Top

Cerere de reabilitare judecătorească. Neîndeplinirea condiţiilor de formă

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 24.03.2009, petentul P. M. a solicitat instantei sa dispuna reabilitarea sa judecatoreasca deoarece îndeplineste conditiile prevazute de lege, referitor la sentinta penala nr.561/22.10.2002 a Tribunalului Iasi, modificata prin decizia penala nr.39/04.02.2003 a Curtii de Apel Iasi, mentinuta si ramasa definitiva prin decizia penala nr.2830/06.06.2003 a Curtii Supreme de Justitie-Sectia penala, s-a dispus condamnarea sa la o pedeapsa rezultanta de 5 ani închisoare, pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si tâlharie.

La data de 25.07.2007 Tribunalul Iasi a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.679/2002, Penitenciarul Iasi confirmând încarcerarea pentru perioada 12.01.2002-11.01.2007.

La data de 20.05.2005 petentul a fost liberat conditionat, în baza sentintei penale nr.2420/2005 a Judecatoriei Iasi, cu un rest ramas neexecutat de 601 zile.

Potrivit art. 135 lit.a Cod penal „condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta judecatoreasca in cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de un an pâna la 5 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate”.

Conform art.136 alin.1 Cod penal, termenele de reabilitare „se socotesc de la data când a luat sfârsit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris”.

Pedeapsa de 5 ani închisoare aplicata petentului se considera executata la data de 11.01.2007, conform referatului întocmit de Biroul de Executari Penale cu privire la executarea acestei sentinte.

Având în vedere faptul ca, de la data de 11.01.2007 nu a trecut termenul stabilit potrivit art. 135 lit. a Cod penal, instanta, în baza art.497 alin.1 lit. a Cod procedura penala, a respins cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de petentul-condamnat , ca prematura.

Etichete:

Cerere de reabilitare judecătorească. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.137 alin. 1 lit. a-d Cod penal. Respingerea cererii.

Sentinţa penală nr. 102/P/20.05.2010

A fost înregistrată la această instanţă cererea de reabilitare judecătorească, formulată de petentul C. P. C., care a solicitat să se constate că a intervenit reabilitarea pentru pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de loviri cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 183 Cod penal, cu aplicarea art. 73 lit. b şi art. 76 lit. b Cod penal, prin sentinţa penală din 13.01.1998 a Tribunalului Neamţ, rămasă definitivă prin decizia penală din 30.04.1998, a Curţii de Apel Bacău.

Petentul a susţinut că a intervenit termenul de reabilitare, iar în cei 10 ani care au trecut de la liberarea condiţionată, nu a mai comis alte infracţiuni.

În dovedire, petentul a depus la dosarul cauzei copii după sentinţa penală din 13.01.1998, pronunţată de Tribunalul Neamţ şi după cartea de identitate.

Instanţa, din oficiu, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile reabilitării judecătoreşti, a solicitat relaţii de la partea civilă Z. E. pentru ca aceasta să comunice dacă petentul şi-a achitat daunele materiale, daunele morale, prestaţia periodică lunară pentru cei patru minori şi cheltuielile judiciare stabilite în sarcina petentului, prin sentinţa penală a Tribunalului Neamţ, de la Biroul executări penale din cadrul Tribunalului Neamţ şi Primăria comunei Bodeşti, pentru a comunica dacă petentul a achitat cheltuielile judiciare către stat şi s-a dispus şi efectuat de către Primăria comunei Bodeşti o anchetă socială la domiciliul petentului.

Examinând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile reabilitării judecătoreşti, prevăzute de art. 137 alin. 1 lit. a-d Cod procedură penală pentru admiterea reabilitării, întrucât petentul nu este încadrat în muncă, nu a prezentat o caracterizare din care să rezulte conduita sa după executare pedepsei închisorii şi nu a achitat despăgubirile civile şi nici cheltuielile judiciare stabilite prin hotărârea de condamnare.

În consecinţă, cererea de reabilitare este nefondată şi va fi respinsă, în temeiul art. 498 Cod procedură penală.

Etichete: