Top

Anulare act administrativ +despăgubiri

Dosar nr. 2693/89/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 354/C.A.

Sedinta publica de la 22 Noiembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Grefier ANGELA CHIRVASA

———

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe reclamant BJV, cu domiciliul în si pe pârât ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BÂRLAD, chemat în garantie ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU, având ca obiect anulare act administrativ +despagubiri.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta pârâta AFP Bârlad, prin consilier juridic Bichir Bogdan, care depune delegatia nr. 14723/25.10.2010, lipsa celelalte parti.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza faptul ca dosarul este la al-2-lea termen de judecata; reclamantul a depus raspuns la întâmpinare; se solicita judecarea în lipsa.

S-au verificat actele si lucrarile dosarului, dupa care instanta înmâneaza pârâtei AFP, prin consilier juridic, raspunsul la întâmpinare.

Interpelata de instanta, pârâta AFP, prin consilier juridic, arata ca autovehiculul este nou, la prima înmatriculare.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul la dezbateri, pe fondul cauzei.

Pârâta AFP Bârlad, având cuvântul prin consilier juridic, solicita respingerea actiunii ca netemeinica si nelegala pentru motivele aratate pe larg în întâmpinare. Decizia de calcul a fost comunicata la 26.05.2010 si nu a fost contestata în termenul legal de reclamant.

Instanta declara dezbaterile închise, conform art. 150 Cod procedura civila si lasa cauza în pronuntare, dând solutia de fata;

INSTANTA

Asupra cauzei de fata,

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante cu nr. 2693/89/2010 reclamantul Bojian Vlad Marius a chemat în judecata Administratia Finantelor Publice Bârlad solicitând sa se constate nulitatea absoluta a deciziei de calcul a taxei de poluare nr. 7929/25.05.2010 si repunerea partilor în situatia anterioara prin obligarea pârâtei la plata sumei de 2796 lei achitata cu titlu de taxa de poluare si a dobânzii legale aferente.

În motivarea cererii se arata ca a cumparat autoturismul nou marca NISSAN Tip J 10/C/QASHQAI categ.auto M1 Norme poluare E4, an de fabricatie 2010, nr. de identificare SJNJCA10U7000350, importat din Marea Britanie.

In vederea primei inmatriculari in România a fost obligat, in temeiul dispozitiilor O.U.G. nr.50/2008, privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, sa achite o taxa de poluare in suma de 2796 lei.

Fara dovada achitarii taxei de poluare, nu ar fi putut sa înmatriculeze autoturismul.

Decizia de calcul a fost emisa cu încalcarea unor norme legale comunitare imperative, care ocrotesc interese generale, deci fiind nelegala si, pe cale de consecinta, lovita de nulitate

Întrucât taxa de poluare incalca normele europene obligatorii pentru statele membre, a formulat cerere de restituire a taxei in termen de 28 de zile (decizia a fost emisa pe 25.05..2010, iar cererea de restituire inregistrata pe 21.06.2010), insa Administratia finantelor publice i-a raspuns ca se respinge pentru ca nu a fost depusa in 30 de zile, fara a studia si a observa ca s-a depus in termen.

Cu privire la legalitatea taxei, potrivit art. 1l coroborat cu art.4 lit.a din OUG nr.50/2008, asa cum a fost modificata si completata, pentru autovehicule se constituie in venituri din care se finanteaza programe si proiecte pentru protectia mediului, obligatia de plata a acestei taxe revenind cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in România.

Articolul 25 din Tratatul CE prevede ca « Intre statele membre sunt interzise taxele vamale la import si la export sau taxele cu efect echivalent. Aceasta interdictie se aplica de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal”.

Articolul 28 CE prevede „Intre statele membre sunt interzise restrictiile cantitative la import, precum si orice masuri cu efect echivalent« .

Art.90( 1) din Tratatul CE stipuleaza : « Nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decât cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare. De asemenea, nici un stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte produse ».

Conform Hotarârii CJE in cauza Weigel (2004), obiectivul reglementarii comunitare este asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele comunitare in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricarei forme de protectie care decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din alte state membre.

Asadar, rostul acestei reglementari este de a interzice discriminarea fiscala intre produsele importate si cele similare autohtone. In conformitate cu jurisprudenta constanta a Curtii, statele membre pot prevedea taxarea diferentiala a unor produse similare, cu conditia ca aceasta sa se bazeze pe criterii obiective si sa nu aiba ca efect protejarea productiei nationale. Criteriul „primei inmatriculari” nu este o cerinta pe deplin obiectiva, deoarece nu tine seama de calitatea intrinseca a masinilor si conduce la discriminarea masinilor provenite din alte state membre.

Asupra incalcarii art.90 din Tratat prin crearea unui tip similar de diferenta de tratament s-a pronuntat curtea de la Luxemburg in mai multe cauze.

Desi legiuitorul roman a invocat in nota de fundamentare a OUG nr.50/2008 principiul potrivit caruia „poluatorul plateste”, in realitate nu reglementeaza unitar reguli care sa se aplice tuturor „poluatorilor”, indiferent de momentul si forma de dobândire a autovehiculelor poluante, ci exclude de la aplicarea taxei de poluare autovehiculele deja inmatriculate in România la data aparitiei ordonantei, in acest mod consumatorii sunt directionati catre autoturismele deja inmatriculate in tara noastra.

Aceasta taxa interna impusa autoturismelor importate este discriminatorie in sensul art.90 parag.l din Tratat, intrucat se aplica autoturismelor importate din statele membre, excedând valorii reziduale a unor autoturisme deja inmatriculate la momentul aparitiei OUG nr.50/2008 precum si unor autoturisme autohtone.

În cauza sunt aplicabile in mod direct dispozitiile din dreptul comunitar, care au prioritate fata de dreptul national din urmatoarele motive:

De la 1 ianuarie 2007, România este stat membru al Uniunii europene si, potrivit art.148 din Constituie, ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare (ali.2), iar Parlamentul, Presedintele României, Guvernul si Autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la îndeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alin.2(alin.4).

De altfel, prin legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeana, statul nostru si-a asumat obligatia de a respecta dispozitiile din tratatele originare ale Comunitatii, dinainte de aderare.

Mai mult, potrivit jurisprudentei constante a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, legea care se îndeparteaza de Tratat-un izvor independent de drept- nu ar putea sa duca la anularea lui, dat fiind natura sa originala si speciala, fara a-l lipsi de caracterul lui de lege comunitara si fara ca baza legala a Comunitatii insasi sa fie pusa la indoiala. Aceeasi instanta a definit relatia dintre dreptul comunitar si dreptul national al statelor membre aratând ca dreptul comunitar este o ordine juridica independenta care are prioritate de aplicare chiar si in fata dreptului national ulterior-or, in speta, taxa speciala auto a fost introdusa in legislatia interna prin legea nr.343/2006 privind Codul Fiscal.

De asemenea, in cauza Simmenthal (1976), CJE a stabilit ca judecatorul national este obligat sa aplice normele comunitare, in mod direct, daca acestea contravin normelor interne, fara a solicita sau astepta eliminarea acestora pe cale administrativa sau unei alte proceduri constitutionale.

Analizând insa prevederile OUG nr.50/2008, se observa ca acestea impun obligativitatea taxei de poluare pentru autovehicule, numai pentru autoturismele inmatriculate in celelalte state ale UE si reinmatriculate in România si pentru cele importate, nu si pentru cele deja inmatriculate in România. Prin aceste dispozitii interne sunt incalcate disp. art.25, art.28 si art.90 (1) din Tratatul CE, ceea ce face ca dispozitiile OUG nr.50/2008 sa fie niste prevederi discriminatorii si nelegale. Mai mult decât atat, taxa de poluare pentru autovehicule se prezinta ca o taxa cu efect echivalent, in sensul art.25 din Tratatul CE, interzisa de normele comunitare prin urmare aceasta taxa este nelegala fiind contrara dispozitiilor comunitare.

OUG nr.50/2008 este contrara art.90 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, intrucat este destinata sa diminueze introducerea in Romania a unor autoturisme noi importate dintr-un alt stat membru UE (din Marea Britanie), precum cel pentru care s-a achitat taxa de poluare in acest litigiu(….), favorizând astfel vânzarea autoturismelor deja inmatriculate in România sau a celor fabricate in România. Ori prin aderarea României la UE, acest lucru nu este admisibil cand produsele importate sunt din alte tari membre ale UE, atat timp cat norma fiscala nationala diminueaza sau este susceptibila sa diminueze, chiar si potential, consumul produselor importate, influentând astfel alegerea consumatorilor.

Este unanim admis atat in literatura de specialitate, cat si in practica judiciara interna si cea CJCE ca art. 90 din Tratat produce efecte directe si, ca atare, creeaza drepturi individuale pe care jurisdictiile statelor membre ale uniunii le pot proteja.

De asemenea, depune dovada parcurgerii procedurii prealabile, respectiv cererea de restituire a taxei adresata Administratiei Finantelor Publice Bârlad si raspunsul.

In sustinerea cauzei, invoca urmatoarea practica

Pârâta, legal citata, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata. Arata ca Administratia Finantelor Publice a municipiului Bârlad a calculat si retinut ( prin plata voluntara) taxa de poluare pentru autovehicule, pentru auto marca NISSAN Tip J10/C/QASHQAI , apartinând reclamantului Bojian Vlad Marius, conform chitantei nr.4608665/26.05.2010, in conformitate cu prevederile OUG nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule si respectiv dispozitiile H.G. nr. 686 din 24 iunie 2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr.50/2008 .

Cu privire la cererea reclamantului Bojian Vlad Marius prin care solicita restituirea taxei de poluare pentru autovehicule in suma de 2796 lei, plus dobânda legala aferenta , arata urmatoarele aspecte:

Începând cu 01.07.2008 prin OUG nr.50/2008 a fost introdusa taxa de poluare pentru autovehicule. In raport cu dispozitiile Codului Fiscal, ale OUG nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, precum si dispozitiile H.G. nr. 686 din 24 iunie 2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr.50/2008, Administratia Finantelor Publice a municipiului Bârlad a facut o aplicare corecta a acestora. Cat timp se contesta masuri dispuse in baza unei legi in vigoare la data platii taxei de poluare pentru autovehicule , iar Curtea Constitutionala nu s-a pronuntat cu privire la legalitatea acestor prevederi(art.29 alin A din Legea nr.47/1992), apreciaza actiunea ca fiind neîntemeiata iar pe cale de consecinta nu se justifica cheltuielile de judecata. In aceste conditii nu se poate vorbi de o culpa procesuala a institutiei pârâte, taxa de poluare fiind calculata si perceputa in temeiul unei legi in vigoare.

Considera ca nu au fost încalcate prevederile art.90 din Tratatul de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeana având in vedere faptul ca masurile contestate sunt dispuse in baza unei legi in vigoare, fata de care Curtea Constitutionala nu s-a pronuntat cu privire la legalitatea acestor prevederi in speta art.29 alin. 1 din Legea nr.47/1992. Referitor la cadrul legal, taxa de poluare pentru autovehicule, aceasta este reglementata la capitolul 6, sectiunea 1, art 6 din H.G. nr. 686 din 24 iunie 2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.Aceste norme metodologice privind taxa de poluare pentru autovehicule, sunt conforme cu criteriile europene.

Arata ca Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. 7929/25.05.2010 a fost comunicata contribuabilului Bojian Vlad Marius prin luare sub semnatura privata la data de 26.05.2010 si nu a fost contestata in termenul legal conform Titlului IX, CAP.1, art.205-207-209 si urmatoarele din O.G.92/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul de procedura fiscala.

Pârâta a formulat cerere de chemare în garantie a Administratiei Fondului pentru Mediu motivat de faptul ca taxa a constituit venit la bugetul Fondului pentru mediu si este gestionata de A.F.M., potrivit prevederilor art. 1 din OUG 50/2008.

Chematul în garantie nu a depus întâmpinare.

In cauza a fost administarta proba cu inscrisuri.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Reclamantul Bojian Vlad Marius a dobandit dreptul de proprietate asupra autoturismului nou marca Nissan de l a la 07 05 2010.

Prin decizia de calcul emisa de parata Administratia Finantelor Publice Barlad a fost stabilita taxa de poluare in cuantum de 2796 lei , pentru autoturismul fabricat in 2010 .

Aceasta taxa a fost achitata de reclamant la 26 05 2010.

Reclamantul a solicitat paratei sa-i fie restituita taxa iar parata i-a raspuns ca intrucat nu a fost contestata decizia de calcul nu se poate raspunde favorabil cererii Taxa de poluare si cererea de restituire a fost formulata dupa intrarea in vigoare a OUG 117/2009, astfel ca se va analiza daca in aceasta forma taxa de poluare este sau nu comunitara raportat la art. 110 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene ( ca urmare a tratatului de la Lisabona) corespondentul art. 90 din Tratatul Comunitatii europene.

In art. 110 din Tratat se prevede ca nici un stat membru al UE nu poate aplica, direct sau indirect, produselor altui stat membru impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica , direct sau indirect, produselor nationale similare.

Argumentul reclamantului in sensul ca OUG 50/2008 este discriminatorie si pentru autoturismele ce urmeaza a fi inmatriculate in Romania, care trebuie sa achite taxa de poluare, si autoturismele déjŕ inmatriculate in Romania care la o reinmatriculare nu trebuie sa mai achite aceasta taxa de poluare nu este intemeiat.

Din jurisprudenta Curtii europene de justitie – cauzele 7/1988 Comisia contra Danemarca, 12/1984 Michel Humblat contra Directeur des Services Fiscaux rezulta ca aceasta instanta rezulta ca art 90 alin 1 este incalcat atunci cand taxa perceputa pentru bunurile importate si cea perceputa pentru produsele similare déjŕ existente pe piata nationala sunt calculate de o maniera diferita, pe baza de criterii diferite care conduc la o impunere mai impovaratoare asupra bunurilor importate

De asemenea Curtea Europeana de Justitie a retinut in cauzele reunite C 290/2005 Nadasdi si C 333/2005 Nemeth cu privire la legislatia Ungariei cand acesta a intrat in Uniunea Europena ca o comparatie intre autoturismele second hand palasate in circulatie inainte si dupa intrarea in vigoare a legii privind taxele de inmatriculare nu este relevanta, pentru ca altfel s-ar incalca dreptul statelor de a mai impune noi taxe , drept ce tine de liberatatea legislative a statelor. Este necesar a fi comparate efectele taxei pentru autovehicule nou importate dintr-un alt stat membru decat statul in cauza( respective Ungaria) cu efectele valorii reziduale a taxei care afecteaza vehiculele similar inmatricualte in statul respectiv si carora le- a fost aplicata déjŕ aceeasi taxa.

In consecinta, fata de acesta interpretare data , obligatorie si pentru instanta nationala, rezulta ca nu este relevanta comparatia intre autovehiculele second hand importate, déjŕ immatriculate in spatiu UE si taxate in Romania la prima inmatriculare, cu aceea a autovehiculelor déjŕ imnatriculate in statul membru –Romania – si care nu sunt supuse taxarii cu prilejul unei noi inmatriculari.

Art 110 din TFUE prevede ca discriminarea nu trebuie sa se realizeze intre produsele nationale si cele importate dintr-un stat membru. In cauza autoturismul a fost achizitionat in tara si nu a fost importat astfel ca nu este indeplinita conditia provenientei diferite a autoturismelor.

In cauza nu s-a realizat nici o discriminare pentru ca pentru autoturismele de provenienta romana , cu aceleasi caracteristici cu cele ale autoturismului reclamantului, se percepe o taxa calcualta dupa acelasi algoritm; prin OUG 117/2009 s-a renuntat la exceptarea autoturismelor noi de provenienta romana de la plata acestei taxe

CEJ a aratat ca art 90 din Tratatul CE trebuie interpretat ca interzicand o taxa de poluare perceputa la prima inmatriculare atat timp cat valoare taxei, determinta exclusiv prin prin raportare la caracteristicile tehnice ale autoturismului( tipul motorului, capacitatea cilindrica ,) si clasificarea din punctul de vedere al poluarii, este calculata fara a se lua in calcul deprecierea autoturismului, nivelul de emisie a dioxidului de carbon, astfel incat taxa peceputa pentru autoturimele second hand importate excede valoarea taxei inclusa in valoarea reziduala a unor autoturisme second hand similare care au fost inregistrate in statul membru in care sunt importate.( cauza Brzezinski C 313/2005).

Dupa intrarea in vigoare a OUG 50/2008 este reglementata si taxa reziduala.

Un alt argument al faptului ca taxa de poluare astfel cum era stabilita potrivit OUG 50/2008 modificata prin OUG 117/2009 este comunitara este si pozitia Comisie Europene..

Din propunerea de clasare a plangerilor adresate Comisiei Europene , comasate in dosarul nr 2009 /2002 aceasta institutie a retinut ca dupa analizarea OUG 218/2008 a conchis ca acesta nu respecta prev art 110 din TFUE , de vreme ce a numite masini uzate par suprataxate in comparati cu anumite autovehicule similare inmatriculate ca noi. S-a constatat de catre Comisie ca scutirea acordata in temeiul OUG 218/2009 nu pare sa se bazeze pe criterii obiective, tinad sa favorizeze producatorii autohtoni de autovehicule. Acest fapt a fost considerat incompatibil cu art 110 si prin urmare Comisi a emis la data de 26 iunie 2009 o scrisoare de punere in intarziere prin care insista sa se modifice aceste prevederi controversate.

Intrucat autoritatile romane au sesizat ca prin modificare adusa prin OUG 117/2009 a fost eliminata scutirea , departamentul din cadrul Comisie a fost de acord ca in autoritatile romane au luat masurile pentru asigurarea unei legislatii comunitare.

In consecinta Comisia a retinut ca OUG 117/2009 ar fi comunitara.

Motivul pentru care s-a atras atentia de catre Comisia Europeana asupra modalitatii de calcul a taxei de inmatriculare reglementata de Codul de proc fiscala a fost in legatura cu modalitatea de calcul si nu in legatura cu faptul ca aceasta taxa ar fi legata de prima inmatriculare.

In present in alte 16 state din UE sunt practicate sisteme de taxare a masinilor(Ungaria , Grecia, Danemarca, Spania, Olanda etc) si modalitatea de calcul este diferita de la un stat la altul, intrucat nu exsta o directive europeana care sa imouna o taxare pe baza unor criterii unice. De principiu institutiile europene sunt de acord cu aceste taxe de poluare.

Fata de aceste motive se va respinge actiunea formulate in contradictoriu cu parata AFP ca neintemeiata .

Cererea de chemare in garantie va fi respinsa pentru ca intre AFP si AFM nu s-a nascut un raport juridic distinct , conditie impusa de art 60 din CPC, ci in temeiul legii sumele achitate ca si taxa de poluare sunt virate la fondul pentru mediu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E :

Respinge actiunea formulata de reclamantul Bojian Vlad Marius, dom. în contradictoriu cu pârâta Administratia Finantelor Publice Bârlad, ca neîntemeiata.

Respinge cererea de chemare în garantie formulata de pârâta A.F.P.- Bârlad în contradictoriu cu Administratia Fondului pentru Mediu.

Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare .

Pronuntata în sedinta publica, azi 22 noiembrie 2010..

Etichete: