Top

Infractiuni prevazute in legi si decrete

TITLU-Infractiuni prevazute in legi si decrete

DOMENIU ASOCIAT- Falsificari

TIP DOCUMENT-sentinta penala

NUMAR DOCUMENT-1312

DATA-14.06.2007

Prin sentinta penala nr. 1312 din 14.06.2007 a Judecatoriei Braila inculpatul T.M.I. a fost condamnat, in temeiul art.70 alin. 1 din O.U.G. nr. 105/2001, la o pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de trecere ilegala a frontierei de stat, in temeiul art. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 112/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. la o pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei altor state, iar in baza art. 288 alin. 1 C.pen. a fost condamnat la o pedeapsa de 3 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale . De asemenea instanta a constatat in baza art. 1 si urm. din Legea nr. 543/2002, modificata prin O.U.G. nr. 18/2003 ca fiind gratiate pedepsele de 6 luni inchisoare, respectiv de 6 luni inchisoare aplicate inculpatului, iar in baza art. 81 C.pen. a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei inchisorii pe durata termenului de incercare prevazut de art. 82 C.pen., atragand atentia inculpatului asupra consecintelor nerespectarii prevederilor art. 83 C.pen. privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei .

Totodata, instanta, in baza art. 348 C.pr.pen. a anulat pasaportul turistic eliberat pe numele S.P. de catre Serviciul de Evidenta Informatizata a Populatiei si a obligat inculpatul cheltuielilor judiciare catre stat .

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a retinut ca la data de 04.04.2003, cu avionul companiei “Iberwold” din directia Barcelona, organele de politie spaniole au returnat in Romania, in baza acordului de readmisie o persoana de sex masculin, avand asupra sa pasaportul turistic romanesc, eliberat de catre Serviciul de Evidenta Informatizata a Populatiei pe numele S.P., pasaport care prezenta suspiciuni de fals prin aplicarea unei alte fotografii in locul celei originale . Instanta de fond a retinut de asemenea ca la completarea fisei tip pentru cetatenii romani returnati, inculpatul a declarat ca datele inscrise in documentul susmentionat nu ii apartin si ca in realitate se numeste T.M.I., declarand ca in luna septembrie 2002 a plecat din Braila cu un microbuz, avand asupra sa pasaportul insa nu a fost in masura sa precizeze punctul de fraontierea prin care a parasit Romania, considerand ca a plecat legal, tranzitand Ungaria, Austria, Italia, Franta si ajungand in Spania unde avea afaceri de rezolvat, in luna noiembrie fiind arestat in Spania si depus la Penitenciarul din Bilbao, unde a primit de la o persoana necunoscuta un pachet in care se afla pasaportul fals cu care a fost returnat . Instanta a constatat ca din verificaril efectuate in evidentele SEIPB a rezultat ca T.M.I. avea pasaport turistic expirat la data de 23.01.2006, fara a fi prelungit, iar in evidentele IGPF nu figureaza ca fiind intrat/iesit din tara prin punctele de trecere a frontierei, ci numai cu returnarea din data de 27.02.2002, data de la care nu mai figureaza iesit din tara . Fiind audiat martorul S.P. a declarat ca a pierdut pasaportul pe data de 07.08.2002 in mun. Bucuresti, iar la data de 06.09.2002 a publicat in Monitorul Oficial pierderea acestuia, iar la data de 31.10.2006 i-a fost eliberat un alt pasaport si a preciazt ca nu il cunoaste pe inculpat, iar din raportul de constatare tehnico-stiintifica traseologica intocmit de Serviciul din cadrul Inspectoratului de Politie a rezultat ca pasaportul turistic simplu eliberat pe numele S.D. este autentic si prezinta urme de interventie prin aceea ca i-a fost aplicat o alta fotografie ce apartine inculpatului .

Impotriva acestei hotarari au declarat apel inculpatul T.M.I., care desi a fost legal citat, nu s-a prezentat la doua termene consecutive pentru a sustine apelul .

Prin decizia penala nr. 298 din 06.11.2007, Tribunalul Braila- Sectia Penala a respins ca nefondat apelul declarat de catre inculpat, apreciind ca hotararea primei instante esle legala si temeinica, in sensul ca a retinut corect situatia de fapt pe baza analizei probelor administrate in cauza si a dat infractiunilor comise de catre inculaptul T.M.I. incadrarea juridica corespunzatoare, respectiv trecerea ilegala a frontierei de stat a Romaniei, trecere frauduloasa a frontierei mai multor state si fals material in inscrisuri oficiale . In ceea ce priveste pedepsele aplicate, instanta de control judiciar a apreciat ca acestea sunt corect individualizate, cu respectarea principiilor inscrise in art. 72 C.pen. si reflecta atat pericolul social concret al faptelor, cat si persoana acestuia, in varsta de 30 de ani, cunoscut cu antecedente penale, casatorit si cu 2 copii minori, considerente pentru care s-a si dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei .

Etichete:

Infractiuni prevazute in legi si decrete

JUDECĂTORIA MOINEŞTI.

Dosar nr. 6171/260/2010

SENTINŢA PENALA NR. 136

Şedinţa publică din martie 2011

MINISTERUL PUBLIC REPREZENTAT DE PROCUROR

IONICĂ M

Constată că prin rechizitoriul Parchet:,’ ii de pe lângă Judecătoria Moineşti nr. 2221/P/2010 a fost trimis în judecat? inculpatul S.A., recidivist pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, de către o persoană care are în sânge o îmbibaţi: alcoolică peste limita prevăzută de lege, prev. de art. 87 alin.l din OUG nr. 195/2002.

Se reţine din actul de sesizare a infantei, că pe data de 12.09.2010, inculpatul a condus pe drumurile publice ur. autovehicul, având în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare decât limita prevăzută de lege.

Din probatoriul dosarului administrat o cauză, în faza de urmărire penală şi în cursul cercetării judecătoreşti instanţa r;:;ne,

ÎN FAPT:

In seara de 07.08.2010, în jurul ord 20.25 inculpatul a fost depistat conducând autoturismul cu nr. xxxxx pe D.’ 117 Modârzău-Bălălău, fiind sub influenta alcoolului.

Inculpatul a fost testat cu aparatul e/.iOtest rezultând o concentraţie de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirai.

Inculpatul a fost condus la Spitalul Moineşti în vederea recoltării probelor biologice.

Din buletinul de analiză toxicologică, aliat la fila 8 dosar urm. penală, se reţine că inculpatul avea în sânge o îmbibase alcoolică de 1.00 gr.%o la prima probă, inculpatul refuzând recoltarea celei c a doua probe.

Situaţia de fapt reţinută cic instanţă este confirmată de probele administrate în cauză, astfel. Auc\.:î în i;tza de urmărire penală martorul Ciobanu Vasile(f.l0 d.u.p.), a declarat că, «T prezenţa sa, inculpatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.76 mg i alcool pur în aerul expirat.

Această declaraţie se coroborează -. i susţinerile inculpatului, care a recunoscut că a consumat băuturi aîcooln::* cu o oră înainte de a fi depistat conducând autoturismul cu nr. xxxxx’ 16 dup

Având în vedere aceste declaraţi’ si în raport de celelalte probe administrate în cauză, instanţa apreciază că ‘îuaţia de fapt reţinută în actul de sesizare este probată.

ÎN DREPT:

Fapta inculpatului, care a condus pe drumurile publice un autovehicul, având în sânge o îmbibaţie aice -ncă ce 1.00 gr.%o, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, prevăzută de art. 87 alin. j c oi OUU 195/2002, pentru care se va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa ochisorn.

La individualizarea pedepse o cont. art.72 C.penal, se va avea în vedere gradul de pericol social concret ai captei, ce persoana făptuitorului, care se află în stare de recidivă postexecutorie, precum şi de circumstanţele săvârşirii faptei.

Din fişa de cazier judiciar rezultă ca inculpatul a fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, pedeapsă care a fost executată.

în consecinţă, aplicând dispoziţiile art. 37 lit. b raportat la art. 39 C. pen. instanţa va condamna pe incuipat la pedeapsa de 1 an închisoare.

Se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II a şi litera b. C.penal în condiţiile şi pe :jurata prev. de art.71 C.penal.

Având în vedere starea cit recidivă postexecutorie în care se află inculpatul, instanţa constată că iu sunt îndeplinite condiţiile suspendării condiţionate prevăzute de art. 81 C .pen. De altfel, îndeplinirea acestor condiţii nu crează o vocaţie în favoarea inculpatului la suspendarea executării pedepsei.

Se va dispune ca, plata onorariului avocatului din oficiu din fondurile M.J. către B.A. Moineşti în sumă de 200 In baza art. 191 alin.l C.pr pen. va fi obligat inculpatul să restituie cheltuielile judiciare avansate de stat în fazele de umiărire penală şi cercetare judecătorească în sumă de 350 le o din care 200 lei onorariul avocatului din oficiu va fi plătit din fondurile M.J. către B.A. Moineşti.

Etichete:

Infractiuni prevazute in legi si decrete

Dosar nr. 829/260/2009

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENAI NR. 133

Şedinţa publică de la 2- Februarie 2011

MINISTERUL PUBLIC REPREZENTAT DE PROCUROR

IONICĂ

Constată că prin decizia penală nr. 757” 25.11.2010 pronunţată de Curtea de apel Bacău, a fost trimisă spre rejudecare cauza privind pe inculpatul C.A.D., fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute si pedepsite de art. 11 lit. c. din Legea nr. 87/1994 cu aplicare art.13 lit.a Cod penal.

Se reţine din considerentele deciziei cp. Tribunalul Bacău, judecând apelul, nu s-a pronunţat cu privire la două moiive ce apel referitoare la omisiunea primei instanţe de a soluţiona două cereri formulate ¦'<: partea civilă.

De asemenea, instanţa de recuis a m,\’ precizat că Tribunalul Bacău nu a arătat în concret în partea expozitivă a acestuia printr-o expunere logico-juridică, care sunt argumentele pentru care cererea de obligare a inculpatului la plata majorărilor de întârziere limitându-se doar .c aprecia generic, că admiterea cererii părţii civile ar constitui o îmbogăţire fără justă cauză.

S-a mai constatat că instanţa de apel h nesocotit dispoziţiile art. 378 C.pen. al 3 C.p.pen., omiţând în totalitate să se pronunţe asupra motivului de apel referitor la cererea părţii civile de instituire a unei măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpatului şi părţii responsabile eivilmente, formulată în faţa primei instanţe.

Pentru aceste motive, Curtea de Apei Bacău a casat în totalitate decizia Tribunalului Bacău şi a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Bacău.

Ulterior, prin încheierea din 26.11.2010 curtea de apel a îndreptat eroarea materială strecurată în dispozitivul deciziei .x-nale nr. 757/25.11.2010, în sensul trimiterii cauzei spre rejudecare ia Judecători?- Moineşti.

Din considerentele deciziei nr. 757/25. 1.2010 rezultă că această măsură se impune ca urmare a modificărilor legislative prevăzute de art. XXIV alin. 3 din Legea nr. 202/2010 potrivit cărora dispoziCT.- acestei legi privitoare la competenţă sunt aplicabile.

La acest termen de judeca!?, ins,, nţa a pus în discuţie excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Moine i.

Analizând cu prioritate această e:.’.epţie, instanţa constată că este necompetentă material să soluţioneze prezenta -uuză pentru următoarele motive.

Prin rechizitoriul Parchetul.]] de oe lângă Judecătoria Moineşti, nr.2301 /P/2007, a fost trimis în judecată inculpatul CAD, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev de a -‘:. 9 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.13 C.penal.

Judecătoria, soluţionând cauza. prin sentinţa penală nr. 42/28.01.2010 a schimbat încadrarea jv ridică a. faptei din art.9 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea crt. 13 …penal, in infracţiunea prev. de

art. 11 lit.c din Legea nr.87/199-, şi a condamnat pe inculpat la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea mfravuuim prevăzute de art. 11 lit.c din Legea nr.87/ 1994, cu aplicarea art. 13 e ,,jenai.

Ulterior, prin decizia tribunal …iui ni. 359/A din 21.09.2010 s-au respins ca nefondate apelurile declarate de apei uitele părţi civile.

Această decizie a tăcut obiectul hotărârii nr. 757/25.11.2010 Curţii de Apel Bacău, prin care s-a trimis cauza spre rejudecare la Judecătoria Moineşti.

Potrivit art. 361 alin. 1 lit. C.p.pen., astfel cum a fost modificat prin

Legea nr. 202/2010, nu pot fi atacai., cu apei sentinţele pronunţate de judecătorii.

De asemenea, conform art. C/’ pcL 1 lit.eAl. C.p.pen. astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, tobunalul judecă în primă instanţă infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. .-. din Legea nr.241/2005.

Potrivit art. XXIV alin. 3 din l:gea ni. 202/2010 în cazul casării cu trimitere spre rejudecare dispoziţiile acestei ku, privitoare la competenţă sunt aplicabile.

Având în vedere că decizia pi.. nuntatâ de tribunal a fost casată în totalitate şi că, judecătoria, potrivit legii, nu j clecă în calitate de instanţă de apel, ci numai ca primă instanţă, instanţa apreciază că, în cauză rejudecarea presupune reluarea întregului ciclu procesual.

Faţă de aceste limite ale re judecării instanţa constată că a fost iniţial sesizată cu privire la săvârşirea iniracţiumi de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.b din Legea nr.241/2005.

Or, potrivit art. 27 pct. 1 lit.e1 C.p.pen. astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, această infracţiune este de competenţa tribunalului.

Pentru aceste motive, în baza art. 39 alin. 1 coroborat cu art. 42 alin. 1, raportat la art. 27 aiin. 1 lit. – Cp p. instanţa va admite excepţia de necompetentă materială şi va decina competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului Bacău.

Conform art. 189 C.pr.pen va dispune plata onorariului avocatului din oficiu din fondurile M.J. către B.A. Momeşti în sumă de 200 lei,

Etichete:

Infractiuni prevazute in legi si decrete

SENTINŢA PENALĂ NR. 85/16 Februarie 2011

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin rechizitoriul Parchetului Moineşti nr. 3263/P/2010 a fost trimis în judecată inculpatul A. I. deoarece, în data de 18.11.2010, a condus pe drum public un autoturism fiind depistat cu o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, respectiv 1,9 %o.

Inculpatul audiat recunoaşte acuzaţiile aduse, nu propune probe în apărare şi solicită a fi judecat pe baza probatoriului administrat în faza urmăririi penale cu aplicarea art. 3201 pct. 7 C.p.p., respectiv reducerea limitei pedepsei cu 1/3.

Instanţa va condamna pe inculpat la pedeapsa închisorii de 4 luni, reţinând pentru acesta circumstanţele atenuante legate de conduita infractorului anterioară săvârşirii faptei si de atitudinea sa sinceră în faţa instanţei, raportat la regulile de individualizare a pedepselor prevăzut de art. 72 Cod penal.

Faţă de inculpat, scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă , motiv pentru care instanţa va dispune suspendarea condiţionată a pedepsei aplicate.

în baza art. 191 al. IC.p.p. va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat în care se include şi onorariu apărător oficiu.

Pentru aceste motive, instanţa va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, va Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.”a” teza a Ii-a şi b Cod penal pe durata şi în condiţiile art., 71 alin.2 Cod penal,în baza art. 81 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare şi va trage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal privind revocarea măsurii suspendării condiţionate a executării pedepsei. .

în baza art. 71 alin.5 Cod va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii şi în baza art. 191 alin.l Cod pr.penală va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei reprezintă onorariu apărător din oficiu plătit din fondurile Ministerului de Justiţie.

Etichete:

Infractiuni prevazute in legi si decrete

SENTINŢA PENALĂ NR. 85/16.02-2011 D.D.

Instanţa constată că din actele şi lucrările dosarului, reţine că inculpatul a tăiat şi sustras din pădurea composesoratului Bârzava, administrată de Ocolul Silvic Frumoasa 4 arbori, specia molid, respectiv 2 în data de 2.07.2009 şi 2 în data de 30.05.2010.

Inculpatul prezent în faţa instanţei recunoaşte faptele de furt şi sustragere de material lemnos, nu propune probe in apărare şi solicită a fi judecat raportat la art. 3201 C.p.p. respectiv probatoriul din faza de urmărire penală.

Instanţa urmărind materialul de urmărire penală, respectiv declaraţiile martorilor, cele 2 procese verbale de contravenţie silvică, adresa Ocolului Silvic Frumoasa privind volumul de masa lemnoasă şi valoarea acestuia constată că faptele inculpatului se probează .

Instanţa urmează să îl condamne pe inculpat la pedeapsa închisorii de 1 lună, atât pentru fapta de tăiere cat si pentru cea de furt de arbori, reţinând în sarcina inculpatului circumstanţele atenuante legate de poziţia sinceră din faţa instanţei şi de prevederile art. 320l pct. 7 CPP , respectiv reducerea cu o treime a limitelor pedepselor prevăzute de lege, în aplicarea regulilor de individualizare a pedepsei raportat la art. 72 Cp.

Din cazierul inculpatului rezultă că acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 106/24.09.2009 a Judecătoriei Moineşti, definitivă prin neapelare la 09.03.2009, la pedeapsa închisorii de 3 luni cu aplicarea art. 81 şi 110 Cp., faptă în timpul minorităţii, infracţiune silvică, cu termen de încercare de 1 an. Faţă de data săvârşirii infracţiunilor de faţă, 09.03.2009, infracţiunile sunt săvârşite in termenul de încercare, fapt pentru care instanţa va aplica prevederile art. 83 Cod penal şi va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 luni închisoare, din sentinţa penală 106/2009 care nu se contopeşte ci se va cumula aritmetic cu pedeapsa nou aplicată. Inculpatul urmează să execute 4 luni de închisoare, cu interzicerea drepturilor prev. de art. 64 Cp. pe durata si in condiţiile art. 71 Cp.

Pe latură civilă inculpatul audiat declară că este de acord cu plata prejudiciului, fiind incident în cauză principiul disponibilităţii în materie civilă, calculul prejudiciului fiind făcut conform fisei de calcul silvice şi necontestat de către inculpat.

Instanţa va obliga pe inculpat la 830, 67 lei către composesoratul Bârzava, raportat la art. 14, 346 C.p.p. şi 998 Ccivil.

Raportat la art. 191 c.p.p. va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat, în care se includ onorarii de apprător oficiu, din faza de urmărire penală şi cea a judecăţii.

SENTINŢA PENALĂ NR. 85/16 Februarie 2011 D.D.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin rechizitoriul Parchetului Moineşti nr. 3263/P/2010 a fost trimis în judecată inculpatul A. I. deoarece, în data de 18.11.2010, a condus pe drum public un autoturism fiind depistat cu o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, respectiv 1,9 %o.

Inculpatul audiat recunoaşte acuzaţiile aduse, nu propune probe în apărare şi solicită a fi judecat pe baza probatoriului administrat în faza urmăririi penale cu aplicarea art. 3201 pct. 7 C.p.p., respectiv reducerea limitei pedepsei cu 1/3.

Instanţa va condamna pe inculpat la pedeapsa închisorii de 4 luni, reţinând pentru acesta circumstanţele atenuante legate de conduita infractorului anterioară săvârşirii faptei si de atitudinea sa sinceră în faţa instanţei, raportat la regulile de individualizare a pedepselor prevăzut de art. 72 Cod penal.

Faţă de inculpat, scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă , motiv pentru care instanţa va dispune suspendarea condiţionată a pedepsei aplicate.

în baza art. 191 al. IC.p.p. va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat în care se include şi onorariu apărător oficiu.

Pentru aceste motive, instanţa va dispune condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, va Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.”a” teza a Ii-a şi b Cod penal pe durata şi în condiţiile art., 71 alin.2 Cod penal,în baza art. 81 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare şi va trage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal privind revocarea măsurii suspendării condiţionate a executării pedepsei. .

în baza art. 71 alin.5 Cod va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii şi în baza art. 191 alin.l Cod pr.penală va obliga pe inculpat la cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei reprezintă onorariu apărător din oficiu plătit din fondurile Ministerului de Justiţie.

Etichete:

Infractiuni prevazute in legi si decrete

SENTINŢA PENALĂ NR. 74/10.02.2011

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr.2185/P/2007, a fost trimis în judecată inculpatul P.V. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 31 alin. 2 c.pen., rap. la art. 108 alin. 1 lit. d., alin. 2 lit. a. şi art. 110 alin. 1 lit. d.alin. 2 lit a., cu aplic. art. 115 din Legea 46/2008, art. 41 alin. 2 şi art. 13 C.pen., art. 289, art. 291, art. 248 c.pen. cu aplicarea art. 33 lit. a. C.pen.

Se reţine din actul de sesizare a instanţei, că, în perioada 03.11.2006 – 04-12-2006, inculpatul a determinat pe numiţii Simion Constantin şi Pricop Ionuţ Bogdan să taie şi să transporte la drum forestier un număr de 12 arbori în folosul şi interesul său personal, în calitate de salariat al Direcţiei Silvice Bacău, apoi, pentru justificarea celor 12 arbori sustraşi a întocmit în fals procesul verbal de constatare al infracţiunilor silvice seria BC nr. 0022451 din 02.02.2007 pe numele numitului Ţăranu Adrian, în care a consemnat că autorul faptei este persoana respectivă, procesul verbal semnându-1 în fals în numele martorului Simion Constantin. Inculpatul a prezentat acest document la sediul ocolului Silvic Comăneşti, aducând în acelaşi timp o atingere intereselor publice, în calitate de pădurar aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză, respectiv materialul de urmărire penală, declaraţiile inculpatului şi ale martorilor date în faza de cercetare judecătorească, instanţa reţine,

în fapt, în perioada 03.11.2006 – 04-12-2006, inculpatul a solicitat numiţilor Simion Constantin şi Pricop Ionuţ Bogdan să taie şi să sustragă un număr de 12 arbori în folosul personal.

Ulterior, în calitate de pădurar, pentru justificarea celor 12 arbori sustraşi a întocmit procesul verbal de constatare al infracţiunilor silvice seria BC nr. 0022451 din 02.02.2007 pe numele numitului Ţăranu Adrian, în care a consemnat, în mod nereal, că autorul faptei este persoana respectivă.

Inculpatul a semnat în fals procesul verbal în numele martorului Simion Constantin şi a prezentat acest document la sediul ocolului Silvic Comăneşti.

Această situaţie de fapt rezultă din coroborarea materialului probator, astfel.

în ce priveşte tăierea şi sustragerea de material lemnos în formă continuată, din declaraţia dată în cursul urmăririi penale de martorul Simion Constantin (f.60) rezultă că, în perioada noiembrie – decembrie 2006, la solicitarea inculpatului, împreună cu fiul acestuia, a tăiat un număr de arbori în perioada 03.112006 – 04.12.2006, din punctul numit Tîrsogul Mic, pe raza UP III – Camenca, u.a. 824.

Această probă se coroborează cu declaraţiile martorului Dobriţoiu Cătălin(f.69 dup şi 46 dos. inst.). Martorul a declarat că, a participat la constatarea efectuată de organele de poliţie, ocazie cu care numitul Simion Constantin le-a indicat locul de unde, la solicitarea inculpatului, a tăiat şi sustras arbori împreună cu fiul inculpatului.

De asemenea, martorul Gărghi Daniel Dumitru(f.71) a declarat că arborii din u.a. 824 au fost tăiaţi de fiul inculpatului împreună cu numitul Simion Constantin.

Aceste probe se coroborează cu procesul verbal de constatare şi conducere în teren(f.58 dup). Din conţinutul acestuia rezultă că martorul Simion Constantin a indicat, cu această ocazie, locul de unde, în perioada noiembrie – decembrie 2006, la solicitarea inculpatului, împreună cu fiul acestuia, a tăiat un număr de arbori în perioada 03.112006 – 04.12.2006, de pe raza UP III – Camenca, u.a. 824.

în ce priveşte fapta prevăzută art. 289 Cpen., din declaraţia martorului Simion Constantin(f.61) reiese că acesta nu a semnat şi nici nu a fost de faţă la întocmirea procesului verbal de constatare al infracţiunilor silvice seria BC nr. 0022451 din 02.02.2007.

Această probă se coroborează cu concluziile constatării tehnico-ştiinţifice(f.54), din care rezultă că semnătura martorului consemnat în procesul verbal nu aparţine lui Simion Constantin.

Situaţia de fapt este confirmată şi de susţinerile martorului Neagu Sebastian(f.64). Acesta a declarat că, pentru 12 arbori tăiaţi şi sustraşi, inculpatul a întocmit actul de constatare a infracţiunii consemnând nereal că Ţăranu Adrian este cel care a tăiat arborii respectivi.

în acelaşi sens, martorul Gărghi Daniel Dumitru(f.71) a declarat că inculpatul 1-a rugat să declare mincinos în calitate de martor că l-ar fi văzut pe Ţăranu Adrian tăind şi sustrăgând arbori din u.a. 824, solicitare pe care martorul a refuzat-o.

în ce priveşte fapta prevăzută de art. 291 Cp, din declaraţia martorului Neagu Sebastian(f.64)rezultă că, la data de 02.02.2007, inculpatul a depus procesul verbal la Biroul de pază din cadrul Ocolului Silvic Comăneşti. De altfel, folosirea în scopul producerii de consecinţe juridice a procesului verbal seria BC nr. 0022451 din 02.02.2007 rezultă şi din împrejurarea că, iniţial, actele de cercetare penală sub aspectul tăierii şi sustragerii ilegale de arbori s-au efectuat faţă de numitul Ţăranu Adrian.

Instanţa faţă de probele administrate, urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt.

în ce priveşte fapta prevăzută de art. 248 Cp., instanţa va avea în vedere că, o persoană nu poate fi sancţionată de mai multe ori pentru aceeaşi faptă.(non bis in idem).

în cauză, fapta inculpatului, care, în calitate de salariat al Direcţiei Silvice Bacău, pentru justificarea arborilor sustraşi, a întocmit în fals procesul verbal de constatare al infracţiunilor silvice seria BC nr. 0022451 din 02.02.2007 pe numele numitului Ţăranu Adrian, în care a

consemnat că autorul faptei este persoana respectivă, procesul verbal semnându-1 în fals în numele martorului Simion Constantin, împlineşte conţinutul constitutiv al infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 29l’Cp.

Prin urmare, aceeaşi faptă nu va putea împlini conţinutul constitutiv al infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice prevăzută de art. 248 Cp, motiv pentru care, instanţa va achita pe inculpat pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice prev. de art. 248 C.pen, apreciind că nu există în cauză.

Pentru aceleaşi considerente instanţa constată că este neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 248 c.pen. în infracţiunea prev. de art. 246 c.pen., urmând a fi respinsă.

în drept, fapta inculpatului, care, în perioada 03.11.2006 – 04-12-2006, a determinat pe numiţii Simion Constantin şi Pricop Ionuţ Bogdan să taie un număr de 12 arbori în folosul şi interesul său personal întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tăiere ilegală de arbori prev. de art. 31 alin. 2 c.pen., rap. la art. 108 alin. 1 lit. d., alin. 2 lit. a., cu aplic. art. 115 din Legea 46/2008, art. 41 alin. 2 şi art. 13 c.pen., pentru care se va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa de 2 ani închisoare.

Fapta aceluiaşi inculpat, care, în perioada 03.11.2006 – 04-12-2006, a determinat pe numiţii Simion Constantin şi Pricop Ionuţ Bogdan să sustragă arborii tăiaţi, în folosul şi interesul său personal, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt de arbori prev. de art. 31 alin. 2 c.pen., rap. art. 110 alin. 1 lit. d. alin. 2 lit a., cu aplic. art. 115 din Legea 46/2008, art. 41 alin. 2 şi art. 13 c.pen., pentru care se va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa de 3 ani închisoare.

Fapta aceluiaşi inculpat, care, pentru justificarea celor 12 arbori sustraşi a întocmit în fals procesul verbal de constatare al infracţiunilor silvice seria BC nr. 0022451 din 02.02.2007 pe numele numitului Ţăranu Adrian, în care a consemnat că autorul faptei este persoana respectivă, procesul verbal semnându-1 în fals în numele martorului Simion Constantin, întruneşte conţinutul constitutiv al infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 289 Cp., pentru care se va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa de 6 luni închisoare.

Fapta aceluiaşi inculpat, care, în scopul inducerii în eroare a autorităţilor, pentru a justifica arborii sustraşi, a prezentat procesul verbal de constatare astfel falsificat la sediul Ocolului Silvic Comăneşti, întruneşte conţinutul constitutiv al infracţiunii de uz de fals prevăzută de art. 291 Cp., pentru care se va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa de 3 luni închisoare.

Faptele inculpatului fiind concurente deoarece acesta nu a fost condamnat definitiv pentru nici una din faptele deduse judecăţii, urmează ca în baza art.33 lit.a şi 34 lit.b C.penal să se aplice pedeapsa cea mai mare de 3 ani închisoare.

Se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II a şi litera b, C.penal în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 C.penal.

Faţă de împrejurarea că inculpatul a săvârşit o participaţie improprie şi în raport cu pericolul social concret al faptelor, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă a acesteia.

în temeiul art.861 din Codul penal, va dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Bacău, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit în condiţiile art.862 din Codul penal.

în baza art.863 al. 1 din Codul penal, pe durata termenului de încercare, condamnatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte, lunar, la Serviciului de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Bacău;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.

în temeiul art. 359 din Codul de procedură penală, va pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.864 şi art.83 din Codul penal.

Se va suspenda şi executarea pedepsei accesorii.

Având în vedere că procesul verbal de constatare a infracţiunii silvice seria BC nr. 0022451 întocmit de inculpat la data de 02.02.2007 conţine menţiuni neconforme cu realitatea, în baza art. 348 C.p.p. rap. la art. 445 C.p.pen instanţa va desfiinţa în totalitate acest înscris.

Sub aspectul laturii civile instanţa reţine că Direcţia Silvică Bacău – Ocolul Silvic Comăneşti s-a constituit parte civilă cu suma de 10220,28 lei(cu TVA) 1621,27 lei(f. 57 dos. up).

în cursul judecăţii, partea civilă a modificat cuantumul daunelor la suma de 16579, 31 lei.(f. 92 dos jud.)

Urmând a se reţine vinovăţia inculpatului, urmează ca acesta să răspundă pentru prejudiciul cauzat şi în baza art. 14 şi 346 C.pr.penală şi art.998 C.civil să fie obligat să achite contravaloarea acestei daune.

în ce priveşte cuantumul prejudiciului, instanţa va avea în vedere suma de 8588,49 lei(fără TVA), astfel cum a fost el calculat prin adresa de la fila 56 dos. up., deoarece acest cuantum este întemeiat şi legal în raport cu modul de calcul şi condiţiile răspunderii civil delictuale.

în baza art. 191 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., va fi obligat inculpatul să restituie statului cheltuielile judiciare avansate în faza de urmărire penală şi cea de cercetare judecătorească în cuantum de la 300 lei.

Etichete:

Infracţiuni prevazute în legi şi decrete

Sentinţa penală nr. 435/2010 din 22.09.2010 CP.

Constată că prin rechizitoriul nr….., înregistrat sub nr…….a fost trimis în

judecată inculpatul B. T.

, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 86 alin.l din OUG 195/2002 şi art.291 alin.l Cod penal cu aplicarea 33 lit.a Cod penal.

în actul de sesizarea instanţei se arată că inculpatul B. T. în ziua de 05.07.2009, a condus un autoturism VW Passat cu nr. SV.03.ZDP pe drum public , fără a poseda permis de conducere şi a prezentat la controlul efectuat un permis şi o carte de identitate false.

Din probatoriul administrat în cauză, respectiv materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 05.07.2009, un echipaj al Poliţiei M. a oprit pe str. Atelierelor, din mun. M., un autoturism VW Passat cu nr. SV.03.ZDP, condus de B.T., de 17 ani.

Solicitându-i-se documentele pentru control, acesta a prezentat în copie permisul auto cat. B, seria CH 472985, eliberat la data de 11.04.2009, pe numele B. T. şi cartea de identitate seria 526306CA, valabilă la data 20.04.2017, eliberată tot pe numele B. T., ambele documente purtând fotografia învinuitului, acestea fiind eliberate de autorităţile ungare.

în urma verificărilor efectuate la poliţie s-a constatat că documentele prezentate spre control erau false.

De asemenea, prin adresa nr. 1814544114.01.2010 a LG.P. de Frontieră, prin Punctul Comun de contact Arad, s-a comunicat organului de anchetă faptul că inculpatul nu posedă permis de conducere sau carte de identitate eliberate de autorităţile maghiare şi că documentele cu seriile prezentate au eliberate altor persoane cu cetăţenie maghiară.

Prezent în instanţă, inculpatul a recunoscut şi regretat fapta. Situaţia de fapt a fost dovedită cu : proces verbal de sesizare din oficiu ; proces-verbal de constatare a infracţiunii ; permis auto seria CH472985,carte de identitate seria 526306CA, declaraţie martor P. F. V., care a asistat identificarea în trafic , declaraţie martor J. I. ; permis auto seria CH472985, fi.7; carte de identitate seria 526306CA,declaraţie martor P. F. V..

S-a impus schimbarea încadrării juridice conform art.334 Cod proc penală , în două infracţiuni prevăzute de art.291 alin 1 Cod penal , aplicarea art.99 şi

2

următoarele Cod penal deoarece este vorba de două acte false iar inculpatul era minor la data săvârşirii faptei.

în drept fapta inculpatului minor B. T. în ziua de 05.07.2009, a condus un autoturism VW Passat cu nr. SV.03.ZDP ,pe drum public , fără a poseda permis de conducere şi a prezentat la controlul efectuat un permis şi o carte de identitate false , prevăzute de art. art. 86 alin.l din OUG 195/2002 şi art.291 alin.l Cod penal , art.291 alin.l Cod penal cu aplicarea 33 lit.a Cod penal cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal, aşa cum s-a schimbat încadrarea juridică.

Faţă de situaţia că inculpatul este la prima încălcare a legii penale că a avut o poziţie sinceră, instanţa apreciază că i se poate aplica o măsură educativă.

In baza art. 101 lit.a Cod penal se va aplica măsura educativă „mustrarea”.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 102 Cod penal în sensul că dacă va săvârşi o altă infracţiune se va lua faţă de ea o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă.

In baza art. 348 C.p.p. şi 445 Cod proc penală vor fi desfiinţate în întregime înscrisurile falsificate, respectiv permisul de conducere şi cartea de identitate , emise pe numele inculpatului.

Se va dispune plata onorariilor apărători oficiu din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

In baza art. 191 Cod. proc.pen. va fi obligat inculpatul la cheltuieli judiciare către stat din care şi onorarii apărători oficiu .

Etichete:

Infracţiuni prevăzute în legi şi decrete

Dosar nr. 4211/260/2009

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 360 Şedinţa publică de la 06 Iulie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE Ramona Rogoz-C.42

GREFIER ALEXANDRINA DURBACA

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin Rechizitoriul din data de 8.09.2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti din dosar nr. 3245/P/2008, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul F V pentru infracţiunea de reţinere şi nevărsare cu intenţie, în termen de cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 6 din Legea 241/2005.

în actul de sesizare al instanţei se reţine că inculpatul a fost

administrator al SC ………. Comăneşti. Pentru perioada 2007-2008,

învinuitul nu a virat la bugetul consolidat de stat impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, producând un prejudiciu bugetului consolidat de stat în cuantum de 272.931,77 lei, stabilit în urma efectuării în cauză a unei expertize contabile. Se reţine în actul de sesizare al instanţie faptul că societatea a avut disponibilităţile băneşti necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către bugetul consolidat al statului, însă învinuitul a repartizat cu prioritate disponibilul bănesc către alte destinaţii, respectiv: plata de ajutoare materiale acordate salariaţilor, plata furnizorilor de bunuri şi servicii necesare pentru nevoile firmei, cheltuieli financiar-bancare, restituiri din sumele puse la dispoziţia societăţii de asociaţii acesteia, sume plătite în contul diverşilor debitori, avansuri spre decontare.

în cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: notă de constatare întocmită la data de 23.10.2008 de inspectori din cadrul Gărzii Financiare Secţia Bacău-fila 9, acte contabile sintetice SC

…………, filele 12-38, extras informaţii ORC, filele 39-40, raport de expertiză

contabilă judiciară, filele 65-81, declaraţii învinuit, filele 111-112.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti, au fost administrate următoarele mijloace de probă: fişă cazier judiciar inculpat, fila 9, declaraţie inculpat, fila 29, înscrisuri pentru dovedirea plăţilor efectuate către bugetul consolidat al statului, depuse de inculpat în probaţiune, filele 34-61, fila 69, fila 77, încheierea pronunţată în şedinţa publică din 17.12.2009 în dosar 6950/110/2009 al Tribunalului Bacău, secţia comercială, filele 83-86, relaţii furnizate de……….PRL, administrator judiciar al SC…….SRL COMĂNEŞTI.

1

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin plângerea penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti la data de 5.11.2008, MFP-ANAF-Garda Financiară, Secţia Judeţeană Bacău, a solicitat efectuarea de cercetări faţă de

admiriistratorul statutar al SC …….. COMÂNEŞTI, cu sediul în …… în

persoana numitului F V, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută şi sancţionată de art. 6 din Legea 241/2005, arătând că, urmare a efectuării unui control la SC SRL -a constatat că în perioada 2007-2008, societatea a efectuat reţinerea prin stopaj la sursă a impozitelor datorate de salariaţi, aferente veniturilor din salarii, dar nu le-a virat în termenul legal la bugetul consolidat de stat, creând un prejudiciu în cuantum de 341.283,56 lei debit la care se adaugă majorări şi penalităţi de întârziere.

Din fişa istoric a SC ………. SRL COMÂNEŞTI, filele 39-40 dos.

urm.pen, rezultă că societatea a fost administrată de inculpatul F V.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 17.12.2009 în dosar 6950/110/2009 al Tribunalului Bacău, secţia comercială, filele 83-86 dosar instanţă, împotriva debitoarei SC SRL COMÂNEŞTI, s-a deschis, în conformitate cu dispoziţiile art. 32 alin 1 din Legea 85/2006, procedura generală de insolvenţă, administrator judiciar fiind desemnat …. SPRL Bacău,

Având în vedere sesizarea Gărzii Financiare-Secţia Judeţeană Bacău, organele de cercetare penală au dispus efectuarea în cauză a unei expertize contabile care să stabilească cuantumul impozitelor cu reţinere la sursă nevărsate la bugetul consolidat al statului precum şi prejudicial cauzat bugetului consolidat al statului

Expertiza contabilă judiciară efectuată în cauză de către expert Palur Margareta a concluzionat că în perioada 2007-2008, societatea a constituit contribuţii cu reţinere la sursă în cuantum de 591.774 lei, faţă de care unitatea a decontat în aceeaşi perioada la bugetul consolidat al statului, contribuţii cu reţinere la sursă în cuantum de 561.368,23 lei, rămânând o diferenţă nedecontată la data de 31.12.2008 de 30.405,77 lei, la care se adaugă soldul de 242.526 lei, contribuţii din reţinere la sursă restante la data de 31.12.2006.

Prin declaraţiile dată atât de inculpat în cursul cercetării judecătoreşti-fila 29, acesta arată că neplata impozitelor cu reţinere la sursă se datorează în principal necesităţii de achitare cu prioritate a salariaţilor şi furnizorilor societăţii întrucât neplata acestora ar fi avut ca finalitate stoparea activităţii societăţii.

Instanţa reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr.241/2005, constituie infracţiune şi de pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 3 ani sau cu amendă, reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.

Latura obiectivă a infracţiunii în cazul de faţă şi anume elementul material al acesteia, se realizează concomitent atât printr-o acţiune-reţinerea de la angajaţi a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, urmată de o inacţiune-nevărsarea sumelor respective în termen, maxim de 30 de zile de la scadenţă.

2

Aşa cum rezultă din raportul de expertiză contabilă efectuat în cursul urmăririi penale, debitele neachitate de societate la bugetului consolidat al statului, reprezentate de impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, sunt aferente perioadei 2006-2008, cuantumul acestora ridicându-se la suma de 30.405,77 lei, la care se adaugă soldul de 242.526 lei, contribuţii din reţinere la sursă restante la data de 31.12.2006, astfel încât elementul material al infracţiunii sub forma reţinerii şi nevărsării în termen de cel mult 30 de zile de la scadenţă a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă este realizat.

Astfel, instanţa constată că latura obiectivă a infracţiunii a fost dovedită, aceste contribuţii şi impozite cu reţinere la sursă fiind evidenţiate pe statele de plată şi reţinute de la salariaţi dar nefiind ulterior şi virate la bugetul consolidat al statului în termenul legal de 30 de zile.

De asemenea, urmarea imediată, costând în faptul că impozitul sau contribuţia la buget nu ajunge la destinaţie este realizată, legătura de cauzalitate existând implicit.

Instanţa constată că pentru existenţa acestei infracţiuni este necesară îndeplinirea unei condiţii esenţiale cu privire la vinovăţia făptuitorului, norma legală incriminând reţinerea şi nevărsarea în termen de 30 de zile de la scadenţă a impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă doar când subiectul activ a acţionat forma de vinovăţie a intenţiei, motiv pentru care instanţa urmează a analiza poziţia subiectivă a inculpatului, ce trebuie dedusă din ansamblul materialului probator administrat în cauză.

Instanţa reţine în acest sens, ca fiind relevante pentru deterrninarea poziţiei subiective a inculpatului, concluziile raportului de expertiză contabilă efectuată în cauză.

Astfel, conform raportului de expertiză contabilă, efectuat prin analiza

actelor şi documentelor contabile ale SC…… SRL , rezultă următoarele

aspecte :

• în perioada 2007-2008, societatea a realizat plăţi în valoare

totală de 10.058.435 lei din disponibilităţile băneşti ale

societăţii, dintre care: suma de 2.836.982 lei reprezintă plăţi ale

salariilor şi ajutoarelor materiale acordate salariaţilor, suma de

3.996.102 lei reprezintă plata furnizorilor de bonuri şi servicii

necesare pentru nevoile firmei, suma de 1.070.288 lei reprezintă

impozite, taxe şi contribuţii datorate bugetului de stat şi

bugetului local, suma de 1.288.145 lei reprezintă cheltuieli

financiar-bancare, suma de 528.867 lei reprezintă restituiri din

sumele puse la dispoziţia societăţii de către asociaţi, suma de

166.198 lei reprezintă sume decontate care nu au fost justificate

în termenul legal, suma de 28.427 lei reprezintă sumă restituită

creditorilor, suma de 143.426 lei reprezintă contravaloare

avansuri spre decontare.

Deşi se reţine în reţine în raportul de expertiză contabilă că

disponibilităţile băneşti ale societăţii au fost constituite din activitatea

proprie a societăţii şi din surse colaterale-aporturi numerar al asociaţilor,

linie de credit bancar, împrumuturi temporare de la creditori, fapt care a

determinat distribuirea disponibilităţilor băneşti pe destinaţiile avute în

vedere de societate, aceasta nu este de natură a înlătura vinovăţia

3

inculpatului, un management eficient impunând pentru acesta găsirea de soluţii pentru a asigura plata la bugetul consolidat al statului, a obligaţiilor cu reţinere la sursă, mergând de la restrângerea activităţii şi până la sistarea acesteia şi lichidarea bunurilor din patrimoniu. De asemenea, este de remarcat că în aceeaşi perioadă, societate a decontat avansuri în cuantum de 143.426 lei, deci de aproximativ 4,7 ori mai mult decât debitul reprezentând contribuţii cu reţinere la sursă acumulat în aceeaşi perioada, precum şi faptul că a fost decontată suma de 166.198 lei, nejustificată în termenul legal, sumă mai mare de 5,4 ori decât debitul reprezentând contribuţii cu reţinere la sursă acumulate în aceeaşi perioada. Instanţa reţine că societatea a avut disponibilităţi băneşti mai mult decât suficiente pentru achitarea integrală a debitelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, neplata acestora nefiind astfel justificată, iar faptul că acestea nu au fost achitate are consecinţe negative nu numai pentru bugetul consolidat al statului dar şi pentru salariaţii care sunt lipsiţi de măsurile de protecţie socială de care beneficiază prin reţinerea şi virarea la stat, din salariul lor, a acestor impozite şi contribuţii.

Instanţa reţine astfel ca fiind probată vinovăţia inculpatului, sub forma intenţiei directe, în reţinerea şi nevirarea la bugetul consolidat al statului, în termen de 30 de zile de la scadenţă, a impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă.

Reţinând ca fiind dovedit elementul material al infracţiunii, raportul de cauzalitate între faptă şi prejudiciul cauzat, precum şi vinovăţia inculpatului,

în drept:

Fapta inculpatului F. V. în calitate de administrator al SC……. SRL ,

de a reţine sumele reprezentând impozit pe veniturile din salarii, CAS, CASS şi şomaj, în perioada 2007-2008, fără a le vărsa la bugetul consolidat al statului, în termen de 30 de zile de la scadenţă, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.6 din Legea nr.241/2005, pentru săvârşirea căreia inculpatul va fi condamnat la pedeapsa închisorii.

La aplicarea pedepsei se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art 72 C.pen., dispoziţiile părţii generale a Codului Penal (condiţiile răspunderii penale), limitele de pedeapsă stabilite în Legea 241/2005 (limitele de la 1 an la 3 ani sau amendă), gradul de pericol social (care rezultă din însăşi săvârşirea infracţiunii), modul de săvârşire (specific acestui gen de infracţiuni), circumstanţele personale ale inculpatului ( a avut o comportare sinceră atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul cercetării judecătoreşti).

Fata de persoana inculpatului, atitudinea procesuala sincera a acestuia, instanţa va retine circumstanţele atenuante prev. de art 74 lit. c cod pen. urmând a cobori pedeapsa sub minimul special prevăzut de lege, potrivit art 76 lit. d cod pen, stabilind o pedeapsă de 6 luni închisoare.

în ce priveşte pedepsele accesorii, instanţa reţine că, aşa cum a stabilit Curtea Europeană a Drepturilor Omului (cauza Sabou şi Pîrcălab c. României şi Hirst c. Marii Britanii), a cărei jurisprudenţă este obligatorie, aplicându-se cu preeminenţă faţă de dreptul intern, potrivit art. 20 alin. 2

4

din Constituţie, exerciţiul unui drept nu poate fi interzis decât în măsura în care există o nedemnitate.

Instanţa reţine că natura faptei săvârşite de inculpat, reflectând o atitudine de sfidare de către acesta a unor valori sociale importante, relevă existenţa unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 64 lit. a teza a Ii-a şi b. Prin urmare, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice sau de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat va fi interzis inculpatului pe durata executării pedepsei.

în ceea ce priveşte dreptul de a alege, având în vedere cauza Hirst c. Marii Britanii prin care Curtea Europeană a statuat că interzicerea automată a dreptului de a participa la alegeri, aplicabilă tuturor deţinuţilor condamnaţi la executarea unei pedepse cu închisoarea, deşi urmăreşte un scop legitim, nu respectă principiul proporţionalităţii, reprezentând, astfel, o încălcare a art. 3 Protocolul 1 din Convenţie, instanţa apreciază că, în raport de natura infracţiunii săvârşite de inculpat, acesta nu este nedemn să exercite dreptul de a alege, motiv pentru care nu îi va interzice exerciţiul acestui drept.

Având în vedere faptul că infracţiunea comisă de inculpat este absolut independentă de aspectele referitoare la exercitarea funcţiei şi profesiei sau legate de exercitarea autorităţii părinteşti, instanţa apreciază că nu se impune interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. c, d şi e Cod penal.

Astfel, instanţa va interzice pentru inculpat drepturile prevăzute de art. 64 alin 1 lit a teza a Ii-a şi lit b C. pen , pe durata executării pedepsei închisorii, conform art. 71 C.pen.

Totodată, instanţa apreciază ca scopul educativ al pedepsei prev. de art 52 cod pen. poate fi atins si fără executare in regim de detenţie, având in vedere persoana inculpatului, care nu prezintă antecedente penale dar si atitudine procesuala sincera a acestuia.

In baza art 81 cod pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, stabilit conf. art 82 cod pen.

In baza art 359 cod proc. pen va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art 83 cod pen. care statuează ca in caz ii in care va săvârşi o noua infracţiune in cursul termenului de încercare, instanţa va revoca suspendarea condiţionată, dispunând executarea pedepsei in întregime.

în baza art. 71 alin 5 C.pen, va suspenda executarea pedepselor accesorii aplicate prin prezenta sentinţă, pe durata termenului de încercare.

Sub aspectul laturii civile, instanţa reţine că, în cauză, prin adresa nr. R2542/21.10.2009 s-a constituit parte civilă, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bacău, (fila 12 dosarul cauzei) care a solicitat obligarea în solidar a inculpatului şi părţii responsabile civilmente SC SRL, la plata sumei de 221.544 lei, la care se adaugă dobânzi, majorări şi penalităţi aferente debitului, până la achitarea în totalitate a prejudiciului, suma reprezentând prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin săvârşirea infracţiunii de către inculpat. Se arată în cererea de constituire de parte civilă, faptul că pe parcursul urmăririi penale, a fost achitată, în contul

5

obligaţiilor cu reţinere la sursă, suma de 119.739 lei, din suma totală de 341.283,56 lei datorată.

Totodată, partea civilă a solicitat instanţei, instituirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpatului şi părţii responsabile civilmente, în vederea reparării pagubei-fila 12 dosarul cauzei.

Inculpatul a susţinut că perioada septembrie 2009-ianuarie 2010, a achitat către bugetul consolidat al statului suma de 290.016,56 lei, prin plată efectivă şi prin cesionarea unor creanţe, depunând la dosarul cauzei copii ale unor documente de plată şi a trei contracte de cesiune de creanţă.

Instanţa a înaintat situaţia cu plăţile pe care inculpatul a susţinut că le-a făcut în contul obligaţiilor cu reţinere la sursă către partea civilă DGFP Bacău care, analizând situaţia plăţilor efectuate în cuantum de 290.016, 56 lei a precizat prin adresa înaintată la dosarul cauzei, fila 101-102, care au fost obligaţiile stinse la bugetul consolidat al statului prin fiecare plată efectuată până la totalul de 290.016,56.

Instanţa reţine din această notă explicativă că, din totalul de 290.016,56 lei, doar suma de 21.460 lei a fost destinată stingerii obligaţiilor cu reţinere la sursă, iar din adresa nr. 25205-28.04.2010 a DGFP Bacău, fila 100 dosarul cauzei, rezultă că această sumă este inclusă în suma de 119.739 lei care a fost scăzută din totalul prejudiciului de 341.283,56 lei la momentul constituirii de parte civilă în cauză de către DGFP Bacău cu suma de 221.544 lei.

Reţinând că partea civilă are dreptul la recuperarea în tot a prejudiciului produs prin infracţiune, inclusiv a dobânzilor, majorărilor şi penalităţilor aferente debitelor restante, ca accesorii ale obligaţiei principale, instanţa, constatând ca fiind dovedite în cauză elementele răspunderii civile delictuale, în temeiul art. 14 C.pe.pen, art. 346 C.pr.pen, raportat la art. 998-999 C.civ, va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bacău şi va obliga inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 221.544 lei, la care se vor adăuga majorări, penalităţi şi dobânzi aferente debitului, până la achitarea în totalitate a prejudiciului.

Asupra cererii părţii civile de obligare a părţii responsabile civilmente,

SC ……. SRL, la plata aceleiaşi sume de 221.544 lei la care se vor adăuga

majorări, penalităţi şi dobândi aferente debitului, până la achitarea în totalitate a prejudiciului, instanţa reţine următoarele:

Partea responsabilă civilmente SC …… SRL se află în procedură de

insolvenţă, conform încheierii pronunţate în şedinţa publică din 17.12.2009 în dosar 6950/110/2009 al Tribunalului Bacău, secţia comercială, filele 83-86 dosar instanţă.

Conform adresei înaintate la cerere instanţei de către …….. SPRL,

suma de 616.899 lei, la care se adaugă suma de 463.606 lei accesorii, din totalul creanţei de 4.939.613 lei cu care DGFP BACĂU este înscrisă în tabelul preliminar al creditorilor debitoarei în insolvenţă DGFP BACĂU, reprezintă stopaj la sursă.

în conformitate cu dispoziţiile art. 122 1 C.pr.fiscală, pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere după data deschiderii procedurii insolvenţei.

6

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 41 (1) din Legea 85/2006, ” nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adăugata creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii”.

în tabelul preliminar al creditorilor SC……. SRL sunt cuprinse toate

creanţele înregistrate împotriva debitoarei în insolvenţă SC …….. SRL, fiind

înregistrată şi creanţa în cuantum de 221.544 lei (inclusă în creanţa totală de 616.899 lei) pentru care DGFP BACĂU solicită obligarea la plată a părţii responsabile civilmente care cuprinde şi majorări, penalităţi şi dobânzi calculate la debitul de plată, până la data deschiderii procedurii de insolvenţă.

La această creanţă nu mai pot fi adăugate dobânzi, majorări şi penalităţi, conform dispoziţiilor legale precizate anterior.

Procedura de insolvenţă este o procedură concursuală şi egalitară între creditorii debitoarei, creanţele înregistrate împotriva acesteia urmând a fi satisfăcute în ordinea de prioritate stabilită de dispoziţiile Legii 85/2006.

Astfel, creanţa în cuantum de 221.544 lei, pentru care DGFP BACĂU s-a constituit parte civilă în prezenta cauză, fiind inclusă în creanţa în cuantum de 616.899 lei cu care DGFP BACĂU figurează înscrisă în tabelul

creditorilor SC ……… SRL, aflată în procedură de insolvenţă, va fi

satisfăcută în cadrul şi conform regulilor de procedură stabilite de Legea 85/2006.

Instanţa nu poate obliga partea responsabilă civilmente, aflată în procedura specială prevăzută de Legea 85/2006, la plata către DGFP Bacău a sumei de 221.544 lei, întrucât aceasta ar însemna obţinerea pentru aceeaşi sumă a unui nou titlu executoriu împotriva debitoarei, pentru aceeaşi sumă, în condiţiile în care această sumă a fost recunoscută ca şi creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei, prin înscrierea acesteia în tabelul creditorilor.

De asemenea, adăugarea de majorări, penalităţi şi dobânzi la suma de 221.544 lei, până la plata efectivă a sumei datorate, după data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva părţii responsabile civilmente este interzisă de dispoziţiile legale incidente, dispoziţii menţionate mai sus.

Pentru aceste considerente, instanţa va respinge cererea părţii civile

DGFP Bacău de obligare a SC ……. SRL, în calitate de parte responsabilă

civilmente şi în solidar cu inculpatul, ia plata sumei de 221.544 lei, la care se vor adăuga majorări, penalităţi şi dobânzi aferente debitului, până la achitarea în totalitate a prejudiciului.

în ceea ce priveşte cererea părţii civile DGFP Bacău de instituire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor proprietatea inculpatului F V, instanţa, constatând ca fiind întemeiată cererea, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 163 C.proc. pen rap. la art. 11 din Legea nr.241/2005, va indisponibiliza prin instituirea unui sechestru asigurător, în vederea reparării prejudiciului în cuantum de 221.544 lei, la care se adaugă majorări, penalităţi şi dobânzi aferente debitului, calculate până la achitarea în totalitate a prejudiciului imobilul apartament în suprafaţă de 51,13 mp situat în Bacău, str. Iosif Cocea nr. 11, se. A, ap. 12, jud. Bacău.

în baza art. 191 al. 1 şi 3 C.proc.pen., va obliga inculpatul la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

7

Etichete:

Infractiuni prevazute in legi si decrete

CQ&I01

Dosar nr. 4789/260/2009

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 361

Şedinţa publică de la 06 Iulie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE Ramona Rogoz-C.42

Grefier Alexandrina Durbaca

Constată că prin rechizitoriul din data de 30.09.2009, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, din dosar 925/P/2006 înregistrat pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr.4789/260/2009, au fost trimişi în judecată inculpaţii R O şi M P , pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 110 alin 1 lit d şi alin 2 lit a din Legea 46/2008 cu aplicarea art. 13 C.pen.

în actul de sesizare a instanţei se arată că la data de 28.03.2005, Ocolul Silvic Moineşti a solicitat efectuarea de cercetări faţă de autori necunoscuţi deoarece în ziua de 19.03.2005 a fost tăiat şi sustras din pădurea proprietatea statului, un arbore esenţă paltin cu diametru de 80 cm. La data de 4.04.2005, Ocolul Silvic Moineşti a solicitat să se efectueze cercetări faţă de autori necunoscuţi, pentru tăierea şi sutragerea din pădurea statului a doi arbori esenţă paltin, cu diametrele de 64 şi 76 cm. Efectuându-se cercetări, s-a constatat că în locul de unde au fost tăiaţi şi sustraşi cei trei arbori esenţă paltin, existau urme create de un utilaj specific exploatării forestiere, motiv pentru care pădurarii T I şi T LI, care aveau în gestiune cantoanele de unde au fost sustraşi arborii, au luat legătura cu numitul A I care îşi desfăşura activitatea pe un utilaj specific exploatării forestiere, fiind salariat la societatea administrată de cei doi învinuiţi. Ala declarat verbal faţă de cei doi pădurari şi în faţa organelor de cercetare penală că cei doi arbori au fost sustraşi de către învinuiţii R O şi M P. Instanţa reţine că, prin Rechizitoriu, pentru fapta prevăzută de art. 108 alin 1 lit d şi alin 2 lit a din Legea 46/2008, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a celor doi învinuiţi.

în cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe: carte de identitate a autoutilitarei BC 02 ZCY, fila 12, contract de vânzare-cumpărare a autovehiculului marca Mercedes cu nr. de înmatriculare BC 04 GCV, fila 13, proces verbal de constatare la faţa locului din 20.04.2005, fila 14, proces verbal de cercetare la faţa locului din 28.03.2005, fila 15,

declaraţie martor T I, fiul lui …….., filele 27-28, declaraţie martor C C, fila

29, declaraţie martor Maxim Mihai, fila 38, declaraţie martor Rotaru Viorica, fila 44.

Prezentarea materialului de urmărire penală nu a fost posibilă la finalizarea cercetării urmăririi penale, întrucât învinuiţii erau plecaţi la muncă în străinătate, aşa cum rezultă din procesele verbale de căutare, aflate la filele 52 şi 59 dos. urm.pen.

1

în cursul cercetării judecătoreşti au fost administrate următoarele probe:declaraţie inculpat Maxim Petrică, fila 72, declaraţie martor Timofte A. Ion, fila 73, declaraţie martor Aftode Ion, fila 74, declaraţie martor Maxim Mihai, fila 76, declaraţie martor Curalariu Costică, fila 77, declaraţie martor Aftode Alexandru, fila 78, declaraţie martor Rotaru Viorica, fila 79, declaraţie martor Zaharia Dumitru, fila 88, declaraţie martor Găbureanu Vasile, fila 89, declaraţie martor Timofte Ion, fiul Silviei, fila 122, relaţii Direcţia Silvică Bacău, Ocolul Silvic Moineşti, fila 138 şi fila 152.

Din probatoriul administrat în cauză respectiv materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

La data de 7.04.2005, Ocolul Silvic Moineşti a sesizat organele de poliţie despre faptul că în data de 19.03.2005, numitul A N, împreună cu fiii săi, ar fi tăiat din pădurea proprietatea statului- UP I, u,a 118, un arbore esenţă paltin, pe care ulterior l-ar fi încărcat în autoturismul cu nr. de înmatriculare BC 02 ZYX, proprietatea lui M M, solicitând efectuarea de cercetări pentru descoperirea autorului-fila 10 dos. urm.pen. De asemenea, prin adresa nr. 2120 din 4.04.2005, Ocolul Silvic Moineşti a sesizat organele de poliţie şi despre tăierea şi sustragerea din cantonul aflat în gestiunea pădurarului Timofte Ion, din UP II, ua 122 A şi 123 A, a doi arbori esenţă paltin.

în cauză, de la data sesizării, au fost efectuate cercetări astfel:

în datele de 28.03.3005 şi 20.04.2005, au fost identificate de către organele de poliţie, în prezenţa pădurarilor Timofte A. Ion şi Timofte V Ion, cioatele de la cei trei arbori esenţă paltin tăiaţi şi sustraşi din cantoanele aflate în gestiunea lor-conform proceselor verbale de la filele 14, 15 dos. urm.pen.

în cauză au fost efectuate acte premergătoare începerii urmăririi penale, fiind audiat, în data de 7.04.2005, numitul A I, care lucra ca tafist pe un utilaj specific de exploatare forestieră la societatea comercială SC PETROVI SRL.-fila 22 dos. urm.pen. Acesta a declarat că nu cunoaşte nimic în legătură cu tăierea şi sustragerea unui arbore esenţă paltin din pădurea aflată în proprietatea statului şi gestiunea pădurarului Timofte V. Ion.

în data de 30.05.2005, numitul Ala fost din nou audiat de organele de poliţie, (fila 25 dos. urm.pen.declarând cu această ocazie că, îe ipreună cu R O şi M P, s-a deplasat cu taful în pădurea aflată în gestiunea pădurarului Timofte A. Ion de unde a tras cu taful, la şoseaua din loc. Bolătău, doi arbori esenţă paltin care erau deja tăiaţi, precizând de asemenea că în data de 20.03.2005 arborii au fost încărcaţi într-o maşină carosată cu număr de Cluj. La data de 28.07.2005, A I revine asupra declaraţiei anterioare şi arată că cele declarate la data de 30.05.2005 nu sunt adevărate, că a declarat astfelipentru a se răzbuna pe numiţii R O şi M M care nu l-au plătit pentru munca prestată la SC……I SRL, dorind să îi poarte pe drumuri.

în cauză au fost audiaţi martori, astfel:

Curalariu Costică-declaraţia de la fila 31 dos. urm.pen, care a participat la identificarea la faţa locului a cioatei rămasă după tăierea unui arbore esenţă paltin din cantonul aflat în gestiunea pădurarului Timofte V. Ion şi care nu a putut furniza informaţii pentru identificarea autorului/ autorilor

2

Martorul Zaharia Dumitru, fila 41 dos. urm.pen, care a declarat că în ziua de 19.03.2005, în jurul orelor 18,30-19,30, fiind de serviciu de pază la Stadionul Gloria Zemeş, a văzut pe copii numitului Aftode Ion urcând cu calul în pădure, apoi a văzut pe aceştia venind cu alte persoane cu maşina numitului M M şi încărcând lemnul tras la drum de către copii lui A I.

Audiat la data de 9.11.2005, fila 42 dos.urm.pen, martorul Găbureanu

Vasile, care a lucrat ca drujbar la SC …….. SRL, împreună cu Aftode Ion, a

declarat că la momentul la care au fost sustraşi cei trei arbori esenţă paltin, SC SRL avea în exploatare un parchet de lemn, la cea 15 km distanţă, că nu 1-a văzut pe A I să plece cu taful în zona din care au fost sustraşi cei tre paltini şi nici pe Rotaru Oviciu şi Maxim Mihai să-i ceară acest lucru, de asemenea, a declarat că numitul Aftode Ion i-a spus că a declarat la poliţie că numiţii Rotaru Ovidiu şi Maxim Mihai i-au solicitat să transporte cei doi arbori esenţă paltin tăiaţi din pădurea aflată în gestiunea pădurarului

Timofte A. Ion pentru a se răzbuna pe cei doi, administratori la SC…….SRL,

pentru faptul că nu l-au plătit pentru munca prestată.

Prin declaraţiile date de Rotaru Ovidiu la data de 10.06.2005-fila 46 dosar urm.pen şi de Maxim Petrică la data de 20.06.2005-fila 55 dos. urm.pen, aceştia arată că nu au cunoştinţă despre tăierea şi sustragerea arborilor de esenţă paltin şi nici nu cunosc de ce martorul Aftode Ion a declarat astfel.

în urma efectuării acestor acte de cercetare premergătoare începerii urmăririi penale, prin Rezoluţia din 29.11.2005-fila 5 dos. urm.pen, în cauză s-a început urmărirea penală faţă de numitul A I, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 98 C.silvic.

Ala fost audiat în calitate de învinuit la data de 29.11.2005, declaraţia acestuia neputând fi luată în considerare ca şi probă în prezenta cauză, datorită calităţii în care acesta a declarat.

Prin Ordonanţa din data de 22.03.2006-fila 9 dosar, se dispune scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului A I, în temeiul art. 249, art. 11 pct. 1 lit b, art. 10 lit c C.pe.pen şi continuarea cercetărilor faţă de AN.

Urmărirea penală este începută faţă de autori necunoscuţi prin Rezoluţia din 12.05.2006-fila 4 dos. urm.pen.

La data de 14.07.2008 şi 09.01.2002 a fost audiat numitul Curalariu Costică-fila 27 şi fila 28 dos. urm.pen, martor asistent la identificarea la faţa locului a cioatei rămasă după tăierea unui arbore esenţă paltin din cantonul aflat în gestiunea pădurarului Timofte V. Ion care a precizat că la faţa locului a fost identificată cioata rămasă din tăierea arborelui precum şi urmele lăsate de copite de cal, de la locul unde a fost identificată cioata şi până la drumul auto.

Audiat în calitate de martor după începerea urmăririi penale faţă de inculpaţii din prezenta cauză, Curalariu Costică a furnizat organelor de cercetare penală aceleaşi informaţii, fără a putea oferi date despre autorul/autorii furtului, precizând din nou că la faţa locului au fost identificate urme lăsate de copite de cal-fila 29 dos. urm.pen.

La data de 29.01.2009 a fost audiat martorul Timofte A. Ion, fila 18 dos. urm.pen, care a declarat că la data de 23.03.2005, aflându-se în serviciu de patrulare în cantoanele aflate în gestiunea sa, a identificat în ua 123 A şi ua 122 a, două cioate rămase prin tăierea a doi arbori esenţă paltin

i

şi urme ale unul utilaj TAF specific exploatării forestiere, care mergea până în ablia râului Tazlăul Sărat. A mers la numitul A I acasă, acesta fiind sigurul care lucra pe un utilaj TAF în zonă , acesta declarându-i el a transportat cei doi arbori esenţă paltin până în albia râului Tazlăul Sărat, la cererea inculpaţilor R O şi M P.

Audiat la data de 20.03.2009 în cursul urmăririi penale, ca martor, fila 21 dosar, Ala declarat că a fost trimis de către M M în punctul Pârâul Ursului, UP 2 Ua 122 şi ua 123, pentru a trasporta de acolo 2 arbori doborâţi. Ajuns la faţa locului, împreună cu inculpaţii din prezenta cauză, a observat că cei doi arbori esenţă paltin erau deja cepuiţi, pregătiţi pentru tractare, astfel încât i-a transportat cu ajutorul tafului în albia pârâului Tazlăul Sărat. Tot în seara aceleaşi zile a văzut două camioane carosate cu nr. de Cluj care se deplasau la locul unde erau traşi arborii cu taful, iar din discuţiile pe care le-a auzit între cei doi inculpaţi, a rezultat că lemnul rezultat din cei doi arbori fusese vândut unor persoane din Cluj.

Audiat în calitate de martor la data de 30.03.2009-fila 38 dos. urm.pen, Maxim Mihai a declarat că cele afirmate de martorul Aftode Ion nu sunt adevărate, că nu i-a solicitat acestuia să meargă să transporte arbori din pădurea aflată în gestiunea pădurarului Timofte A. Ion, că nu cunoaşte de ce a declarat astfel Aftode Ion şi nu are cunoştinţă de alte aspecte în legătură cu infracţiunea pentru care sunt cercetaţi M P şi R O.

Martorul ZD audiat la data de 16.07.2008 în cadrul etapei desfăşurării actelor premergătoare începerii urmăririi penale, fila 40 dos. urm.pen, a declarat că la data de 19.03.2005, în timp ce se afla în serviciu de pază la Stadionul Zemş, în jurul orelor 19, 30-20,00, a auzit zgomot în pădurea din faţa stadionului şi a văzut câţiva copii care a presupus că sunt copiii lui Aftode Ion şi nu poate preciza dacă aceştia veniseră cu un mijloc de transport sau nu.

Audiată ca martoră în cursul urmăririi penale-fila 44 dosar, mama inculpatului Rotaru Ovidiu, numita Rotaru Viorica nu a putu furniza organelor de cercetare penală nici un fel de informaţii relevante cu privire la infracţiunea cercetată.

învinuiţii Rotaru Ovidiu şi Maxim Mihai nu au fost audiaţi în cursul urmăririi penale şi nici nu li s-a prezentat materialul de urmărire penală, întrucât aceştia erau plecaţi la muncă în străină ate, aşa cum rezultă din procesele verbale de căutare, aflate la filele 52 şi 59 dos. urm.pen.

în cursul cercetării judecătoreşti a fost audiat inculpatul M P-fila 72 dosar instanţă- care nu a recunocut săvârşirea fapte pentru care a fost trimis în judecată, declarând că nu cunoaşte nimic în legătură cu cei trei paltini tăiaţi şi sustraşi la data de 19.03.2005.

Inculpatul R O nu a putut fi audiat, acesta fiind plecat în străinătate.

Martorul Timofte A. Ion, audiat în şedinţa publică din 26.01.2010-fila 73 dosar, a declarat că a identificat cioatele a doi arbori esenţă paltin în cantonul Pârâul Ursului, aflat în gestiunea sa, mergând pe urmele făcute prin târârea arborilor până la albia pârâului, unde arborii tăiaţi erau depozitaţi, că 1-a întrebat pe Aftode Ion care era singurul tafist în zonă dacă cunoaşte ceva în legătură cu cele constatate iar acesta a declarat că administratorii firmei la care lucra i-au solicitat să transporte cei doi arbori în albia pârâului. Precizează de asemenea martorul audiat că nu a ridicat cei

4

doi arbori din albia pârâului. Instanţa constată că declaraţia acestuia dată în cursul cercetării judecătoreşti nu este schimbată faţă de cea dată în cursul urmăririi penale.

Din declaraţia martorului A I, dată în cursul cercetării judecătoreşti, fila 74 dosar, rezultă că la solicitarea celor doi inculpaţi, s-a deplasat cu aceştia cu taful în locul indicat de inculpaţi, unde a văz doi arbori esenţă paltin doborâţi şi fasonaţi, pe care i-a transportat cu taful în albia pârâului, apoi, în aceeaşi seară a venit la el pădurarul Timofte A. Ion căruia i-a relatat cele întâmplate şi tot în acea seara, a văzut o maşină carosată cu număr de Cluj care a încărcat lemnele rezultate din cei doi arbori pe care îi depozitase la amiază în albia pârâului.

Instanţa reţine ca un prim aspect faptul că declaraţiile martorului Timofte A. Ion şi declaraţiile martorului Aftode Ion, conţin aspecte relevante esenţiale contradictorii: astfel, aşa cum rezultă din toate declaraţiile martorului Timofte A. Ion, el a constatat săvârşirea faptei prin identificarea celor două cioate, la data de 23.03.2005 şi de asemenea, arată acesta, la data de 23.03.2005, lemnele rezultate din fasonarea celor doi arbori erau încă depozitate în albia pârâului, unde au fost identificate de el, în timp ce din declaraţiile martorului Aftode Ion date în cursul urmăririi penale rezultă că faptele s-au întâmplat fie în ziua de 19.03.2005 , fie în ziua de 20.03.2005, arătând în declaraţiile date în anul 2009-fila 19, o dată că arborii au fost ridicaţi di albia pârâului la câteva zile după ce i-a transportat acolo şi apoi că în cursul aceleaşi zile arborii au fost ridicaţi şi transportaţi cu două maşini cu nr. de Cluj. însă aceasta nu este singura contrazicere din declaraţiile acestui martor.

Aşa cum am arătat în paragrafele precedente, la data de 28.07.2005, A I revine asupra declaraţiei anterioare şi arată că cele declarate la data de 30.05.2005 nu sunt adevărate, că a declarat astfel pentru a se răzbuna pe

numiţii R O şi MM care nu l-au plătit pentru munca prestată la SC ……..

SRL, dorind să îi poarte pe drumuri, aspect confirmat şi de martorul Găbureanu Vasile prin declaraţia dată în cursul urmăririi penale, dar care, în cursul cercetării judecătoreşti a declarat că nu a citit cele consemnate în declaraţie înainte de a o semna.

Martorii Curalariu Costică, Rotaru Viorica şi Aftode Alexandru, audiaţi în cursul cercetării judecătoreşti, nu au putut releva instanţei aspecte esenţiale în legătură cu împrejurările comiterii faptei pentru care au fost trimişi în judecată cei doi inculpaţi.

Sintetizând, cu privire la sustragerea de către cei doi inculpaţi a celor doi arbori esenţă paltin din cantoanele aflate în gestiunea pădurarului Timofte A. Ion, instanţa reţine că, în afara declaraţiei martorului Aftode Ion, cercetat mai întâi ca făptuitor în prezenta cază şi faţă de care s-a şi dispus o soluţie de scoatere de sub urmărire penală în anul 2006, nu există nici o probă care să confirme săvârşirea de către cei doi inculpaţi a faptei de sustragere a celor doi arbori esenţă paltin. Mai mult, declaraţiile acestui martor sunt contradictorii între ele, acesta declarând chiar şi faptul că a încercat să se răzbune pe inculpaţi prin declararea unor fapte necorespunzătoare adevărului, dar sunt contradictorii şi cu declaraţiile pădurarului Timofte A. Ion, fiind imposibilă stabilirea unei date corecte la

5

care au avut loc evenimentele prin coroborarea declaraţiilor celor doi martori.

Ori, în aceste condiţii, în cauză se impune a fi făcută aplicarea principiului in dubio pro reo întrucât există o îndoială serioasă privind săvârşirea de către inculpaţi a faptei de sustragere a celor doi arbori esenţă paltin.

Cu privire la sustragerea de către cei doi inculpaţi a unui arbore esenţă paltin din pădurea aflată în gestiunea pădurarului Tlmofte V.Ion, instanţa reţine că nu există nici o probă care să confirme vinovăţia celor doi inculpaţi, singurul martor care a putut indica instanţei anumite date cu privire la sustragerea acelui arbore esenţă paltin fiind numitul Zaharia Dumitru, dar care, în declaraţiile date, indică faptul că a văzut în acea seară, urcând în pădure nişte copii, despre care pe parcursul cercetării penale a afirmat că erau copiii martorului Aftode Ion, iar în cursul cercetării judecătoreşti a declarat că a presupus doar că sunt copiii lui Aftode Ion, nu i-a văzut şi nici nu a văzut la faţa locului camionul numitului Maxim Minai în care ar fi fost încărcate lemnele.

De asemenea şi cu privire la sustragerea acestui arbore esenţă paltin, instanţa reţine că nu există probe certe care să incrimineze pe cei doi inculpaţi.

Instanţa reţine că probele referitoare la vinovăţia celor doi inculpaţi nu sunt certe, sigure, complete, ci exista îndoiala cu privire la vinovăţia lor, impunându-se a se da eficienţă principiului in dubio pro reo, potrivit căreia orice îndoială operează in favoarea inculpatului, iar pe baza acesteia, soluţia ce se impune este achitarea inculpatului de către instanţa de judecată .

Regula in dubio pro reo constituie un complement al prezumţiei de nevinovăţie, un principiu instituţional care reflecta modul in care principiul aflării adevărului, se regăseşte in materia probaţiunii. Ea se explica prin aceea ca, in măsura in care dovezile administrate pentru susţinerea vinovăţiei celui acuzat conţin o informaţie îndoielnică tocmai cu privire la vinovăţia făptuitorului in legătura cu fapta imputata, autorităţile judecătoreşti penale nu-si pot forma o convingere care sa se constituie intr-o certitudine si, de aceea, ele trebuie sa concluzioneze in sensul nevinovăţiei acuzatului si sa-1 achite.

Instanţa nu poate pronunţa o hotărâre de condamnare decât pe baza unor probe certe, care să permită stabilirea unei situaţii de fapt reale fără urmă de echivoc şi în care situaţia de fapt ce reiese din materialul probator poate convinge un observator obiectiv, dincolo de orice îndoială rezonabilă, asupra vinovăţiei inculpatului/inculpaţilor.

Cu privire la încadrarea juridică a faptei pentru care au fost trimişi în judecată cei doi inculpaţi, instanţa reţină că infracţiunea pentru care au fot trimişi în judecată cei doi inculpaţi a fost săvârşită în luna martie 2005, dată la care erau în vigoare Legea 26/1996, care prevede, la art. 98 alin 3 şi 4, limite de pedeapsă mai mici decât cele prevăzute în Legea 46/2008, actul normativ în vigoare la data trimiterii lor în judecată, pentru infracţiunea de sustragere de arbori, astfel încât instanţa, făcând în cauză aplicarea dispoziţiilor art. 13 C.pen cu privire la legea mai favorabilă, va schimba încadrarea juridică a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată cei doi inculpaşi, din art. 110 alin 1 lit d, alin 2 lit a din Legea 46/2008, cu

6

aplicarea art. 13 C.pen, în art. 98 alin 3 şi 4 din Legea 26/1996, cu aplicarea art. 13 C.pen.

Constatând că din probatoriul administrat în cauză, nu au putut fi extrase informaţii de natură a se putea reconstitui real şi corect, o situaţie de fapt care să convingă instanţa asupra vinovăţiei celor doi inculpaţi, dând eficienţă principiului in dobio pro reo, instanţa urmează să dispună în temeiul art. 11 pct 2 lit a C.pr. pen, rap la art. 10 lit c C.pr.pen, achitarea celor doi inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere de arbori, prevăzută de art. 98 alin 3 şi 4 din Legea 26/1996, cu aplicarea art. 13 C.pen.

Cu privire la latura civilă a cauzei, instanţa constată că în cursul cercetării judecătoreşti, prin adresa nr. 12766 din 15.01.2010, Direcţia Silvică Bacău, Ocolul Silvic Moineşti, s-a constituit parte civilă cu suma de 5.955,191ei, reprezentând prejudicial creat prin tăierea şi sustragerea celor trei arbori -fila 57 dosar instanţă.

Având în vedere soluţia de achitare a celor doi inculpaţi, întemeiată pe dispoziţiile art. 10 lit c C.pr.pen, instanţa , în temeiul dispoziţiilor art. 346 alin 3 C.pr.pen, va respinge acţiunea civilă exercitată de partea vătămată Direcţia Silvică Bacău, Ocolul Silvic Moineşti.

7

Etichete:

Infracţiuni prevazute în legi si decrete

SENTINŢA PENALĂ 347 NR./17.06.2010

Constată că prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria

Moineşti, a fost trimis în judecată BR V fiul lui…………..,domiciliat în com.

……………, jud. Bacău, CNP …………, cetăţean român, necăsătorit, elev la

Şcoala de Arte şi Meserii Bereşti Tazlău, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de port ilegal de armă albă, prev. de art.l1 pct.l din Legea nr.61/1991.

Se arată în actul de sesizare a instanţei că inculpatul la data de 14.02.2010 a purtat asupra sa un cuţit(lama ascuţită a unei unghere confecţionată special pentru tăiere) în împrejurările şi locurile unde poate fi pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor, pe care 1-a folosit asupra părţii vătămate J A.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză, respectiv materialul de urmărire penală, declaraţiile inculpatului şi martorilor date în faza de cercetare judecătorească, instanţa reţine,

ÎN FAPT:

La data de 14.02.2010, organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la fapta inculpatului minor B R V, care fiind sub influenţa băuturilor alcoolice şi având asupra sa un obiect confecţionat pentru tăiere, a înjunghiat-o pe partea vătămată J A.

La data de 15.02.2010,J A a formulat plângere împotriva inculpatului, solicitând efectuarea de ce4rcetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, deoarece prin înjunghiere i s-au cauzat leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 8- 9 zile îngrijiri medicale.

Fapta inculpatului a fost săvârşită pe fondul consumului de băuturi alcoolice, părţile aflându-se la discoteca SC P SRL, precum şi datorită unor conflicte anterioare.

Acestea s-au angajat în discuţii contradictorii care au degenerat într-o altercaţie fizică şi la un moment dat, inculpatul a scos din buzunar un briceag(lama înţepătoare a unei unghiere) cu care 1-a înjunghiat pe J A.

în faza de urmărire penală, părţile s-au împăcat pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe.

Prezent în instanţă,inculpatul a recunoscut comiterea faptei, vinovăţia acestuia reţinându-se din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, coroborate cu materialul probator din faza de urmărire penală.

Instanţa urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt.

ÎN DREPT:

Fapta inculpatului B R v de a avea asupra sa o armă albă, fără drept, ,întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.l1 pct.l din Legea nr.61/1991.

S-a întocmit referatul de evaluare de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bacău, din care se reţine că inculpatul care este minor, provine dintr-o familie legal constituită, având condiţii modeste de trai.

Relaţiile din familie sunt tensionate deoarece tatăl inculpatului consumă băuturi alcoolice fiind violent cu soţia şi cu copiii.

Intre mamă şi inculpat există însă o relaţie bună şi se identifică o susţinere afectivă, emoţională şi morală reciprocă între membrii familiei,mai puţin tatăl

Inculpatul este elev în clasa aXa la Şcoala de Arte şi Meserii Bereşti Tazlău şi cu toate că nu obţine rezultate foarte bune, are un comportament adecvat faţă de colegi.

în instanţă inculpatul a avut o atitudine cooperantă şi şi-a manifestat regretul pentru fapta săvârşită, promiţând că nu va mai încălca legea.

Instanţa apreciază că inculpatului i se poate aplica o măsură educativă,în baza art.lOl C. penal, în raport de împrejurările în care a fost săvârşită fapta şi elementele care fac dovada că acesta nu este predispus la săvârşirea altor fapte penale.

Se va aplica inculpatului măsura educativă Mustrare şi i se va atrage atenţia că dacă va săvârşi din nou o infracţiune, i se va aplica o măsură educativă mai severă sau o pedeapsă, conf. prevederilor art.102 C.penal.

Cum obiectul tăietor a fost deţinut de către inculpat, cu toate că este interzisă deţinerea ,de lege, urmează ca în baza art.l 18 lit.f C.penal să se dispună confiscarea acestuia.

CHELTUIELI:

Inculpatului i s-a desemnat conf. prevederilor art.171 alin.3 din C. pr. penală apărători din oficiu în faza de urmărire penală şi în faza de cercetare judecătorească.

în baza art.l89 C. pr. penală se va dispune ca plata onorariilor de avocaţi din oficiu să se suporte din fondurile MJ .

în baza art.191 alin.l şi 3 C. pr. penală va fi obligat inculpatul să restituie statului cheltuielile judiciare avansate în fazele de urmărire penală şi cercetare judecătorească, în care se vor include şi onorariile de avocaţi din oficiu.

Etichete: