Top

Aplicarea art. 741 C.civ. şi art. 673 ind. 9 C.pr.civ. la formarea şi atribuirea loturilor la partaj. Criterii de atribuire

Partajul în natură se face de instanţă conform art. 736 şi 741 C.civ. şi art. 673 ind. 5 C.pr.civ. La formarea loturilor, instanţa are în vedere şi criteriile stabilite de art. 673 ind. 9 C.pr.civ.
Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 112 din 18 septembrie 2008
Curtea de apel a reţinut că atunci când dispune partajarea bunurilor, instanţa urmăreşte să efectueze un partaj în natură, astfel cum dispun art. 736 şi 741 Cod civil, cât şi art. 6735 alin. 2 Cod procedură civilă.
Formarea şi atribuirea loturilor este atributul instanţei, chiar şi atunci când părţile îşi exprimă poziţia cu privire la bunurile pe care le-ar dori din masa supusă partajului.
Curtea a reţinut că operaţiunea de formare a loturilor, în sensul stabilirii bunurilor ce alcătuiesc masa, este una dintre cele mai delicate din cadrul partajului.
Principiul care domină această operaţiune este principiul egalităţii părţilor, extras din dispoziţiile art. 741 Cod civil.
Fiecare soţ urmează să primească un lot echivalent cotei sale de contribuţie la dobândirea bunurilor comune, iar în caz de inegalitate în natură diferenţa e compensată prin acordarea unei sume de bani, cu titlu de sultă.
Trebuie menţionat că la formarea loturilor instanţa va avea în vedere şi criteriile stabilite de art. 6739 Cod procedură civilă, care sunt pur exemplificative, judecătorul putând să îşi motiveze opţiunea şi prin alte stări de fapt care au dus la ideea necesităţii alcătuirii unei anumite componenţe.
Instanţa este datoare să analizeze întregul material probator şi să combine echitabil realităţile speţei, pentru a asigura o împărţeală justă.
Curtea a constatat că tribunalul a avut în vedere faptul că imobilul – casă de locuit şi terenul în suprafaţă de 2.447 m.p. din Comuna P., judeţul Iaşi, a aparţinut mamei intimatei, astfel că apare echitabil să fie atribuit de maniera aceasta, în condiţiile în care recurentului i-a fost atribuit un alt imobil – casă de locuit cu suprafaţa de 80 m.p. teren şi anexe gospodăreşti în suprafaţă de 2 m.p.
În ceea ce priveşte atribuirea tractoarelor, în mod corect au fost date în lotul recurentului, aici instanţa având în considerare criteriul „ocupaţiei părţilor”, astfel cum rezultă acesta din dispoziţiile art. 6739 Cod procedură civilă.
Curtea de apel a conchis că recursul este nefondat, respingându-l şi menţinând decizia Tribunalului Iaşi.

Etichete: