zile.

Instanta a mai retinut ca petentul a semnat procesul-verbal de contraventie cu obiectiuni.

Potrivit art.34 din OG 2/2001, instanta investita cu solutionarea plangerii, trebuie sa verifice legalitatea, temeinicia procesului-verbal de contraventie si sa hotrasca asupra sanctiunii aplicate petentului.

Cu privire la legalitatea procesului-verbal de contraventie, instanta va constata ca acesta cuprinde toate mentiunile prevazute de art.16 si 17 din OG 2/2001, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal de contraventie, constata pentru inceput ca prezentul litigiu trebuie sa ofere garantii procesuale petentului, recunoscute si garantate de art.6 din CEDO.

Aceasta deoarece, desi in dreptul nostru intern contraventiile au fost dezincriminate, in lumina jurisprudentei CEDO, acest gen de contraventie referitoare la circulatia pe drumurile publice intra in sfera acuzatiilor in materie penala la care se refera primul paragraf al art.6 din CEDO .

In consecinta, petentului îi sunt recunoscute si garantiile specifice in materie penala printre care si prezumtia de nevinovatie, pana la proba contrara.

In consecinta, instanta apreciaza ca procesul-verbal de contraventie nu poate face dovada prin el insusi, a existentei faptei, a autorului acesteia si a vinovatiei, fiind doar actul prin care o persoana este acuzata de savarsirea contraventiei.

Deoarece petentul beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, sarcina administrarii probelor revine agentului constatator, orice indoiala profitand persoanei acuzate de savarsirea contraventiei.

In dovedirea vinovatiei petentului, agentul constatator a depus la dosar raportul agentului constatator, precum si declaratia data de martorul ocular BBM.

Instanta, desi a dispus citarea martorului ocular cu mandat de aducere, acesta nu a putut fi audiat.

Avnd in vedere ca declaratia acestui martor s-a facut in fata organelor de politie, instanta nu va da eficienta acesteia, potrivit principiului nemijlocirii, conform caruia, probele se administreaza numai in fata instantei.

Din probatoriile administrate in cauza, respectiv declaratia martorului VA, a rezultat ca petentul a patruns in intersectie pe culoarea verde a semaforului si nicidecum pe culoarea rosie.

In lumina jurisprudentei CEDO, sarcina probei revine acuzarii, iar de orice situatie indoielnica profita persoana acuzata.

Avand in vedere ca din probatoriile administrate in cauza, nu rezulta vinovatia petentului, instanta va aprecia ca plangerea formulata este intemeiata, motiv pentru care urmeaza sa o admita si sa dispuna anularea procesului-verbal de contraventie incheiat de I.P.J..

Tags: