Top

Infracţiunea de furt calificat – latura obiectiva; lipsa scopului însuşirii pe nedrept

Domeniu: infracţiunea de furt calificat

Tip: sentinţă

Nr. 134/11.04.2008

Autor: Judecătoria Adjud

Infracţiunea de furt calificat – latura obiectiva; lipsa scopului însuşirii pe nedrept.

Asupra procesului penal de fată

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Adjud nr. 787/P/01.11.2007 s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor C.C, şi C.M, ambii pentru infracţiunile de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a Cod penal.

S-a reţinut in actul de sesizare ca partea vătămata A. Z. deţine un teren cultivat cu vita de vie in comuna Păunesti, sat Bostanesti, judeţul Vrancea, care se învecinează in partea de vest cu terenul inculpaţilor C. C. şi C. M. şi care, a fost muncit in perioada 1993-2006, de către inculpaţi, in înţelegere cu partea vătămata.

S-a mai reţinut in rechizitoriu că in toamna anului 2006, cei doi inculpaţi împreuna, au tăiat sârmele de susţinere a acestei suprafeţe cultivate cu vita de vie şi au smuls din pământ si sustras 25 bucati spalieri din beton si 50 bucăţi pari din lemn, bunuri pe care le-au transportat la domiciliile lor, deşi atât spalierii cit şi parii fusese plantaţi in vie de partea vătămata, proprietara suprafeţei de teren in litigiu.

Inculpaţii au fost audiaţi in cursul urmăririi penale şi la instanţa doar inculpata C. M. Amândoi au susţinut ca au luat spalierii din beton şi parii din lemn doar de pe suprafaţa de 12 ari de vie aparţinând părţii vătămate, pentru ca atât spalierii cit şi parii le aparţineau, in sensul ca in toata perioada cit au lucrat acea vie, in înţelegere cu partea vătămata, adică din 1993 şi pana in 2006 ei au fost cei care au plantat spalierii şi parii in vie, cu bani trimişi de fiul lor din Italia. Au mai susţinut ca aceasta situaţie s-a ivit din cauza părţii vătămate, care in toamna anului 2006 a refuzat sa le dea si inculpaţilor jumătate din producţia de struguri rezultaţi din acea suprafaţa de vie, aşa cum le era înţelegerea şi drept urmare si ei inculpaţii si-au luat bunurile lor din via părtii vătămate, respectiv spalierii şi parii din lemn.

Examinând întreg materialul probator administrat in cauza, instanţa a retinut că pentru infracţiunile de furt calificat, a rezultat situaţia de fapt prezentata de inculpaţi, respectiv ca atât spalierii cât şi parii din lemn luaţi de ei din vie, le aparţineau şi se aflau in posesia lor, astfel că faptele lor de a-i lua din via proprietatea părţii vătămate, dar aflata in posesia lor (pentru că ei au lucrat-o pana in toamna anului 2006) nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat.

Astfel, atât ambii inculpaţi cât şi partea vătămata au recunoscut că au lucrat via părţii vătămate, cu acordul acesteia, din anul 1993 pana in toamna anului 2006, când datorita unor neînţelegeri intre părţi cu privire la recolta de struguri ce urma a fi împărţita, inculpaţii au încetat sa mai lucreze via in litigiu.

Având in vedere acest aspect şi faptul că in rechizitoriu s-a reţinut sa data a faptelor toamna anului 2006, fără a se preciza o data mai exacta, instanţa retine că la data la care inculpaţii au luat spalierii si parii din vie, aceasta, deşi era proprietatea părţii vătămate, se afla in posesia lor.

De asemenea, martorul audiat la instanţa, L. V. a declarat ca el a vândut inculpaţilor, in anul 1992 sau 1993, un număr de 40 spalieri din beton şi tot el i-a ajutat pe aceştia sa-i planteze in vie. Deşi s-a susţinut ca declaraţia acestui martor este nesincera pentru el nu si-a putut aminti cu precizie daca in 1992 sau 2002 a vândut inculpaţilor spalieri, aceasta inadvertenta poate fi cauzata si de emotivitatea martorului si oricum nu este o cauza pentru care se impune înlăturarea declaraţiei acestuia, atâta vreme cit aceasta se coroborează cu declaraţiile inculpaţilor.

De altfel, este normal ca inculpaţii, care au lucrat acea vie 13 ani sa fi plantat spalieri ori pari din lemn acolo tocmai pentru a-si uşura munca.

Mai mult, in dosarul de urmărire penal nu exista nicio proba din care sa rezulte ca la data la care inculpaţii au luat in primire acea vie pentru a o lucra, adică in anul 1993 via era întinsă pe spalieri din beton ori pari din lemn, plantaţi de partea vătămata.

Fata de acestea, instanţa retine ca faptele inculpaţilor de a lua din via părţii vătămate spalierii din beton si parii din lemn, ce le aparţineau, nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat, in cauza lipsind in primul rând latura subiectiva cât şi scopul însuşirii pe nedrept.

Pentru acestea, instanţa a dispus achitarea inculpaţilor pentru aceste infracţiuni, de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a Cod penal, conform art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedura penala.

Etichete:

Infracţiunea de furt calificat

Asupra cauzei penale de faţă, deliberând, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 3362/P/2008 a Parchetului de pe langa Judeatoria Moinesti a fost trimis in judecata inculpatul H V, fiul lui P si M, născut la , in Comanesti, cu domiciliul in corn Zemes, sat Zemes, jud. Bacău, CNP , cetăţean roman, studii 8 clase, stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „furt calificat” prev. de art 208 alin 1, 209 alin 1 lit. g,i cod pen.

In actul de sesizare al instanţei s-au reţinut următoarele:

La data de 13.11.2008 partea vătămată G E a reclamat faptul că persoane necunoscute în perioada 6 – 13.11.2008 au pătruns în locuinţa fratelui ei G C de unde au sustras un ferăstrău mecanic şi un borset cu CD -uri.

In urma cercetărilor efectuate a rezultat că partea vătămată este plecată la muncă în Italia, iar pe la locuinţa sa trece uneori sora sa G E. Ultima dată aceasta a fost la acea locuinţă la data de 07.11.2008 când totul era în regulă, însă în seara de 13.11.2008 a fost anunţată de o vecină a imobilului în cauză, pe nume A V care i-a relatat că a găsit un geam spart, ceea ce indica că persoane necunoscute au pătruns fără drept în interior.

S-a luat măsura anunţării organelor de poliţie şi apoi s-a stabilit că din locuinţă lipseau un ferăstrău mecanic marca „Husqvarna” şi o borsetă cu nişte CD-uri. Cu ocazia cercetărilor la faţa locului, de pe ciob de sticlă de la uşa dintre hol şi dormitor au fost ridicate trei fragmente de urme papilare, care comparate dactiloscopic s-a stabilit că au fost create de învinuitul H V, aceasta fiind cunoscut cu antecedente penale.

In cauză s-a dispus efectuarea unei reconstituiri , iar probele administrate , inclusiv declaraţiile autorului, au arătat că acesta profitând de lipsa proprietarului de la domiciliu (cunoştea că este plecat în Italia), pe fondul consumului de alcool, în seara zilei 13.11.2008 a intrat în curte pe poarta deschisă, s-a dus în spatele locuinţei, a spart un geam de la o fereastră şi a intrat în casă. Aici a mai spart o uşă pentru a putea pătrunde într-o altă cameră, de unde a sustras ferăstrăul mecanic şi borseta cu CD-uri. în aceeaşi seară s-a dus la martorul G M căruia i-a oferit spre vânzare ferestrăul mecanic, însă pentru că respectivul nu avea bani i-a dat în schimb o combină muzicală, ulterior, bunul a fost recuperat de către organul de poliţie,cumpărătorul de bună credinţă neavând nicio pretenţie, bun ce a rămas în custodia poliţiei la solicitarea telefonică a părţii vătămate şa cum rezultă din procesul verbal de la fila 22.

Pe lângă martorul indicat mai sus, au mai fost audiaţi şi numiţii M M M şi D M-N, care au participat la efectuarea reconstituirii şi care au relatat modul cum învinuitul a indicat principalele momente ale comiterii infracţiunii.

In cauza penala de fata a fost administrat următorul material probatoriu : 111 cursul urmăririi penale: proces-verbal de consemnare a plângerii, proces verbal de cercetare la faţa locului; proces-verbal de comparare a urmelor papilare, proces-verbal de reconstituire ; declaraţi martor; declaraţii învinuit, in cursul judecaţii: declaraţii parte vătămata, declaraţii martori.

Inculpatul deşi legal citat nu s-a prezentat in instanţa. A fost desemnat apărător din oficiu conf. art 171 cod proc. pen.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

In cursul lunii noiembrie 2008 , inculpatul a pătruns in locuinţa pârtii vătămate G C, după ce a spart geamul de la fereastra imobilului precum si un geam de la o usa din interior. Inculpatul a sustras o drujba marca Husqvarna” precum si o borseta cu CD-uri.

Situaţia de fapt a fost dovedita cu declaraţia inculpatului care a recunoscut . arsirea faptei, indicând detaliat modalitatea de săvârşire a faptei infracţionale • oroborat cu raportul de constatare tehnico ştiinţific din care rezulta ca urmele prelevate de la locul faptei aparţin inculpatului coroborat cu declaraţia martorului G M care a declarat ca el a cumpărat drujba de la inculpat si i-a oferit in schimb o combina muzicala.

In drept fapta inculpatului care pe timp de noapte , prin efracţie a luat bunuri mobile din posesia altuia in scopul insusirii pe nedrept întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „furt calificat „ prev. de art 208 alin 1 209 alin 1 lit. g, i cod pen.

La individualizarea judiciara a pedepsei instanţa va avea in vedere criteriile generale prev. de art 72 cod pen., respectiv : dispoziţiile pârtii generale ale cod pen., limitele speciale de pedeapsa, gradul de pericol social al faptei săvârşite, persoana inculpatului, infractor primar, atitudinea procesuala sincera a inculpatului in cursul urmăririi penale , urmând a aplica pedeapsa inchisorii orientata spre minimul special.

Inculpatul este reabilitat de drept intrucat s-a implinit termenul de încercare stabilit prin hotărâre judecătoreasca. Astfel, prin sentinţa civila 174/2006 a Judecătoriei Moinesti, definitiva prin nerecurare la data de 10.04.2007, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa inchisorii de 2 luni, termen de incercare 8 luni.

Instanţa apreciază ca scopul educativ al pedepsei, prev. de art 52 cod pen, poate fi atins si fara executarea acesteia in regim de detenţie, data fiind atitudinea procesuala a inculpatului, persona acestuia, in cauza fiind intrunite condiţiile art 81 cod pen.

Va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a teza a II a, lit. b cod pen. in condiţiile si pe durata prev. de art. 71 alin 2 cod pen.

In baza art 81 cod pen. cod pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare stabilit in condiţiile art 82 cod pen.

In baza art 71 alin 5 cod pen. dispune suspendarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Sub aspectul laturii civile.

Inculpatul a sustras din locuinţa pârtii vătămate asa cum s-a reţinut mai sus bunuri in valoare de 1800 lei. Drujba a fost restituita pârtii vătămate potrivit dovezii de predare primire de la dosar parchet.

Pe cale de consecinţa, în baza art 359 cod proc. pen va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art 83 cod pen. care statuează ca in cazul in care inculpatul săvârşeşte o noua infracţiune in cursul termenului de încercare, instanţa revoca suspendarea condiţionată, dispunând executarea pedepsei in întregime.

In baza art 71 alin 5 cod pen. va dispune suspendarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Va lua act ca prejudiciul infracţional in suma de 1700 lei a fost recuperat prin restituirea bunului.

Va lua act ca partea vătămata G C nu s-a constituit parte civila in cauza pentru diferenţa de prejudiciu de 100 lei.

In baza art 118 lit. e cod pen. va dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 100 lei contravaloare borseta cu CD-uri.

Va lua act ca numitul G M, cumpărător de buna credinţa nu se constituie parte civila in cauza.

In baza art 191 alin 1 cod proc. pen. va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Va dispune avansarea onorariului avocat din oficiu din fondurile MJ către BA Moinesti.

Etichete: