Top

Abandonul de familie

Prin sentinta penala nr. 684 din 30.09.2009, pronuntata în dosarul nr. 2571/285/2009 al Judecatoriei Radauti a fost condamnat inculpatul G.G., pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie, prevazuta de art. 305 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b, art. 74 lit. b, art. 76 lit. d, art. 80 Cod penal, la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare, parte vatamata fiind G. D. D..
În baza art. 71 Cod penal i s-au interzis inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit. a teza a II-a si b Cod penal pe durata executarii pedepsei.
Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca, din luna august 2008 si pâna în prezent, inculpatul nu a mai achitat pensia de întretinere la care a fost obligat în favoarea partii vatamate, acumulând o restanta pâna la data depunerii plângerii de 387,50 lei, din care inculpatul a achitat, în urma cu circa 6 luni suma de 250 lei, dupa cum reiese din declaratia partii vatamate, dar de atunci si pâna în prezent nu a mai achitat nimic din suma datorata cu titlu de pensie de întretinere, cu toate ca este tânar si apt de munca si lucreaza în strainatate.
Prin aceasta, inculpatul se face vinovat de savârsirea infractiunii, prevazuta de art.305 lit. c Cod penal, urmând a raspunde penal.
La individualizarea pedepsei, instanta de fond a avut în vedere ca fapta inculpatului prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, prin modalitatea de savârsire, prin urmarea produsa si a tinut seama si de persoana inculpatului, care are antecedente penale, instanta retinând ca inculpatul a savârsit fapta în stare de recidiva postexecutorie, conform art. 37 lit. b Cod penal, dupa ce a executat o pedeapsa de 3 ani si 2 luni, aplicata prin sentinta penala nr. 879/10 aprilie 2003 a Judecatoriei Botosani, dar în acelasi timp ca a achitat o parte din pensia de întretinere restanta si s-a angajat sa achite si diferenta, astfel ca se justifica retinerea în favoarea sa si a circumstantelor atenuante, prevazute de art. 74 lit. b, 76 lit. d Cod penal. Având în vedere ca exisa un concurs între circumstante agravante si atenuante, fata de gradul de pericol social al faptei si persoana inculpatului, prima instanta a considerat ca se justifica aplicarea dispozitiilor art. 80 Cod penal, respectiv a nu se coborî sub minimul special al pedepsei prevazute pentru infractiunea savârsita.
În conditiile în care inculpatul a mai fost condamnat pentru savârsirea aceleiasi infractiuni la o pedeapsa de 1 an închisoare cu executare si a savârsit din nou o infractiune în stare de recidiva postexecutorie, în baza art. 39 Cod penal, instanta de fond i-a aplicat inculpatului o pedeapsa privativa de libertate.
Împotriva acestei sentinte penale, în termenul legal, a declarat recurs inculpatul G. G..
Inculpatul a aratat ca sentinta instantei de fond este nelegala si netemeinica fara a depune în scris la dosar motivele de recurs.
Analizând actele si lucrarile dosarului, precum si sentinta recurata din oficiu, sub toate aspectele de fapt si de drept, în conformitate cu dispozitiile art. 3856 alin. 3 Cod de procedura penala, tribunalul constata ca recursul declarat de inculpat este fondat, din urmatoarele considerente:
Tribunalul constata ca în ceea ce priveste infractiunea de abandon de familie, prev. de art. 305 alin. 1 lit. c Cod penal pentru care a fost trimis în judecata inculpatul recurent G. G., este incidenta cauza de împiedicare a punerii în miscare a actiunii penale, prev.de art. 10 lit. f Cod de procedura penala „lipseste plângerea prealabila a persoanei vatamate”.
Astfel, în cauza partea vatamata G. D. D. a reclamat faptul ca inculpatul recurent nu a mai platit pensia de întretinere lunara, în cuantum de 77,5 lei, stabilita prin sentinta civila nr. 3512/2005 a Judecatoriei Radauti, începând cu luna august a anului 2007 si pâna la data introducerii plângerii, respectiv 26.06.2008.
Prin sentinta civila nr. 3512/2005 a Judecatoriei Radauti inculpatul recurent a fost obligat sa îi plateasca partii vatamate G. D. D. suma de 77,50 lei, cu titlu de pensie de întretinere lunara pâna la majoratul acestuia din urma (care a intervenit la data de 10.12.2007, partea vatamata intimata fiind nascut la 10.12.1989). Prin urmare, ulterior datei de 10.12.2007 inculpatul recurent nu mai datora pensie de întretinere partii vatamate. Acesta este si momentul în care s-a epuizat infractiunea de abandon de familie, prev. de art. 305 alin. 1 lit. c Cod penal retinuta în sarcina inculpatului recurent.
Ori în cazul acestei infractiuni, actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate (art. 305 alin. 2 Cod penal). Plângerea penala trebuie formulata în termen de 2 luni de la data în care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul (conform art. 284 alin. 1 Cod de procedura penala).
În cauza de fata, desi la data epuizarii infractiunii (10.12.2007) partea vatamata intimata a cunoscut faptuitorul plângerea penala a fost formulata abia la 26.06.2008 (fiind depasit cu mult termenul de 2 luni mai sus amintit). Ori tardivitatea formularii unei plângeri prealabile echivaleaza cu lipsa acesteia.
În consecinta, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. d Cod de procedura penala, tribunalul va admite recursul declarat de recurentul inculpat G.G. formulat împotriva sentintei penale nr. 684 din 30.09.2009, pronuntata în dosarul nr. 2571/285/2009 al Judecatoriei Radauti, va casa în totalitate sentinta penala sus-mentionata si în rejudecare în baza art. 11 pct. 2 lit. b Cod de procedura penala raportat la art. 10 lit. f Cod de procedura penala va înceta procesul penal fata de inculpatul G.G. sub aspectul savârsirii infractiunii de abandon de familie prevazuta de art. 305 alin. 1 lit. Cod penal, ca urmare a lipsei plângerii prealabile; în baza art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. c Cod de procedura penala, tribunalul va obliga pe partea vatamata G. D. D. la plata sumei 200 lei cu titlu de cheltuielile judiciare din fata primei instante.
În temeiul art. 192 alin. 3 Cod de procedura penala cheltuielile judiciare avansate de catre stat în recurs vor ramâne în sarcina acestuia.

Etichete: