Top

Inselaciune. Emiterea unui cec fara acoperire. Incadrare juridica.

Exista intentia inculpatului de a însela societatile comerciale prin faptul ca, desi cunostea ca nu are disponibil în cont, a continuat sa elibereze file CEC, iar în conditiile în care sumele de bani erau virate în contul societatii sale, avea grija ca acestea sa fie scoase a doua zi pentru a nu fi disponibile pentru diversi trasi bancari.

Cod penal, art.215 alin.4 Legea nr.59/1934, art.84

Prin sentinta penala nr.395 din data de 05.10.2007, pronuntata în dosarul penal cu nr.vechi 2618/2006 si nr.unic 4927/118/2006, Tribunalul Constanta l-a condamnat pe inculpatul T.F. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru infractiunea prev. de art.215 alin.1,2,3,4,5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin 2 Cod penal, art.74 alin.2 cod penal si art.76 alin.1 lit. « a » Cod penal.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut ca în calitate de asociat unic al S.C. „E.P.” SRL Constanta, în perioada ianuarie 2005 – mai 2005, în realizarea aceleasi rezolutii infractionale a emis file CEC, ce nu aveau acoperire în banca, obtinând de la mai multe societati comerciale, diferite sume cauzând un prejudiciu total de 9.541.700.377 lei ROL.

Dat fiind refuzul manifestat de inculpat la data de 25 mai 2006 de a i se lua specimene de semnatura, constatarea tehnico stiintifica grafoscopica efectuata în cauza asupra înscrisurilor în litigiu: filele CEC seria … si procesele verbale de predare – primire încheiate de inculpat cu martorul B.I., a avut ca modele de comparatie înscrisuri preconstituite si declaratii olografe ale inculpatului.

Concluziile raportului nr 35943/09.03.2006 au fost ca mentiunile la rubrica „tragator” pe filele CEC „au fost executate de T.F.” ca si semnaturile depuse la rubrica „am primit” din procesele verbale mentionate.

Astfel, netagaduirea de catre inculpat a semnarii acestor înscrisuri trebuie privita în contextul administrarii unui mijloc de proba stiintific, concluziile având un caracter cert.

Situatia rulajului înregistrat în perioada 31.12.2004 – 01.05.2005 indica în primul rând multitudinea operatiunilor de retragere în numerar din contul deschis de SC E.P. SRL Constanta la BRD Constanta, retrageri efectuate de inculpatul T.F.,tocmai in ideea de a nu mai prezenta disponibil in cazul introducerii la plata a unor file de cec lasate la societatile de la care a achizitionat marfa. De aceasta maniera a procedat si la data de 04.04.2005, in cazul SC T.V. SRL (cumparator al marfii provenind de la SC S.P. SRL), când au intrat în contul societatii inculpatului 50.000.000 lei ROL iar la data de 05.04.2005, aceasta suma este extrasa în numerar de catre T.F.

Aceeasi societate a achitat la data de 05.04.2005 suma de 64.854.560 lei ROL, suma retrasa integral de inculpat la data de 06.04.2005.

La data de 14. 02.2005, în contul societatii au fost încasati 388.983.273 lei ROL de la B. Tîrgu Secuiesc (cumparator al marfii provenind de la partea vatamata SC BH C.I. SRL Satu Mare), iar la data de 15.02.2005 si 21.022.2005 aceasta suma este retrasa în numerar de catre inculpat (300.000.000 ROL si, respectiv, 88.000.000 lei ROL).

Se constata astfel ca, desi contul a fost alimentat periodic de catre cumparatorii marfii, inculpatul nu a achitat premeditat sumele necesare furnizorilor actionând cu intentia de a însela aceste parti, cu toate ca se angaja cu regularitate în aceasta privinta tocmai pentru a-i întârzia pe acestia în demararea procedurilor legale de executare a debitelor.

Împotriva hotararii, inculpatul T.F. a declarat apel, criticând-o ca nelegala si netemeinica.

În motivele de apel, se solicita desfiintarea sentintei penale si rejudecând sa se dispuna în baza art.334 Cod procedura penala schimbarea incadrarii juridice, din infractiunea prevazuta de art.215 al.1,2,3,4,5 Cod penal în infractiunea prevazuta de art.84 al.1 punct 2 din Legea nr.59/1934, iar în subsidiar, reducerea cuantumului pedepsei cu aplicarea prevederilor art.86 Cod penal.

Examinând actele si lucrarile dosarului în raport de criticile formulate, se constata ca instanta de fond a retinut în mod corect situatia de fapt si a stabilit vinovatia inculpatului, pe baza unei juste aprecieri a probelor administrate în cauza, dând faptelor comise de acesta, încadrarile juridice corespunzatoare.

Ca atare, emiterea unui CEC fara sa existe la tras, disponibilul necesar acoperirii acestuia, constituie infractiune prevazuta de art.84 din Legea nr.59/1993, daca aceasta situatie a fost cunoscuta si acceptata de beneficiar, iar când s-a facut prin inducerea în eroare a acestuia în scopul obtinerii unui folos material injust si deci s-a cauzat beneficiarului o paguba, constituie infractiune de « înselaciune ». În speta, exista intentia inculpatului de a însela societatile comerciale prin faptul ca, desi cunostea ca nu are disponibil în cont, a continuat sa elibereze file CEC, iar în conditiile în care sumele de bani erau virate în contul societatii sale, avea grija ca acestea sa fie scoase a doua zi pentru a nu fi disponibile pentru diversi trasi bancari.

Mai mult, aceasta intentie este întarita si de finalitatea cecurilor emise care nu au fost onorate nici în prezent, intentia inculpatului fiind de la început de a induce în eroare partile vatamate, cunoscând ca pentru valorificarea cecului emis de el, nu exista provizia necesara, urmarind un folos material injust si producerea prejudiciului în patrimoniul beneficiarului cecului.

Pentru aceste considerente, apelul este nefondat.

Etichete:

Inselaciune. Infractiune vamala. Concurs de texte legale si nu de infractiuni.

Fapta de prezentare la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, este prevazuta de art.178 din Legea nr.141/1997, nefiind aplicabile disp.art.215 Cod penal.

Cod penal, art.215

Lg. nr.141/1998, art.178

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta – sectia de urmarire penala nr.926/P/2002 din data de 26.09.2003 s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului T.S. pentru savârsirea în concurs a infractiunilor prevazute de:

– art.178 din Legea nr.141/1997 cu aplic.art.41 al.2 Cod penal,

– art.215 al.2 si 5 Cod penal, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal,

– art.37 din Legea nr.82/1991 republ.în ref.la art.289 Cod penal cu aplic.art.13 Cod penal si art.41 al.2 Cod penal,

– toate cu aplic.art.33 lit.a) Cod penal, retinându-se ca în perioada 12.10.1998 – 13.12.1999, a folosit la autoritatea vamala cu ocazia efectuarii a 11 operatiuni de import, aparatura electrica-electronica, televizoare, folosind documente comerciale falsificate, cauzând un prejudiciu de 2.504.380.634 lei.

Se mai retine în sarcina inculpatului ca a înregistrat în evidentele contabile ale S.C.”S” SRL Constanta al carui administrator si asociat unic este, facturile fiscale falsificate prezentate în prealabil la autoritatea vamala.

Prin sentinta penala nr.483 din 10.11.2005 a Tribunalului Constanta, în baza art.11 punct 2 lit.”a” raportat la art.10 lit.”d” Cod procedura penala s-a dispus achitarea inculpatului pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art.178 din Legea nr.141/1997 cu art.41 al.2 Cod penal, art.215 al.2 si 5 cu art.41 al.2 Cod penal si art.37 din Legea nr.82/1991 în referire la art.13 Cod penal si art.41 al.2 Cod penal, respingând ca nefondate pretentiile civile ale Autoritatii Nationale a Vamilor – Directia Regionala Vamala Constanta.

Prin decizia penala nr.76/P/25 aprilie 2006 pronuntata în (dosar nr.19/P/2006), Curtea de Apel Constanta a admis, în baza art.38515 punct 2 lit.”b” Cod procedura penala, apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanta si de apelanta parte civila A.N.V. – D.R.V. Constanta, a desfiintat sentinta penala nr.483 din 10.11.2005 a Tribunalului Constanta si a dispus trimiterea cauzei spre rezolvarea fondului cauzei la Tribunalul Constanta, întrucât încheierea de sedinta de judecata când au avut loc dezbaterile, nu a fost semnata de judecator.

Dupa rejudecare, prin sentinta penala nr.248 din data de 14.06.2007, pronuntata în dosarul penal cu nr.vechi R.891/2006 si nr.unic 226/118/2006, Tribunalul Constanta în baza art.334 Cod procedura penala, a dispus schimbarea încadrarii juridice din infractiunea prev.de art. 178 din Legea nr.141/1997 cu aplic.art.41 al.2 Cod penal în infractiunea prev. de art.178 din Legea nr.141/1997 cu aplic.art.41 al.2 Cod penal art.13 Cod penal, în baza art.11 pct.2 lit.a) Cod procedura penala în referire la art.10 al.1 lit.d) Cod proceduira penala, a dispus achitarea inculpatului T.S. pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art.178 din Legea nr.141/1997 cu aplic.art.41 al.2 Cod penal si art.13 Cod penal, de art.215 al.2 si 5 Cod penal, cu aplic.art.41 al.2 Cod penal si de art.37 din Legea nr.82/1991 republ. în referire la art.289 Cod penal cu aplic.art.41 al.2 Cod penal si art.13 Cod penal.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:

S.C. ”S” SRL Constanta a fost înfiintata în anul 1997 si înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr.J13/1225/1997 cu obiect de activitate, printre altele, comert cu ridicata si import-export de aparate electrice si de uz gospodaresc, precum si aparate de radio si televizoare.

Inculpatul T.S. a avut în cadrul S.C. ”S” SRL Constanta calitatea de asociat pâna la data de 13.04.2000 când a devenit administrator si asociat unic, mama acestuia T.M. cesionându-i cele 176 parti sociale.

S.C. ”S” SRL Constanta a desfasurat activitati comerciale de import produse electronice în perioada 12.10.1998 – 13.12.1999 si anume: piese, subansamble electronice,componente de televizoare ,televizoare color uzate,casetofoane si combine muzicale, masini de spalat etc, toate uzate, de la firma olandeza T. N. B.V.

Prin adresa nr.2419/453/16.02.2001, Constanta în baza raportului întocmit de catre inspectorii din cadrul Serviciului de Supraveghere Vamala, în perioada 27.01.2000 – 01.06.2000(când S.C. ”S” SRL Constanta a fost verificata privind operatiunile de import efectuate între anii 1998-1999), Directia Regionala Vamala Interjudeteana a sesizat organul de cercetare penala cu privire la indiciile de sâvârsire de catre numitul T.S. a infractiunii prevazute de art.178 din Legea nr.178/1997 prin aceea ca la Autoritatea Vamala Româna inculpatul a declarat valori inferioare marfurilor fata de cele declarate Autoritatii Vamale din Olanda. Acest fapt s-a constatat prin compararea facturilor nr.9904136/22.04.1999,nr.9905194/26.05.1999 si nr.9912582/04.12.1999,pe de o parte si cele remise de catre autoritatile olandeze ca raspuns la adresa nr.2868/C/2001 a Directiei de Supraveghere si Control Vamal Bucuresti si pe de alta parte cele prezentate la Autoritatea Vamala Constanta de catre importatoarea S.C.”S” SRL Constanta.

S-a mai constatat ca în afara diferentei existente sub aspect valoric, existau diferente si în ceea ce priveste formatul facturilor precum si inexistenta stampilei Autoritatii Vamale Olandeze de pe facturile prezentate autoritatii române, apreciate ca indicii clare de folosire cu ocazia vamuirii marfurilor la intrarea în România, a unui set de facturi false.

Cu ocazia extinderii verificarilor asupra operatiunilor de import de televizoare, piese electronice, s-a mai constatat ca marfurile importate au fost înregistrate în contabilitatea societatii la valoarea si în cantitatile mentionate în facturile externe prezentate în vama româna, iar plata s-a efectuat furnizorului extern în numerar sau prin declaratii de plata valutara externa (DPVE).

Totodata, s-a retinut ca la televizoare si la subansamble, dupa dezmembrarea succedata de reasamblare în atelierul propriu al societatii, marfa era comercializata în magazinul societatii catre clientii persoane fizice sau juridice.

Desi din documentele vamale si rapoartele întocmite de catre Brigada de Control Vamal a rezultat ca televizoarele color importate sunt uzate, din raspunsul la comisia rogatorie efectuata în Olanda a reiesit ca marfa importata este noua dar în proportie considerabila cu defecte de fabricatie, remediabile, bunurile respective fiind refuzate pe piata olandeza dar acceptate pe piata est europeana.

Prin adresa DGV nr. 26840/06.04.2001, s-a solicitat autoritatii vamale olandeze, în baza protocolului nr.6 ,de a stabili daca statul român a fost prejudiciat prin derularea acestor operatiuni de catre S.C.”S” SRL Constanta.

Prin adresa nr. 381/32191 din 02.01.2001 autoritatile din Olanda au trimis autoritatilor din România urmatoarele acte: declaratie vamala de export din23.04.1999, factura externa, carnet TIR, declaratie vamala de export din 27.05.1999, factura externa din 26.05.1999, carnet TIR nr.RX26162756, factura externa din 04.12.1999 în copie, dar stampilata în conformitate cu originalul.

Fiind verificate si alte importuri realizate de catre S.C. ”S” SRL Constanta din Olanda de la firma T.N. BV si pentru a se compara documentele comerciale prezentate de inculpat la autoritatile vamale olandeze cu cele prezentate la autoritatile vamale române, precum si pe baza evidentei contabile a S.C. ”S” SRL Constanta, în faza de urmarire penala a fost efectuata o expertiza contabila.

În ceea ce priveste cele 11 importuri realizate de S.C.”S” SRL Constanta în perioada 12.10.1998 – 03.12.1999, sub aspectul valorii declarate în vama româna, valoare inferioara celei ce se regaseste în documentele prezentate autoritatii vamale olandeze, s-a constatat prin aceasta expertiza contabila urmatoarele:

? la primul import a fost prezentata în vama olandeza factura nr.2810349 din 06.10.1998 pentru suma de 9530 DM în baza careia a fost întocmita DVE 1248343/E/LU/980053-10, dar în vama româna a fost prezentata o alta factura cu acelasi numar si din aceeasi data dar pentru o alta valoare,si anume cea de 630 DM si în baza careia s-a întocmit DVI 1679/12.10.1998. S-a constatat astfel o diferenta de 21.238.276 lei iar obligatiile recalculate au ajuns la suma de 47.741.873 lei, diferenta dintre aceasta si obligatia calculata fiind de 43.501.895 lei;

? la al doilea import efectuat,a fost prezentata la vama olandeza factura nr. 9810375/27.10.1998.declarându-se bunuri în valoare de 32.145 DM, sens în care s-a întocmit DVE 1249054/E/LU/98005508 de catre autoritatile olandeze, dar în vama româna societatea importatoare a prezentat o factura cu acelasi numar din aceeasi data pentru o valoare inferioara de 2587 DM în baza careia a fost întocmita DVI 1799 din 01.11.1998. Au fost recalculate obligatii catre statul român în cuantum de 149.912.833 lei, constatându-se astfel o diferenta fata de obligatiile calculate initial (în baza facturii falsificate) de 137.029.342 lei;

? la al treilea import, la vama olandeza a fost prezentata factura nr.9811392 din 14.11.1998 pentru marfuri în valoare de 80600 DM întocmindu-se DVE (Olanda) nr.1249647/E/LU/98/005.713 ,iar în vama româna prezentându-se de catre importatoare o factura cu acelasi numar si din aceeasi data pentru valoarea inferioara de 7025 DM, întocmindu-se DVI 1912/20.11.1998. Pentru acest import au fost recalculate obligatii la bugetul de stat în suma de 155.916.987 lei, diferenta constatata fiind de 140.928.652 lei(fata de 14.988.335 lei cât se calculase initial în baza facturii falsificate);

? ultimul import efectuat în anul 1998, s-a efectuat prin prezentarea la vama olandeza a facturii externe nr.9812446/12.12.1998.pentru marfuri în valoare de 115.233,40 DM, întocmindu-se DVE 1250715/E/LU/005985. În fata autoritatilor vamale române a fost prezentata o factura identica în ce priveste numarul si data,dar diferita în ce priveste valoarea marfurilor si anume numai de 7233 DM, întocmindu-se DVI nr.2105/17.12.1998. Au fost recalculate obligatii la bugetul de stat în suma de 586.890.163 lei fata de 39.809.779 lei calculata initial în baza facturii falsificate,diferenta constând în suma de 547.080.384 lei;

? primul import efectuat în anul 1999, s-a realizat similar cu celelalte prin folosirea la autoritatea vamala româna a unei facturi falsificate,prin înscrierea unui pret mai mic de achizitionare a marfurilor de la furnizorul extern fata de cel real trecut în factura externa utilizata la autoritatile olandeze.

La autoritatile vamale din Olanda a fost prezentata factura nr.9902041/06.02.1999 (eroare materiala cu privire la anul întocmirii facturii ce a fost îndreptata olograf de catre furnizorul extern pe factura originala) si în baza careia a fost întocmita DVE nr.1241155/E/LU/99/006419, dar la autoritatile vamale române a fost folosita o factura cu acelasi numar în care eroarea privind anul întocmirii nu mai apare si în care este trecuta o valoare inferioara a marfurilor de 5.545 DM. Au fost recalculate drepturi vamale ale statului român în suma de 437.056.108 lei, diferenta constata fiind de 403.956.648 lei;

? în baza facturii nr.9904136/22.04.1999 prezentata autoritatilor olandeze pentru o valoare de 39550 DM a marfurilor,a fost întocmita DVE 1243980/E/LU/99/007335 iar la autoritatea vamala româna a fost prezentata o factura cu acelasi numar din aceeasi data în care era mentionata o alta valoare a bunurilor si anume de 4120 DM în baza careia a fost întocmita DVI 740/27.04.1999. Au fost recalculate obligatii de plata de 257.666.790 lei,diferenta constatata fata de obligatia stabilita initial fiind de 228.303.577 lei;

? factura nr.9905194/26.05.1999 a fost prezentata la autoritatea olandeza întocmindu-se DVE 1200001/E/LU/99/007812 pentru valoarea de 88.735 DM dar la autoritatea vamala româna, importatoarea a folosit o factura cu acelasi numar datata identic dar pentru o valoare inferioara de 20.080 DM în baza careia a fost întocmita DVI 969/31.05.1999-. Au fost recalculate obligatii de plata în suma de 585.546.869 lei diferenta fata de cele calculate initial fiind de 514.509.675 lei;

? în baza facturilor 9910464, nr.9910465, ambele din 05.10.1999 a fost întocmita de catre autoritatile olandeze DVE P34/50586IK934SF4, fiind facturate de catre furnizorul extern marfuri în valoare de 2100 DM în factura nr.9910464 din 05.10.1999 (televizoare).

Factura nr.9910645 a fost întocmita tot pe televizoare defecte în valoare de 25.800 DM.

La autoritatea româna au fost folosite de catre importator facturi diferite de cele originale, în ce priveste aspectul dar nu si valoarea declarata.

Au fost recalculate obligatii de plata catre bugetul de stat în cuantum de 134.234.835 lei, diferenta constatata fiind de 52.371.738 lei;

? în baza facturilor nr.9911561 din 22.11.1999 întocmite de furnizorul extern pentru marfuri în valoare de 27.501 DM a fost emisa de autoritatile olandeze DVE P34/52733/BE934SF4.

In vama româna importatoarea a folosit o factura cu acelasi numar dar cu o alta data si anume cea de 23.11.1999 si pentru o alta valoare a marfurilor respectiv de 23.400 DM.

Au fost recalculate drepturi vamale în suma de 107.263.860 lei.

? în baza facturii nr.9911524 din 05.11.1999 în valoare de 16.392,50 DM a fost întocmita de furnizorul extern DVE nr.P34/51894?K/934SF4 iar la autoritatea româna a fost folosita o factura cu aceeasi data, aceeasi serie dar pentru o alta valoare a marfurilor, inferioara celei din factura originala si anume 9.135 DM.

Vama româna a întocmit DVE 2389/01.12.1999 pentru valoarea declarata de importatoare.

Din aceste considerente au fost recalculate obligatii vamale în suma de 137.938.870 lei, diferenta de valorile calculate initial fiind de 102.322.918 lei;

? ultimul import a fost realizat în cursul lunii decembrie 1999 când autoritatile olandeze au întocmit factura externa originala nr.9912582 din 04.12.1999 pentru marfuri în valoare de 4920,31 DM.

La autoritatea vamala româna a fost folosita de importator o factura cu acelasi numar, aceeasi data dar în care era trecuta în fals valoarea de 500 DM a acelorasi marfuri.

Importul s-a realizat prin Vama Bucuresti – Baneasa unde a fost întocmita DVI nr.24318/13.12.1999 astfel cum a reiesit din adresa nr.8004/1826/27.04.2002 a Directiei Regionale Vamale Constanta, din procesul verbal întocmit la 01.02.2002 de Serviciul PEF din cadrul I.P.J. Constanta, din procesul verbal de predare primire încheiat la 25.05.2001 între Biroul Vamal Constanta Sud si Serviciul PEF din cadrul I.P.J. Constanta.

In cuprinsul raportului de expertiza contabila întocmit în faza de urmarire penala s-a mai retinut ca din cele 11 importuri, doua importuri respectiv cele efectuate în baza DVI 1799/01.11.1998 si nr.2353/27.11.1999 au fost perfectate de catre fratele inculpatului numitul T.B. care s-a ocupat de întocmirea formalitatilor si desi angajat al S.C. ”S” SRL Constanta a fost în necunostinta de cauza cu privire la caracterul fals al documentelor pe baza carora au fost definitivate cele doua importuri, si un alt import de catre o persoana care nu a putut fi identificata, din lipsa de documente.

Raportul de expertiza contabila efectuat în faza de urmarire penala a concluzionat ca toate cele 11 importuri au fost corect evidentiate în contabilitatea S.C. ”S” SRL Constanta conform documentelor eliberate de Vama Româna si anume cu 163.542.799 lei taxe vamale plus comision si 244.608.609 lei TVA.

Aceeasi constatare a fost facuta de altfel si de Directia Regionala Vamala Constanta prin Directia de Supraveghere si Control Vamal în cuprinsul raportului din data de 08.02.2000.

Raportul de expertiza contabila din faza de urmarire penala a concluzionat ca s-a produs un prejudiciu bugetului de stat prin derularea acestor operatiuni de import, în suma de 2.508.292.836 lei din care suma de 1.540.215.240 lei reprezentând taxe si comision vamal iar suma de 968.077.596 lei TVA.

In faza de urmarire penala, prin rezolutia nr.1926/P/31.07.2002 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta s-a dispus efectuarea unei comisii rogatorii.

Autoritatile olandeze au precizat cu aceasta ocazie ca în legatura cu vânzarile efectuate catre S.C. ”S” SRL Constanta nu au fost înregistrate alte avantaje decât profilul comercial normal.

Aceleasi autoritati olandeze au mai precizat ca verificându-se administratia firmei T.N. BV nu au rezultat date în legatura cu platile care au fost efectuate catre S.C. ”S” SRL Constanta si (sau) lui T.S., iar martorul Q.G. a declarat ca nu a restituit vreo suma de bani S.C. ”S” SRL Constanta.

Din probatoriul comisiei rogatorii, respectiv raportul serviciului olandez de taxe si impozite a mai rezultat ca facturile prezentate de importator în Vama Româna si cele purtând acelasi numar, si care au fost prezentate în Vama Olandeza nu sunt identice, “pentru aceleasi numere de facturi ne-au fost prezentate (pe firma T.N.) cu totul alte facturi decât acelea care au fost expediate de autoritatile vamale din România”.

S-a mai precizat ca facturile în cauza (cele folosite la Vama Româna) nu au fost emise niciodata de firma T. iar stampila ce se regaseste aplicata pe aceste facturi de catre firma T. nu a fost recunoscuta de reprezentatii acestei firme, iar descrierea marfurilor este prea sumara.

S-a mai sustinut de catre reprezentantii T. ca facturile nu au fost emise si semnate de acestia si ca difera ca format (aspect) cât si în privinta continutului privind valoarea facturata.

Fiind ascultat prin comisia rogatorie reprezentantul firmei T. numitul Q.G. a declarat ca firma sa are în obiectul de activitate comertul “en gros” cu marfuri returnate furnizorilor de catre clienti si pe care le cumpara din Olanda, Anglia si Germania, aparatura este noua dar prezinta imperfectiuni de fabricatie fiind astfel comercializate de catre firma T. pe piata est europeana si în Africa.

S-a aratat ca S.C. ”S” SRL Constanta a devenit client al firmei T. ulterior anului 1995, marfa fiind livrata cu conditia ex-works (din fabrica), plata efectuându-se deseori anticipat.

Prin examinarea tehnico-stiintifica grafoscopica a facturilor nr.35780/2.07.2003 – I.P.J.Constanta – Serviciul Criminalistic, facturi ridicate de la firma T. Olanda, a celor din vama olandeza, a facturilor ridicate de la S.C. ”S” SRL Constanta, precum si a celor depuse de importator în vama româna s-a constatat ca între facturile ridicate de la S.C. ”S” SRL Constanta si cele de la vama româna pe de o parte si respectiv facturile ridicate de la firma T. si cele din vama olandeza, pe de alta parte, exista deosebiri.Aceste deosebiri consta în ceea ce priveste continutul, facturile ridicate de la vama româna prin scanarea facturilor originale si înlaturarea textelor reprezentând denumirea marfurilor, a preturilor si a mentiunilor privind conditiile de livrare, texte înlocuite cu altele.

Împotriva sentintei penale nr.2148 din data de 24.06.2007 a Tribunalului Constanta, a declarat apel Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanta si Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia Regionala Vamala Constanta, criticând-o ca nelegala si netemeinica.

* În motivele scrise în apelul Parchetului se solicita desfiintarea sentintei penale apelate si condamnarea inculpatului pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art.178 din Legea nr.141/1997 cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal, art.215 al.2 si 5 cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal, art.37 din Legea nr.82/1991 în referire la art.289 Cod penal cu art.13 Cod penal si art.41 al.2 Cod penal, iar în sustinerea motivului, s-a solicitat ca în baza art.334 Cod procedura penala sa se dispuna schimbarea încadrarii juridice din infractiunile prevazute de art.178 din Legea nr.141/1997 cu aplicarea art.13 si 41 al.2 Cod penal si art.215 al.2 si 5 Cod penal cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal în infractiunea prevazuta de art.178 din Legea nr.141/1997 cu aplicarea art.13 si 14 al.2 Cod penal.

* În motivul de apel al Autoritatii Nationale a Vamilor prin Directia Regionala Vamala Constanta, se solicita desfiintarea sentintei penale apelate si rejudecând sa se dispuna obligarea inculpatului la plata sumei de 7.834.217.508 lei ROL (reprezentând 2.505.380.634 lei – drepturi vamale de import datorate si 5.328.836.874 lei, reprezentând dobânzile si penalitatile de întârziere aferente, calculate pâna la data de 29.01.2002), inclusiv la plata dobânzilor si penalitatilor de întârziere aferente calculate în conditiile legii pâna la achitarea integrala a debitului.

Verificând legalitatea si temeinicia sentintei penale apelate, prin prisma criticilor aduse, din probele dosarului rezulta urmatoarele:

Sub aspectul încadrarii juridice, fapta de prezentare la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate este prevazuta de art.178 din Legea nr.141/1997, nefiind aplicabile disp.art.215 Cod penal

Codul penal este singura lege generala, normele din partea speciala a acestuia având caracter de lege speciala în raport cu cele din partea generala.

Alaturi de aceasta, sunt izvoare de drept penal si legile care contin dispozitii cu caracter penal, derogatorii de la dreptul comun, privind situatii care necesita o reglementare speciala.

Activitatea privind „operatiunile vamale” a fost reglementata prin Legea nr.141/1997.

Pe lânga normele de reglementare a relatiilor sociale din acest domeniu, Legea nr.141/1997 are si norme cu caracter penal, incriminând separat fapta de restituire de TVA.

Potrivit art.178 din Legea nr.141/1996, constituie infractiune „folosirea la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate”. Este vorba, prin urmare, de doua categorii de acte falsificate, respectiv cele de transport (foi de parcurs sau scrisori de trasura) si cele comerciale (facturi de procurare a marfurilor).

In aceste conditii, desi sfera de aplicare a art.215 cod penal, este cuprinzatoare, fata de caracterul special, art.178 din Legea nr.141/1996 are prioritate în raport de norma din codul penal.

De precizat ca, inculpatul în tot cursul procesului penal a aratat ca nu se face vinovat de savârsirea infractiunilor retinute în sarcina sa prin actul de sesizare, întrucât facturile pe care le-a prezentat la vama româna au fost preluate de la firma olandeza cu stampila firmei olandeze, în original precum si cu stampile. Acesta a mai declarat ca aceeasi stampila este pusa si pe specificatiile marfurilor anexate de fiecare import si ca el a participat la 9 importuri, iar fratele sau la doua importuri si la toate importurile la vama româna s-au constatat diferente calitative si cantitative între marfa si facturile prezentate, aspect confirmat si de stampila lucratorilor vamali, ca urmare a efectuarii controlului fizic si documentar. Inculpatul a mai declarat ca la nici unul dintre importuri nu s-a constatat nici o inadvertenta între marfa si facturi. Referitor la cumpararea facturilor de la firma olandeza „T” cu facturile inculpatului, acesta a declarat ca nu au existat neconcordante iar semnatura de pe aceste facturi nu a fost dovedita ca fiind a sa.

Aceste declaratii se coroboreaza si cu declaratiile martorilor V.E., G.A., C.C., P.L., din care reiese ca, documentele însotitoare ale marfii erau remise inculpatului în vederea vamuirii, dar de la nici unul din punctele vamale nu s-au constatat neconcordante, între documentele prezentate si care poarta stampila altor doua vami, respectiv ucrainiana si ungara, în afara de cele ale exportatorului si ale importatorului.

Aceste aspecte, mai sunt confirmate si de cele doua expertize contabile efectuate în cursul cercetarii judecatoresti, în cele doua cicluri si înlatura expertiza de la urmarirea penala, motivând ca expertul N.M. si Directia Vamala au încalcat prevederile legale cu prilejul expertizarii din faza de urmarire penala si au folosit coeficienti de impozitare diferite atât la sortimente diferite cât si la acelasi sortiment de marfa.

S-a mai retinut în concluziile acestui raport de expertiza contabila ca rezultatele din cursul urmaririi penale sunt gresite datorita unor calcule eronate si acea expertiza nu a pornit de la actele primare si tocmai de aceea a ajuns la concluzii eronate cu privire la prejudiciul cauzat statului român si ca nu s-a demonstrat existenta falsului care a fost invocat de Directia Regionala Vamala, preluat de expertul N.M..

Din procesele verbale de control ale Directiei Regionale Vamale si ale Garzii Financiare, rezulta ca în contabilitatea S.C. ”S” SRL Constanta, operatiunile de înregistrare a importurilor au fost legal si corect înregistrate.

Expertii au mai stabilit ca partea civila a majorat fara sa existe concordante cu calitatea marfurilor confirmate chiar de exportator ca fiind de mâna a doua si fara garantie si ceea ce s-a taxat ca aparatura, erau în realitate piese de schimb.

Expertii au mai retinut în aceasta expertiza ca taxarea si procedeul Directiei Regionale a Vamilor sunt eronate întrucât s-a trecut la retaxare fara consultarea documentelor primare care sa poarte semnatura celor doua parti implicate, nu au fost consultate documentele de transport international, carnet TIR, certificate de conformitate ale exportatorului, actele de receptie aflate la exportator cu semnatura importatorului, nu s-a tinut seama de taxarea initiala a organelor vamale si de rezultatul verificarilor ulterioare efectuate de Garda Financiara si de Politia Economica Constanta.

Concluzionând, din cele doua expertize, rezulta ca valoarea taxelor vamale care se datoreaza bugetului de stat de catre S.C. ”S” SRL Constanta au fost corect stabilite, toate declaratiile vamale fiind conforme cu facturile externe prezentate la vama româna si reprezentând exact marfa existenta, respectiv, televizoare, combine audio, aspiratoare, masini de spalat, radiorecordere, copiatoare cu microunde si componente pentru televizoare, tuburi catodice si carcase. Acest lucru este certificat de existenta scrisorilor de trasura care poarta stampilele vamilor de tranzit (inclusiv cea olandeza). Scrisorile de transport sunt însotite si de carnetele TIR ale masinilor cu care au fost efectuate aceste transporturi, nefiind neconcordante privind cele 11 operatiuni de import care ar fi putut conduce la eludarea taxelor si impozitelor datorate statului.

În sarcina inculpatului se mai retine si savârsirea infractiunii prevazuta de art.37 din Legea nr.82/1991 în referire la art.289 Cod penal, dar din cuprinsul celor trei expertize contabile rezulta ca opratiunile de înregistrare a importurilor au fost corect evidentiate în contabilitatea S.C. ”S” SRL Constanta în conformitate cu DVI prezentate la Vama Româna.

Întrucât în cauza, prin apelul Parchetului nu se îngreuneaza situatia judiciara a inculpatului, în baza art.379 punct 2 lit.”a” Cod procedura penala, s-a admis apelul si rejudecând, în baza art.334 Cod procedura penala, s-a schimbat încadrarea juridica din infractiunile prevazute de art.178 din Legea 141/1997 cu art.13 si 41 al.2 Cod penal si art.215 al.2 si 5 cu art.41 al.2 Cod penal, în infractiunea prevazuta de art.178 din Legea 141/1997 cu art.13 si 41 al.2 Cod penal fapta pentru care , în baza art.11 punct lit.”a” Cod procedura penala raportat la art. 10 lit.”d” Cod procedura penala, a fost achitat.

Etichete:

Inselaciune

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA PENALA

Dosar nr. 4915/212/2009

SENTINŢA PENALĂ NR. 621

Şedinţa publică de la 19.05.2009

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe condamnatul FERARIU DUMITREL, având ca obiect revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art.447 C.p.p. şi art.86 ind 4 C.p.).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu se prezintă părţile.

Procedura legal îndeplinită, potrivit dispoziţiilor art. 310 alin. 2 teza 1 C.p.p..

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 15.05.2009 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată – parte integrantă a prezentei hotărâri – când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la acest termen.

În aceeaşi compunere,

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

La data de 25.02.2009, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa, sub nr. 4915/212/2009, adresa nr. 369/16.02.2009 a Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brăila, cu privire la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni, aplicată prin sent. pen. nr. 1750/21.12.2007 a Judecătoriei Constanţa, pronunţată în dosarul penal nr. 19593/212/2007, def. prin neapelare, pentru imposibilitatea serviciul menţionat de a desfăşura activitatea de supraveghere.

În motivarea sesizării, se arată că, în vederea realizării primei întrevederi cu persoana condamnată, a fost transmisă la domiciliu său înştiinţarea nr. 500/14.02.2008, prin care i se solicita să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brăila, în data de 19.02.2008. Din cauza neprezentării, i-a fost expediată a doua înştiinţare cu nr. 575/20.02.2008 pentru a se prezenta la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brăila, în data de 29.02.2008.

Prima înştiinţare a fost returnată, la data de 22.02.2008, cu menţiunea „destinatar mutat fără a comunica noua adresă”, fapt ce a condus la efectuarea unei vizite, în aceeaşi zi, la domiciliul persoanei condamnate.

În cadrul vizitei, s-au purtat discuţii cu o doamnă care a declarat că FD nu mai locuieşte acolo de 3 – 4 ani şi nu are informaţii privind noul domiciliu al acestuia. Aceleaşi aspecte au fost relevate, la data de 11.03.2008, de numita CD , iar la data de 08.12.2008, de numitul PZ. De asemenea, nici numiţii PE şi PD nu au cunoştinţă despre noul domiciliu al persoanei condamnate, ulterior evacuării din spaţiul respectiv.

Prin adresa nr. 634/25.02.2008, trimisă Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Brăila – Biroul Evidenţa Populaţiei, s-a solicitat identificarea domiciliului persoanei condamnate, FD. Răspunsul a fost că figurează înregistrat cu domiciliul stabil în mun B , adresă la care, după cum s-a stabilit, nu mai locuieşte.

Verificările au fost extinse la A.N.P., stabilindu-se că FD nu se află deţinut în vreunul dintre aresturile sau penitenciarele din ţară. De asemenea, nici verificările operative din teren – zona Gării C.F.R.B nu au condus la identificarea persoanei căutate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine, în fapt, următoarele:

Prin sent. pen. nr. 1750/21.12.2007 pronunţată de Judecătoria Constanţa, def. prin neapelare, s-a dispus condamnarea inculpatului FD:

– în baza art. 20 C.pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.pen., la pedeapsa de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la înşelăciune;

– în baza art. 293 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea;

– în baza art. 291 C.pen., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals.

În temeiul art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.pen. s-a dispus contopirea pedepselor stabilite şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 861 C.pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 (patru) ani, reprezentând termen de încercare, stabilit în condiţiile art. 862 C.pen.

În baza art. 863 alin. 1 C.pen. s-a stabilit ca inculpatul FD să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă TB;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În temeiul art. 863 alin. 3 lit. d C.pen. s-a impus inculpatului FD obligaţia de a nu intra în legătură cu numiţii CC, MC şi PAM.

Conform art. 864 alin. 2 C.pen, dacă cel condamnat nu îndeplineşte cu rea credinţă măsurile de supraveghere prevăzute de lege, instanţa revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei.

O condiţie esenţială şi obligatorie pentru a se putea revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, este aceea ca persoana condamnată să nu îndeplinească, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege.

Având in vedere că persoana condamnată FD nu mai locuieşte la domiciliul său din B de aproximativ 7 ani şi nu a mai putut fi identificat, nu se poate stabili cu certitudine existenţa relei sale credinţe şi, astfel, sustragerea de la îndeplinirea măsurilor de supraveghere, nefiind îndeplinită condiţia prevăzută de art. 864 alin. 2 C.pen.

Ca atare, este rezonabil a considera ca FD nu a avut cunostinta de consecintele de care este pasibil, in eventualitatea nerespectarii hotararii judecatoresti.

Pentru considerentele mai sus arătate, având în vedere că în cauză nu sunt probe certe, indubitabile, cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor impuse, cu rea-credinţă, în baza art. 447 C.proc.pen. rap. la art. 864 alin. 2 C.pen., urmează să fie respinsă cererea formulată, ca neîntemeiată, sesizarea Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Braila, cu privire la revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 1 (unu) an si 6 (sase) luni inchisoare, aplicata prin sent. pen. nr. 1750/21.12.2007 a Judecatoriei Constanta, dosarul penal nr. 19593/212/2007, definitiva prin neapelare, condamnatului FD Văzând şi prevederile art. 189 şi art. 192 alin. 3 C.proc.pen.,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

In baza art. 447 C.proc.pen. rap. la art. 864 alin. 2 C.pen. respinge ca neintemeiata sesizarea Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Braila, cu privire la revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 1 (unu) an si 6 (sase) luni inchisoare, aplicata prin sent. pen. nr. 1750/21.12.2007 a Judecatoriei Constanta, dosarul penal nr. 19593/212/2007, definitiva prin neapelare, condamnatului FD

Conf. art. 192 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.

Conf. art. 189 C.proc.pen. onorariul aparatorului din oficiu, in cuantum de 100 lei, se suporta din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, acordandu-se catre avocat RRM

Cu recurs in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 19.05.2009.

Red. Jud. A.E.M. – 27.05.09

Tehnored. A.E. – 4 ex. / 27.05.09

Etichete:

Înşelăciune

Prin sentinţa nr.809/2009 a Judecătoriei Brăila, în baza art. de art. 26 raportat la art. 20 în referire la art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a şi a art. 75 lit. c Cod penal, inculpatul Ş.I.G. a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă de înşelăciune, fapta din aprilie 2003, parte vătămată M. I. În baza art art. 31 al. 2 raportat la art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a şi e Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a şi art. 75 lit. c Cod penal, acelaşi inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la furt calificat, fapta din aprilie 2003, parte vătămată C. J. În fapt s-a reţinut că în cursul lunii aprilie 2003, inculpatul a observat că în apropierea Şantierului Naval Brăila, în zona „Stânca”, unul dintre garajele prefabricate amplasate acolo, respectiv acela aparţinând părţii vătămate C.J. era nefolosit de mai mult timp. În aceeaşi perioadă partea vătămată M.I. intenţionând să cumpere un asemenea garaj, a scris pe uşile garajului din zona „Stânca” o ofertă de cumpărare şi numărul său de telefon. Inculpatul Ş.I.G.a contactat-o telefonic pe partea vătămată şi, după ce acesta şi-a declinat identitatea, inculpatul a recunoscut-o ca fiind ofiţer de poliţie, realizând că îl poate recunoaşte ca fiind persoană cercetată în mai multe cauze. Din această cauză inculpatul l-a contactat pe făptuitorul P.S. căruia i-a propus să poarte discuţiile în continuare în vederea vânzării acelui garaj. Pentru acest scop inculpatul a întocmit factura nr. 3597774/22.05.2002, chitanţa fiscală nr. 0909696/22.05.2002 şi avizul de însoţire a mărfii nr. 2853453/22.05.2002 conform cărora făptuitorul P.S. a cumpărat de la S.C. „S.P. Serv” S.R.L. Brăila un garaj auto tip „Concivia”. La data de 30.04.2003 făptuitorul a luat legătura cu partea vătămată M.I. căruia i-a vândut garajul pentru suma de 14.000.000 lei ROL, sens în care a fost încheiat un înscris sub semnătură privată intitulat „chitanţă”. În continuare partea vătămată M.I. a întreprins demersuri pentru autorizarea amplasării garajului în apropierea blocului în care locuieşte, cererea fiind admisă conform adresei nr. 22952/13.05.2003 a Primăriei Municipiului Brăila. De asemenea, partea vătămată M.I. a procedat la ridicarea, transportul şi reinstalarea garajului. Cu privire la S.C. „S.P.Serv” S.R.L. Brăila a avut ca asociat unic şi administrator pe Ş.Gh., tatăl inculpatului (decedat din 1997), în obiectul de activitate al societăţii fiind incluse fabricarea diverselor produse pentru construcţii şi fabricarea elementelor din beton pentru construcţii. Dizolvarea societăţii a fost constatată prin încheierea nr. 10390/20.04.2005 a Tribunalului Brăila. Observând lipsa garajului, partea vătămată C.J. a reclamat furtul la data de 11.12.2003. Cauza a figurat cu autor necunoscut până în luna aprilie 2008 când inculpatul Ş.I.G. a recunoscut săvârşirea faptelor. Audiat fiind atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii, inculpatul Ş.I.G. a recunoscut faptele. Recunoaşterea acestuia se coroborează cu declaraţiile părţilor vătămate M.I. şi C.J., precum şi cu declaraţiile martorului P.S., căruia, în temeiul art. 327 al.3 Cpp instanţa a dat citire declaraţiei din faza de urmărire penală. În drept, s-a apreciat că fapta inculpatului Ş.I.G. care, în cursul lunii aprilie 2003 l-a determinat şi sprijinit în condiţiile sus expuse pe făptuitorul minor P. S. să o inducă în eroare, folosind înscrisuri sub semnătură privată falsificate, pe partea vătămată M.I. cu ocazia încheierii convenţiei de vânzare – cumpărare a unui garaj, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la tentativă de înşelăciune, prevăzută de art. 26 raportat la art. 20 în referire la art. 215 al. 1, 2 şi 3 Cod penal. Tentativa trebuie reţinută, întrucât M.I. nu a suferit nici o pagubă prin realizarea tranzacţiei, garajul rămânând la acesta fără a avea obligaţia restituirii (pentru cele ce se vor expune mai jos). Fapta aceluiaşi inculpat care, în cursul lunii aprilie 2003, împreună cu făptuitorul P.S., l-a determinat cu intenţie pe partea vătămată M. I. care a acţionat fără vinovăţie (în condiţiile erorii de fapt), să ia din posesia părţii vătămate C. J. un garaj, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de participaţie improprie la furt calificat, prevăzută de art. 31 al. 2 raportat la art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a şi e Cod penal. Faptele fiind săvârşite împreună cu un minor (P.S.), la încadrare se va reţine agravanta prev. de art. 75 lit. c Cod penal. Prin sentinţa penală nr. 2472/23.11.2001 a Judecătoriei Brăila i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa de 10 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării, beneficiind ulterior revocat prin alte hotărâri judecătoreşti de condamnare. Faţă de această pedeapsă infracţiunile din prezenta cauză au fost săvârşită în stare de recidivă postcondamnatorie prevăzută de art. 37 lit. a Cod penal. La stabilirea pedepselor la care urmează a fi condamnat inculpatul, instanţa a ţinut seama, potrivit art.72 Cp, de dispoziţiile din partea generală a Codului penal, de limitele pedepsei prevăzute în partea specială a C.pen, de gradul ridicat de pericol social al faptei dat de modalitatea de executare, de perseverenţa infracţională a inculpatului recidivist, până în prezent fiind condamnat pentru numeroase fapte identice, dar şi de atitudinea sinceră avută în sensul recunoaşterii săvârşirii faptei. Instanţa constată că infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă precum şi cele pentru care inculpatul a fost condamnat prin s.p.1787/15.08.2003 a Judecătoriei Brăila (contopită prin s.p.613/01.03.2004 a Judecătoriei Brăila), def. la 10.12.2003 prin D.p.1191/10.12.2003 a Curţii de Apel Galaţi (fapta din mai 2003) au fost săvârşite în termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei de 10 luni închisoare aplicată prin s.p.2472/23.11.2001 a Judecătoriei Brăila def. la 17.04.2002 prin D.p 185/05.04.2002 a Tribunalului Brăila – fapta din 01.05.2001, precum şi în termenul de încercare al suspendării condiţionate şi de definitivare a graţierii condiţionate a executării pedepsei de 3 luni închisoare aplicate prin s.p. 2606/04.11.2002 a Judecătoriei Brăila def. la 03.12.2002 – fapta din ian.2002, acestea din urmă fiind în acelaşi timp concurente cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin s.p. 2494/16.10.2001 a Judecătoriei Galaţi, def. la 20.11.2003 prin D.p. 1116/20.11.2003 a Curţii de Apel Galaţi (contopită prin s.p.613/01.03.2004 a Judecătoriei Brăila) –fapta din mai 2001. În raport de datele comiterii faptelor şi datele rămânerii definitive ale hotărârilor judecătoreşti, instanţa constată că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile Deciziei în interesul Legii nr. 42/2008 a ÎCCJ conform căreia : În cazul în care instanţa este învestită prin acelaşi act de sesizare cu judecarea a două infracţiuni intenţionate, săvârşite de acelaşi inculpat, din care, una anterior şi cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, sunt aplicabile exclusiv dispoziţiile art. 85 din Codul penal. Pedeapsa ce va fi executată urmează a fi determinată astfel: – se vor aplica pedepse pentru fiecare din cele două infracţiuni deduse judecăţii; – se va dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei pronunţate anterior; – se va contopi, potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni, pedeapsa a cărei executare a fost iniţial suspendată condiţionat cu pedeapsa care a atras anularea acesteia, putându-se adăuga un spor de pedeapsă; – pedeapsa rezultantă, astfel determinată, se va contopi, după caz, conform regulilor prevăzute la recidiva postcondamnatorie sau pluralitatea intermediară, cu cea stabilită pentru fapta săvârşită în termenul de încercare, putându-se adăuga un spor de pedeapsă. Ca urmare, făcând aplicarea acestei Decizii : instanţa va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p.613/01.03.2004 a Judecătoriei Brăila, modif.prin D.p 156/2004 a Tribunalului Brăila şi def. prin D.p 606/30.06.2004 a Curţii de Apel Galaţi în pedepsele componente, şi anume :pedepsele de 2 ani închisoare, 2 luni închisoare, 2 ani închisoare, 2 luni închisoare, 3 luni închisoare, 2 luni închisoare, 2 ani închisoare, 2 luni închisoare şi 3 luni închisoare aplicate prin s.p. 1787/2003 a Judecătoriei Brăila, pedeapsa de 10 luni închisoare aplicată prin s.p.2472/23.11.2001 a Judecătoriei Brăila pentru care s-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată prin s.p.2606/04.11.2002 a Judecătoriei Brăila pentru care s-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei,pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. 2494/16.10.2001 a Judecătoriei Galaţi. Va înlătura sporul de 1 an închisoare. Se va menţine revocarea beneficiului graţierii condiţionate a executării pedepsei de 3 luni închisoare aplicată prin s.p.2606/04.11.2002 a Judecătoriei Brăila, dispoziţie cuprinsă în s.p. 1787/2003 a Judecătoriei Brăila. În baza art 85 Cp se va menţine anularea suspendării condiţionate a executării pedepselor de 10 luni închisoare aplicată prin s.p.2472/23.11.2001 şi 3 luni închisoare aplicată prin s.p.2606/04.11.2002 a Judecătoriei Brăila. În baza art 33 lit. a Cp – 34 lit b Cp se vor contopi următoarele pedepse : pedeapsa de 10 luni închisoare aplicată prin s.p.2472/23.11.2001 a Judecătoriei Brăila, cu pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată prin s.p.2606/04.11.2002 a Judecătoriei Brăila şi cu pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin s.p. 2494/16.10.2001 a Judecătoriei Galaţi şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani şi 6 luni închisoare, sporită la 4 ani închisoare. În baza art 33 lit a – 34 lit b Cp se vor contopi pedepsele de 2 ani închisoare şi respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare aplicate prin prezenta sentinţă cu pedepsele de 2 ani închisoare, 2 luni închisoare, 2 ani închisoare, 2 luni închisoare, 3 luni închisoare, 2 luni închisoare, 2 ani închisoare, 2 luni închisoare şi 3 luni închisoare aplicate prin s.p. 1787/2003 a Judecătoriei Brăila şi aplică inculpatului pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare sporită la 4 ani închisoare. În baza art. 39 al.1 Cp rap. la art 33-34 Cp se vor contopi cele două pedepse rezultante de 4 ani închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa de 4 ani închisoare sporită la 6 ani închisoare. Se va constata că inculpatul a executat din pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, perioadele : 02.05.2001-23.11.2001 şi 03.06.2003 -09.05.2006, rămânând un rest actual neexecutat de 1 an , 6 luni şi 366 de zile închisoare. Se va descontopi pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni aplicată inculpatului prin s.p.399/09.03.2009 a Judecătoriei Brăila, def. la 01.04.2009 prin neapelare, în pedepsele componente, şi anume :3 ani închisoare şi 1 an şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.1915/8.10.2007 a Jud. Brăila definitivă la data de 29.01.2008 prin decizia penală nr.4/11.01.2008 a Tribunalului Brăila , 3 ani închisoare, 2 ani închisoare şi două pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.695/28.03.2007 a Jud. Brăila definitivă prin decizia penală nr.720/19.03.2007 a Curţii de Apel Galaţi, restul de 366 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.2494/16.10.2001 a Jud. Galaţi pentru care s-a revocat beneficiul liberării condiţionate. Se vor înlătura sporurile de 1 an şi 2 luni închisoare şi respectiv 8 luni închisoare. În baza art 33-34 Cp, se vor contopi pedepsele de : 3 ani închisoare şi 1 an şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.1915/8.10.2007 a Jud. Brăila cu pedepsele de 3 ani închisoare, 2 ani închisoare şi două pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr.695/28.03.2007 a Jud. Brăila, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare sporită cu 1 an şi 2 luni închisoare, în total o pedeapsă de 4 ani şi 2 luni închisoare. Se va menţine revocarea beneficiului liberării condiţionate şi în baza art 61 Cp contopeşte restul actual de 1 an , 6 luni şi 366 de zile închisoare cu pedeapsa de 4 ani şi 2 luni închisoare, inculpatul Ş.I.G. urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani şi 2 luni închisoare sporită la pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare. În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptelor săvârşite, persistenţa infracţională a inculpatului recidivist şi ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prev. de art 64 lit a teza II şi b din C.pen. Ca urmare,în baza art 71 alin 2 C.p se vor interzice inculpatului drepturile prevăzute la art.64 lit a teza II şi b C.p pe durata executării pedepsei. Se va constata că inculpatul este arestat în altă cauză şi în baza art 36 al.3 Cp deduce din pedeapsa aplicată ( de 5 ani şi 6 luni închisoare) perioada executată începând cu 8.01.2008 până la zi. Se vor anula vechile mandate de executare a pedepselor şi se va dispune emiterea unui nou mandat pentru pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin prezenta. În privinţa laturii civile, instanţa reţine următoarele : Partea vătămată M.I.a declarat în instanţă că întrucât nu a suferit nici un prejudiciu, nu se constituie parte civilă, însă înţelege să se constituie cu 5000 lei în măsura în care se va dispune restituirea garajului către partea vătămată C.C.. Acesta din urmă, audiat fiind în instanţă a arătat că solicită în principal restituirea în natură a garajului, şi în subsidiar , obligarea inculpatului la plata sumei de 5000 lei. Inculpatul a fost de acord să despăgubească partea vătămată cu această sumă. Potrivit art. 1909 al.2 C.civ. “cel ce a pierdut sau cel căruia s-a furat un lucru, poate sa-l revendice in curs de trei ani, din ziua când l-a pierdut sau când i s-a furat, de la cel la care-l găseşte, rămânând acestuia recurs in contra celui de la care il are.” Termenul de 3 ani este un termen de decădere, nesusceptibil de întrerupere sau de suspendare. Textul are în vedere ocrotirea bunei-credinţe a cumpărătorului bunului.Ca urmare, dacă în decurs de 3 ani de la data faptei de furt, bunul sustras nu este găsit, fiind găsit ulterior la un detentor-precar de bună-credinţă, adevăratul proprietar nu mai poate cere restituirea bunului de la detentorul-precar, ci doar despăgubiri de la autorul furtului. În cauză nu sunt aplicabile nici disp. art 1909 al.3 C.civ care se referă la situaţia cumpărării bunului de la bâlci sau la târg, sau la o vindere publica, sau de la un negutator care vinde asemenea lucruri. Ca urmare, în baza art 1909 al.2 C.civ instanţa va constata decăderea părţii vătămate C.J. din dreptul de a cere restituirea garajului de la partea vătămată M.I. şi pe cale de consecinţă respinge cererea acestuia de restituire în natură a garajului. În baza art 14 rap. la art 346 C.p.p şi art 998 C.civ s-a dispus obligarea inculpatului Ş.I.G. la plata către partea vătămată C.J. a sumei de 5000 lei reprezentând daune materiale.

Etichete:

Inşelăciune prin emiterea de cecuri fără acoperire şi înşelăciunea săvârşită cu ocazia încheierii sau executării unui contract

Nr.crt.34

Tip speţă sentinţă penală

Titlul :Art.215 al.1,4,5 şi art.215 al.1,3,5 cod penal(înşelăciune prin emiterea de Cecuri fără acoperire şi înşelăciunea săvârşită cu ocazia încheierii sau executării unui contract – infracţiuni de sine stătătoare

Data speţei 17.08.2007

Art.215 al.1,4,5 şi art.215 al.1,3,5 cod penal(înşelăciune prin emiterea de Cecuri fără acoperire şi înşelăciunea săvârşită cu ocazia încheierii sau executării unui contract – infracţiuni de sine stătătoare

Tip sentinţă penală

Nr. dată 17.08.2007

Autor Tribunalul Vrancea

Domenii asociale

Procedură civilă şi penală

Materia: Art.215 al.1,4,5 şi art.215 al.1,3,5 cod penal – infracţiuni de sine stătătoare

Prin sentinţa penală din 17.08.2007 a Tribunalului Vrancea prin schimbarea încadrării juridice din art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. în art. 215 al.1,3,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C. pen. şi art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. a fost condamnat inculpatul R.F pentru infracţiunile de :

– înşelăciune prev.de art. 215 al.1,3,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. la 10 ani închisoare;

– înşelăciune prev.de art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen. la 10 ani închisoare.

În baza art. 33 şi art. 34 lit.b C.pen. s-a stabilit ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare

În condiţiile art. 71 C.pen. s-au interzis inculpatului drepturile prev.-de art. 64 lit.a şi b C.pen.

S-a obligat inculpatul R.F. la despăgubiri civile către părţile civile.

S-au anulat biletele la ordin şi filele CEC.

Prin aceeaşi sentinţă prin schimbarea încadrării juridice din art. 26 raportat la art. 215 al.1,4,5 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen., art. 41 al.2 C.pen., în art. 26 raportat la art. 215 al.1,3,5 C.pen. cu aplicarea art. 37 lit.b C.pen., art. 41 al.2 C.pen.,a fost achitată inc. V.I. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune prev.de art. 26 C.pen. raportat la art. 215 al.1,3,5 C.pen. cu art. 37 lit.b C.pen., art. 41 al.2 C.pen., în baza art. 11 pct.2 lit.a C.pr.pen. raportat la art. 10 lit.d C.pr.pen.

S-a reţinut că inc.R.F. a indus în eroare societatea comercială cu prilejul încheierii unor contracte prin emiterea mai multor bilete la ordin fără a avea disponibil în cont.

În sarcina aceluiaşi inculpat s-a mai reţinut că acesta a indus în eroare societatea comercială în scopul de a-i livra marfă în baza contractului emiţând două file CEC fără a avea disponibil în cont.

Instanţa a procedat în baza art.334 cpp la schimbarea încadrării juridice întrucât înşelăciunea prin emiterea de cecuri fără acoperire şi înşelăciunea săvârşită cu ocazia încheierii sau executării unui contract sunt două infracţiuni de sine stătătoare.

Prin aceeaşi sentinţă a fost achitată inc.V.L. în baza art.11 pct.2 lit.a cpp raportat la art.10 lit.d cpp prin schimbarea încadrării juridice conform art.344 cpp pentru acelaşi motiv arătat mai sus, reţinându-se că aceasta nu a săvârşit o faptă penală de natură să atragă răspunderea penală, nefiind întrunite elementele constitutive sub aspectul laturii obiective a infracţiunii de complicitate la înşelăciune, din modul în care s-au derulat faptele nu a existat o înţelegere frauduloasă între cei doi inculpaţi.

Etichete:

Înşelăciune. Efectuarea plăţilor prin file CEC fără preaviz sau acoperirea necesară. Incadrarea juridică.

Înşelăciune. Efectuarea plăţilor prin file CEC fără

preaviz sau acoperirea necesară. Incadrarea juridică.

Efectuarea plăţilor prin emiterea unui CEC, ştiind că pentru valorificarea lui nu există, la data emiterii acestuia provizia sau acoperirea necesară în contul bancar, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev.de art. 84 alin.1 pct.2 din Legea nr. 59/1934, afară de cazul când faptele pot constitui şi infracţiune sancţionată cu o pedeapsă mai grea. Această încadrare juridică se justifică şi când beneficiul cecului a avut cunoştinţă despre lipsa acoperirii în contul curent şi totuşi a acceptat primirea cecului şi predarea mărfii.

Speţa.

Inculpatul F.Z.S., administrator al unei societăţi comerciale a fost trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani, pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, prev.de art. 215 al. 1,3, şi 4 Cod penal, cu aplic.art. 41 al.2 cod penal, constând în aceea că în perioada septembrie 2001 – februarie 2002 a emis mai multe file CEC şi bilete la ordin, iar valoarea totală de 214.956.307 lei, care fiind introduse spre decontare, de către părţile vătămate ( SC VINCON VRANCEA SA şi SC DISTRIVUTION SRL BUCUREŞTI), au fost refuzate de bancă, cu precizarea lipsei totale de disponibil în cont.

Prin sentinţa penală nr. 590/7.03.2003 pronunţată de Judecătoria Focşani, în dosarul penal nr. 5419/2002 inculpatul F.Z.S. a fost condamnat, prin schimbarea încadrării juridice, la 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art. 215 al.1 şi 3 cod penal, cu aplic.art. 41 al.2 cod penal şi la 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art. 215 al.1 şi 4 cod penal, cu aplic.art. 41 al.2 cod penal.

In baza disp.art. 33 lit.a şi art. 34 lit.b Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare iar în baza disp.art. 81 şi 82 cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut aceeaşi situaţie de fapt.

Prin decizia penală nr. 491/11.07.2003 pronunţată de Tribunalul Vrancea, în dosarul penal nr. 744/P/2003, s-au admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani şi de inculpatul F.Z.S. şi în consecinţă, a fost desfiinţată sentinţa penală nr. 590/7.03.2003 a Judecătoriei Focşani, în sensul că s-a schimbat încadrarea juridică – din infr.prev.de art. 215 alin.1 şi 4 Cod penal, cu aplic.art. 41 al.2 cod penal, în infracţiunea prev.de art. 84 al.1 pct.2 din Legea nr. 59/1934, cu aplic.art. 41 al.2 cod penal, aplicându-i-se inculpatului pentru comiterea acestei infracţiuni, pedeapsa de 8 luni închisoare.

S-a constatat că această pedeapsă este graţiată, potrivit disp.art. 1 din Legea nr. 523/2002.

Prin aceeaşi decizie penală, instanţa de apel a dispus, în baza art. 11 pct.2 lit.a şi art. 10 lit.d Cod proc.penală, achitarea inculpatului pentru infr.prev.de art. 215 al.1 şi 3 Vod penal, cu aplic.art. 41 al.2 Cod penal.

Instanţa de apel a reţinut în baza probelor administrate, în esenţă, că emiterea de către inculpat a filelor CEC nu constituie infracţiunea de înşelăciune, prev.de art. 215 alin.1 şi 4 Cod penal deoarece reprezentanţii societăţilor comerciale, beneficiari ale filelor CEC au avut cunoştinţă despre împrejurarea că societatea comercială administrată de inculpat, nu are la data emiterii filelor CEC, disponibil în contul bancar şi cu toate acestea, au continuat să livreze marfă.

S-a apreciat însă că fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev.de art. 84 alin.1 pct.2 din Legea nr. 59/1934, cu aplic.art. 41 al.2 cod penal.

In ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune, prev.de art. 215 al.1 şi 3 cod penal, instanţa de apel a reţinut că fapta inculpatului de a emite bilete la ordin pentru marfa cumpărată, deşi nu avea disponibilul necesar în contul bancar, nu constituie infracţiunea de înşelăciune, deoarece inculpatul nu a acţionat cu intenţia de a înşela societăţile comerciale, părţi vătămate, acestea din urmă cunoscând situaţia financiară în care se afla societatea comercială administrată de inculpat şi cu toate acestea au continuat să-i livreze marfă.

Prin decizia penală nr. 972/R/15.10.2003 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, s-a admis recursul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, s-a casat în parte decizia penală nr. 491/11.07.2003 a Tribunalului Vrancea şi sentinţa penală nr. 590/7.03.2003 a Judecătoriei Focşani, iar în rejudecare a menţinut încadrarea juridică dată faptelor prin sentinţa penală nr. 590/2003 a Judecătoriei Focşani, a menţinut pedepsele aplicate de către prima instanţă, a înlăturat aplicarea disp.art. 81 şi 82 cod penal şi a dispus aplicarea disp.art. 861 Cod penal.

Instanţa de recurs a reţinut că instanţa de apel a dispus în mod greşit schimbarea încadrării juridice din infr.prev.de art. 215 alin.1 şi 4 Cod penal, cu aplic.art. 41 al.2 cod penal în infr.prev.de art. 84 alin.1 pct.2 din Legea nr. 59/1934, deoarece prin incriminarea în mod expres a infracţiunii de înşelăciune, prev.de art. 215 alin.1 şi 4 Cod penal, textul art. 84 din Legea nr. 59/1934 a devenit inaplicabil.

Impotriva acestei decizii penale a declarat recurs în anulare procurorul general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Prin decizia penală nr. 6750/14 decembrie 2004, Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, admite recursul în anulare, casează în totalitate sentinţa penală nr. 590/7.03.2003 a Judecătoriei Focşani şi decizia penală nr. 972/15.10.2003 a Curţii de Apel Galaţi şi, în parte, decizia penală nr. 491/11.07.2003 a Tribunalului Vrancea numai cu privire la omisiunea anulării înscrisurilor declarate false.

Pentru a hotărî astfel, Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că în derularea celor două contracte inculpatul F.Z.S., nu a acţionat nici un moment cu intenţia de a-şi înşela partenerii de afaceri, că doar impasul financiar cunoscut de partenerii de afaceri, în care s-a aflat l-a împiedicat să achite la timp preţul mărfurilor primite şi că în nici unul din raporturile comerciale pe care inculpatul le-a derulat cu cele două societăţi comerciale, inculpatul nu s-a folosit de mijloace dolosive.

Pentru aceste considerente, instanţa supremă a apreciat că în mod corect Tribunalul Vrancea a dispus achitarea inculpatului pentru infr.prev.de art. 215 alin.1 şi 3 cod penal, cu aplic.art. 41 al.2 cod penal şi de asemenea, în mod corect a dispus schimbarea încadrării juridice din infr.prev.de art. 215 al.1 şi 4 cod penal, cu aplic.art. 41 al.2 cod penal, în infr.prev.de art. 84 al.1 pct.2 din Legea nr. 59/1934, cu aplic.art. 41 al.2 cod penal, infracţiune pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului la 8 luni închisoare.

Etichete:

Inselaciune

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 6467/270/2010 înselaciune

Din 01.10.2010 falsul în înscrisuri sub semnatura privata, uz de fals

SENTINTA PENALA NR. 212

Sedinta publica din data de 01.04.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – …

Grefier – ….

Ministerul Public reprezentat de procuror – …

Astazi a avut loc pronuntarea hotarârii în cauza penala pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor …, …, … trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunilor de delapidare, complicitate la infractiunea de delapidare, înselaciune, fals în înscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.

Dezbaterile în fond au avut loc la data de 28.03.2011 si au fost consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, înregistrat la aceasta instanta sub nr. 6467/270/01.10.2010, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor :

– …… pentru comiterea infractiunilor de delapidare prev. de art. 215/1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si uz de fals prev. de art. 291 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

– …. pentru comiterea complicitatii la infractiunea de delapidare prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si uz de fals prev. de art. 291 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

– ……. pentru comiterea complicitatii la infractiunea de delapidare prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal ,fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si uz de fals prev. de art. 291 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

S-a retinut în esenta în actul de sesizare ca inculpatul …., fiind director coordonator la Clubul Sportiv Municipal ….., iar …..-antrenor, în perioada 2008-2009, au întocmit si folosit acte false sau au folosit asemenea acte cunoscând ca sunt false, decontând sume reprezentând cheltuieli inexistente, însusind din patrimoniul clubului suma de 33.872 lei.

Procedând în mod similar, în anul 2008, …. si ….s-antrenor, au însusit de la club suma de 25012 lei.

La termenul de judecata din data de 06.12.2010, înainte de începerea cercetarii judecatoresti, inculpatii ….. …. si …. au solicitat personal ca judecata sa aiba loc în baza probelor administrate în faza de urmarire penala, pe care le cunosc si însusesc.

Au declarat ca recunosc în totalitate faptele retinute în actul de sesizare, pe care le regreta.

Inculpatul ….. nu a recunoscut comiterea faptelor.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala, materializate în: înscrisuri, declaratiile martorilor …., …., …, …., ….., …, declaratiile inculpatilor.

La instanta s-au luat declaratii inculpatilor, au fost audiati martorii din lucrari, s-a administart proba cu înscrisuri si audiat martorul ……..

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Inculpatul …. a fost director coordonator la Clubul Sportiv Municipal …., iar inculpatii ….. si … sunt antrenori.

…. nu era numai ordonator principal de credite dar coordona, organiza si controla întreaga activitate sportiva a clubului. Era implicat direct în activitati sportive cum ar fi pregatirea zilnica a sportivilor, deplasarile echipelor de sportivi pentru cantonament, pregatire sau concursuri.

În perioada 2008-2009, inculpatul …… i-a determinat pe ceilalti doi coinculpati sa intocmeasca împreuna acte fictive, în legatura cu efectuarea a 4 deplasari, motivând ca persoane importante din minister vor vizita municipiul Onesti si sunt necesari bani pentru protocol.

Faptele au fost savârsite în modul urmator:

La data de 27.02.2008 inculpatul ….. a dat dispozitie inculpatului …. sa întocmeasca, conform procedurilor interne, o nota de fundamentare în vederea efectuarii unui cantonament în loc. Buzias, în valoare de 9507.50 lei, motivând aceasta dispozitie prin aceea ca persoane importante din minister urmeaza a veni în vizita la Onesti si este nevoie de bani pentru a se asigura cazarea, masa etc. pentru acestia. Inculpatul …….a întocmit în fals respectiva nota de fundamentare, aceasta fiind aprobata de inculpatul …. si vizata de contabilul sef ……. La data de 29.02.2008 din casieria clubului a fost ridicata suma de 9507 lei pe care … a înmânat-o deîndata lui ….. Desi dispozitia de plata nr. 76/29.02.2008 nu a fost aprobata de inculpatul ….., acesta a semnat documentul intitulat ordonantare de plata de la fila 50 d.u.p., prin care s-a ridicat din trezorerie suma în cauza. În perioada ce a urmat inculpatul … a procurat si i-a înmânat lui ….. un nr. de doua facturi fiscale si chitantele aferente, filele 53-56 d.u.p., iar acesta din urma le-a completat ca documente justificative pentru cheltuielile asa-zis efectuate. Totodata inculpatul .. a întocmit si semnat în fals doua pontaje zilnice în care s-au consemnat numele sportivilor sectiei atletism care ar fi participat la respectivul cantonament.

În baza pontajelor si a facturilor sus-mentionate, la data de 27.03.2008 inculpatul …. a întocmit în fals, iar inculpatul . a aprobat decontul nr. 140/27.03.2008, acesta fiind înregistrat în contabilitatea C.S.M. Onesti.

La data de 12.03.2008 inculpatul .. a dat dispozitie inculpatului … sa întocmeasca, o a doua nota de fundamentare în vederea efectuarii unui cantonament în loc. Bucuresti, în valoare de 15090 lei, folosind o motivatie asemanatoare celei expusa anterior. Inculpatul … a întocmit în fals respectiva nota de fundamentare, aceasta fiind aprobata de inculpatul …. si vizata de contabilul sef …. La datele de 02.04.2008, respectiv 15.04.2008 din casieria clubului au fost ridicate sumele de 5000 lei respectiv 10090 lei pe care …. i-a înmânat lui ….. Dispozitiile de plata nr. 133/02.04-2008 si 154/15.04.2008 nu au fost aprobate de inculpatul …., însa ordonantarile de plata de la filele 61-64 d.u.p. au fost aprobate de catre acesta. În cazul acestei deplasari … a procurat si i-a înmânat lui …. urma le-a completat ca documente justificative pentru cheltuielile asa-zis efectuate. Totodata inculpatul ….. a întocmit în fals doua pontaje zilnice în care s-au consemnat numele sportivilor sectiei Atletism care ar fi participat la respectivul, cantonament. În baza pontajelor si a facturilor susmentionate la data de 30.04.2008 inculpatul … a întocmit în fals decontul nr. 224/30.04.2008. acesta fiind înregistrat în contabilitatea C.S.M. Onesti.

La data de 13.04.2009. în baza aceluiasi gen de explicatii ca si în cazurile precedente, ….. a primit dispozitie de la inculpatul ….. sa întocmeasca documentatia necesara decontarii sumei de 9275 lei pentru un presupus cantonament al lotului de atletism la Baile Herculane. Inculpatul … a întocmit nota de fundamentare, pontajele zilnice, precum si un nr. de doua facturi fiscale si chitantele aferente puse la dispozitie de …. Suma de bani mentionata a fost decontata efectiv la data de 03.06.2009 conform dispozitiei de plata nr. 140 semnata pentru aprobare de contabila sefa ….., iar decontul a fost întocmit de . abia în data de 06.09.2009.

La data de 15.05.2008 inculpatul …… 1-a interpelat pe inculpatul ….., antrenor în cadrul C.S.M. …., caruia i-a precizat faptul ca este posibil ca un nr. de patru sportivi ai acestuia sa se deplaseze în loc. Talance, în Franta, unde sa participe la un concurs. În acest sens i-a dat dispozitie lui …. sa întocmeasca nota de fundamentare pe care ulterior a si aprobat-o. La data de 20.05.2008 inculpatul …… si-a întocmit ordin de deplasare pe care 1-a pus la dispozitia lui ……. Conform notei de fundamentare, suma necesara efectuarii deplasarii a fost de 6800 euro, echivalent a 25.012 lei. Aceasta suma a fost ridicata din casieria clubului în trei transe dupa cum urmeaza:

– la data de 16.05.2008, cu dispozitia de plata nr. 192 a fost ridicata suma de 13000 lei. ……. nu a semnat spre aprobare aceasta dispozitie, dar a semnat ordonantarea de plata nr. 36/16.05.2008;

– la data de 28.05.2008, cu dispozitia de plata nr. 200 a fost ridicata suma de 4692 lei, în aceleasi conditii ca si precedenta dispozitie, în ceea ce priveste aprobarea:

– la data de 03.06.2008 a fost ridicata si diferenta de 7320 lei, în acest caz ….aprobând dispozitia de plata nr. 225/03.06.2008, dar fara a semna ordonantarea de plata nr. 59/03.06.2008.

Deplasarea în Franta a fost efectuata în fapt de catre inculpatul …….., în interes personal, iar la întoarcerea în tara acesta i-a pus la dispozitie inculpatului ….. bonuri de casa, facturi si chitante pe baza carora acesta a întocmit decontul nr. 301/12.06.2008.

Cu privire la motivele pentru care inculpatii …… si ….. au dat curs solicitarilor imperative ale inculpatului … si au întocmit documente false în baza carora sa se sustraga din fondurile banesti ale clubului importante sume de bani, atât cei doi inculpati cât si alte persoane din cadrul clubului (martorele ……, ….) au aratat ca .. avea o vechime de peste 15 ani la conducerea C.S.M. Onesti, timp în care si-a impus un stil autoritar de a conduce, neezitând în a profera înjurii si jigniri la adresa celor care se opuneau deciziilor sale. În plus, în repetate rânduri si fata de mai multi angajati … a amenintat cu pierderea locurilor de munca. În acest context s-a aratat de catre cei doi inculpati ca acesta se bucura de sprijin din partea unor persoane din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, fapt de natura a crea temeri reale cu privire la siguranta locurilor de munca etc.

Pe parcursul procesului penal inculpatii … si …. a manifestat sinceritate si au recunoscut cu sinceritate comiterea faptelor.

La data de 17.09.2009, inculpatul …. a achitat în totalitate prejudiciul în cuantum de 25012 lei (f. 24 dosar instanta).

Si inculpatul … a achitat la data 20.01.2011 suma de 4000 lei f. 62 dosar instanta si prin angajament de plata (f. 63) s-a angajat sa achite suma datorata în termen de 24 de luni.

La urmarirea penala inculpatul .. nu a dat nicio declaratie, prevalându-se de dispozitiile art. 70 al. Cod pr. pen.

La instanta nu a recunocut comiterea faptelor, sustinând ca cele trei cantonamente de la Bucuresti, Baile Herculane si Buzias s-au desfasurat, situatia putând fi confirmata de sportivii participanti.

A sustinut ca si deplasarea în Franta s-a efectuat, din delegatie facând parte el, fiica sa, o tenismena din Bacau si alte doua persoane în calitate de invitati.

Sustinerile sale sunt lipite de suport probator si în consecinta vor fi înlaturate.

Astfel, în cauza au fost audiati în calitate de martori …., …, ., sportivi ai clubului la sectia atletism. Acestia au confirmat caracterul fictiv al celor trei cantonamente pretinse a fi organizate în România, afirmând ca semnaturile de pe cele trei pontaje zilnice folosite la decontarea sumelor de bani nu le apartin si ca nu au participat la aceste cantonamente.

De alt fel, si martorul propus în aparare de inculpat, …, sportiv la sectia atletism, a declarat ca în perioada 2008-2009 au fost organizate anual câte doua cantonamente la Lepsa, Piatra Arsa si Eforie Nord.

De asemenea, au fost audiati ca martori numitii …. si .., ambii fiind parinti ai unor sportivi ai clubului la sectia tenis, înscrisi în pontajele întocmite în fals de catre inculpatul … Acestia au declarat ca, copiii lor nu au efectuat nicio deplasare în Franta.

Declaratiile martorilor se coroboreaza cu declaratiile inculpatilor …. si ….

Mai mult de atât, în cadrul anchetei desfasurate de Directia de Audit Public, inculpatul ….. si-a asumat întreaga responsabilitate pentru prejudiciul produs. La data de 13.11.2009 a întocmit si semnata un angajament de plata (fila 42 dosar.urm.pen.), prin care s-a angajat sa achite întreaga suma constatata ca prejudiciu, iar la data de 20.11.2009 a achitat suma de 7000 lei.

În drept, fapta inculpatului …, director în cadrul clubului, de a-si însusi în mod repetat, în interesul sau, suma de 51844,5 lei, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de delapidare, prev. de art. 215/1 Cod penal.

Faptele inculpatilor …. si …. care cu intentie l-au ajutat în mod repetat pe inculpatul …. sa-si însusesca sume de bani în împrejurarile mai sus aratate , întrunesc în drept elemntele constitutive ale complicitatii la infractiunea de delapidare prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 Cod penal.

Faptele inculpatilor ….. si ….. de a întocmi si folosi în fals note de fundamentare, deconturi, pontaje zilnice, iar a inculpatului ….. de a semna decontul nr. 140/2008, nota de fundamentare nr. 73, ordonatarile de plata nr. 182/2008, 203/2008, ordonatatrea de plata pentru suma de 9275 lei, înscrisuri în baza carora s-au ridicat mai multe sume de bani, întrunesc în drept elementele constitutive ale infractiunii de fals în încrisuri sub semnatura privata.

Cum înscrisurile întocmite în fals au fost folosite de inculpati, uzul de fals intra în continutul elementului material al infractiunii fals în înscrisuri sub semnatura privata, urmând ca în temeiul art. 334 Cod pr. pen., sa se schimbe încadrarea juridica.

Având în vedere modalitatea concreta de comitere a faptelor, prin acelasi mod de operare si la interval scurt de timp, se retine ca la baza lor a stat o singura rezolutie delictuoasa, urmând ca în cazul tuturor infractiunilor sa se faca aplicarea dispozitiilor art. 41 al. 2 Cod penal.

Nu poate fi retinuta în sarcina inculpatului ….. o unitate naturala infractionala întrucât a întocmit în fals mai multe înscrisuri (nota de fundamentare, decont, pontaj zilnic) si în consecinta se va respinge cererea de schimbare a încadrarii juridice.

Si fata de inculpatul ….. nu poate fi retinuta încadrarea juridica de participant sub forma instigarii, el semnând parte din înscrisurile întocmite în fals, calitatea sa fiind cea de autor.

Retinând vinovatia inculpatilor, se va dispune în baza textelor de lege mentionate, condamnarea.

La dozarea pedepselor ce se vor aplica inculpatilor …. si ….. conform dispozitiilor art. 72 Cod penal, se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare, respectiv atât gradul de pericol social concret al faptelor, infractiuni de pericol si prejudiciu, valoarea ridicata a prejudiciului, recuperat integral de catre inculpatul … si partial de catre inculpatul …..cât si persoana acestora.

Sunt tineri, pe parcursul procesului penal au avut o buna conduita, au manifestat sinceritate, s-au prezentat constant la solicitarea organelor judiciare si nu au antecedente penale.

Din fisele de caracterizare depuse la doar rezulta ca ambii au o buna prestatie profesionala iar în relatiile cu personalul se bucura de respect. De când sunt angajati au dovedit modestie, pasiune, putere de munca, constiinciozitate si competenta si o dorinta continua de perfectionare.

La individualizarea în concret a pedepselor, data fiind manifestarea de vointa a inculpatilor în sensul recunoasterii în totalitate a faptelor, se va da eficienta dispozitiilor art. 321/1 al. 7 Cod procedura penala, în sensul reducerii cu o treime a limitelor de pedeapsa cât si circumstantelor personale atenuante prev. de art. 74 lit. a, b Cod., urmând ca în aplicarea dispoz. art. 76 lit. e Cod penal pedepsele sa se coboare sub minimul special.

Referitor la infractiunea prev. de art 26 rap. la art. 215/1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod în sarcina inculpatului ….. sunt de facut urmatoarele precizarii.

Prin Legea nr. 202/2010, în Codul penal a fost introdus art. 74/1 Cod penal, cu denumirea „reducerea pedepsei sau aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ”.

Potrivit prevederilor acestui articol, în cazul infractiunii de delapidare, daca prejudiciul cauzat este de pâna la 50000 euro, în echivalentul monedei nationale si este achitat pâna la solutionarea cauzei în prima instanta, se aplica o amenda administrativa, care se înregistreaza în cazierul judiciar.

Cum acest inculpat a achitat în întregime prejudiciul in cuantum de 25012 lei, se va face aplicarea dispoz. art. 74/1 Cod penal .

În consecinta, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. b Cod pr. pen. comb. Cu art. 10 lit. j Cod pr. pen. se va înceta procesul penal fata de acest inculpat pentru complicitate la infractiunea de delapidare, urmând ca în temeiul art. 74/1 Cod penal combinat cu art. 91 lit. a Cod penal sa i se aplice o masura educativa.

Referitor la celelalte infractiuni, instanta se va orienta spre aplicarea unor amenzi penale.

Infractiunile fiind comise de inculpatul ….. mai înainte sa fi intervenit o condamnare definitiva pentru vreuna dintre ele, se vor aplica si dispozitiile art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal, referitoare la concursul real de infractiuni.

În raport de cuantumul pedepselor ce se vor aplica si de lipsa antecedentelor penale, instanta apreciaza ca scopul lor poate fi atins si fara executare.

În baza art. 81 Cod penal, se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepselor pe durata termenului de încercare.

În baza art. 359 Cod procedura penala se va atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal privind revocarea suspendarii.

La dozarea pedepselor ce se vor aplica inculpatului …. se va avea în vedere pericolul social concret al faptelor, valoarea ridicata a prejudiciului recuperat partial cât si persoana inculpatului.

Nu a fost sincer si nu este cunoscut cu antecedente penale.

Infractiunile fiind comise mai înainte sa fi intervenit o condamnare definitiva pentru vreuna dintre ele, se vor aplica si dispozitiile art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal, referitoare la concursul real de infractiuni

În baza art. 71 Cod penal, i se va aplica si pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 lit. a teza a II – a si litera b Cod penal.

În raport de cuantumul pedepsei ce i se va aplica, de lipsa antecedentelor penale si persoana inculpatului, instanta retine ca pronuntarea condamnarii constituie pentru el un avertisment si, chiar fara executarea pedepsei nu va mai comite infractiuni.

În consecinta, în baza art. 861 Cod penal, se va dispune suspendarea executarii pedepsei, sub supraveghere pe durata termenului de încercare.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune masurilor de supraveghere prev. de art. 863 Cod penal.

În baza art. 359 Cod pr. pen. i se va atrage atentia asupra dispozitiilor art. 864 Cod penal privind revocarea suspendarii.

În temeiul art. 71 al. 5 Cod penal, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Sub aspectul laturii civile este de precizat ca, Clubul Sportiv Municipal …., s-a constituit parte civila cu suma de 33.872 lei (f.45doar instanta).

Inculpatul …… a achitat la data de 20.01.2011 suma de 4000 lei f. 62 dosar instanta si a achiesat în totalitate la aceste pretentii.

Pe cale de consecinta, dând eficienta principiului disponibilitatii, se retine ca prejudiciul cauzat este consecinta directa a faptelor inculpatilor …… si … si în baza art. 14 346 al. 1 Cod procedura penala, art. 998 Cod civil vor fi obligati în solidar la plata sumei de 29872,5 lei catre partea civila reprezentând despagubiri civile.

În baza art. 348 Cod pr. pen. se va dispune desfiintarea totala a urmatoarelor înscrisuri: nota de fundamentare nr. 58/27.02.2008 (f. 48 dosar urm. pen), decontul nr. 140/27.03.2008, fisele de pontaj de la f. 51-52 dosar urm. pen., nota de fundamentare nr. 73/12.03.2008 (f. 58 dosar urm. pen), decontul nr. 224/30.04.2008 (f. 71dosar urm. pen.), fisele de pontaj de la f. 69-70 dosar urm. pen., nota de fundamentare din data de 13.04.2009 (f. 72 dosar urm. pen.), decontul nr. 182/06.09.2009 (f. 82dosar urm. pen.), fisele de pontaj f. 80-81 dosar urm. pen., nota de fundamentare nr. 172/15.05.2008 (f. 83 dosar urm. pen.), decontul nr. 301/12.06.2008 (f. 101dosar urm. pen.), fisa pontaj f. 100 doar urm. pen.

În baza art. 189 Cod pr. pen. se va dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a sumei de câte 150 lei, reprezentând 50% din onorariile pentru av. .., ….., … desemnati din oficiu.

Se va constata ca inculpatii au avut aparatori alesi.

În baza art. 193 al. 1 Cod pr. pen. vor fi obligati inculpatii la câte 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare catre partea civila.

În baza art. 191 al. 2 Cod pr. pen. vor fi obligati inculpatii la câte 350 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte cererile de schimbare a încadrarii juridice .

1) În baza art. 215/1 al 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de delapidare în forma continuata, condamna pe inculpatul …, fiul lui …si .., nascut la data de …. în …, judetul …., domiciliat în …., studii superioare, necunoscut cu antecedente penale, la o pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, prin schimbarea încadrarii juridice în temeiul art. 334 Cod procedura penala din infractiunile prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata, condamna inculpatul la o pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, aplica pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II – a si lit. b Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepselor pe durata termenului de încercare de 4 ani.

În baza art. 359 Cod procedura atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod pen. privind revocarea suspendarii.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal pe durata suspendarii executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor principale.

2) În baza art. 26 rap. la art. 215/1 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 74 lit. a, b Cod penal, 76 lit. e Cod penal, art. 320/1 Cod pr. pen., pentru comiterea complicitatii la infractiunea de delapidare în forma continuata, condamna pe inculpatul ……, fiul lui .. si ….., nascut la data de …. în …, judetul …., cu acelasi domiciliu, …., studii superioare, necunoscut cu antecedente penale, CNP-……, la o pedeapsa de 2000 lei amenda.

În baza art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 74 lit. a, b Cod penal, 76 lit. e Cod penal, art. 320/1 Cod pr. pen., prin schimbarea încadrarii juridice în temeiul art. 334 Cod procedura penala din infractiunile prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata, condamna inculpatul la o pedeapsa de 1000 lei amenda.

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, aplica pedeapsa cea mai grea de 2000 lei amenda.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare de 1 an.

În baza art. 359 Cod procedura atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod pen. privind revocarea suspendarii.

3) În baza art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 74 lit. a, b Cod penal, 76 lit. e Cod penal, art. 320/1 Cod pr. pen. prin schimbarea încadrarii juridice în temeiul art. 334 Cod procedura penala din infractiunile prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata, condamna pe inculpatul …….., fiul lui ….. si …., nascut la data de ….. în …., judetul …., cu acelasi domiciliu, ….., studii superioare, necunoscut cu antecedente penale, CNP-…….., la o pedeapsa de 700 lei amenda penala.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare de 1 ani.

În baza art. 359 Cod procedura atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod pen. privind revocarea suspendarii.

În baza art. 11 pct.2 lit. b Cod pr. pen. comb. cu art.10 lit. j Cod pr. pen., cu aplic. art. 74/1 Cod penal, înceteaza procesul penal fata de inculpat pentru infractiunea prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal.

În temeiul art. 74/1 al. 2 Cod penal comb. cu art. 91 lit. a Cod penal, aplica inculpatului sanctiunea cu caracter administrativ a „mustrarii”.

Admite cererea partii civile Clubul Sportiv Municipal Onesti.

În baza art. 14, 346 al 1 Cod procedura penala art. 998 Cod civil obliga în solidar pe inculpatii …., ….. la plata sumei de 29872,5 lei catre partea civila reprezentând despagubiri civile.

În baza art. 348 Cod pr. pen. dispune desfiintarea totala a urmatoarelor înscrisuri: nota de fundamentare nr. 58/27.02.2008 (f. 48 dosar urm. pen), decontul nr. 140/27.03.2008, fisele de pontaj de la f. 51-52 dosar urm. pen., nota de fundamentare nr. 73/12.03.2008 (f. 58 dosar urm. pen), decontul nr. 224/30.04.2008 (f. 71dosar urm. pen.), fisele de pontaj de la f. 69-70 dosar urm. pen., nota de fundamentare din data de 13.04.2009 (f. 72 dosar urm. pen), decontul nr. 182/06.09.2009 (f.82dosar urm. pen.), fisele de pontaj f.80-81 dosar urm. pen., nota de fundamentare nr. 172/15.05.2008 (f. 83 dosar urm. pen), decontul nr. 301/12.06.2008 (f. 101 dosar urm. pen), fisa pontaj f. 100 doar urm. pen.

În baza art. 189 Cod pr. pen. dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a sumei de câte 150 lei, reprezentând 50 % din onorariile pentru av. …., …, …. desemnati din oficiu.

Constata ca inculpatii au avut aparatori alesi.

În baza art. 193 al. 1 Cod pr. pen. obliga inculpatii la câte 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare catre partea civila.

În baza art. 191 al. 2 Cod pr. pen. obliga inculpatii la câte 350 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partea civila si inculpatii …. si …. si de la comunicare pentru inculpatul …..

Pronuntata în sedinta publica, azi 01.04.2011.

Etichete:

Uz de fals, inselaciune

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

.

Dosar nr. 3897/270/2010 uz de fals, înselaciune

Sentinta penala nr.717

Sedinta publica de la 13 Decembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE …..

Grefier ……..

Ministerul Public reprezentat de procuror – …..

Pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor …… si ….. trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunilor de uz de fals, înselaciune si falsul în înscrisuri sub semnatura privata.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în sedinta publica din data de 09 decembrie 2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la aceea data care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

-deliberând-

Prin rechizitoriul nr.3035/P/2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti au fost trimisi in judecata inculpatii: ……, fiul lui ……. si …., nascut la data de ……. in ……., domiciliat in …….., ffl in ….. ,….., studii medii, fara antecedente penale, …., CNP ……., sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de “ uz de fals prev. de art 291, « inselaciune » prev. de art 215 alin 1,2,3 cod pen. , o infractiune de « fals in inscrisuri sub semnatura privata » prev. de art 290 cod pen., toate cu aplicarea art 33 lit. A cod pen. ; ….., fiica lui …. si ….., nascuta la ….. in ….cu acelasi …..,….., fara antecedente penale, fara ocupatie, CNP …… sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de « fals in inscrisuri sub semnatura privata » prev. de art 290 cod pen., « inselaciune » prev. de art 215 alin 1,2,3 cod pen. Si o infractiune de « uz de fals » prev. de art 291 cod pen. toate cu aplicarea art 33 lit. A cod pen.

In actul de sesizare al instantei s-au retinut urmatoarele :

La data de 17.11.2009, numita …., din mun. Onesti, a formulat plângere penala împotriva sotilor …. si …., solicitând cercetarea acestora pentru comiterea infractiunii de fals, uz de fals si înselaciune, sesizând ca în cursul anilor 2007-2008, ….. a facut doua credite bancare pe care dânsa le-a girat, folosindu-se adeverinte de salariat false.

Reclamanta se considera parte vatamata, desi actele de introducere în eroare au fost îndreptate împotriva functionarilor bancari si au avut ca rezultat direct comiterea unui prejudiciu la valoarea creditelor acordate.

…. a fost administrator la …. dar nu a fost salarizat tot timpul.

…… era de profesie învatatoare iar uneori, îndeosebi în vacantele de vara, lucra cu norma redusa la aceasta societate, pe postul de vânzatoare.

Prin contractul de credit nr. 202 din 26.04.2007, ….. a împrumutat de la ….., suma de 7000 lei.

Acesta a prezentat adeverinta de salariu nr. 15 din 30.03.2007, întocmita în fals de ….., din care rezulta ca este administrator la ….. si realizeaza un salariu net lunar de 1112 lei. În acel moment nu era salariat si niciodata nu a primit un salariu asa de mare.

….. a scris adeverinta, a semnat-o la rubrica „director general” cu numele ei, la rublica „director economic” l-a semnat pe ……, care era contabil si a aplicat stampila societatii fara a avea acest drept.

Factura falsa a fost folosita de …… la contactarea creditului.

Prin contractul de credit nr. 72 din 17.06.2008, ……. a împrumutat de la …., suma de 5000 lei. Cu aceasta ocazie s-au utilizat doua adeverinte de salariat false, câte una pentru fiecare inculpat. Adeverinta de salariat nr. 53 din 14.06.2008, din care rezulta ca ….. este administrator la aceeasi societate si a realizat în lunile aprilie, iunie 2008 un salariu de 1500 lei lunar, a fost întocmita în totalitate fals de catre ……, aceasta semnând cu numele ei la rubrica „director general” si la rublica „director economic” cu numele lui ……

Adeverinta de salariat (girant) nr. 51 din 14.06.2008, din care rezulta ca …… este vânzator la aceeasi societate si pe ultimele 3 uni a realizat un salariu net de 690 lei, a fost întocmita în totalitate în fals de acesta, exceptând semnatura de la rubrica „director” de aceasta data semnând inculpatul ……

In cauza penala de fata a fost administrat urmatorul material probatoriu : in cursul urmaririi penale : contractele de credit nr. 202 din 26.04.2007, nr. 72 din 17.06.2008 si celelalte acte, inclusiv adeverinte de salariat false, declaratia inculpatului …., declaratia martorului ……, relatii furnizate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca …, in cursul judecatii : declaratii testimoniale.

Inculpatii aflati in stare de libertate nu s-au prezentat in fata instantei fiind reprezentati de aparator ales.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Inculpata …..,angajata a Ministerului Educatiei, fiind invatatoare la Scoala cu clasele I-VIII din …., lucra cu jumatate de norma si la societatea administrata de sotul sau, …….

In data de 30.03.2007, inculpata a intocmit in fals ( prin contrafacerea scrierii) adeverinta de salaraiat nr. 15/2007 pentru inculpatul ….., inscriind un salariu net de 1112 lei, pe care sotul sau nu l-a avut niciodata. Tot inculpata, dupa ce a scris adeverinta a semnat la rubrica director general cu numele ei, desi nu avea aceasta calitate iar la rubrica director economic l-a semnat pe …… contabilul societatii.

Inculpatul primeste adeverinta intocmita in fals de sotia sa dupa care perfecteaza contractul de credit nr. 202/2007 cu Cooperativa de Credit

….

Ulterior, aceeasi inculpata in data de 14.06.2008 intocmeste in fals si adeverinta de salariat nr. 53 si adeverinta de girant nr. 51 pentru sine, inscriind un salariu nereal de 1500 lei pentru lunile aprilie-iunie 2008 si pentru sine ca girant, salariul nereal de 690 lei in aceeasi perioada, documente folosite de ….. pentru obtinerea creditului de la …… contract nr. 721/2008 ( fl.49 dosar parchet).

Aceasta din urma adeverinta a fost semnata de inculpat in calitate de director general ( era singurul in masura sa semneze pentru societatea …., societate cu raspundere limitata, al carei asociat unic era chiar inculpatul), insa in momentul in care a semnat avea cunostinta de mentiunile false din adeverinta,prin semnatura sa dorind sa le ofere aspect de autenticitate.

Potrivit declaratiei inculpatului ….., acesta era administratorul ….. ( avand functia de asociat unic) iar sotia sa ar fi completat toate adeverintele pentru obtinerea a doua imprumuturi.

Avand in vedere relatia sot –sotie dintre cei doi inculpati, este cert ca ….. avea cunostinta de faptul ca mentiunile din adeverintele de salariat nu erau reale, ceea ce nu l-a impiedicat insa sa le foloseasca si chiar sa le semneze ( adeverinta de salariat girant nr. 51/2008). La fel de cert este si faptul ca inculpata a intocmit in fals adeverintele tocmai pentru ca sotul sau sa le foloseasca in obtinerea celor doua credite.

Dealtfel, chiar inculpatul explica in cursul urmaririi penale in ce a constat falsul si justifica faptele infractionale prin impasul financiar in care se afla familia sa, inculpata avand de sustinut examen de licenta iar copii aveau si ei nevoie de sprijin financiar.

Adeverinta de salariat ( girant) nr. 51/2008 nu numai ca a fost intocmita in fals de catre inculpata ……. dar a si fost folosita de catre aceasta.

De precizat este si faptul ca nici una din adeverintele de salariat nu a fost semnata de contabilul societatii. Martorul …….. a fost audiat si in cursul judecatii declarand ca nu a semnat nici una din adeverinte.

Totodata, din adresa ITM …. rezulta ca cei doi soti nu figureaza in evidentele lor cu contracte individuale de munca la …… in perioada 1.06.-30.06.2008, respectiv 1.04.-30.04.2007.

Instanta in baza art 334 cod proc. pen. a dispus schimbarea incadrarii juridice a infractiunii de „ uz de fals” prev. de art 291 cod pen. ( fapta privind adeverinta de salariat nr. 51/2008) in infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata ( fapta din iunie 2008) pentru inculpata …….

Pentru a hotari in acest sens s-au avut in vedere precizarile reprezentantului parchetului in sensul ca situatia de fapt retinuta prin rechizitoriu si care a primit incadrarea juridica a infractiunii de „ uz de fals” prev. de art 291 cod pen. consta in aceea mentionata la pct. 2 din rechizitoriu repectiv folosirea adeverintei de salariat nr. 51/2008 de catre aceasta inculpata.

Din continutul rechizitoriului si fata de probele existente (declaratii inculpati, martori, inscrisuri) rezulta ca inculpata a falsificat aceasta adeverinta asa incat infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata include si infractiunea de uz de fals, cerinta speciala a legii pentru realizarea elementului material al infractiuni prev. de art 290 cod pen. fiind aceea ca inscrisul falsificat sa fi fost incredintat spre folosire sau sa fi fost folosit chiar de autor.

In drept fapta inculpatei …….. de a contraface scrierea dar si subscrierea unor inscrisuri sub semnatura privata ( adeverinte de salariu nr. 15/2007, nr. 53/2008,58/2008) incredintandu-le unei alte persoane pentru a fi folosit intruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals in inscrisuri sub semantura privata prev. de art 290 cod pen.

In drept fapta inculpatei de a fi acordat inculpatului ……. ajutorul necesar pentru inducerea in eroare a partilor vatamate din prezenta cauza folosind inscrisurile falsificate, cu prilejul incheierii contractelor de credit 202/2007, 721/2008, savarsita in asa fel incat, fara aceasta eroare, persoanele vatamate nu ar fi incheiat contractele in conditiile stipulate, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune in forma calificata, calitatea inculpatei fiind de complice, in conditiile art 26 raportat la art 215 alin 1,2,3 cod pen.

In drept fapta inculpatului ……. de a fi folosit un inscris sub semnatura privata cunoscand ca este fals in vedere producerii de consecinte juridice ( in aprilie 2007, iunie 2008) intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. de 291 cod pen. « uz de fals ».

In drept fapta inculpatului de a fi semnat un inscris despre care stia ca este fals urmarind ca prin semnatura sa ateste veridicitatea lui intruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art 290 cod pen. ( adeverinta de salariat nr. 51/2008).

In drept fapta inculpatului de a fi indus in eroare partile vatamate folosind inscrisurile falsificate, cu prilejul incheierii contractelor de credit 202/2007, 721/2008, savarsita in asa fel incat, fara aceasta eroare, persoanele vatamate nu ar fi incheiat contractele in conditiile stipulate intruneste elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune in forma calificata prev. de art 215 alin 1,2,3 cod pen.

La individualizarea judiciara a pedepsei, instanta va avea in vedere criteriile generale prev. de art 72 cod pen. : dispozitiile partii generale ale codului penal, limitele speciale de pedeapsa, gradul de pericol social al faptei savarsite, persoana infractorilor, circumstantele atenuante urmand a aplica pedeapsa inchisorii orientata spre minimul special.

Avand in vedere lipsa antecedentelor penale, conduita buna a inculpatilor inainte de savarsirea faptelor instanta va retine circumstanta atenuanta prev. de art 74 lit. A si in conformite cu prevederile art 76 lit. e teza I , respectiv lit. c cod pen. va cobori pedeapsa sub minimul special prevazut de lege.

Instanta va retine si aplica dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni avand in vedere ca infractiunile deduse judecatii au fost savarsite in concurs real, urmand a aplica dispozitiile art 33 lit. a cod pen. si sa contopeasca pedepsele potrivit art 34 lit. b cod pen, inculpatii vor executa pedeapsa cea mai grea.

In baza art. 71 Cod pen. va aplica fiecarui inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si litera b Cod penal.

Fata de atitudinea procesuala sincera a inculpatilor, gradul de pericol social concret al faptei savarsite, instanta apreciaza ca scopul educativ al pedepsei prevazut de art 52 cod pen. poate fi atins si fara executare in regim de detentie, fiind indeplinite conditiile art 81 cod.

In baza art. 81 cod pen., va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada compusa din doi ani plus pedeapsa ce va fi aplicata prin prezenta, termen de incercare stabilit in conditiile art 82 cod pen..

În baza art. 359 Cod proc. pen. va atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Latura civila.

Partea vatamata Banca Cooperatista ……. nu s-a constituit parte civila in cauza, aratand ca prejudiciul infractional a fost recuperat ( fl. 98 dosar).

In cursul urmaririi penale, …….. a precizat situatia imprumutului ( sold plus dobanda- fl. 48,56) iar in cursul judecatii partea civila , la solicitarea instantei a mentionat situatia imprumutului la data de 6.12.2010, anexand graficele de rambursare in acest sens. Totodata parte civila a precizat ca dobanda se majoreaza cu suma de 23 de lei lunar,calculata la soldul imprumutului ramas precum si faptul ca au fost infiintate popriri pana la achitarea in totalitate a debitului ( fl. 100 dosar).

In cauza instanta in baza art 14 alin 3 lit. a, 346 alin 1 cod proc. pen. va dispune anularea inscrisurilor falsificate: adeverinta de salariu nr. 15/30.03.2007, adeverinta de salariu nr. 51/14.06.2008, adeverinta nr. 53/14.06.2008 ( fl. 37,51,52 dosar parchet).

In ceea ce priveste contractele de credit incheiate prin inducerea in eroare a cooperativelor de credit, instanta apreciaza ca in cauza se impune repunerea partilor in situatia anterioara prin desfiintarea acestor contracte, in baza art 14 alin 3 lit. a, 346 alin 1, 348 cod proc. pen.

Instanta constata ca in acelasi sens s-a conturat si practica judiciara. ICCJ intr-o decizie de speta ( 1384/2010) a hotarat acelasi lucru considerand ca in cazul in care inculpatii au indus in eroare partea cocontractanta in vedere perfectarii unui contract, fiind intrunite elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune in conventii, se impune in baza art. 346 si art. 14 alin. (3) lit. a) C. proc. pen., restabilirea situatiei anterioare savârsirii infractiunilor, prin desfiintarea în totalitate a contractele incheiate in astfel de conditii.

Instanta va dispune desfiintare contractului de credit nr. 202/2007 chiar daca cooperativa de credit nu s-a constituit parte civila in cauza, avand in vedere dispozitiile art 348 cod proc. pen si chiar daca partile au fost repuse in situatia anterioara prin achitarea creditului de catre inculpati si girantii …….., ……a, …. ( fl.44, 98 dosar)

Aceasta pentru ca argumentele invocate de ICCJ in speta mentionata se mentin si pentru acest contract a carei valoare juridica nu subzista in conditiile inducerii in eroare la momentul perfectarii lui de catre o parte iar prin defiintarea acestui contract care reprezinta titlu executoriu potrivit art. 3 alin 2 din Legea 122/1996, girantii care au fost executati silit prin infiintarea popririi au posibilitatea de a obtine intoarcerea executarii silite ca urmare a desfiintarii titlului executoriu, conform art 404 indice 1 cod proc. civ.

In ceea ce priveste suma cu care partea civila …..

s-a constiuit parte civila, instanta apreciaza ca acesta este partial justificata in conditiile in care chiar partea indica faptul ca o parte din debit si dobanzi a fost platita de inculpati respectiv de giranta …… Dat fiind ca o parte din sume au fost achitate de persoana giranta, instanta nu va obliga inculpatii si la plata acestor sume catre partea civila. In caz contrar, parte civila ar obtine o dubla reparare a prejudiciului ceea ce ar duce la o imbogatire fara justa cauza, mai ales ca nu se cunoaste care va fi actiunea civila la care va apela persoana giranta.

Avand in vedere ca prin sentinta penala pendente se va dispune desfiintarea titlurilor executorii, respectiv contractele de credit urmeaza ca partile sa-si stinga raporturile juridice de natura civila pe cale separata, in instanta civila. Aceasta intrucat girantii nu au calitate procesuala in prezenta cauza (solutia parchetului de la pct. 3 rechizitoriu fiind de neincepere a urmaririi penale pentru fapta reclamata de giranta), pe de o parte iar …….. nu s-a constiuit parte civila in prezenta cauza, pe de alta parte.

Pe cale de consecinta, instanta apreciaza ca in conditiile in care se va dispune desfiintarea contractului de credit, intervine raspunderea delictuala iar intre fapta ilicita si prejudiciul infractional exista legatura de cauzalitate urmand a acorda partii civile sumele ramase de achitat incepand cu data de 6.12.2010.

In baza art 191 alin 1 cod proc. pen. va obliga inculpatii la plata sumei de cate 200 lei cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art 291cod pen. cu aplicarea art 74 lit. a cod pen, 76 lit. e cod pen condamna pe inculpatul ……., fiul lui …….si ……, nascut la data de …. in ……., domiciliat in ……., ffl in ……, studii medii, fara antecedente penale, …… CNP ……. la pedeapsa inchisorii de 2 luni, sub aspectul savarsirii infractiunii de “ uz de fals” ( fapta din 26.04.2007).

In baza art 291 cod pen. cu aplicarea art 74 lit. a cod pen, 76 lit. e cod pen condamna pe inculpatul ……, cu datele de stare civila mai sus mentionate la pedeapsa inchisorii de 2 luni sub asepctul savarsirii infractiunii de « uz de fals » ( fapta din 17.06.2008).

In baza art 215 alin 1,2,3 cod pen. cu aplicarea art 74 lit. a, 76 lit. c cod pen. condamna inculpatul …… cu datele de stare civila mai sus mentionate la pedeapsa inchisorii de 1 an si 6 luni sub aspectul savarsirii infractiunii de » inselaciune » (fapta din 26.04.2007).

In baza art 215 alin 1,2,3 cod pen. cu aplicarea art 74 lit. a, 76 lit. c cod pen. condamna inculpatul ……. cu datele de stare civila mai sus mentionate la pedeapsa inchisorii de 1 an si 6 luni sub aspectul savarsirii infractiunii de » inselaciune » ( fapta din 17.06.2008).

In baza art 290 cod pen. cu aplicarea art 74 lit. a, 76 lit. e cod pen. condamna pe inculpatul ….. cu datele de stare civila mai sus mentionate la pedeapsa inchisorii de 2 luni sub aspectul savarsirii infractiunii de « fals in inscrisuri sub semnatura privata ».

In baza art 33 lit. a, 34 lit. b cod pen. contopeste pedepsele aplicate prin prezenta, inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 1 an si 6 luni inchisoare.

În baza art. 71 Cod pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si litera b Cod penal.

In baza art. 81 cod pen., dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada de 3 ani si 6 luni, termen de incercare stabilit in conditiile art 82 cod pen..

În baza art. 359 Cod proc. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor accesorii.

In baza art 334 cod proc. pen. schimba incadrarea juridica a infractiunii de „ uz de fals” prev. de art 291 cod pen. ( fapta privind adeverinta de salariat nr. 51/2008) in infractiunea de fals in inscrisuri sub semantura privata ( fapta din iunie 2008) pentru inculpata ……, fiica lui …….. si ….., nascuta la …. in … cu acelasi ……,studii superioare,fara antecedente penale, fara ocupatie, CNP …….

In baza art 290 cod pen. cu aplicarea art 74 lit. a, 76 lit. e cod pen. condamna pe inculpata ….. , cu datele de stare civila mai sus mentionate la pedeapsa inchisorii de 2 luni sub aspectul savarsirii infractiunii de „ fals in inscrisuri sub semnatura privata”.

In baza art 290 cod pen. cu aplicarea art 74 lit. a, 76 lit. e cod pen. condamna pe inculpata …… , cu datele de stare civila mai sus mentionate la pedeapsa inchisorii de 2 luni sub aspectul savarsirii infractiunii de „ fals in inscrisuri sub semnatura privata”.

In baza art 26 cod pen.rap. la art 215 alin 1,2,3 cod pen. cu aplicarea art 74 lit. a, 76 lit. c cod pen. condamna inculpata ……. cu datele de stare civila mai sus mentionate la pedeapsa inchisorii de 1 an si 6 luni sub aspectul savarsirii infractiunii de » inselaciune » (fapta din 04.2007).

In baza art 26 cod pen. rap. la art 215 alin 1,2,3 cod pen. cu aplicarea art 74 lit. a, 76 lit. c cod pen. condamna inculpata …… cu datele de stare civila mai sus mentionate la pedeapsa inchisorii de 1 an si 6 luni sub aspectul savarsirii infractiunii de » inselaciune » ( fapta din 06.2008).

In baza art 33 lit. a, 34 lit. b cod pen. contopeste pedepsele aplicate prin prezenta, inculpata executa pedeapsa cea mai grea de 1 an si 6 luni inchisoare.

În baza art. 71 Cod pen. aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si litera b Cod penal.

In baza art. 81 cod pen., dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada de 3 ani si 6 luni, termen de incercare stabilit in conditiile art 82 cod pen..

În baza art. 359 Cod proc. pen. atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor accesorii.

In baza art 14 alin 3 lit. a, 346 alin 1 cod proc. pen. dispune anularea inscrisurilor falsificate : adeverinta de salariu nr. 15/30.03.2007, adeverinta de salariu nr. 51/14.06.2008, adeverinta nr. 53/14.06.2008 ( fl. 37,51,52 dosar parchet).

În baza art. 14 alin. 3 lit.a , 346 alin. 1, 348 cod proc. pen. dispune restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii, prin desfiintarea în totalitate a contractului de credit nr. 721/2008 încheiat cu partea civila ……., respectiv contractul de credit nr. 202/2007 încheiat cu Cooperativa de Credit „……, de cei doi inculpati.

În baza art. 14,346 alin. 1 cod proc. pen. obliga inculpatii în solidar la plata debitului (sold) în suma de 1052,50 lei plus dobânda aferenta, prezumata la 185,5 lei, debit si dobânzi ramase de achitat pentru perioada 6.01.2011-17.06.2011.

Ia act ca partea civila ….. nu se constituie parte civila in cauza.

In baza art 191 alin 1 cod proc. pen. obliga inculpatii la plata sumei de cate 200 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 13.12.2010.

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

.

Dosar nr. 3897/270/2010 uz de fals, înselaciune

sentinta penala nr. 717

ÎNCHEIERE

Sedinta publica de la 03.01.2011

Completul compus din:

PRESEDINTE …

Grefier ….

Ministerul Public reprezentat de procuror – ….

Pe rol solutionarea sesizarii din oficiu privind îndreptarea erorii materiale strecurata în dispozitivul sentintei penale nr. 717 pronuntata de catre Judecatoria Onesti la data de 13.12.2010.

Solutionarea cauzei se solutioneaza fara citarea partilor.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, instanta acorda cuvântul reprezentantului ministerului public care solicita admiterea sesizarii privind îndreptarea erorii materiale strecurata în dispozitivul sentintei penale nr. 717 din 13.12.2010 pronuntata de Judecatoria Onesti.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

-deliberând-

La data de 03.01.2011, instanta s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca în paragraful 23 al dispozitivului sentintei penale nr. 717 din 13.12.2010 pronuntata de Judecatoria Onesti s-a tehnoredactat gresit „În baza art. 14,346 alin. 1 cod proc. pen. obliga inculpatii în solidar la plata debitului (sold) în suma de 1052,50 lei plus dobânda aferenta, prezumata la 185,5 lei, debit si dobânzi ramase de achitat pentru perioada 6.01.2011-17.06.2011” în loc de „În baza art. 14,346 alin. 1 cod proc. pen. obliga inculpatii în solidar la plata debitului (sold) în suma de 1052,50 lei plus dobânda aferenta, prezumata la 185,5 lei, debit si dobânzi ramase de achitat pentru perioada 6.12.2010-17.06.2011”, cum este corect.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca, într-adevar din eroare s-a tehnoredactat eronat „În baza art. 14,346 alin. 1 cod proc. pen. obliga inculpatii în solidar la plata debitului (sold) în suma de 1052,50 lei plus dobânda aferenta, prezumata la 185,5 lei, debit si dobânzi ramase de achitat pentru perioada 6.01.2011-17.06.2011” în loc de „În baza art. 14,346 alin. 1 cod proc. pen. obliga inculpatii în solidar la plata debitului (sold) în suma de 1052,50 lei plus dobânda aferenta, prezumata la 185,5 lei, debit si dobânzi ramase de achitat pentru perioada 6.12.2010-17.06.2011”, cum este corect.

Prin urmare având în vedere ca sunt întrunite conditiile art. 195 Cod procedura penala, instanta va dispune îndreptarea erorii materiale strecurata în paragraful 23 al dispozitivului sentintei penale nr. 717 din 13.12.2010 pronuntata de Judecatoria Onesti.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite sesizarea din oficiu.

În temeiul art. 195 Cod procedura penala dispune îndreptarea erorii materiale strecurata în paragraful 23 al dispozitivului sentintei penale nr. 717 din 13.12.2010 pronuntata de Judecatoria Onesti , respectiv în loc de „În baza art. 14,346 alin. 1 cod proc. pen. obliga inculpatii în solidar la plata debitului (sold) în suma de 1052,50 lei plus dobânda aferenta, prezumata la 185,5 lei, debit si dobânzi ramase de achitat pentru perioada 6.01.2011-17.06.2011” se va trece „În baza art. 14,346 alin. 1 cod proc. pen. obliga inculpatii în solidar la plata debitului (sold) în suma de 1052,50 lei plus dobânda aferenta, prezumata la 185,5 lei, debit si dobânzi ramase de achitat pentru perioada 6.12.2010-17.06.2011”, cum este corect.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, azi 03.01.2011.

Etichete: ,

Inselaciune

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2910/270/2010

ÎNCHEIERE DE AMÂNARE A PRONUNTARII

Sedinta publica din data de 06.12.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – ……

Grefier – ……..

Ministerul Public reprezentat de procuror – …..

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor ….. si …… trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunii de înselaciune si fals.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns inculpatii … asistat de avocat ……, …. asistata de avocat ……, lipsa partea civila.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat …..pentru inculpata …. depune un set de acte în circumstantiere.

Instanta lasa dosarul la a doua stricare pentru ca aparatorul inculpatului …… sa ia cunostinta de actele depuse.

La a doua strigare a cauzei au raspuns inculpatii …… asistat de avocat …., ….asistata de avocat … lipsa partea civila.

Avocat .. pentru inculpatul …. solicita sa fie întrebata inculapta . daca pe actele depuse la termenul anterior este scrisul acesteia, respectiv la filele 60, 61, 62 dosar.

Inculpata …. precizeaza ca îi apartine scrisul, dar actele au fost întocmite ulterior dupa ce inculpatul … a contactat-o pentru a-i tine contabilitatea la societatea pe care o administra, respectiv septembrie 2009 dupa ce a fost întocmita adeverinta pentru care a fost trimisa în judecata.

Avocat ….. pentru inculpatul … solicita ca inculpata sa precizeze cui apartine scrisul pe celelalte documente depuse.

Instanta respinge cererea si nefiind cereri de formulat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Procurorul, având cuvântul, expune situatia de fapt, solicita condamnarea inculpatilor la pedeapsa închisorii cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, sa se ia act ca partea vatamata nu are pretentii civile, sa fie anulate înscrisurile falsificate, obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile si la cheltuieli judiciare.

Avocat …. pentru inculpata …. arata ca probatoriile sunt extrem de controversate; de ce ar fi întocmit inculpata acea adeverinta în fals din moment ce nu avea nici un interes si avea un anume statut în societate. Inculpata a recunoscut ca a completat si a pus stampila în prezenta lucratorului bancar, însa inculpatul ….. nu a recunoscut faptele. Exista contradictii în declaratiile inculpatilor, în declaratiile martorilor si între declaratiile martorilor si declaratiile inculpatilor. Fata de declaratia martorului .. si probitatea profesionala a inculpatei este îndreptatita sa creada ca inculpatul …. a manipulat întreaga situatie. Si nu poate fi acceptata ca adevarata apararea acestui inculpat. Solicita sa se constate nevinovatia inculpatei si achitarea acesteia în baza art. 10 lit. b – art. 11 pc. 2 lit. a Cod penal pentru infractiunea de fals si pentru complicitate la infractiunea de înselaciune. În subsidiar solicita a se avea în vedere circumstantele reale si faptul ca afirmatiile inculpatului …. nu sunt dovedite.

Avocat … pentru inculpatul ….. arata ca acesta a petrecut 17 ani în Ungaria, a venit în tara, a înfiintat o societate, însa dupa atâtia ani petrecuti în strainatate limba româna îi este putin straina. Nu exista nici un contract de prestari servicii, iar adeverinta a fost semnata în alb. Inculpatii s-au înteles sa construiasca o casa si la finalizare inculpata ….. ramâne datoare si în acel moment se întelege cu inculpatul ……. sa ia un credit pe societate urmând ca inculpata … sa achite ulterior creditul. În momentul când s-a întocmit adeverinta inculpata .. si-a dat seama ca este mult mai usor sa obtina un credit pe persoana fizica. În acel moment nu era contabila societatii si nu este o practica sa mearga la banca cel care solicita un credit împreuna cu contabila societatii la care lucreaza mai ales ca banca nu a solicitat acele documente, respectiv cartea de munca si fluturatii de salarii. Inculpatul … nu avea nici un interes sa falsifice acea adeverinta, iar pe societatea sa la care era si angajat oricând putea sa-si emita o asemenea adeverinta de salariat. A luat plicul de la inculpata …. si l-a dus la banca la martora …. unde i s-a indicat ce sa semneze. Martora …. este agent vânzari la o banca si nu avea nici un rost atât timp cât avea actele în mâna în care se preciza locul de munca al inculpatului sa-l întrebe pe acesta unde lucreaza. Inculpatul ….. s-a aflat într-o eroare de fapt, iar forma de savârsire a infractiunii este participatia improprie. Solicita achitarea inculpatului pentru ambele fapte.

Inculpata ….., având ultimul cuvânt, arata ca îsi mentine declaratiile.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arata ca a avut încredere în inculpata …… si considera ca este vinovat întrucât nu trebuia sa semneze acele acte..

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Din lipsa de timp pentru deliberare,

D I S P U N E

Amâna pronuntarea la termenul din 08.12.2010, ora 12.30.

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2910/270/2010

Din 30.04.2010 înselaciune

SENTINTA PENALA NR. 699

Sedinta publica din data de 08.12.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte ….

Grefier – …

Ministerul Public reprezentat de procuror – ….

Astazi a avut loc pronuntarea hotarârii în cauza penala pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor … si …… trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunilor de înselaciune si fals.

Dezbaterile în fond au avut loc la data de 06.12.2010 si au fost consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, înregistrat la aceasta instanta sub nr. 2910/270/2010, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor …. pentru comiterea infractiunii de uz de fals prev. de art.290 Cod penal si tentativa la înselaciune prev. de art. 20 rap. la art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal si …….. pentru comiterea infractiunilor de fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal si tentativa la complicitate la înselaciune prev. de art. 26 cu ref. la art. 20 Cod penal raportat la art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

S-a retinut în esenta în sarcina inculpatilor ca în lunile august-septembrie 2009 inculpata … a întocmit în fals o adeverinta de salariat si 6 fluturasi privind calculul lunar al salariilor, atestând nereal ca inculpatul …… este salariat la ……. Ulterior, inculpatul a folosit aceste acte încercând sa obtina un credit în suma de 33390 de la ……

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri, s-au luat declaratii inculpatilor si s-au audiat martorii ……., …., ……

Din coroborarea probatoriilor administrate, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În luna august 2009, cu ocazia unei prezentari facute la societatea unde era angajata inculpata ….., martora …….. – agent vânzari în cadrul …., a facut cunostinta cu aceasta prezentându-i conditiile obtinerii unui credit.

… îl cunostea pe inculpatul …., stia ca este administratorul unei societati comerciale si având nevoie presanta de un credit încercase la mai multe banci, dar fara rezultat. Dupa putin timp, ……. i-a telefonat martorei solicitându-i noi relatii , afirmând ca are o ruda care doreste credit.

La data de 28.08.2009, inculpatii si martora s-au întâlnit pe terasa unei cofetarii din Onesti, iar cu aceasta ocazie … a întocmit în fals adeverinta de salariat nr. 35/28.08.2009, prin care atesta în mod mincinos ca … este salariat la …

De asemenea a întocmit în fals un numar de 6 fluturasi reprezentând drepturile salariale pentru perioada martie-august 2009.

De precizat ca, inculpata lucra pentru SC …. si era în posesia uneia din cele doua stampile, dar nu avea calitatea de director resurse umane si nici sa întocmeasca astfel de acte.

Formularul privind adeverinta de salariu a fost pus la dispozitie de banca si completat de inculpata. A semnat la rubrica director resurse umane si la reprezentantul legal al angajatorului, unde l-a mentionat pe ….

… a semnat alte formulare solicitate de banca si în care se face mentiunea ca are calitate de salariat la ………

Ambii inculpati au afirmat în fata martorei .. . reprezentanta bancii ca … este salariat la …..

Actele depuse la banca în vederea obtinerii unui credit de 33390 lei au ajuns la Sucursala din Bucuresti care a contactat telefonic …., aflând ca …. nu a fost niciodata salariat la ……

În aceste conditii a fost refuzat acordarea împrumutului fiind sesizata politia.

Pe tot parcursul procesului penal, inculpatii nu au recunoscut comiterea faptelor, dând vina unul pe celalalt, sustinând fiecare ca a fost indus în eroare.

Astfel, în timp ce …. a declarat ca nu a stiut ce documente semneaza, ca fara ca el sa stie coinculpata i-a întocmit adeverinta de salariat în cadrul …, a declarat ca a întocmit aceasta adeverinta fiind indusa în eroare de catre ….. care i-a dictat toate datele si i-a aratat copii dupa statul de plata pe luna iunie si a cartii de munca.

Se retine ca acestea sunt simple aparari de circumstanta, urmând a fi înlaturate.

În primul rând, este de precizat ca cei doi inculpati aveau raporturi de colaborare, inculpata …. tinând evidenta contabila a ….. administrata de inculpatul ….. ,asa cum rezulta din înscrisurile de la f. 60-63, 85-95 cât si din declaratiile martorilor …(f. 45 dosar instanta) si ….. (f. 44 dosar instanta).

Apararea inculpatei în sensul ca nu a avut cunostinta de împrejurarea ca ….. nu este angajat la firma ….. este lipsita de suport probator ,relevanta în acest sens fiind chiar declaratia ei prin care recunoaste ca a întocmit adeverinta de salariat pe care a semnat-o la rubrica director resurse umane desi nu îndeplinea aceasta functie.

Mai mult, declaratia ei nu se coroboreaza cu cea martorului …. care sub prestare de juramânt a declarat ca firma pe care o administreaza în perioada august-septembrie 2009 avea un numar de 8-9 angajati si ca în cadrul societatii nu a avut agenti vânzari ci doar lucratori comerciali .A sustinut ca inculpata era contabila firmei si în aceasta calitate avea acces la baza de date si se ocupa si de salarii.

A sustinut ca nu l-a avut angajat pe inculpatul ….. si ca nu a fot întrebat de catre inculpata daca acesta s-a prezentat la el pentru semnarea unor documente.

Inculpatul …. în prima declaratie data la urmarirea penala, f. 13 a recunoscut ca a semnat adeverinta de salariu completata de coinculpata din care rezulta ca el este angajat la …… în calitate de agent vânzari, aceasta declaratie coroborându-se cu cea a martorei ..

Aceasta a declarat ca inculpatul i-a precizat ca este angajatul acestei firme, situatie confirmata si de coinculpata.

De alt fel, apararea sa este lipsita de suport probator, în conditiile în care recunoaste ca a predat documentele salariatei bancii, el neavând calitate de angajat la alta societate.

În drept, fapta inculpatului …… de a induce în eroare reprezentatii bancii cu ocazia încheierii unui contract de credit prin prezentarea sa ca angajat al unei societati, în scopul obtinerii unui credit bancar, executare întrerupta ca urmare a sesizarii angajatilor bancii, întruneste în drept elemntele constitutive ale tentativei la infractiunea de înselaciune prev. de art. rap. la art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal.

Fapta aceluiasi inculpat de a folosi adeverinta de venit falsificata de catre coinculpata …., în scopul încheierii contractului de credit, întruneste în drept elementele constitutive ale infractiunii de uz de fals prev. de art. 291 Cod penal.

În drept, faptele inculpatei ….. de a întocmi în fals adeverintele de venituri si cei 6 fluturasi ,pe numele …., mentionând în mod nereal ca este angajat la ……, în scopul obtinerii de catre acesta a unui credit bancar, întrunesc elemntele constituitve ale infractiunilor de fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal si tentativa la complicitate la înselaciune prev. de art. 26 cu ref. la art. 20 Cod penal raportat la art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal.

Retinând vinovatia, se va dispune în baza textelor de lege mentionate, condamnarea inculpatilor la pedeapsa închisorii.

La dozarea pedepselor conform dispozitiilor art. 72 Cod penal, se va avea în vedere pericolul social concret al faptelor, infractiuni de prejudiciu, si pericol, împrejurarea ca infractiunea de înselaciune a ramas în faza tentativei cât si persoana inculpatilor.

Ambii sunt tineri si lipsiti de antecedente penale si desi nu au fost sinceri s-au prezentat constant la solicitarea organelor judiciare.

În consecinta, instanta se va orienta spre aplicarea unor pedepse privative de libertate îndreptate spre minimul special.

Infractiunile fiind concurente se vor aplica si dispozitiile art. 33 lit. a Cod penal, referitoare la concursul real de infractiuni.

Ca efect al condamnarii, în baza art. 71 Cod penal, li se va aplica si pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza a 2-a si lit. b Cod penal.

În raport de cuantumul pedepselor rezultante ce se vor aplica si de lipsa antecedentelor penale, instanta apreciaza ca scopul pedepselor poate fi atins si fara executare.

În baza art. 81 Cod penal, se va dispune suspendarea conditionata a executarii pe durata termenului de încercare.

În baza art. 359 Cod procedura penala se va atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal privind revocarea suspendarii.

În temeiul art. 71 al 5 Cod procedura penala, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepselor se va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Sub aspectul laturii civile, este de precizat ca partea vatamata, nu s-a constituit parte civila.

În baza art. 348 Cod pr. pen. se va dispune desfiintarea totala a adeverintei de salariu nr. 35/28.08.2009 (f.20 dosar urm. pen.) si a celor 6 fluturasi de salariu (f.21, 22 dosar urm. pen.), întocmite în fals.

Se va lua act ca inculpatii au avut aparatori alesi.

În baza art. 191 al. 2 Cod procedura penala inculpatii vor fi obligati la cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

1) În baza art. 20 rap. la art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal, pentru comiterea tentativei la infractiunea de înselaciune, condamna pe inculpatul …., fiul lui … si …., nascut la data de …. în …., domiciliat în …., studii .., .., cetatean …. …., are …, necunoscut cu antecedente penale, CNP-……, la o pedeapsa de 1 (un) an si 6 (sase) luni închisoare.

În baza art. 291 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de uz de fals, condamna inculpatul la o pedeapsa de 6 (sase )luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a 34 lit. b Cod penal, aplica pedeapsa cea mai grea.

Executa pedeapsa de 1 (un) an si 6 (sase) luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera „a”teza a II – a si litera „b” Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani si 6 luni.

În baza art. 359 Cod pr. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal privind revocarea suspendarii.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal pe durata suspendarii executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor principale.

2) În baza art. art. 26 rap. cu ref. la art. 20 Cod penal, rap.la art. 215 al. 1, 2, 3 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de complicitate la tentativa la înselaciune, condamna pe inculpata ……, fiica lui …..si …., nascuta la data de …. în …, domiciliata în ….., judetul Bacau, studii …., ….., necunoscuta cu antecedente penale, CNP-….. la o pedeapsa de 1 (un) an si 6 (sase) luni închisoare.

În baza art. 290 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata, condamna inculpata la o pedeapsa de 6 (sase) luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a 34 lit. b Cod penal, aplica pedeapsa cea mai grea.

Executa pedeapsa de 1 (un) an si 6 (sase) luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera „a”teza a II – a si litera „b” Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani si 6 luni.

În baza art. 359 Cod pr. pen. atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal privind revocarea suspendarii.

Ia act ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila.

În baza art. 348 Cod pr. pen. dispune desfiintarea totala a adeverintei de salariu nr. 35/28.08.2009 (f. 20 dosar urm. pen)si a celor 6 fluturasi de salariu (f.21,22 dosar urm. pen.)

Constata ca inculpatii au avut aparatori alesi.

În baza art. 191 al 2 Cod pr. pen. obliga inculpatii la câte 200 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs în 10 zile de la pronuntare pentru inculpati si de la comunicare pentru partea civile.

Pronuntata în sedinta publica, azi 08.12.2010.

Etichete:

Inselaciune

Sentinţa penală nr. … din .. ..octombrie 2009

Constată că prin rechizitoriul nr…../P/2009 al Parchetului Momeşti, jud.

Bacău şi înregistrată sub nr…../260/2009 pe rolul Judecătoriei Moineşti, a fost

trimis în judecată inculpatul V.M. – fiul lui ….. şi ……., născut la ………..în

municipiul ……, cu domiciliul în com……. , sat ………, jud…….., CNP

……………., cetăţean român, studii … clase , stagiul militar nesatisfăcut,

necăsătorit , fără ocupaţie , recidivist, actualmente arestat în

Penitenciarul……….pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.215 alin. 1,2

Cod penal ,art.290 , 291, 293 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2, art.33 lit.a şi 37 lit.b Cod penal.

In actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul constând în aceea că

la datele de …. şi ………… inculpatul s-a prezentat la Agenţiile Reiffeisen

Bank ……. şi ……… de unde a scos sau a încercat să scoată sume de bani

folosind o CI falsificată , pe numele lui O.A., completând şi semnând în numele acestuia documente bancare pe care apoi le-a folosit iar atunci când a fost depistat de organele de poliţie şi-a declinat în mod fals identitatea, susţinând că se numeşte O.A., prejudiciul de 49.549,8 lei nefiind recuperat.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

In ziua de ………….. inculpatul V.M. având asupra sa o carte de

identitate falsă , respectiv pe numele lui O.A. dar cu fotografia sa, a mers la

Agenţia……..Reiffeisen Bank….., unde a solicitat retragerea sumei de 47.000

lei din contul lui O.A..

A completat toate documentele bancare specifice şi a ridicat banii.

In aceeaşi modalitate s-a prezentat şi la Agenţia Reiffeisen Bank………

de unde a dorit să ridice o sumă identică. A trezit suspiciuni totuşi şi a fost rugat să revină pentru a încasa banii.

Fiind verificat la unitatea unde era deschis contul numitului O. A. au rezultat neconcordanţe, motiv pentru care directorul unităţii a solicitat sprijinul organelor de poliţie.

La revenirea în bancă şi la vederea poliţiei, V.M. a încercat să fugă dar a fost imobilizat de către acestea.

Poliţia a legitimat pe inculpat care şi-a declinat identitatea că se numeşte O. A..

Reiffeisen Bank s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 49.549,8 lei.

2

In instanţă, V.M. a recunoscut faptele, a fost de acord cu achitarea prejudiciului.

Situaţia de fapt a fost dovedită din materialul probator de la urmărirea penală – procesul verbal de constatarea infracţiunilor, documentele contabile semnate în fals de inculpat, cartea de identitate falsă şi declaraţiile martorilor audiaţi în instanţă, respectiv: M.C.-O., P.S.-V., N. M..

Faptele inculpatului V.M. care în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale la

datele de …. şi……………s-a prezentat la Agenţiile Reiffeisen Bank……..şi

………. de unde a scos sau a încercat să scoată sume de bani folosind o CI

falsificată , pe numele lui O.A., completând şi semnând în numele acestuia documente bancare pe care apoi le-a folosit iar atunci când a fost depistat de organele de poliţie şi-a declinat în mod fals identitatea , susţinând că se numeşte O.A., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 215 alin. 1,2 Cod penal ,art.290 ,291, 293 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal pentru care se vor dispune pedepse cu închisoarea.

Deoarece inculpatul nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre faptele din prezenta, fiind în concurs real de infracţiuni , aplicându-i-se prevederile art.331it.a şi 34 lit.b Cod penal.

Din studiul fişei cazier rezultă că prin D.P. nr…………/2002 pronunţată

de Curtea de Apel Ploieşti a fost condamnat la 6 ani închisoare pentru in

fracţiunea de tâlhărie, fiind arestat la data de…………..şi eliberat condiţionat

la data de………….., rest rămas neexecutat 798 zile.

Faţă de data săvârşirii prezentelor infracţiuni, inculpatul se află în recidivă post executorie, conform art. 37 lit.b Cod penal.

La individualizarea pedepselor conform art.72 Cod penal se va ţine seama de gradul de pericol social al infracţiunilor, de modalitatea săvârşirii dar şi de persoana inculpatului care are peste 11 condamnări la pedepse cu închisoarea.

Vor fi interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 al.l lit.a teza a2a şi b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute art.71 al.2 Cod penal.

In baza art. 14 pct.3 lit.a, 445 Cod proc penală vor fi declarate false: cartea

de identitate seria……, nr……………emisă de SPCEP S3 biroul nr.2 la data de

…………….(fila 25 dosar urmărire penală), cerere pentru eliberare numerar din

data de ……………. (fila 48 dosar urmărire penală), declaraţia privind sursa

fondurilor (fila 50 urmărire penală), notă de contabilitate (fila 56 -57 dosar urmărire penală ), cerere de lichidare (filele 58-59 dosar), ordine de plată (filele 60 dosar urmărire penală), formular eliberare numerar (fila 61 dosar urmărire penală), declaraţia privind identitatea beneficiarului real (fila 62 dosar).

In baza art. 14, 346 Cod proc. penală va fi obligat inculpatul către partea civilă Raiffeisen Bank la plata sumei de 49.594,8 lei reprezentând contravaloare prejudiciu.

3

Se va dispune plata onorariului apărător oficiu avocat …………. din

cadrul Biroului de Avocaţi Moineşti din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

In baza art.191 alin 1 Cod proc. penală va fi obligat inculpatul la cheltuieli judiciare către stat din care şi onorariu apărător oficiu.

Etichete: