Top

REINCREDINTARE MINOR-SCHIMBAREA IMPREJURARILOR AVUTE IN VEDERE LA INCREDINTAREA MINORULUI

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:
Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe, reclamantul NC a chemat în judecată pe pârâta SEM, solicitând ca, prin hotararea ce se va pronunta, să se dispuna reîncredinţarea spre crestere si educare a minorului NDV, nascut la data de, in sensul ca acesta sa fie incredintat spre crestere si educare reclamantului. De asemenea, reclamantul a solicitat obligarea paratei la plata cheltuielilor de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a minorului precum si la plata cheltuielilor de judecata .
În motivarea cererii, reclamantul a aratat că, in fapt, prin sentinta civila nr. din data de pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr., s-a dispus incredintarea catre parata a minorului spre crestere si educare, modificarea acestei masuri fiind ceruta de interesele minorului, caruia parata nu ii poate asigura conditiile necesare pentru o dezvoltare corespunzatoare, in special sub aspect moral si afectiv .
Reclamantul a precizat ca, atat inainte cat si in timpul solutionarii dosarului de divort, parata nu s-a aflat in tara si nu se afla nici la momentul actual, intrucat este plecata in Italia, de la data cand parata a plecat in Italia, minorul ramanand in ingrijirea reclamantului, parata neinteresandu-se deloc de acesta .
Reclamantul a invederat ca, de la data solutionarii dosarului de divort si pana in prezent, parata nu a dat niciun semn din care sa rezulte intentia de a-l lua pe minor in ingrijirea sa, aceasta aflandu-se in Italia .
Reclamantul a mentionat ca parata nu a revenit in Romania si se pare ca nu intentioneaza sa revina, astfel incat este in interesul minorului sa fie incredintat spre crestre si educare reclamantului, acesta fiind cel care ii asigura copilului conditii materiale si morale corespunzatoare .
Reclamantul a solicitat de asemenea obligarea paratei la plata cheltuielilor de crestere si educare a minorului sub forma unei pensii lunare stabilite in raport de venitul minim pe economie din Italia .
În drept, reclamantul a intemeiat actiunea pe dispoziţiile art. 44, 86- 94 C.fam. si art. 274-275 C.p.civ. .
In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosarul cauzei in copii : cartea de identitate a petentului ( fila 6 ), certificatul de nastere al minorului NDV ( fila 7 ), sentinţa civilă nr. pronunţată de Judecătoria Buzău in dosarul nr. legalizata cu mentiunea definitiva si irevocabila ( filele 8- 11 ) .
Cererea de chemare in judecata a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 6 lei cu chitanta ( fila 24 ), calculata conform art. 7 lit. c din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si timbru judiciar de 1,5 lei, astfel cum a fost calculat potrivit art. 3 alin. 1 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar .
Parata SEM, desi legal citata, nu a depus intampinare si nu s-a prezentat in fata instantei pentru a formula aparari .
In virtutea rolului activ, in temeiul art. 129 alin. 5 C.p.civ., a dispus emiterea unei adrese catre parata Autoritatea Tutelara- Primaria mun. Buzau si catre parata Autoritatea Tutelara- Primaria Comunei Movila Banului, pentru a efectua ancheta sociala in cauza la domiciliile partilor si pentru a opina in privinta reincredintarii minorului, la dosar fiind atasate: referatul de ancheta sociala intocmit de Autoritatea Tutelara- Primaria mun. Buzau ( fila 14 ) si referatul de ancheta sociala intocmit de Autoritatea Tutelara- Primaria Comunei Movila Banului ( fila 32 ) .
In sedinta publica din data de 13.04.2009, in temeiul art. 167 alin. 1 C.p.civ., instanta a incuviintat pentru petent administrarea probei testimoniale cu doi martori iar la termenul de judecata din data de 11.05.2009, instanta a procedat la audierea sub prestare de juramant religios a martorei ME, declaratia acesteia fiind atasata la dosar la fila nr. 33. La acelasi termen de judecata, fata de cererea reclamantului, in temeiul art. 168 alin. 3 C.p.civ., instanta a luat act de cererea reclamantului de renuntare la administrarea probei testimoniale cu martora Radu Stela .
Analizand actiunea dedusa judecatii, în raport de probele administrate si de dispozitiile legale incidente, instanta retine urmatoarele:
Prin sentinţa civilă nr. pronunţată de Judecătoria Buzău in dosarul nr., s-a dispus incredintarea spre creştere si educare catre reclamanta S ( fosta N ) EM a minorului NDV, nascut la data de .
Prin prezenta acţiune, reclamantul NC a susţinut faptul că, de la data solutionarii dosarului de divort si pana in prezent, parata este plecata in Italia iar minorul a ramas in ingrijirea reclamantului, parata neinteresandu-se deloc de acesta acesta, reclamantul fiind cel care ii asigura copilului conditii materiale si morale corespunzatoare.
Instanta va verifica dacă s-au modificat împrejurarile avute în vedere la încredintarea minorului, pentru a putea dispune reîncredintarea minorului către celalalt părinte.
Potrivit art.44 C.fam., în cazul schimbării împrejurărilor avute în vedere la încredinţarea minorului, instanţa va putea modifica măsurile privitoare la drepturile şi obligaţiile personale sau patrimoniale între părinţii divorţaţi şi copii.
Modificarea măsurilor luate potrivit dispozitiilor art. 42 alin. 1 si 2 se va face cu respectarea cerinţelor prevăzute de acele dispoziţii. Astfel instanţa va asculta părinţii si autoritatea tutelara si, tinand seama de interesele copiilor, pe care de asemenea îi va asculta daca au împlinit varsta de zece ani, va hotarî pentru fiecare dintre copii, daca va fi încredintat tatalui sau mamei.
Din probele administrate în cauza, instanta retine ca, desi prin sentinţa civilă nr. pronunţată de Judecătoria Buzău in dosarul nr., minorul a fost încredinţat mamei sale, parata SEM, de la data solutionarii dosarului de divort si pana in prezent, parata este plecata in Italia iar minorul a ramas in ingrijirea reclamantului .
Din referatul de ancheta sociala nr. intocmit de Autoritatea Tutelara- Primaria mun. Buzau ( fila 14 ), rezulta ca, de la data despartirii in fapt din anul 2006, minorul a ramas la tatal sau care are domiciliul in., imobilul fiind compus din doua corpuri de casa, unde paratul ocupa doua camere si un hol, dotate cu mobilierul necesar si intretinute corespunzator din punct de vedere igienic. In celalalt corp de casa locuieste mama reclamantului, numita ME, in varsta de 52 ani, impreuna cu sotul acesteia, mama reclamantului fiind cea care se ocupa de ingrijirea nepotului sau minor in perioadele de timp cat fiul sau este plecat de acasa. De asemenea, din cuprinsul referatului de ancheta sociala reiese ca, desi in urma divortului dintre sotii N, minorul a fost incredintat spre crestere si educare mamei sale, aceasta nu a revenit in tara pentru a se ocupa de fiul sau, minorul aflandu-se in continuare la domiciliul tatalui, motiv pentru care, Colectivul de Sprijin al Autoritatii Tutelare- Primaria municipiului Buzau a opinat in sensul ca minorul sa fie incredintat spre crestere si educare tatalui sau, cu obligarea mamei minorului la plata pensiei de intretinere in conformitate cu dispozitiile Codului Familiei .
Potrivit referatului de ancheta sociala nr. intocmit de Autoritatea Tutelara- Primaria Comunei Movila Banului ( fila 32 ), reiese ca, pe perioada solutionarii dosarului de divort dintre parti, parata SEM nu a fost prezenta la termenele de judecata, interesele acesteia fiindu-i reprezentate de avocat. In luna decembrie, bunica materna s-a deplasat la domiciliul tatalui NC pentru a-l lua pe minor, insa tatal sau nu a acceptat acest fapt decat in prezenta mamei, in prezent copilul aflandu-se in grija tatalui. Pentru aceste motive, reprezentantii din cadrul Autoritatii Tutelare- Primaria Comunei Movila Banului nu si-au putut exprima opinia privind incredintarea minorului deoarece, din luna decembrie 2008, parintii paratei au pierdut orice legatura cu fiica lor, nestiind nimic despre situatia acesteia .
Fiind audiata in sedinta publica din data de 11.05.2009, martora ME a declarat ca, in luna iunie 2007, in jurul orelor 10.00, parata i-a spus ca pleaca pentru a se intalni cu o prietena, iar in cursul aceleiasi zile, in jurul orelor 18.00, reclamantul a primit un mesaj de la parata care i-a scris ca a ajuns in Italia. Martora a mentionat faptul ca, de la momentul nasterii, minorul a locuit la domiciliul martorei. In luna martie 2008, parata s-a intors in tara, iar la rugamintile bunicii materne a minorului, martora s-a deplasat in comuna Movila Banului pentru a-l duce pe minor la mama sa. Minorul a ramas in grija mamei sale pana a doua zi cand, reclamantul a primit un telefon de la parata prin care aceasta ii spunea sa vina sa ia copilul deoarece este constipat si nu are olita. Martora a mentionat ca reclamantul a mers si a luat pe minor iar de la acea data, copilul nu si-a mai vazut mama, iar aceasta nu a mai dat niciun trelefon pentru a se interesa de el.
Din toate aceste probe administrate in cauza rezulta ca minorul este ataşat de tatal sau impreuna cu care locuieste inca de la momentul nasterii sale la domiciliul din. Mama minorului Nicolau Denis Viorel este plecata in Italia din anul 2007, aceasta neinteresandu-se de copil, desi minorul i-a fost incredintat spre crestere si educare acesteia, prin sentinţa civilă nr. pronunţată de Judecătoria Buzău in dosarul nr..
Instanta va aprecia conform principiul interesului superior al copilului reglementat de art. 2 din Legea nr. 272/2004, care trebuie sa prevaleze în legatură cu drepturile si obligatiile ce revin părintilor copilului, precum si în toate demersurile si deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritatile publice si de organismele private autorizate, precum si în cauzele solutionate de instantele judecatoresti.
Faptul ca reclamantul NC s-a ocupat de creşterea copilului înca de la momentul nasterii acestuia, oferind stabilitate minorului, este un aspect care conduce la ideea ca s-au schimbat împrejurarile avute în vedere la momentul încredintării, întrucat minorul nu are o relaţie cu mama sa, ci este ataşat de tatal sau. Reîncredinţarea minorului catre reclamant nu face decât să consfinţească o situaţie de fapt existentă .
Se constată că starea sănătăţii copilului este buna, posibilitatile de dezvoltare fizica, morala si intelectuala alaturi de tatal sau sunt reale, legaturile de afectiune stabilite între copil si tata fiind foarte profunde, motive pentru care instanta va dispune modificarea masurii incredintarii minorului NDV, nascut la data de, luata prin sentinta civila nr pronuntata la data de 12.12.2008 de Judecatoria Buzau in dosarul nr., in sensul ca va incredinta pe acest minor spre crestere si educare catre tatal reclamant .
Cu privire la cererea reclamantului de obligare a paratei la plata cheltuielilor de crestere si educare a minorului sub forma unei pensii lunare stabilite in raport de venitul minim pe economie din Italia, instanta urmeaza a retine ca obligatia de intretinere se stabileste potrivit nevoilor celui care o cere, in speta de fata, potrivit nevoilor minorului NDV, aceste nevoi urmand a se stabili conform conditiilor de dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala din Romania, tara in care este crescut minorul. Prin urmare, pensia de intretinere se va stabili raportat la venitul minim pe economie din Romania si nu cel din Italia .
Potrivit art. 86 C fam obligaţia de întreţinere există între soţ si soţie, părinţi si copii, precum si între alte persoane prevăzute de lege. Acelaşi text de lege dispune ca descendentul, cât timp este minor, are drept la întreţinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se afla, nefiind necesar sa se facă dovada incapacităţii de a munci. In conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, acesta are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, părinţilor revenindu-le responsabilitatea de a asigura, în limita posibilităţilor, cele mai bune condiţii de viaţă necesare creşterii şi dezvoltării copiilor.
Conform art. 94 alin.1 si 3 C.fam, întreţinerea este datorata în raport de nevoile celui care o cere si de mijloacele celui care o va plăti si se stabileşte până la o patrime din venit pentru un copil .
Fata de toate aceste considerente, instanţa va admite in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul NC in contradictoriu cu parata SEM si paratele Autoritatea Tutelara- PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU si Autoritatea Tutelara- PRIMARIA COMUNEI MOVILA BANULUI si va dispune modificarea masurii incredintarii minorului NDV, nascut la data de, luata prin sentinta civila nr. pronuntata la data de 12.12.2008 de Judecatoria Buzau in dosarul nr., in sensul ca incredinteaza pe acest minor spre crestere si educare catre tatal reclamant .
De asemenea, instanta va obliga parata la plata catre reclamant in favoarea minorului NDV a pensiei de intretinere in procent de ? din venitul minim net pe economie din Romania, respectiv la plata sumei de 116 lei, incepand de la data introducerii cererii de chemare in judecata, 23.03.2009, si pana la implinirea varstei majoratului de catre minor.
Faţă de soluţia pronuntata de instanţa în urma deliberării, având în vedere dispoziţiile art. 274 C.proc.civ. care prevăd că partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată, instanţa urmează să admită cererea reclamantului privind acordarea cheltuielilor de judecată. În acest sens, parata va fi obligata la plata către reclamant a sumei de 7,5 lei reprezentand contravaloarea taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar cu titlu de cheltuieli de judecata .

Etichete: