Top

Nulitatea absolută certificat de moştenitor. Omisiunea de citare a unui succesibil.

Prin cererea înregistrată sub nr. 86/330 din 06 ianuarie 2009 reclamantul Ioniţă Ion a chemat în judecată pe pârâta Gavrilă Liliana, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a certificatului de moştenitor nr. 432 din 14.12.1989.

S-a motivat că la 20.04.1950 numiţii Ioniţă Constantin şi Ioniţă Iordana, părinţii reclamantului, au achiziţionat în indiviziune şi în părţi egale un teren în suprafaţă de 1.050 m.p. în intravilanul comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, teren pe care au construit o casă.

La scurt timp, mama reclamantului a decedat, iar tatăl său s-a recăsătorit cu Ioniţă Leontina, în favoarea căreia a întocmit testamentul nr. 311 din 13.05.1978, instituind-o pe aceasta ca legatar universal.

La data de 30.09.1988, Ioniţă Constantin a decedat, iar la 14.12.1989 Notariatul de Stat Local Urziceni a emis certificatul de moştenitor prin care se constată că masa succesorală este formată din casa de locuit şi terenul aferent, cumpărat la 20.04.1950, iar ca unic moştenitor – soţia supravieţuitoare Ioniţă Leontina, reclamantul fiind considerat străin de succesiune prin neacceptare în termenul legal.

Reclamantul a luat la cunoştinţă de existenţa acestui certificat de moştenitor abia la data de 07.04.2006 când, printr-o adresă a Consiliului Local Manasia, a fost informat că suprafaţa de teren pe care o solicita (1.050 m.p. teren intravilan) a intrat în posesia numitei Ioniţă Leontina. Reclamantul arată că succesiunea a fost dezbătută în timp ce el era îmbarcat pe un vas ca marinar, iar pe de altă parte certificatul de moştenitor este nul absolut, deoarece în masa succesorală a intrat şi cota de 1/2 din terenul aferent casei de locuit, ce aparţinuse numitei Ioniţă Iordana, mama reclamantului.

În anul 2005 a decedat şi Ioniţă Leontina, moştenitoare a acesteia fiind pârâta Gavrilă Liliana.

În dovedire s-au depus înscrisuri.

Acţiunea a fost timbrată cu suma de 12 lei.

Pârâta Gavrilă Liliana nu a depus întâmpinare, însă la interogatoriul luat la propunerea reclamantului a recunoscut că la momentul dezbaterii succesiuni lui Ioniţă Constantin, reclamantul era plecat din ţară şi nu a avut cunoştinţă de dezbaterea succesiunii tatălui său.

Pârâta a declarat că este de acord cu admiterea acţiunii reclamantului.

Din analiza probelor instanţa a reţinut că prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 133 din 20.04.1950, numiţii Ioniţă Constantin şi Ioniţă Iordana au cumpărat suprafaţa de 1.050 m.p. teren intravilan în comuna Manasia, judeţul Ialomiţa, pe care şi-au construit ulterior o casă.

Prin testamentul autentificat sub nr. 311 din 13.05.1978, numitul Ioniţă Constantin a testat întreaga sa avere mobilă şi imobilă în favoarea celei de a doua soţii a sa – Ioniţă Leontina.

La data emiterii certificatului de moştenitor nr. 432 din 14.12.1989 de către Notariatul de Stat Local Urziceni, reclamantul era îmbarcat ca marinar pe un vas, conform adeverinţei nr. 718 din 20.10.2008 emisă de „CNM Navrom” S.A. Constanţa şi nu a avut cunoştinţă despre dezbaterea succesiunii tatălui său, aspect recunoscut şi de pârâtă la interogatoriu.

Prin omisiunea de citare, reclamantul a fost vătămat în drepturile lui prin emiterea certificatului de moştenitor, motiv pentru care instanţa, în baza art. 88 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici, a admis ca fondată acţiunea reclamantului şi a constatat nulitatea absolută a certificatului de moştenitor nr. 432 din 14.12.1989 eliberat de fostul Notariat de Stat Local Urziceni.

Etichete: