Top

Constatarea nulităţii absolute a contractului de donaţie

Prin sentinţa civilă nr. 8912 din 11 noiembrie 2003 şi încheierea îndreptării erorii materiale din data de 17 martie 2003, Judecătoria Brăila a admis acţiunea formulată de reclamantele B.P.R. şi D.A.O. împotriva pârâtei C.L.al mun. Brăila şi s-a constatat nulitatea absolută a contractului de donaţie autentificat sub nr. 5759/1997 de N.de S.Brăila.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut pe baza probelor administrate (acte şi martori) că reclamantele sunt moştenitoarele defunctei A.A. care datorită presiunilor psihice exercitate în mod repetat de reprezentanţii fostelor autorităţi a încheiat contractul de donaţie privind suprafaţa de teren de 3549 m.p., ceea ce echivalează cu lipsa consimţământului la încheierea acestuia fiind sancţionată cu nulitate absolută.

Tribunalul Brăila prin decizia civilă nr. 238/2003 a admis apelul declarat de pârâtă, a schimbat în tot sentinţa civilă atacată în sensul că a respins acţiunea pentru lipsa calităţii procesuale pasive a C.L. Brăila cu motivarea că din conţinutul actului de donaţie rezultă că de fapt donaţia a fost făcută C.J. Brăila şi nu C.L. Brăila, cum greşit a fost chemat în judecată de reclamante.

Prin decizia civilă nr. 640/R/2005, Curtea de Apel Galaţi a admis recursul declarat de reclamante, a casat decizia civilă nr. 248/2003 a Tribunalului Brăila şi a trimis cauza spre rejudecare a apelului la aceeaşi instanţă.

Pentru a pronunţa această decizie civilă, Curtea de Apel Galaţi a constatat că se justifică participarea în proces a C.L.M. care administrează domeniul public şi privat al municipiului Brăila spre deosebire de C.J. care au atribuţii de administrare a domeniului public de interes judeţean conform dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi Legea nr. 213/1998 privind domeniul public şi privat al statului.

Faţă de cele expuse, Curtea având în vedere dispoziţiile art. 312 alin. 5 Cod procedură civilă şi văzând că instanţa de apel a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului, a admis recursul şi a casat decizia civilă criticată cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecarea apelului.

Tags: