Top

Drept de procedură civilă. Cerere de revizuire.

Prin decizia civilă nr.5 din 07.01.2009 a Curţii de Apel Bacău pronunţată în dosarul nr.2946/103/2008 s-a respins ca inadmisibil recursul promovat de reclamantul V. S. în contradictoriu cu intimaţii Comisia locală B. pentru aplicarea legii fondului funciar, Comisia judeţeană Neamţ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi I. V. împotriva deciziei civile nr.1079 din 20.10.2008 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr.2946/103/2008.

Împotriva acestei decizii a formulat cerere de revizuire numitul V. S. A susţinut acesta că au fost sustrase sau distruse o serie de acte depuse la dosar, iar înscrisurile administrate de pârât erau false. A invocat şi că intimatul I. V. nu a făcut dovada că este moştenitorul legal al defunctei P. M. În susţinerea cererii de revizuire a fost administrată proba cu înscrisuri.

La termenul din 9 martie 2009 Curtea a invocat excepţia

Inadmisibilităţii cererii de revizuire, excepţie cu privire la care reţin următoarele: Pentru a se putea cere revizuirea unei hotărâri date de instanţa de recurs legiuitorul a impus condiţia în art.322 cod procedură civilă ca această instanţă să fi evocat fondul, ceea ce implică fie stabilirea unei alte stări de fapt decât cea care fusese reţinută în fazele de judecată anterioare, fie aplicarea altor dispoziţii legale la împrejurări de fapt ce fuseseră stabilite, în oricare din ipoteze urmând să se dea o altă dezlegare raportului juridic dedus judecăţii decât cea care fusese aleasă până în acel moment.

O astfel de situaţie nu se întâlneşte însă în speţa dată – în care instanţa de recurs a respins ca inadmisibil recursul.

Pentru aceste considerente, în baza dispoziţiilor legale susmenţionate, s-a admis excepţia şi pe cale de consecinţă a fost respinsă ca inadmisibilă calea de atac a reviziuirii.

Etichete: