Top

PENAL-ADMITERE PLÂNGERE ART. 278/1 CPP PENTRU INFRACŢIUNE NECERCETATĂ

Prin cererea înregistrată sub nr. ../200/2010 din 11.01.2010 la această instanţă, petentul CC s-a plans împotriva Ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. …/P/2009 din 09.11.2009 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău privind pe făptuitoarea SG

În motivarea în fapt a cererii petentul arată că se plânge împotriva soluţionării dosarului nr. …/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău deoarece soluţia dispusă nu este adecvată şi nu reflectă gradul concret de pericol social al faptei săvârşite.

Petentul arată că argumentele folosite în motivarea respingerii plângerii sale sunt succinte şi nu ţin cont de faptul că intimata era cenzor la CAR-ul în cauză şi din această funcţie cunoştea regulile după care funcţionează un CAR. În şedinţă publică, prin apărătorul său, petentul a mai arătat că deşi a formulat plângere împotriva mai multor persoane care lucrează în CAR-ul respectiv, nu s-a efectuat cercetări faţă de acestea şi faţă de faptele acestora.

Instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. …./P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău.

Din analiza actelor şi lucrărilor prezentului dosar şi a dosarului ataşat, prin prisma motivelor invocate de petent, instanţa reţine următoarele:

Petentul CC a formulat plângere penală împotriva făptuitoarei SG pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art.290, Cod penal, motivat de faptul că aceasta a contractat 4 împrumuturi CAR pe numele său, ocazie cu care a semnat cererile şi dispoziţiile de ridicare a banilor cu numele petentului. Prin aceiaşi plângere petentul a solicitat tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor care au fost implicate şi au acordat ajutor intimatei în vederea comiterii faptelor penale denunţate.

Prin Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. …/P/2009 din 09.11.2009 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău s-a dispus sancţionarea cu amendă administrativă a făptuitoarei cu suma de 1000 lei, reţinându-se că fapta nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni.

Împotriva acestei ordonanţe petentul a formulat plângere, care i-a fost respinsă prin Ordonanţa nr. …/II/2/2009.

Instanţa constată că Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. …/P/2009 din 09.11.2009 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău este netemeinică şi nelegală deoarece petentul deşi a formulat plângere penală şi împotriva persoanelor care au fost implicate şi au acordat ajutor intimatei în vederea comiterii faptelor penale denunţate, nu s-au efectuat nici un fel de cercetări pentru identificarea şi cercetarea acestora.

Faţă de cele reţinute, instanţa, în baza art. 2781, alin. 8, lit. b, Cod procedură penală va admite plângerea formulată de petentul CC şi în consecinţă va desfiinţa Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ nr. …../P/2009 din 09.11.2009 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău privind pe făptuitoarea SG şi va trimite cauza la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău pentru redeschiderea urmăririi penale şi respectiv începerea urmăririi penale în vederea cercetării şi a persoanelor implicate în aprobarea şi plata împrumuturilor CAR încheiate pe numele petentului.

În baza art. 192, alin. 3, Cod procedură penală, instanţa va dispune ca în sarcina statului să rămână cheltuielile judiciare.

Etichete: