Top

ADMITEREA PLÂNGERII FORMULATE ÎN BAZA ART. 2781 AL. 1 COD PROCEDURĂ PENALĂ ŞI TRIMITEREA CAUZEI PROCURORULUI ÎN BAZA ART. 2781 AL. 8 LIT. B COD PROCEDURĂ PENALĂ

Prin plangerea inregistrata la data de … pe rolul instantei, petentul ME a contestat solutia data de Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau in dosarul nr. …. In motivarea plangerii petentul a invederat faptul ca a formulat plangere impotriva numitului BC care, in timpul orelor pe care le preda in calitate deprofesor la Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” foloseste afirmatii nefondate la adresa sa in care, printre multe injurii, jigniri si denigrari, face referire la unele fapte determinate pe care le-ar fi comis in scoala sau in afara acesteia si care, daca ar fi fost comise, ar fi avut ca urmare expunerea sa la sanctiuni penale, administrative ori dispretului public. Totodata, a precizat petentul, ca in plangerea sa initiala a mentionat si savarsirea de catre BC a unor fapte ce cad sub incindenta art. 318 C.pen., fapte cu privire la care atat procurorul cat si prim – procurorul au omis sa se pronunte. A mai sustinut petentul faptul ca procurorul care a instrumentat cauza a plecat de la prezumtia de rea – credinta a victimelor, acest aspect viciind grav actul final, ca procurorul nu a dispus audierea martorilor la care unul dintre copii a facut referire, ca nu a staruit in aflarea adevarului si nu a solicitat inspectoratului scolar sa raspunda si la capatul de cerere la care a omis sa raspunda ca urmare a solicitarii adresata expres aceastei institutii de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau, nu a studiat cu atentie actele depuse la dosar de catre Colegiul Agricol, tragand o concluzie care contrazice ceea ce s-a consemnat in procesul – verbal, procurorul nu a solicitat de la Colegiul Agricol toate documentele la care el, petentul, a facut referire si că a dat posibilitatea pregătirii copiilor de catre funcţionarii Colegiului Agricol anuntand conducerea institutiei in conditiile in care unii dintre acesti copii erau victime ale abuzurilor unora dintre functionarii institutiei respective. A mai aratat petentul că a solicitat analizarea cauzei si cu privire la faptul că funcţionarii audiaţi în prezenta cauză au comis falsuri in declaratii, impiedicand si denaturand investigarea penală. In concluzie, petentul a solicitat admiterea plângerii şi începerea urmăririi penale împotriva numitului BC, având la bază interesul superior al copilului, solicitând, totodată, începerea urmăririi penale şi împotriva functionarilor Colegiului Agricol şi inspectoratului scolar pentru savarsirea infractiunilor de omisiune a sesizarii organelor judiciare si de favorizare a infractorilor. A fost ataşat dosarul nr. … al Parchetului de pe langa Judecătoria Buzău. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa va reţine următoarele: Prin rezolutia nr. … din … a Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de numitul BC sub aspectul savarsirii infractiunilor de nsulta, calomnie, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, abuz in serviciu contra intereselor publice, abuz in serviciu in forma calificata, neglijenta in serviciu si purtare abuziva, prevazute de art. 205, 206, 246, 247, 248, 249, 250 C.pen., retinandu-se incidenta dispozitiilor art. 10 lit.a C.proc.pen. In motivarea rezolutiei s-a retinut că petentul MEl, profesor la Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” a formulat la data de … o plangere penala impotriva numitului BC, profesor de religie la aceeasi unitate de invatamant, solicitand cercetarea acestuia sub aspectul savarsirii infractiunilor precizate mai sus, petentul sustinand ca BC, in timpul orelor pe care le preda, face afirmatii nefondate la adresa sa, adresandu-i injurii si denigrari in fata elevilor. Astfel, s-a retinut ca in plangerea penala formulata petentul a sustinut ca in data de 16.10.2008 in timpul orei pe care o preda clasei a IX-a A BC a adus jigniri la adresa sa si ca, tot la aceeasi data, i-a spus unei eleve in vârstă de 15 ani că ştie că întreţine relaţii intime cu el, petentul, atat ea cat si elevele care nu frecventeaza disciplina religie. Pe parcursul cercetarilor au fost audiati cei doi elevi la care petentul a facut referire in plangerea depusa, numitii AAA şi CID, care au confirmat sustinerile petentului; s-a primit adresa nr. … a Inspectoratului Şcolar Buzău din care rezultă că nu a fost înregistrată nicio sesizare sau petiţie formulată de petentul ME împotriva profesorului BC; din adresa nr. … din …. a Colegiului Agricol Buzău rezultă că la secretariatul şcolii a fost înregistrată o petiţie a petentului cu nr. … care se referea la faptul că profesorul BC a agresal verbal un elev fără să fie menţionat numele acestuia. În urma dezbaterii în Consiliul Profesoral s-a stabilit că cele sesizate de petent nu se confirmă. Au fost audiati VN, directorul Colegiului Agricol Buzău, RF – directorul adjunct al acestei institutii de invatamant si DV – dirigintele clasei a IX-a A, acestia negand existenta vreunui conflict intre profesorul BC şi vreun elev, din declaratiile martorilor rezultand ca cei doi elevi audiati la solicitarea petentului sunt elevi problemă, cu multe absenţe şi abateri de la regulament. Au mai fost audiaţi elevii BSD, PCI, PA, NŞG, ŞEA din cadrul clasei a IX-a A, din declaratiile acestora rezultand ca profesorul BC are un comportament normal in timpul orelor de religie. În urma analizării acestui material probator administrat s-a constatat ca declaratiile elevilor AAA şi CID nu se coroborează cu alte mijloace de probă concludente din care să rezulte fără nici un dubiu săvârşirea faptelor reclamate, reţinându-se ca sunt aplicabile dispozitiile art. 10 lit. a C.proc.pen. Împotriva acestei soluţii petentul a formulat plângere la primul – procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzau plangere ce a fost respinsă in conformitate cu art. 278C.proc.pen. in referire la art. 275 – 277 C.proc.pen. prin rezolutia nr. … din …., apreciindu-se că în mod legal s-a adoptat soluţia în cauză în sensul că faptele reclamate de petent nu există. Verificând soluţia atacată pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei, instanta apreciaza ca fondată plângerea formulată, în conditiile in care materialul probator nu este complet. Astfel, deşi s-a solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău să se comunice dacă la respectiva instituţie au fost înregistrate petiţii sau sesizări formulate de petent sau de către alte persoane împotriva profesorului BC, răspunsul primit s-a referit doar la faptul că nu au fost înregistrate petiţii sau sesizări formulate de petent împotriva numitului BC, fără sa se raspunda si la cealalta solicitare, respectiv daca s-au inregistrat sesizari sau petitii formulate impotriva aceluiasi profesor de catre alte persoane. La solicitarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” a precizat in adresa din … ca la secretariatul scolii a fost inregistrata doar o petitie formulata de petentul ME inregistrata sub nr. …, aceasta fiind supusa dezbaterii Consiliului Profesoral in data de …, or din actele depuse de petent la dosarul de urmărire penală, filele …, rezultă că au fost înregistrate mai multe astfel de petiţii. Aşadar, urmează să se revină cu solicitări către cele doua instituţii menţionate anterior pentru a răspunde în mod corect solicitărilor efectuate iniţial, respectiv: dacă au fost înregistrate petiţii sau sesizări formulate de diferite persoane împotriva profesorului BC (Inspectoratul Şcolar) şi dacă au fost înregistrate şi alte petiţii formulate de petent în afara celei înregistrate sub nr. … împotriva profesorului BC (Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu”). Deşi au fost audiaţi 7 elevi din clasa a IX-a A ( în prezent a X-a A), instanţa apreciază că trebuie audiaţi şi ceilalţi elevi în condiţiile în care din cei 5 elevi, care nu au confirmat susţinerile petentului, 3 au precizat că eleva CID tulbură ora de religie, vorbind la telefon şi stând cu picioarele pe bancă, însă niciunul nu a precizat dacă profesorul BC a intervenit în vreun fel şi dacă da, în ce mod. De asemenea, instanţa apreciază că trebuie audiat şi profesorul SM întrucât petentul a susţinut că de faţă cu acesta şi cu 2 părinţi, unul dintre elevii clasei la care este diriginte profesorul menţionat anterior, a precizat că dl. BC îi bate în timpul orelor pe care le predă. Instanţa consideră că trebuie audiaţi şi părinţii elevilor care vor fi chemaţi în calitate de martori în condiţiile în care petentul a precizat că problema comportamentului profesorului BC a fost ridicată şi în Consiliul reprezentativ al părinţilor. Din procesul – verbal încheiat la data de … cu ocazia desfăşurării şedinţei Consiliului Profesoral rezultă că doamna NF ( M) a declarat în legătură cu conflictul dintre ME şi BC că acesta este unul foarte grav iar elevii sunt deja împărţiţi în tabere, ceea ce presupune mai mult de doi elevi care să susţină punctul de vedere al petentului. Urmează aşadar, să fie audiată în calitate de martor şi doamna profesor NF, întregul material probator ce va fi administrat urmând a dovedi sau nu faptele reclamate de petent, în condiţiile în care s-a reţinut şi în procesul – verbal încheiat la data de … cu ocazia desfăşurării Consiliului Profesoral modul de exprimare al profesorului BC la adresa profesorului ME ( fila …). Cât priveşte infracţiunea prevăzută de art. 318 C.pen. instanţa apreciază că desi petentul nu a precizat in mod expres ca se plange impotriva numitului BC si pentru aceasta infractiune, nici la inceputul plangerii formulate si inregistrate la data de … şi nici la sfarsitul acesteia, exista totusi in considerentele plangerii o mentiune expresa in care petentul arată că faptele deosebit de grave comise de BC constituie infractiunea prevazuta de art. 318 C.pen. „in plus fata de infractiunile deja mentionate”, astfel că soluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău ar fi trebuit să cuprindă menţiuni şi cu privire la această faptă. Solicitările petentului din finalul plângerii formulate în faţa instanţei exced soluţionării prezentei cauze în condiţiile în care plângerea întemeiată pe dispoziţiile art. 278/1 C.proc.pen. vizează soluţia dată de procuror cât priveşte faptele şi făptuitorii pentru care s-a formulat iniţial plângere penală. În cauza de faţă, petentul nu a solicitat, prin plângerea penală înregistrată la 5.01.2009, cercetarea funcţionarilor Colegiului Agricol Buzău or ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău. Aşa fiind, văzând dispoziţiile art. 278/1 al. 8 lit. b C.proc.pen. instanţa va admite plângerea formulată de petent şi va desfiinţa rezoluţia nr. … din … şi rezoluţia nr. … din …. ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. Va trimite cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute de art. 205, art. 206, art. 246, art. 247, art. 248, art. 249, art. 250 C.pen. dar şi pentru infracţiunea prevăzută de art. 318 C.pen., cu privire la care procurorul a omis să se pronunţe. Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului conform art. 192 al. 3 C.proc.pen.

Etichete: