Top

Plângere rezoluţie procuror

SENTINŢA PENALĂ Nr.128/28.10.2010 (plângere rezoluţie procuror)

Pe rol soluţionarea cauzei penale, având ca obiect plângere rezoluţie procuror formulată de D.S.M. – ADMINISTRATOR LA SC A.U.C.SRL, împotriva intimaţilor R. A., D.G. A., S.F.C., L.D., M.M., G.I.V., K.R., D.C.V.şi I.G.F.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la data de 21.10.2010, fiind consemnate în încheierea respectivă, care face parte integrantă din prezenta sentinţă. La acel termen, având nevoie de timp pentru a delibera instanţa, a amânat pronunţarea la data de 28.10.2010, când a hotărât următoarele.

I N S T A NŢ A

Deliberând asupra cererii de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţei la data de 09.08.2010 sub nr.1266/249/2010, petenta D.S.M. – ADMINISTRATOR LA SC A.U.C.SRL, a formulat plângere împotriva rezoluţiei respingere a plângerii nr.177/II/2/2010 din data de 13.07.2010, pronunţată de către Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în dosarul nr.1030/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, solicitând admiterea plângerii şi trimiterea cauzei la parchet în vederea începerii urmăririi penale împotriva inimaţilor R. A., D.G. A., S.F.C., L.D., M.M., G.I.V., K.R., D.C.V.şi I.G.F., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.217 alin.1 C.pen.

În motivarea plângerii se arată că la data de 15.07.2008 intimaţii au pătruns pe terenul de fotbal din str. N. Titulescu, nr.98, jud.Călăraşi, la care se executau lucrări de amenajare de către SC A.U.C.SRL, şi au jucat fotbal, neglijând faptul că terenul era împrejmuit cu un gard înalt de 4 metri, iar poarta de acces era încuiată cu lanţ şi lacăt, fapt care a determinat deteriorarea gazonului pe care îl însămânţaseră cu doar 2 săptămâni, înainte de cele petrecute.

Mai arată că lucrările de amenajare a terenului de fotbal aveau ca beneficiar direct Primăria or. Lehliu Gară, în favoarea căreia s-au executat mai multe lucrări de către SC A.U.C.SRL, în baza unui contract încheiat cu aceasta, având ca obiect furnizare materiale şi amenajare spaţii de joacă pentru copii în or. Lehliu Gară.

Din cauza evenimentului petrecut în data de 15.07.2008, gazonul însămânţat pe terenul de fotbal nu a mai crescut conform termenilor şi caracteristicilor contractuale specifice, societatea SC A.U.C. SRL fiind nevoită să suporte cheltuieli suplimentare pentru refacerea gazonului.

Precizează că pentru a împiedica intrarea terţilor pe terenul de fotbal, pe întreaga perioada de la data însămânţării şi până la producerea evenimentului, acesta fost împrejmuit cu un gard înalt prevăzut cu o poartă de acces închisă cu lanţ şi lacăt, deoarece gazonul era proaspăt însămânţat fiind udat în fiecare dimineaţă şi seară de către angajaţi, iar administratorul societăţii supraveghea toate lucrările, inclusiv închiderea porţii de acces pentru a asigura buna creştere a gazonului.

Aceste măsuri au fost luate şi în data de 15.07.2008, când după finalizarea operaţiunii de udare a gazonului, administratorul societăţii a închis poarta care asigura accesul pe terenul de fotbal cu lanţ şi lacăt, iar când a revenit la amplasament câteva ore mai târziu i-a surprins pe intimaţi pe terenul de fotbal, care au înlăturat lanţul şi lacătul de pe poarta de acces pentru a juca fotbal, motiv pentru care a apelat serviciul 112 şi ulterior la faţa locului s-a prezentat poliţistul de serviciu şi împreună cu acesta şi cu intimaţii s-au deplasat la secţia de poliţie unde a formulat plângere.

Se arată că cu toate acestea Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi a respins plângerea apreciind că :

-actele existente la dosar nu au relevat intenţia făptuitorilor de a distruge gazonul;

-nu exista nici o probă care să ateste că în spaţiul respectiv erau semne de cultivare a gazonului;

-infirmarea soluţiei de neîncepere a urmăririi penale ar fi lipsită de finalitate, fiind imposibil din punct de vedere obiectiv a se mai face dovada modului în care se prezenta terenul de fotbal în urmă cu doi ani de zile când s-a comis fapta.

De asemenea arată că organele de cercetare penală nu au efectuat o cercetare la faţa locului, nu au luat măsuri specifice identificării şi audierii unor potenţiali martori ai evenimentului.

Rezultă atât din cuprinsul rezoluţiei de neîncepere a urmării penale cât şi din rezoluţia de respingere a plângerii, faptul că singurele probe administrate în cauză sunt declaraţiile părţilor, fără nici un fel de alte probe care coroborate să conducă la stabilirea soluţiei reale de fapt din ziua producerii faptelor reclamate.

Mai mult, prin rezoluţie se arată că la dosar nu există nici un fel de probe care să confirme sau să infirme fapta de distrugere, dar prim-procurorul apreciază că la doi ani de la producerea faptei, oricum nu se pot administra nici un fel de alte probe, astfel încât infirmarea soluţiei de neîncepere a urmării penale ar fi lipsită de finalitate, invocând propria vină în ceea ce priveşte modul în care a fost supravegheată şi condusă urmărirea penală, apreciind că chiar dacă nu s-a administrat un probatoriu complet din neglijenţa exclusivă a organelor de urmărire penală, orice demers pe care îl vor iniţia, este inutil, lipsit de finalitate.

Aşadar se impune realizarea unei analize serioase a împrejurimilor în care a fost săvârşită fapta, în condiţiile în care acestea au fost vătămătoare SC A.U.C.SRL, dar şi pentru Primăria or. Legliu Gară, lucru care se poate înfăptui numai prin administrarea unui probatoriu complet.

Analizând plângerea raportată la dosarul de urmărire penală, instanţa reţine următoarele:

La data de 21.07.2008 petenta D.S.M. – administrator la SC A.U.C.SRL a formulat plângere penală pentru infracţiunea de distrugere, constând în aceea că la data de 15.07.2008 în jurul orei 18,00 în timp ce verifica stadiul amenajărilor parcului de joacă pentru copii din str. Nicolae Titulescu nr.98 din Lehliu Gară, a găsit lacătele de la miniterenul de fotbal sparte, iar în interior 20 de persoane ce jucau fotbal pe terenul proaspăt însămânţat cu gazon, ce a fost distrus şi împiedicată astfel darea în folosinţă a acestuia Consiliul Local Lehliu Gară conform contractului încheiat cu acesta, prejudiciul fiind de 20.000 lei. A mai menţionat că a identificat printre persoanele ce jucau fotbal pe Radu Alexandru.

În cadrul actelor premergătoare organele de poliţie au audiat pe numiţii R. A., D.G. A., S.F.C., L.D., M.M., G.I.V., K.R., D.C.V.şi I.G.F.,,, făptuitori care au jucat fotbal pe teren în ziua de 15.07.2008, toţi declarând că porţile ce înconjurau terenul erau deschise, terenul era negru fără iarbă şi nici un panou de interzicere a intrării pe teren nu era montat.

Prin Rezoluţia din 10.12.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară în dosarul nr.1030/P/2008 s-a confirmat neânceperea urmăririi penale faţă de intimaţi pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 217 al.1 C.p., motivat de faptul că nu rezultă intenţia făptuitorilor de a distruge gazonul.

Împotriva acestei rezoluţii a formulat plângere petenta şi prin Rezoluţia din data de 13.07.2010 pronunţată în dosarul nr.177/II/2/2010 Prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi a respins plângerea ca neântemeiată motivat de faptul că nu rezultă intenţia făptuitorilor de a distruge gazonul, nu exista nici o probă care să ateste că în spaţiul respectiv erau semne de cultivare a gazonului şi soluţia de neîncepere a urmăririi penale ar fi lipsită de finalitate, fiind imposibil din punct de vedere obiectiv a se mai face dovada modului în care se prezenta terenul de fotbal în urmă cu doi ani de zile când s-a comis fapta.

Împotriva ordonanţei date de procurorul ierarhic superior petenta a formulat în termen legal prezenta plângere.

Analizând criticile invocate de petentă instanţa le apreciază ca nefondate.

Astfel cum rezultă din însăşi plângerea petentei înregistrată la data de 21.07.2008 la Postul de Poliţie Lehliu Gară, aceasta reclama săvârşirea infracţiunii prev. de art. 217 al.1 C.p. de R.A. şi alte 20 de persoane la data de 15.07.2010.

Prin urmare lipsa de reacţie promptă a petentei în formularea plângerii la 7 zile după producerea faptei, a făcut imposibilă cercetarea la faţa locului, culpa fiind în exclusivitate a petentei.

Cercetarea la faţa locului ca mijloc de probă se efectuează atunci când când este necesară constatarea situaţiei locului săvârşirii infracţiunii, pentru identificarea şi fixarea urmelor, stabilirea poziţiei şi starea mijloacelor materiale de probă (art.129 C.p.p.)

În speţă cercetarea la faţa locului trebuia efectuată în ziua săvârşirii faptei, pentru a constata situaţia reală a terenului cu privire la cultivarea/necultivarea terenului cu gazon şi existenţa/inexistenţa panoului sau altor semne de interzicere a accesului pe teren. Faptul că petenta a reclamant săvârşirea faptei după 7 zile, perioadă în care accesul în teren a fost liber, cercetarea la faţa locului era lipsită de efecte.

În plus petenta nu a depus înscrisuri nici în faza de urmărire penală, nici în faţa instanţei pentru a dovedi că avea folosinţa legală a terenului, ori că ar fi însămânţat terenul cu gazon.

Potrivit art. 222 C.p.p. plângerea trebuie să cuprindă numele, prenumele, calitatea şi domiciliul petiţionarului, descrierea faptei, indicarea făptuitorului dacă este cunoscut şi a mijloacelor de probă. Toate aceste date au fost indicate de petentă în plângere, cu excepţia mijloacelor de probă. Prin urmare petenta neindicând mijloacele de probă în dovedirea plângerii, organele de cercetare penală au audiat făptuitorul indicat de aceasta în plângere, pe R.A., din a cărui declaraţie a rezultat că au jucat fotbal pe teren şi ceilalţi intimaţi ce au fost audiaţi şi ei.

Deşi organele de cercetare penală nu au audiat decât făptuitorii rezultaţi din declaraţia lui R.A., intimaţii de faţă, toţi au arătat că porţile ce înconjurau terenul erau deschise, terenul era negru fără iarbă şi nici un panou de interzicere a intrării pe teren nu era montat.

În consecinţă în lipsa altor mijloace de probă, neindicate de petentă, nerezultând alte indicii care să ducă la concluzia săvârşirii infracţiunii reclamate, din actele premergătoare efectuate nerezultând intenţia făptuitorilor în săvârşirea infracţiunii, în mod corect s-a dispus neânceperea urmăririi penale faţă de făptuitori.

În ceea ce priveşte lipsa identificării unor potenţiali martori ce puteau fi audiaţi, din actele premergătoare efectuate nu a rezultat prezenţa acestora, astfel că organele de cercetare nu aveau pe cine să audieze. În plus nici petenta nu a indicat astfel de martori, nici măcar cu ocazia audierii sale la 21.07.2008.

Mai mult aceasta avea posibilitatea ca în faţa instanţei să-şi susţină plângerea motivat şi să propună probe cu înscrisuri ori martori, din care să fi rezultat indicii privind săvârşirea infracţiunii reclamate, adică acea faptă care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală (art. 17 Cod penal).

Ori, în baza actelor premergătoare a rezultat că făptuitorii au jucat fotbal pe teren, fără a exista vreun panou de interzicere a accesului pe acesta sau vreun semn (lacăt) din care să rezulte interdicţia pătrunderii pe teren. Prin urmare în lipsa altor dovezi din care să rezulte însămânţarea cu gazon a terenului, făptuitorii nu au acţionat cu intenţia de a distruge gazonul, dacă acesta exista. Cum faptei îi lipseşte vinovăţia cerută de lege (distrugerea realizându-se sub aspectul laturii subiective numai cu intenţie directă/indirectă), fapta nu constituie infracţiune.

În consecinţă existând cazul prev. de art. 10 lit.d Cod.procedură .penală de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale (faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii – respectiv latura subiectivă), soluţia de neâncepere a urmăririi penale date de procuror este corectă .

Faţă de considerentele ce preced în baza art. 278? al.8 lit. a Cod procedură penală, instanţa va respinge plângerea petentei ca nefondată şi va menţine rezoluţia atacată.

Văzând prev. art. 192 al.3 Cod procedură penală va obliga petenta la plata sumei de 50 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 278? al.8 lit. a Cod procedură penală. respinge plângerea D.S.M. – Administrator al SC A.U.C. SRL, împotriva Rezoluţiei de neâncepere a urmăririi penale din 10.12.2009 dată de prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară în dosarul nr.1030/P/2008 şi menţinută prin Rezoluţia din data de 13.07.2010 dată Prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, pronunţată în dosarul nr.177/II/2/2010, emisă în soluţionarea plângerii adresate procurorului ierarhic superior, ca nefondată.

Menţine Rezoluţia de neâncepere a urmăririi penale din 10.12.2009 dată de prim procurorul Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară în dosarul nr.1030/P/2008.

În baza art. 192 al.2 Cod procedură penală. obligă petenta la plata a 50 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.10.2010.

Etichete:

Plângere rezoluţie procuror

SENTINŢA PENALĂ 10

DOSAR Nr.289/249/2010

SENTINŢA PENALĂ NR.41 din data de 18.03.2010

Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară a fost reprezentat de d-ul procuror NM.

Pe rol soluţionarea cauzei penale, având ca obiect plângere rezoluţie procuror formulată de petenul IC, împotriva intimatului PI.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, petentul fiind reprezentat de avocat PG şi intimatul de avocat PG.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefier, după care:

Instanţa invocă din oficiu excepţia prematurităţii plângerii şi o pune în discuţia părţilor.

Petentul prin avocat solicită admiterea excepţiei şi trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria LG pentru continuarea cercetărilor.

Procurorul solicită admiterea excepţiei invocate.

Intimatul prin avocat solicită admiterea excepţiei şi trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria LG pentru continuarea cercetărilor.

I N S T A NŢ A

Deliberând asupra cererii de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţei la data de 08.03.2010 sub nr.289/249/2010, petentul IC a formulat plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmării penale din data de 24.11.2009 dată în dosarul nr.1107/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria LG, solicitând admiterea plângerii, desfiinţarea rezoluţiei şi trimiterea cauzei la parchet în vederea începerii urmăririi penale împotriva persoanei PI care se face vinovat de săvârşirea infracţiunii prev. de art. 193 C.pen. şi art.211 alin.1 şi alin.21 lit.a C.pen. cu aplic. art.33 lit.a .pen.

În motivarea plângerii se arată că Rezoluţia din data de 24.11.2009 este netemeinică şi nelegală întrucât s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numitul P I astfel că prin luarea acestei măsuri petentului i s-a produs o vătămare a intereselor sale legitime, în sensul că nu s-au făcut cercetări referitor la toate infracţiunile săvârşite de acesta.

Se arată că la data de 20.07.2009 petentul se întorcea de la serviciu, iar în drum spre casă a trecut pe la terenul său unde i-a găsit pe numiţii PI (S) şi AD (M) cu căruţa, care încărcaseră iarba cosită de petent. În acel moment petentul le-a cerut numiţilor PI (S) şi AD (M) să descarce iarba pe care o furaseră şi să plece de pe terenul său, însă aceştia au refuzat şi au început să-l înjure, iar PI l-a ameninţat că îl omoară îndreptând furcoiul pe care îl avea în mână spre acesta, repetând că dacă petentul nu-i lasă în pace îl omoară.

Întrucât din auzite petentul ştia că PI este recidivist pentru fapte destul de grave a sunat la 112, de asemenea a sunat-o pe soţia sa şi pe ginerele său BGV, iar în urma apelurilor telefonice s-au prezentat la faţa locului agentul de poliţie D din cadrul Postului de Poliţie TM, soţia petentului şi ginerele acestuia şi de faţă cu aceştia intimatul Paraschiv Ion l-a ameninţat pe petent atât verbal că îl omoară cât şi cu gesturile pe care le făcea cu furcoiul.

Arată că procurorul ar fi trebuit să audieze în calitate de martori pe soţia sa, ginerele său şi pe dl. poliţist D de la Postul de Poliţie TM care au fost la faţa locului când intimatul PI l-a ameninţat cu moartea şi a refuzat să-i restituie fânul (iarba) în cauză efectuându-se cercetări incomplete şi eronate bazate doar pe declaraţia martorului AD care a participat efectiv la săvârşirea infracţiunilor alături de PI.

Mai arată că procurorul nu s-a pronunţat pe toate infracţiunile săvârşite de PI, întrucât la incidentul din 20.07.2009 acesta a avut complice şi pe numitul AD, apreciindu-se că fapta de lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin.1 C.pen. nu exista deşi a formulat plângere pentru infracţiunile de ameninţare prev. de art.193 alin.1 C.pen. şi tâlhărie prev. de art.211 C.pen., ori în virtutea rolului său ar fi trebuit să stabilească toate împrejurările care au concurat la declanşarea conflictului, încălcându-se disp. art.202 C.p.pen., care arată că „organul de urmărire penală este obligat să strângă probele necesare pentru aflarea adevărului şi pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele în vederea justei soluţionări a acesteia”, art.202 alin.4 C.p.pen. potrivit căruia „organul este de asemenea obligat să strângă date cu privire la împrejurările care au determinat înlesnit sau favorizat săvârşirea infracţiunii, precum şi alte date de natură să servească la soluţionarea cauzei şi art.209 şi 216 C.p.pen. care arată: „procurorul supraveghează urmărirea penală în exercitarea acestor atribuţii procurorii conduc şi controlează nemijlocit activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare şi a altor organe de cercetare” şi „procurorul în exercitarea supravegherii legii în activitatea şi urmărirea penală, veghează ca orice infracţiune să fie descoperită, orice infractor să fie tras la răspunderea penală.”

În drept se invocă dispoziţiile art.278 1 alin.1,3,4, 7, 8 lit.c C.p.p.

În cauză s-au ataşat dosarele în care s-au pronunţat rezoluţiile date de parchete, potrivit art.2781 alin.3 C.pr.pen.

Analizând excepţia invocată din oficiu raportată la dosarul de urmărire penală, instanţa reţine următoarele:

La data de 20.07.2009 petentul IC a formulat plângere penală la Postul de Poliţie T, împotriva lui I zis S din com. S întrucât în ziua de 20.07.2009 se întorcea de la serviciu, iar în drum spre casă a trecut pe la terenul său unde i-a găsit pe I S căruia i-a spus că miriştea este a lui, iar el l-a ameninţat că îl omoară

Prin Rezoluţia din 24.11.2009 dată în dos. nr. 1107/P/2009 Parchetul de pe lângă Judecătoria LG a dispus neânceperea urmăririi penale faţă de PI pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 180 al.1 C.p. întrucât fapta nu există.

Împotriva acesteia a formulat plângere petentul şi prin Rezoluţia din 08.03.2010 dată în dos. nr.11/II/2/2010 Prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria LG a admis plângerea petentului şi a infirmat rezoluţia de neâncepere a urmăririi penale dispuse faţă de PI dispunând continuarea şi completarea cercetărilor.

Potrivit art. 278? C.p.p. după respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 C.p.p. împotriva rezoluţiei de neâncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată precum şi orice alte persoane ale căror interese sunt vătămate pot face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art.277 şi art. 278 C.p.p. la instanţa căreia i-ar reveni potrivit legii competenţa să judece cauza în prima instanţă. Plângerea poate fi făcută şi împotriva dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinsă în rechizitoriu.

Această normă legală vizeză controlul judecătoresc al soluţiei de netrimitere în judecată dispusă de organul de urmărire penală şi are rolul de a da eficienţă dispoziţiilor cuprinse în art. 21 al.1 din Constituţie potrivit căruia ,, orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime”, precum şi dispoziţiilor cuprinse în art.13 din CEDO potrivit căruia ,,orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de Convenţie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale”.

Din interpretarea textului menţionat rezultă că este supusă controlului judecătoresc în temeiul art. 278? C.p.pen. şi rezoluţia de neâncepere a urmăririi penale, confirmată, ca urmare a respingerii plângerii formulate corespunzător posibilităţii legale reglementate în favoarea părţii interesate prin art. 275-278 C.p.pen.

Potrivit art.275 C.p.p. împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală pot face plângeri părţile şi orice persoane dacă prin măsurile şi actele respective s-a adus o vătămare intereselor legitime ale acestora.

Plângerea împotriva măsurilor sau actelor luate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta se rezolvă de prim procurorul parchetului ori ale procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori de procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (art. 278 al.1 C.p.p.)

Când măsurile sau actele sunt ale prim procurorului parchetului ori ale procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori de procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior(art. 278 al.2 C.p.p.)

Totodată, art. 278 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală stabileşte competenţa de soluţionare a plângerilor formulate împotriva măsurilor luate sau actelor efectuate de procuror, în favoarea procurorului ierarhic superior celui care a adoptat actul contestat de către parte.

Procedura de control pe cale ierarhică, în cadrul unităţii de parchet, constituie, în cazul soluţiilor de netrimitere în judecată, o etapă prealabilă declanşării verificării actului de către instanţă, în procedura specială reglementată de art. 2781 din Codul de procedură penală.

Dispoziţiile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală prevăd expres succesiunea etapelor care preced declanşarea controlului judecătoresc şi condiţionează sesizarea instanţei de confirmarea de către procurorul ierarhic superior a soluţiei de netrimitere în judecată cuprinse în rezoluţie sau ordonanţă.

În situaţia particulară în care soluţia de netrimitere în judecată este infirmată de către primul procuror în procedura prevăzută de art. 278 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală, soluţia acestuia din urmă urmează a fi supusă controlului ierarhic din raţiuni ce ţin atât de respectarea principiului controlului şi subordonării ierarhice, dar şi a dreptului părţii de a beneficia de un dublu control al soluţiilor de netrimitere în judecată, astfel după cum s-a arătat anterior.

În speţă soliţia procurorului de caz a fost infirmată de procurorul ierarhic superior acestuia respectiv Prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria LG, astfel că Rezoluţia de neâncepere a urmării penale din 24.11.2009 nu mai are nicio putere, ceea ce presupune, cu necesitate, verificarea acestei soluţii pe cale ierarhică.

Atacarea direct în instanţă a soluţiei de netrimitere în judecată, adoptată de primul procuror în absenţa confirmării acesteia de procurorul ierarhic superior, potrivit art. 278 alin. 2 şi 3 C.p.p., echivalează cu prematura sesizare a instanţei prin plângere astfel cum s-a statuat şi prin Decizia RIL nr.1/2009 a ÎCCJ.

Faţă de considerentele ce preced instanţa va admite excepţia prematurităţii şi în baza art. 2781 al.13 C.p.p.va trimite plângerea formulată de petent Parchetului de pe lângă Tribunalul C spre competentă soluţionare.

Văzând prev. art. 192 al.2 C.p.p. va obliga petentul la plata sumei de 50 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia prematurităţii invocată din oficiu.

În baza art. 2781 al.13 C.p.p rap. la art. 278 alin. 2 şi 3 C.p.p. trimite plângerea formulată de petentul IC, împotriva Rezoluţiei de neîncepere a urmării penale din data de 24.11.2009 dată în dosarul nr.1107/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria LG, Parchetului de pe lângă Tribunalul C spre competentă soluţionare.

În baza art 192 al.2 C.p.p. obligă petentul la plata sumei de 50 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cu recurs în 3 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.03.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

(Sentinţa a rămas irevocabilă prin nerecurare)

SENTINŢA PENALĂ 10

DOSAR Nr.289/249/2010

SENTINŢA PENALĂ NR.41 din data de 18.03.2010

Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară a fost reprezentat de d-ul procuror NM.

Pe rol soluţionarea cauzei penale, având ca obiect plângere rezoluţie procuror formulată de petenul IC, împotriva intimatului PI.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, petentul fiind reprezentat de avocat PG şi intimatul de avocat PG.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefier, după care:

Instanţa invocă din oficiu excepţia prematurităţii plângerii şi o pune în discuţia părţilor.

Petentul prin avocat solicită admiterea excepţiei şi trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria LG pentru continuarea cercetărilor.

Procurorul solicită admiterea excepţiei invocate.

Intimatul prin avocat solicită admiterea excepţiei şi trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria LG pentru continuarea cercetărilor.

I N S T A NŢ A

Deliberând asupra cererii de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţei la data de 08.03.2010 sub nr.289/249/2010, petentul IC a formulat plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmării penale din data de 24.11.2009 dată în dosarul nr.1107/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria LG, solicitând admiterea plângerii, desfiinţarea rezoluţiei şi trimiterea cauzei la parchet în vederea începerii urmăririi penale împotriva persoanei PI care se face vinovat de săvârşirea infracţiunii prev. de art. 193 C.pen. şi art.211 alin.1 şi alin.21 lit.a C.pen. cu aplic. art.33 lit.a .pen.

În motivarea plângerii se arată că Rezoluţia din data de 24.11.2009 este netemeinică şi nelegală întrucât s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numitul P I astfel că prin luarea acestei măsuri petentului i s-a produs o vătămare a intereselor sale legitime, în sensul că nu s-au făcut cercetări referitor la toate infracţiunile săvârşite de acesta.

Se arată că la data de 20.07.2009 petentul se întorcea de la serviciu, iar în drum spre casă a trecut pe la terenul său unde i-a găsit pe numiţii PI (S) şi AD (M) cu căruţa, care încărcaseră iarba cosită de petent. În acel moment petentul le-a cerut numiţilor PI (S) şi AD (M) să descarce iarba pe care o furaseră şi să plece de pe terenul său, însă aceştia au refuzat şi au început să-l înjure, iar PI l-a ameninţat că îl omoară îndreptând furcoiul pe care îl avea în mână spre acesta, repetând că dacă petentul nu-i lasă în pace îl omoară.

Întrucât din auzite petentul ştia că PI este recidivist pentru fapte destul de grave a sunat la 112, de asemenea a sunat-o pe soţia sa şi pe ginerele său BGV, iar în urma apelurilor telefonice s-au prezentat la faţa locului agentul de poliţie D din cadrul Postului de Poliţie TM, soţia petentului şi ginerele acestuia şi de faţă cu aceştia intimatul Paraschiv Ion l-a ameninţat pe petent atât verbal că îl omoară cât şi cu gesturile pe care le făcea cu furcoiul.

Arată că procurorul ar fi trebuit să audieze în calitate de martori pe soţia sa, ginerele său şi pe dl. poliţist D de la Postul de Poliţie TM care au fost la faţa locului când intimatul PI l-a ameninţat cu moartea şi a refuzat să-i restituie fânul (iarba) în cauză efectuându-se cercetări incomplete şi eronate bazate doar pe declaraţia martorului AD care a participat efectiv la săvârşirea infracţiunilor alături de PI.

Mai arată că procurorul nu s-a pronunţat pe toate infracţiunile săvârşite de PI, întrucât la incidentul din 20.07.2009 acesta a avut complice şi pe numitul AD, apreciindu-se că fapta de lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin.1 C.pen. nu exista deşi a formulat plângere pentru infracţiunile de ameninţare prev. de art.193 alin.1 C.pen. şi tâlhărie prev. de art.211 C.pen., ori în virtutea rolului său ar fi trebuit să stabilească toate împrejurările care au concurat la declanşarea conflictului, încălcându-se disp. art.202 C.p.pen., care arată că „organul de urmărire penală este obligat să strângă probele necesare pentru aflarea adevărului şi pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele în vederea justei soluţionări a acesteia”, art.202 alin.4 C.p.pen. potrivit căruia „organul este de asemenea obligat să strângă date cu privire la împrejurările care au determinat înlesnit sau favorizat săvârşirea infracţiunii, precum şi alte date de natură să servească la soluţionarea cauzei şi art.209 şi 216 C.p.pen. care arată: „procurorul supraveghează urmărirea penală în exercitarea acestor atribuţii procurorii conduc şi controlează nemijlocit activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare şi a altor organe de cercetare” şi „procurorul în exercitarea supravegherii legii în activitatea şi urmărirea penală, veghează ca orice infracţiune să fie descoperită, orice infractor să fie tras la răspunderea penală.”

În drept se invocă dispoziţiile art.278 1 alin.1,3,4, 7, 8 lit.c C.p.p.

În cauză s-au ataşat dosarele în care s-au pronunţat rezoluţiile date de parchete, potrivit art.2781 alin.3 C.pr.pen.

Analizând excepţia invocată din oficiu raportată la dosarul de urmărire penală, instanţa reţine următoarele:

La data de 20.07.2009 petentul IC a formulat plângere penală la Postul de Poliţie T, împotriva lui I zis S din com. S întrucât în ziua de 20.07.2009 se întorcea de la serviciu, iar în drum spre casă a trecut pe la terenul său unde i-a găsit pe I S căruia i-a spus că miriştea este a lui, iar el l-a ameninţat că îl omoară

Prin Rezoluţia din 24.11.2009 dată în dos. nr. 1107/P/2009 Parchetul de pe lângă Judecătoria LG a dispus neânceperea urmăririi penale faţă de PI pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 180 al.1 C.p. întrucât fapta nu există.

Împotriva acesteia a formulat plângere petentul şi prin Rezoluţia din 08.03.2010 dată în dos. nr.11/II/2/2010 Prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria LG a admis plângerea petentului şi a infirmat rezoluţia de neâncepere a urmăririi penale dispuse faţă de PI dispunând continuarea şi completarea cercetărilor.

Potrivit art. 278? C.p.p. după respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 C.p.p. împotriva rezoluţiei de neâncepere a urmăririi penale sau a ordonanţei ori, după caz, a rezoluţiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată precum şi orice alte persoane ale căror interese sunt vătămate pot face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art.277 şi art. 278 C.p.p. la instanţa căreia i-ar reveni potrivit legii competenţa să judece cauza în prima instanţă. Plângerea poate fi făcută şi împotriva dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinsă în rechizitoriu.

Această normă legală vizeză controlul judecătoresc al soluţiei de netrimitere în judecată dispusă de organul de urmărire penală şi are rolul de a da eficienţă dispoziţiilor cuprinse în art. 21 al.1 din Constituţie potrivit căruia ,, orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime”, precum şi dispoziţiilor cuprinse în art.13 din CEDO potrivit căruia ,,orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de Convenţie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale”.

Din interpretarea textului menţionat rezultă că este supusă controlului judecătoresc în temeiul art. 278? C.p.pen. şi rezoluţia de neâncepere a urmăririi penale, confirmată, ca urmare a respingerii plângerii formulate corespunzător posibilităţii legale reglementate în favoarea părţii interesate prin art. 275-278 C.p.pen.

Potrivit art.275 C.p.p. împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală pot face plângeri părţile şi orice persoane dacă prin măsurile şi actele respective s-a adus o vătămare intereselor legitime ale acestora.

Plângerea împotriva măsurilor sau actelor luate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta se rezolvă de prim procurorul parchetului ori ale procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori de procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (art. 278 al.1 C.p.p.)

Când măsurile sau actele sunt ale prim procurorului parchetului ori ale procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori de procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior(art. 278 al.2 C.p.p.)

Totodată, art. 278 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală stabileşte competenţa de soluţionare a plângerilor formulate împotriva măsurilor luate sau actelor efectuate de procuror, în favoarea procurorului ierarhic superior celui care a adoptat actul contestat de către parte.

Procedura de control pe cale ierarhică, în cadrul unităţii de parchet, constituie, în cazul soluţiilor de netrimitere în judecată, o etapă prealabilă declanşării verificării actului de către instanţă, în procedura specială reglementată de art. 2781 din Codul de procedură penală.

Dispoziţiile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală prevăd expres succesiunea etapelor care preced declanşarea controlului judecătoresc şi condiţionează sesizarea instanţei de confirmarea de către procurorul ierarhic superior a soluţiei de netrimitere în judecată cuprinse în rezoluţie sau ordonanţă.

În situaţia particulară în care soluţia de netrimitere în judecată este infirmată de către primul procuror în procedura prevăzută de art. 278 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală, soluţia acestuia din urmă urmează a fi supusă controlului ierarhic din raţiuni ce ţin atât de respectarea principiului controlului şi subordonării ierarhice, dar şi a dreptului părţii de a beneficia de un dublu control al soluţiilor de netrimitere în judecată, astfel după cum s-a arătat anterior.

În speţă soliţia procurorului de caz a fost infirmată de procurorul ierarhic superior acestuia respectiv Prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria LG, astfel că Rezoluţia de neâncepere a urmării penale din 24.11.2009 nu mai are nicio putere, ceea ce presupune, cu necesitate, verificarea acestei soluţii pe cale ierarhică.

Atacarea direct în instanţă a soluţiei de netrimitere în judecată, adoptată de primul procuror în absenţa confirmării acesteia de procurorul ierarhic superior, potrivit art. 278 alin. 2 şi 3 C.p.p., echivalează cu prematura sesizare a instanţei prin plângere astfel cum s-a statuat şi prin Decizia RIL nr.1/2009 a ÎCCJ.

Faţă de considerentele ce preced instanţa va admite excepţia prematurităţii şi în baza art. 2781 al.13 C.p.p.va trimite plângerea formulată de petent Parchetului de pe lângă Tribunalul C spre competentă soluţionare.

Văzând prev. art. 192 al.2 C.p.p. va obliga petentul la plata sumei de 50 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia prematurităţii invocată din oficiu.

În baza art. 2781 al.13 C.p.p rap. la art. 278 alin. 2 şi 3 C.p.p. trimite plângerea formulată de petentul IC, împotriva Rezoluţiei de neîncepere a urmării penale din data de 24.11.2009 dată în dosarul nr.1107/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria LG, Parchetului de pe lângă Tribunalul C spre competentă soluţionare.

În baza art 192 al.2 C.p.p. obligă petentul la plata sumei de 50 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cu recurs în 3 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.03.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

(Sentinţa a rămas irevocabilă prin nerecurare)

Etichete:

Plangere rezolutie procuror

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 1709/270/2011 -pl. rezol. procuror-

SENTINTA PENALA NR. 294

Sedinta publica de la 28.04.2011

Instanta constituita din:

PRESEDINTE ….

Grefier …..

Ministerul public a fost reprezentat de procuror ….

Pe rol solutionarea plângerii formulate împotriva rezolutiei pronuntate în dosarul penal nr. 3105/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, formulata de petentul …., privind pe intimatii … si ….

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta petentul ….., intimatii …. si …. asistati de avocat …

Cauza a fost strigata la ordine.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza:

– cauza are ca obiect plângere împotriva rezolutiei pronuntate în dosarul penal nr. 3105/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti,

– se afla la al treilea termen de judecata,

– prin serviciul registratura al instantei SC …, a depus la dosar precizarile solicitate de catre instanta, aflate la filele 23-28,

– stadiul procesual fond, dupa care,

Nemaifiind cereri de formula ori probe de administrat instanta apreciaza terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Petentul … având cuvântul arata ca daca domnul …. bifa toate rubricile ar fi fost atentionat din start ca nu au voie sa transporte bani.

Avocat …. pentru intimati având cuvântul arata ca petentul prin însasi plângerea formulata a declarat ca a fost informat cu privire la faptul ca … nu efectueaza trimiteri de bani, se face confuzie între trimitere de bani prin plic si cele efectuate de posta prin ramburs. SC ….. este o firma care nu efectueaza transport de bani în plic. SC ….. si-a aratat disponibilitatea de a despagubi petentul, faptele semnalate nu sunt de natura penalului atâta timp cât firma si-a aratat disponibilitatea de a achita despagubiri în limitele contractului de transport. Pune concluzii de respingere a plângerii formulate si mentinere a ambelor rezolutii atacate. Solicita cheltuieli de judecata având în vedre abuzul petentului.

Reprezentantul Ministerului Public având cuvântul solicita respingerea plângerii ca inadmisibila si mentinerea rezolutiilor atacate.

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind încheiate instanta lasa cauza în pronuntare.

INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei penale de fata;

Prin plângerea înregistrata pe rolul instantei sub nr. 1709/270/2011 , petentul Popa Ioan, în contradictoriu cu intimatii …., … a solicitat desfiintarea rezolutiilor de neîncepere a urmaririi penale pronuntata în dosarul 3015/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, respectiv rezolutia de respingere a plângerii pronuntata de prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti nr. 119/II/2/2011si trimiterea cauzei la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti în vederea începerii urmaririi penale.

În motivare s-a aratat ca în faza de urmarire penala nu au fost administrate suficiente probatorii, în vederea aflarii adevarului. Petentul a invocat faptul ca se impunea audierea unor persoane, efectuarea unei cercetari la fata locului.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Petentul a formulat plângere penala la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti, prin care a solicitat tragerea la raspundere penala a lui …. sub aspectul savârsirii infractiunilor de “abuz in serviciu”, furt, violare corespondenta.

Situatia de fapt descrisa de petent consta în aceea ca în data de 7.12.2010 ar fi apelat la serviciile de curierat rapid efectuate de SC …. SRL, însa plicul sigilat destinat …. din localitatea .. nu ar fi ajuns la acesta.

Petentul a precizat ca în plic se afla si o suma de bani de 3.500 lei, însa delegatul firmei de curierat nu l-a întrebat daca expediaza bani sau alte valori, iar în prezent aceasta firma nu întelege sa-l despagubeasca cu prejudiciul real ci doar cu banii de transport.

Petentul a dat o declaratie în fata organelor de politie, în care descrie aceeasi situatie de fapt, anterior mentionata.

În cursul cercetarilor penale a fost audiat intimatul …., a fost administrata proba cu înscrisuri: adresa SC ….s, Nota si Conditii Transport, detalii expeditie.

În data de 8.02.2011, Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti a dat rezolutie de neîncepere a urmaririi penale fata de … si Ilie ….., ambii “cercetati” pentru comiterea infractiunii prev. de art. 213 cod penal.

Instanta a procedat la verificarea rezolutiilor parchetului în conformitate cu prevederile art. 2781 alin 7 cod procedura penala care statueaza faptul ca “judecatorul solutionând plângerea, verifica rezolutia atacata pe baza lucrarilor si materialului din dosarul cauzei si a oricaror înscrisuri noi prezentate.”

Fata de continutul rezolutiei atacate, nr. 3105/P/2010 rezulta ca reprezentantul Ministerului Public si-a însusit argumentele cuprinse în referatul de neîncepere a urmaririi penale si a dat o solutie de neîncepere a urmaririi penale pentru infractiunea de “abuz de încredere” prev. de art. 213 cod penal.

În ceea ce priveste situatia de fapt retinuta prin referatul organului de politie si confirmata de procuror, instanta apreciaza ca este corecta, (fundamentata pe probele existente la dosar ) declaratia petentului, intimatului, adresa nr.5277/2011 semnata de reprezentantul SC … SRL, Ilie ….. nota si conditiile de transport.

Astfel, sustinerile petentului în sensul ca ar fi predat un plic pentru expeditie delegatului firmei de transport sunt sustinute si de catre acesta din urma. … a declarat ca plicul preluat de la petent a fost predat la Bacau si de acolo expediat catre sediul firmei de curierat din Bucuresti.

În urma încredintarii plicului, petentul a semnat nota de transport nr. CGS51008527U, nota pe care erau înscrise conditiile si termenii transportului. Potrivit acestor conditii si termeni, limita raspunderii SC ….este de 100 euro cu posibilitatea extinderii acestei limite in conditiile în care se plateste o taxa suplimentara , procentuala din valoarea declarata de catre client.

La momentul expedierii plicului, petentul nu a declarat o anumita valoare a plicului, nu a dus la cunostinta faptuitorului …u faptul ca intentiona sa expedieze bani. Petentul a afirmat ca nu a fost întrebat asupra continutului plicului, respectiv daca trebuie asigurat suplimentar. Acelasi petent a afirmat în fata instantei la termenul din 14.04.2011 faptul ca ar fi declarat numitului … ca plicul contine documente si valori.

Tot în instanta petentul a afirmat ca exista posibilitatea de a fi declarat valoarea asigurata însa trebuia sa achite taxe mai mari. În declaratia data în cursul cercetarilor penale, petentul a afirmat ca daca ar fi cunoscut faptul ca trebuie sa asigure plicul ar fi facut acest lucru.

Petentul continua sa se contrazica în afirmatii, mentionând faptul ca nu stia daca firma transporta bani sau nu, însa în plângerea depusa la instanta acesta arata ca destinatarul din Bucuresti i-a comunicat ca a primit bani prin acelasi sistem de curierat, banii ajungând la destinatie, iar în momentul în care plicul i-a fost înmânat, carausul i-a cerut sa deschida plicul pentru a verifica daca sunt toti banii.

În cursul urmaririi penale în declaratia data petentul arata ca nu a lucrat cu firmele de curierat si nu avea cunostinta ca nu transporta bani.

Din punct de vedere al legalitatii rezolutiei nr. 3105/P/2011, instanta retine urmatoarele:

Plângerea penala initiala a avut ca obiect “ abuz în serviciu, furt, violare corespondenta”, iar faptuitor ar fi fost persoana care a preluat plicul din Onesti, …

În cursul judecatii petentul arata ca ar fi formulat plângere sub aspectul savârsirii infractiunii de “furt calificat”.

În masura în care organul de cercetare penala considera ca situatia de fapt descrisa de petent urmeaza a primi o încadrare juridica distincta de cea mentionata de el, avea obligatia de a lamuri acest aspect, mai ales ca textul de lege în art. 213 cod penal impune ca si conditie esentiala, plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Dispozitiile art. 286 cod procedura penala stabilesc faptul ca organul de cercetare penala cheama persoana vatamata si o întreaba daca întelege sa formuleze plângere penala, daca într-o cauza s-au facut cercetari, iar ulterior se considera ca fapta urmeaza a primi o încadrare juridica pentru care este necesara plângerea prealabila.

Asadar, se impuneau precizari din partea petentului sub aspectul persoanelor, infractiunilor pentru care a solicitat tragerea la raspundere penala.

În conditiile în care petentul si-ar fi mentinut plângerea formulata, inclusiv în ceea ce priveste obiectul, atunci cercetarile penale si solutia trebuiau sa vizeze infractiunile sesizate de petent .

Fata de considerentele anterior mentionate, instanta în baza art. 2781 alin. 8 lit. b cod procedura penala va admite plângerea formulata de petentul ….., împotriva rezolutiei nr. 3105/P/08.02.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, respectiv rezolutia nr. 119/II/2/2011 a prim procurorului Parchetului de pe Lânga Judecatoria Onesti. Va desfiinta rezolutiile atacate si va trimite cauza la parchet în vederea începerii urmaririi penale sub aspectul comiterii infractiunilor de „abuz în serviciu”, „furt” si „violarea corespondentei”.

În baza art. 192 alin. 3 cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramâne în sarcina acestuia.

Se va lua act ca intimatii nu au depus dovada cuantumului onorariului de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

În baza art. 2781 alin. 8 lit. b cod procedura penala admite plângerea formulata de petentul …., domiciliat în …… împotriva rezolutiei nr. 3105/P/08.02.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, respectiv rezolutia nr. 119/II/2/2011 a prim procurorului Parchetului de pe Lânga Judecatoria Onesti.

Desfiinteaza rezolutiile atacate si trimite cauza la parchet în vederea începerii urmaririi penale sub aspectul comiterii infractiunilor de „abuz în serviciu”, „furt” si „violarea corespondentei”.

În baza art. 192 alin. 3 cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat ramân în sarcina acestuia.

Ia act ca intimatii nu au depus dovada cuantumului onorariului de avocat.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica azi, 28.04.2011.

Etichete:

Plângere rezolutie procuror

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.4657/270/2010 – pl. rezol. procuror –

Înreg.08.07.2010

Sentinta penala nr.557

Sedinta publica din data de 30.09.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Badau

Grefier – Florentina Cristian

Ministerul public reprezentat de procuror – Valcu Daniel Marian

Pe rol judecarea cauzei penale având ca obiect plângere împotriva rezolutiei procurorului formulata de petentul …..

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat ….. în substituire pentru avocatul … aparatorul ales al intimatei …, lipsa fiind partile: petentul .., procuratorul acestuia … si intimatii …, ..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefier care învedereaza:

– cauza are ca obiect plângere împotriva rezolutiei procurorului;

– se afla la al treilea termen de judecata,

– la dosar s-a depus de catre petent, prin procurator o cerere de angajare a unui aparator.

Instanta acorda cuvântul pe cererea de amânare a cauzei, pentru angajarea unui avocat formulata de catre petent, prin procurator.

Avocat …. depune la dosar împuternicire avocatiala de substituire si arata fata de cerea de amânare depusa de catre petent, prin procurator ca lasa solutia la aprecierea instantei.

Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea cererii de amânare a cauzei.

Instanta având în vedere ca la termenul de judecata din data de 02 august 2010, petentul, prin procurator a mai solicitat acordarea unui termen dupa data de 01 septembrie 2010 pentru angajarea unui aparator, cauza fiind amânata pentru termenul din data de 02 septembrie 2010, data la care cauza a fost amânata din cauza lipsei de procedura cu intimatul …., respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecata, pentru angajarea unui avocat formulata de catre petent, prin procurator.

Reprezentantul Ministerului Public si avocatul …. arata ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat …. solicita respingerea plângerii ca nefondata motivat de imprejurarea ca faptele invocate de catre petent nu au fost probate, solutia pronuntata de catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti fiind legala si temeinica. Cu cheltuieli de judecata reprezentând onorariu de aparator pentru avocatul titular, conform chitantei depuse la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea plângerii ca nefondata. Arata ca faptele aratate nu au fost probate de catre petent motiv pentru care solicita respingerea plângerii si mentinerea rezolutiilor atacate. Cu obligarea petentului la plata cheltuielilor judiciare catre stat si la plata onorariu de avocat.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

-deliberând-

Prin plângerea înregistrata sub nr. 4657/270/2010 pe rolul Judecatoriei Onesti, petentul ……, prin procurator …., in contradictoriu cu intimatii …. si ……. a solicitat desfiintarea rezolutiei nr. 5/P/2010 a parchetului de pe lânga judecatoria Onesti, respectiv rezolutia nr. 279/II/2/2010 a prim procurorului parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

In motivare petentul a aratat ca solutiile reprezentantilor parchetului sunt netemeinice si nelegale.

Petentul a mentionat ca organele de cercetare penala nu au respectat principiul rolului activ, dreptul sau de aparare si principiul aflarii adevarului, aratând ca in mod nejustificat martorul …….. nu a fost audiat.

Totodata se precizeaza ca in dosar se impune audierea si a altor angajati ai intimatilor, in calitate de martori iar declaratiile martorilor propusi de intimati ar fi fost apreciate in mod eronat de organele de cercetare penala.

In continuare se arata ca reprezentantul ministerului public a omis sa se pronunte cu privire la infractiunea de amenintare, infractiune ce ar fi facut obiectul plângerii penale a petentului.

In dovedire s-a solicitat proba cu înscrisuri.

A fost atasat spre consultare dosarului nr. 5/ P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Analizând materialul probator existent in cauza, instanta retine urmatoarele:

In cursul lunii ianuarie 2010, petentul ….. ..formuleaza plângere penala împotriva lui …… si …… sub aspectul savârsirii infractiunilor de lipsire de libertate prev. de art 189 alin 2 cod pen si santaj prev. de art 194 alin 1 cod pen.

Petentul a aratat ca in derularea unor relatii comerciale cu societatea ……… s-a deplasat la sediul acesteia, urmând sa încarce in masina scari de lemn finisate si pregatite pentru montaj, insa aici a avut loc un incident legat de plata pretului contractual.

Petentul a precizat ca a fost lipsit de libertate si santajat prin amenintare atât de ….. cât si de cumnatul acesteia …… care nu i-au permis sa paraseasca incinta sediului societarii, mobilizând si muncitorii in acest scop.

Prin rezolutia nr. 5 /P/2010, parchetul de pe lânga judecatoria Onesti, in urma administrarii materialului probatoriu ( înscrisuri, martori), in temeiul art 228 alin 6 si art 10 lit. d cod proc. pen. dispune neînceperea urmaririi penale fata de cei doi intimati sub aspectul savârsirii infractiunilor de lipsire de libertate prev. de art 189 alin 2 cod pen si santaj prev. de art 194 alin 1 cod pen.

In actul procesual al parchetului s-a retinut urmatoarea situatie de fapt:

În urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca societatea petentului, respectiv ……. în luna octombrie 2009 a încheiat un contract de vânzare cumparare cu …..i, reprezentata de …. Contractul avea ca obiect furnizarea de catre …… a unor scari din lemn finisate si pregatite pentru montaj, scari ce urmau a fi livrate unei societati din Martea Britanie.

Nemultumit de modul în care societatea prestatoare executa activitatile la care se obligase contractual, pe 10.12.2009, dupa o tentativa de a intra în posesia scarii de lemn, petentul s-a deplasat la sediul …… pentru a asistata la încarcarea lemnului si pentru a achita pretul acestuia. La fata locului, constatând ca scara nu era complet construita si finisata, petentul a intrat cu sotia administratorului – …… si fratele acestuia – ……. Reprezentantii ……. au solicitat plata integrala a lucrarii, în caz contrar nefiind de acord cu livrarea bunului. Urmare discutiilor purtate, în cursul aceleiasi zile ….. a achitat c/valoarea scarii.

Fiind audiat, petentul declara ca în perioada desfasurarii conflictului, între orele 16:30-19,00 a fost sechestrat în sediul …… si obligat de …… prin utilizarea unor amenintari sa achite integral pretul propus de acesta.

Persoanele reclamante – …. si ….. neaga acuzatiile ce li se aduc, precizând ca …. s-a prezentat la sediul …. manifestând un comportament agresiv si a solicitat livrarea scarii, fara însa a intentiona sa plateasca pretul integral. Pe fondul unor discutii contradictorii, enervat a parasit incinta societatii. Dupa un timp …… s-a reîntors si observând poarta de acces pentru autoturisme, închisa, i-a acuzat de sechestrare. Nu a existat o astfel de intentie si dupa aproximativ 10 minute de discutii, la propunerea petentului, au acceptat suma de 3000 lire sterline si un bilet la ordin în schimbul scarii.

Apararile faptuitorilor sunt confirmate si de martorii oculari ……, …. Potrivit depozitiilor date de acestia, ……. nu a fost lipsit de libertate sau santajat.

În cursul cercetarilor penale petentul l-a împuternicit, în baza unei procuri judiciare, pe .. sa-l reprezinte în cauza ce constituie obiectul prezentului dosar.

Martorii propusi de ……, în calitate de mandatar, au perceput în mod indirect, mijlocit, dintr-o sursa mediata de petent, situatia de fapt.

Astfel, ….. –sora numitului ……., precizeaza ca la data de 10.12.2009 a fost rugata telefonic de acesta sa-i aduca o suma de bani necesara pentru a efectua plata scarii confectionata de ….. Însotita de …., s-a deplasat la sediul societatii respective unde i-a înmânat fratelui suma de bani solicitata si un carnet de CEC –uri. Acesta parea foarte speriat, iar dupa circa 30 minute a parasit incinta ….

….. luând cunostinta de temerile petentului, i-a sugerat acestuia sa apeleze serviciul de urgenta 112, fiind refuzat.

Mijloacele de proba administrate nu ofera indicii temeinice potrivit carora urmare actiunilor desfasurate de ….. si ……., libertatea fizica a petentului ar fi fost stirbita ori acesta s-a aflat în imposibilitate de a se manifesta potrivit propriei vointe (elemente materiale ale laturii obiective).

De asemenea, nu se probeaza cu certitudine, nici existenta unei constrângeri savârsite asupra petentului prin violenta sau amenintare, în vederea determinarii acestuia de a platii a anumita suma de bani, constrângere menita sa inspire numitului …….. temerea ca în viitor va suporta un rau, constând în savârsirea unei infractiuni sau a unei fapte pagubitoare. Atât sub aspectul laturii obiective, cât si a celei subiective, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii de santaj.

Prin rezolutia nr. 279/II/2/2010 prim procurorul parchetului de pe lânga judecatoria Onesti respinge plângerea petentului considerând rezolutia procurorului temeinica si legala.

Fata de materialul probator existent in cauza instanta apreciaza ca plângerea pendinte este nefondata, rezolutiile parchetului fiind temeince si legale.

Astfel petentul, in calitate de administrator al …. a încheiat cu …., reprezentata de sotul, respectiv fratele celor doi intimati, si anume administrator …., un contract de vanzare cumparare in 20.10.2009 avand ca obiect furnizarea de catre cea din urma societate de scari din lemn finisate si pregatite pentru montaj conform desenelor furnizate de beneficiar.

Potrivit declaratiilor martorilor ….., ….., angajati ai societarii familiei ……, initial petentul a trimis o autoutilitara pentru a încarca scara comandata, insa intimata ….. a refuzat livrarea scarii pana la achitarea pretului.

De mentionat ca intre parti au existat divergente legate de stadiul lucrarii, termenul de finalizare si pretul acesteia, divergente care au degenerat in conflictul ce face obiectul plângerii penale mai sus mentionate.

Drept urmare, petentul s-a deplasat personal la sediul firmei ….. unde au avut loc discutii in contradictoriu cu intimatii, însusi petentul având o conduita recalcitranta si agresiva din punct de vedere verbal.

Potrivit declaratiilor martorilor, petentul a ramas la sediul societarii pana la ora închiderii, ( ora 17, când ar fi fost închisa si poarta societarii), in tot acest timp vorbind la telefon cu diferite persoane. Martorii au declarat ca petentul nu a fost constrâns in nici un fel de intimati, având libertate de miscare si posibilitatea sa paraseasca incinta sediului, sa telefoneze oricui, inclusiv organelor de politie.

Însusi petentul arata in declaratia sa de la fila 9 dosar parchet ca cei doi intimati i-au spus ca poate pleca insa masina sa ramâne in curtea sediului ca o garantie pentru plata pe care trebuia sa o faca. In accesai declaratie se mentioneaza ca autoturismul tatalui sau se afla in curtea societatii ….. insa nu putea pleca cu ea întrucât poarta societarii era blocata iar 4-5 lucratori , purtând in mana diverse obiecte ar fi închis accesul câtre aceasta poarta.

Dupa ce petentul a stabilit pretul la telefon cu … si a venit sora sa …. cu suma de 3000 lire si un carnet cu bilete la ordin, conflictul s-a încheiat. Potrivit declaratiei martorului ….. , propus chiar de petent, a doua zi dupa conflict l-a însotit pe petent la sediul societatii ..pentru a ridica scara, spunând chiar petentul ca incidentul s-a terminat, întrevederea cu administratorul ……. a fost in termeni amiabili iar acesta împreuna cu sotia sa chiar si-au cerut scuze pentru conflictul derulat in curtea societatii sale.

Fata de situatia de fapt dovedita in cauza, instanta apreciaza ca solutia parchetului este temeinica si legala, iar incidentul mai sus descris nu intruneste elementele constitutive ale infractiunilor sesizate de petent.

Astfel, infractiunea de santaj presupune sub aspectul laturii obiective o actiune de constrângere exercitata potrivit plângerii petentului prin amenintare in scopul de a plati pretul contractual insa asa cum rezulta din probe, inclusiv declaratia petentului si a martorilor propusi de aceasta, pretul a fost platit de buna voie. Amenintarea in conceptia legiuitorului presupune efectuarea de câtre faptuitori, intimatii din prezenta cauza, a unui act de natura sa inspire petentului, in calitate de victima temerea ca petentul, sotia sau o ruda apropiata urmeaza sa suporte un râu constând in savârsirea unei infractiuni sau fapte pagubitoare.

Deasemeni contragerea trebuie sa fi fost efectiva, asa încât fapta de a retine autovehiculul petentului, in schimbul achitarii pretului convenit de pârtile contractuale nu realizeaza elementul material al infractiunii de santaj. Desigur intre pârti a existat un schimb de cuvinte, al carui continut nu a fost probat cu certitudine fiind determinat de situatia conflictuala creata insa din probe nu rezulta ca petentului sa i se fi produs o stare de temere si sa i se fi impus sa faca ceva împotriva vointa sale, aducând atingere libertatii sale morale.

In ceea ce priveste latura obiectiva a infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal,elementul material consta in lipsirea persoanei vatamate de libertatea fizica, de posibilitatea de a se deplasa si actiona in conformitate cu propria vointa. Din probatoriul existent in cauza rezulta ca petentul a avut posibilitatea sa se deplaseze, sa paraseasca sediul societatii ……., sa efectueze convorbiri telefonice. La solicitarea sa au venit la sediul firmei atat sora sa cat si martorul … ….. Mai mult decât atât, însusi petentul recunoaste ca a doua zi s-a prezentat din nou la sediul firmei pentru a încheia raporturile comerciale derulate cu SC ……

In ceea ce priveste împrejurarea ca in cauza nu a fost audiat unul din martorii propusi de petent, instanta apreciaza ca in mod corect s-a considerat aceasta proba ca nefiind pertinenta si utila cauzei, dat fiind ca aceasta nu a fost de fata la evenimentul din 10.12.2009, asa cum precizeaza si tatal petentului. In cauza au fost audiati doi martori propusi de petent care deasemeni cunosteau împrejurarile concrete ale incidentului in mod indirect de la petent.

Referitor la omisiunea reprezentantului parchetului de a se pronunta cu privire la infractiunea de amenintare prev. de art 193 cod pen., instanta constata aceasta infractiune nu a facut obiectul plângere penala a petentului. Din aceasta plângere rezulta ca petentul face referire in finalul plângerii la actiunea de amenintare, dar ca element agravant al infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal si se refera in mod expres la cele doua infractiuni pentru care indica si textele de lege, art 189 respectiv 194 cod pen.

Fata de considerentele anterior mentionate, instanta in baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. va respinge ca nefondata plângerea formulata de petentul ……, prin procurator …….

Va mentine rezolutiile atacate.

In baza art 193 alin 6 cod proc. pen. va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare in suma de 500 lei, reprezentând onorariu avocat câtre intimata ………

In baza art 192 alin 2 cod proc. pen. va obliga petentul la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare câtre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. respinge ca nefondata plângerea formulata de petentul …, prin procurator …., domiciliat in ……., împotriva rezolutiei nr. 5/P/2010 a parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, respectiv rezolutia nr. 279/II/2/2010 a prim procurorului parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Mentine rezolutiile atacate.

In baza art 193 alin 6 cod proc. pen. obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare in suma de 500 lei, reprezentând onorariu avocat câtre intimata …

In baza art 192 alin 2 cod proc. pen. oblige petentul la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare pentru petent si intimatul …. si de la pronuntare pentru intimata …..

Pronuntata in sedinta publica, azi 30.09.2010

Etichete:

Plângere rezolutie procuror

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 4860/270/2010 plângere rezolutie procuror

Înreg. la 20.07.2010

SENTINTA PENALA NR.456

Sedinta publica din data de 02.08.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Badau

Grefier – Laureta Ionescu

Ministerul public reprezentat de procuror – Vasile Dima

Pe rol solutionarea plângerii împotriva rezolutiilor Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, formulata de petentul ……. împotriva faptuitorului …….

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta petentul personal, lipsind faptuitorul.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care arata:

– cauza are ca obiect plângere la rezolutiile Parchetului Local Onesti si a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti;

– se afla la primul termen de judecata,

– stadiul procesual fond, dupa care,

Instanta procedeaza la legitimarea petentului ca fiind posesorul CI seria XC nr……….., CNP …..

Petentul depune la dosar 2 înscrisuri, respectiv o adresa a Politiei Bogdanesti si un act emis de Oficiul postal Onesti. Arata ca faptuitorul îl ameninta , i-a stricat geamurile.

Instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul parchetului arata ca în cauza ne intereseaza reclamatia pentru posibilele infractiuni de furt si violare de domiciliu. Din probele administrate rezulta nevinovatia faptuitorului ….., motiv pentru care solicita respingerea plângerii si mentinerea rezolutiilor.

Petentul arata ca numitul …… a patruns în curtea sa, i-a sustras lemne si solicita ca instanta sa se deplaseze la fata locului pentru a constata cele sesizate.

Instanta învedereaza ca în cauza poate fi administrata doar proba cu înscrisuri.

S-au declarat dezbaterile închise, instanta râmânand în pronuntare.

INSTANTA

-deliberând-

Prin plangerea înregistrata pe rolul instantei sub nr. 4860/270/2010, petentul ……. , domiciliat in ……. jud. Bacau in contradictoriu cu intimatul ……, domiciliat in …….. jud. Bacau a solicitat desfiintarea rezolutiei nr. 388/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, nr. 319/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

In motivare, petentul a aratat ca a formulat plângere penala privind pe faptuitorul ……., însa nu a fost citat si audiat de organele de cercetare penala.

In dovedire s-a solicitat incuviintarea probei cu acte.

A fost atasat spre consultare dosarul 388/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Analizand materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

In data de 19.02.2010, petentul ……. a formulat plângere penala împotriva faptuitorului ……, solicitând tragerea la raspundere penala a acestuia sub aspectul savarsirii infractiunilor de “ furt ” prev. de art 208 alin. 1 si “ violare de domiciliu” prev. de art 192 alin. 1 cod pen.

In cursul cercetarilor penale au fost audiate mai multe persoane în calitate de martori dar si faptuitorul, petentul contrar celor afirmate de catre acesta din urma.

Asa cum rezulta din declaratiile martorilor ………), în data de 16.02.2010, faptuitorul …., împreuna cu …….. a încercat sa-l ajute pe fratele sau, …….. sa repare pana de la autoturismul ce se afla parcat în localitatea Bogdanesti.

Intrucât erau necesare niste bucati de lemn pentru a scoate rotile de la autovehicul, ……s-a deplasat la domiciliul petentului cerând cu titlu de împrumut niste bucati de lemn. ……… i-a cerut sa revina mai târziu, iar peste aproximativ o ora, petentul a încercat din nou la domiciliul petentului.

Intrucât usa holului era deschisa, faptuitorul a intrat in casa lui … de unde a luat 4 buturuge de lemn, însa petentul l-a observat si a început sa strige : « hotul, mi-a furat lemnele ». În acel moment au intervenit martorii …. si ….. care l-au oprit pe faptuitor si l-au condus înapoi la domiciliul lui …. ..a restituit proprietarului cele patru buturugi de lemn.

Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti a dispus prin rezolutia nr. 388/P/ 19.03.2010 neinceperea urmaririi penale fata de ….. sub aspectul savârsirii infractiunilor de “ furt ” prev. de art 208 alin 1 si “ violare de domiciliu” prev. de art 192 alin 1 cod pen.

Reprezentantul Ministerului Public a motivat, pe baza materialului probator existent ( declaratii testimonaile mai sus mentionate), ca actiunea penala nu poate fi pusa în miscare, fiind aplicabile dispozitiile art 10 lit. d cod proc. pen, întrucât faptuitorul a patruns in domiciliul partii vatamate cu intentia de a-i solicita câteva bucati de lemn ce urmau a fi folosite pentru repararea unei pene de cauciuc la autoturismul fratelui sau, fara a urmari însusirea acestora.

Examinând din punct de vedere al legalitatii si temeiniciei rezolutiile nr. 388/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, nr. 319/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, instanta apreciaza ca plângerea formulata de petent este nefondata urmând sa o respinga.

Intr-adevar, analizand pe baza declaratiilor testimoniale situatia de fapt retinuta si in considerentele de mai sus, în cauza nu se poate retine vinovatia faptuitorului de a fi patruns fara drept în locuinta petentului. Din declaratiile martorilor rezulta ca cei doi au avut o discutie prealabila, în urma careia faptuitorul a revenit în curtea petentului cu intentia de a relua acea discutie si sa împrumute patru bucati de lemn.

Intentia faptuitorului a fost de a folosi acel material lemnos si nu de a si-l însusi pe nedrept. Dealtfel, faptuitorul nici nu l-a folosit, la solicitarea unor vecini s-a intors si a restiuit lemnul petentului.

Pe cale de consecinta, în baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. va respinge ca nefondata plângerea formulata de petentul ……, împotriva rezolutiei nr. 388/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, nr. 319/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Va mentine rezolutiile nr. 388/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, nr. 319/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

In baza art 192 alin 2 cod proc. pen. va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în suma de 100 lei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

In baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. respinge ca nefondata plangerea formulata de petentul ….., domiciliat in ……, jud. Bacau impotriva rezolutiei nr. 388/P/2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, nr. 319/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

Mentine rezolutiile nr. 388/P/2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, nr. 319/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

In baza art 192 alin 2 cod proc. pen. obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, in suma de 100 lei.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru petent si de la comunicare pentru intimat.

Pronuntata in sedinta publica, azi 2.08.2010.

Presedinte, Grefier,

Etichete:

Plângere rezolutie procuror

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 4858/270/2010 pl. rezolutie procuror

Înreg. la 20.07.2010

SENTINTA PENALA NR.455

Sedinta publica din data de 02.08.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Badau

Grefier – Laureta Ionescu

Ministerul public reprezentat de procuror – Vasile Dima

Pe rol solutionarea plângerii împotriva rezolutiilor Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, formulata de petentul ……. împotriva intimatului …….

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta intimatul personal, lipsind petentul.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care arata:

– cauza are ca obiect plângere împotriva rezolutiilor Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti;

– a fost atasat dosarul nr. 2019/270/2008 al Judecatoriei Onesti;

– a fost formulata si depusa la dosar, prin compartimentul registratura, cerere de interventie de catre ……, …….. si …;

– cauza se afla la primul termen de judecata,

– stadiul procesual fond, dupa care,

Instanta procedeaza la legitimarea intimatului ca având C.N.P…….

Intimatul depune la dosar o cerere prin care solicita obligarea petentului la plata daunelor morale si a cheltuielilor de transport, cu precizarea ca s-a deplasat cu taxiul.

Instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Intimatul arata ca nu este vinovat cu nimic, a fost de mai multe ori chemat în fata organelor judiciare. Intimatul solicita cheltuieli de transport si daune morale si depune la dosarul cauzei cerere în acest sens.

Instanta întreaba pe intimat care este motivul pentru care cheltuielile de transport sunt atât de mari.

Intimatul a precizat ca a preferat sa se deplaseze cu taxiul în localitatea Onesti, pentru termenul de azi.

Reprezentantul parchetului arata ca solutia data de parchet este temeinica si legala, solicita mentinerea celor doua rezolutii si respingerea plângerii.

S-au declarat dezbaterile închise, instanta râmând în pronuntare.

INSTANTA

-deliberând-

Prin plângerea înregistrata pe rolul instantei sub nr. 4858/270/2010, petentul ……, domiciliat in ……, jud. Bacau a solicitat desfiintarea rezolutiilor nr. 222/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si nr. 327/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

In motivare petentul a precizat ca solutiile Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti sunt nelegale si netemeinice. Petentul a sustinut in continuare ca în mod gresit organele de cercetare penala nu au retinut vinovatia faptuitorul …….. dat fiind ca acesta a încercat sa determine mai multe persoane sa depuna marturie mincinoasa într-un dosar civil.

Petentul a mentionat ca acelasi faptuitor ar fi savârsit mai multe infractiuni de fals, respectiv fals în declaratii, uz de fals.

Totodata s-a învederat instantei ca numitul …… nu a fost cercetat pentru infractiunea de marturie mincinoasa data fiind declaratia acestuia din dosarul civil 2019/270/2008 al Judecatoriei Onesti, iar faptuitorul nu ar fi fost audiat de organele de cercetare penala.

A fost atasat spre consultare dosarul nr. 222/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, precum si dosarul 2019/270/2008 al Judecatoriei Onesti.

Analizând materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele :

Sub aspect procedural instanta retine ca singura plângere penala semnata, dintre cele înregistrate la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti este cea formulata de petentul ….. de la fl. 19, iar în plângerea de la fl. 12 se mentioneaza ca se solicita tragerea la raspundere penala a numitilor …., …, ….., ….., ……. în situatia in care acestia vor depune marturie în dosarul civil.

In plângerea adresata instantei este mentionat doar numele si semnatura petentului care a precizat ca este nemultumit doar de solutia data cu privire la faptuitorul …. asa încât instanta a dat eficienta principiului disponibilitatii aplicabil in materia reglementata de art. 2781 cod proc. pen.

In luna februarie 2010, petentul ……. formuleaza plângere penala solicitând tragerea la raspundere penala a faptuitorului …… sub aspectul savârsirii infractiunilor de “ fals in declaratii” prev. de art. 292 cod pen., “ uz de fals” prev. de art. 291 cod pen. pentru ca ulterior in aprilie 2010 ( fl. 19 dosar parchet) acelasi petent sa sustina ca faptuitorul ….. a încercat sa influenteze mai multe persoane sa depuna marturie mincinoasa în dosarul civil 2019 /270/2010 al Judecatoriei Onesti.

Prin rezolutia nr. 222/P/28.05.2010 Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti a dispus neînceperea urmaririi penale fata de ….. sub aspectul savârsirii infractiunilor de « marturie mincinoasa » prev. de art. 260 cod pen., « fals în înscrisuri sub semnatura privata » prev. de art. 290 cod pen., « uz de fals » prev. de art. 291 cod pen.,si « fals in declaratii « prev. de art. 292 cod pen. în forma participatiei prevazute de art. 25 cod pen., respectiv cea a instigarii.

In rezolutia parchetului a fost retinuta urmatoarea situatie de fapt:

La data de 01.02.2010, numitii ……, …… si ….., toti din comuna ……, au depus o plângere penala la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti, prin care reclamau pe numitul ….. pentru a fi cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de instigare la marturie mincinoasa, fals în înscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si fals în declaratii.

Ulterior, la data de 22.02.2010, aceiasi 3 reclamanti au mai depus o plângere penala la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti, prin care reclamau pe numitii …. ……., ……., …….. si …., pentru comiterea infractiunii de marturie mincinoasa.

În ambele plângeri reclamantii arata ca nu sunt rude cu numitul …., iar acesta pretinde ca ei locuiesc în casa proprietatea sa, obtinuta în urma sentintei civile 3442/(31.03.1997 a Judecatoriei Onesti.

Tot în plângeri se mai arata ca ……încearca sa influenteze în mod negativ instanta de judecata, prin determinarea unor martori care sa declare în fals, la termenele de judecata la care au fost chemati pentru a fi audiati în dosarul civil cu nr.2019/270/2008, aflat pe rolul Judecatoriei Onesti, astfel încât sa obtina o hotarâre judecatoreasca favorabila, privind dreptul de posesie asupra imobilului cu nr. …….., imobil ce este stapânit în prezent chiar de catre cei trei reclamanti.

Se retine ca, într-adevar partile se judeca, existând pe rolul Judecatoriei Onesti, dosarul civil sus-mentionat prin care ….. solicita evacuarea celor trei reclamanti din imobilul cu nr… invocând ca aceasta casa îi apartine iar numitii ….., ……., ………, …… si ……, au declarat ca …. a încercat sa-i determine sa faca unele afirmatii în favoarea sa, însa nici una dintre aceste persoane nu a dat curs solicitarii si l-au refuzat.

Numitul …… a declarat ca nici nu a purtat de fapt vreo discutie cu numitul ……..

Din adresa cu nr.1999 din 24.03.2010 a Primariei comunei Caiuti rezulta ca,locuinta si grajdul de la nr.86 si 87 de pe raza satului Boistea, sunt înregistrate pe numele ……., ……. si …., iar locuinta de la nr……este înregistrata pe numele ….. si ……

Organele de politie au verificat la arhiva Judecatoriei Onesti dosarul civil de evacuare, ocazie cu care au constatat ca persoanele sus-mentionate nici nu au fost propuse ca martori în acea cauza.

Analizând din punct de vedere al legalitatii si temeiniciei, rezolutiile nr. 222/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si nr. 327/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, instanta apreciaza ca plângerea formulata de petent este nefondata.

Asa cum rezulta din continutul dosarului civil 2019/270/2008 si dosarul atasat acestuia cu nr. 7962/1996, între petentul ……. si faptuitorul …… exista o situatie litigioasa în materie civila. Dosarul nr. 7962/1996 a avut ca obiect partaj succesoral, pentru ca ulterior ….. sa introduca actiune in evacuare împotriva numitului ….., motivat de faptul ca acesta i-ar fi ocupat casa, proprietatea sa.

Contrar celor afirmate de catre petent, declaratiile si cererile pe care faptuitorul le formuleaza, în calitate de parte într-un dosar civil nu pot fi considerate ca având caracter fals, acesta putând fi cel mult sanctionat pentru abuz de drept în conditiile art. 723 cod proc. civ.

Acesta este si motivul pentru care reprezentantul ministerului public a retinut ca în sarcina faptuitorului nu pot fi retinute infractiunile de „ fals in înscrisuri sub semnatura privata”, „ uz de fals „ , „ fals in declaratii” prev. de art. 25 cod pen. cu referire la art. 290, 291, 292 cod pen. întrucât faptele nu exista in materialitatea lor.

In ceea ce priveste infractiunea de „marturie mincinoasa” prev. de art. 260 cod pen., în forma instigarii instanta constata cu numitii: …, ….., ……, …….., nu au fost propusi si audiati în calitate de martori în dosarul civil nr. 2019/270/2008 al Judecatoriei Onesti.

Din declaratiile numitilor ….., ……., ….., ……, ……. rezulta ca faptuitorul ….. a încercat sa-i determine sa depuna marturie in favoarea sa, învatându-i ce sa spuna, sens in care le-a prezentat o declaratie, pe care sa o reproduca în instanta. Aceste persoane au aratat ca li s-a oferit bani si miere însa le-au refuzat si nu au depus declaratie în instanta.

Numitul …. a declarat ca nu a discutat nimic cu faptuitorul …….. si acesta nu i-ar fi oferit bani sau alte bunuri pentru a depune declaratie in favoarea sa in dosarul civil 2019/270/2008 al Judecatoriei Onesti.

Pe cale de consecinta, instanta constata ca fiind legala si temeinica solutia parchetului in sensul ca infractiunea de „ marturie mincinoasa” prev. de art. 260 alin 1 cod pen. în forma instigarii, art. 25 cod pen .nu poate fi retinuta în sarcina ……. având in vedere acelasi temei, respectiv art. 10 lit. a cod proc. pen si anume inexistenta infractiunii.

In ceea ce îl priveste pe numitul …., instanta constata ca acesta a fost audiat ca martor in data de 15.06.2010, deci ulterior solutiei date de parchet si nu a facut obiectul plângerii penale formulata de ……..

Împrejurarea ca numitul …. nu ar fi fost audiat de organele de cercetare penala nu constituie un motiv de nelegalitate a rezolutiilor mai sus mentionate. Din dosarul nr. 222/P/2010 , procesele verbale de la fl.41,42 rezulta ca faptuitorul a fost înstiintat sa se prezinte in vederea audierii insa nu a dat curs acestei invitatii.

Fata de considerentele mai sus mentionate, in baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. va respinge ca nefondata plângerea formulata de petentul ……

Va mentine rezolutiile nr. 222/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si nr. 327/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Referitor la cererea de interventie formulata de numitii ..… si ……, instanta o va respinge ca inadmisibila întrucât aceasta actiune nu este reglementata de legea procesual penala ci de codul de procedura civila in art. 49-56 iar dosarul pendente are natura juridica penala.

Intimatul … a solicita acordarea cheltuielilor de judecata constând in cheltuieli de transport însa instanta apreciaza ca acestea sunt nefondate. Astfel, intimatul s-a prezentat la un singur termen în fata instantei insa nu a facut dovada cheltuielilor de transport cu mijloace de transport in comun aratând ca s-a deplasat cu un autovehicul in regim de taxi. Costul unei astfel de deplasari este nejustificat de mare si ar avea caracter împovarator pentru partea adversa.

In ceea ce priveste cererea intimatului având ca obiect daune morale, instanta constata ca aceasta este inadmisibila in cauza pendente. Aceasta cerere poate fi formulata pe calea unei actiuni civile distincte, având in vedere obiectul dosarului de fata. Daunele morale in materie penala se acorda doar in urma sesizarii instantei prin rechizitoriu sau in conditiile art. 2781 alin 8 lit. c cod proc. pen.

In baza art. 192 alin 2 cod proc. pen. va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in suma de 100 lei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

In baza art. 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. respinge ca nefondata plangerea formulata de petentul …..,domiciliat in ……., jud. Bacau impotriva rezolutiei nr. 222/P/2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti si rezolutia nr. 327/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

Mentine rezolutiile nr. 222/P/2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti si nr. 327/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

Respinge ca inadmisibila cererea de interventie formulata ……., ….. si …… domiciliati in ……. jud. Bacau .

Respinge ca nefondata cererea formulata de intimatul ……. privind acordarea cheltuielilor de transport.

Respinge ca inadmisibila cererea avand ca obiect daune morale formulata de intimatul ………

In baza art 192 alin 2 cod proc. pen. obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in suma de 100 lei.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru intimatul …. si de la comunicare pentru petentul … si numitii ….. si ….. .

Pronuntata în sedinta publica, azi 2.08.2010.

Etichete:

Plangere rezolutie procuror

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 2252/270/2010 plâng. rezolutie procuror

Înreg. la 29.03.2010

Sentinta penala nr. 318

Sedinta publica din data de 13.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Badau

Grefier – Florentina Cristian

Ministerul public reprezentat de procuror – Aneta Neagu

Pe rol solutionarea plângerii formulate de petenta ……. împotriva rezolutiei de neînceperea a urmarii penale date de procuror în dosarul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti nr. 2770/P/2009.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta partile: petenta .. si faptuitorul ….

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta,

– cauza are ca obiect plângere împotriva rezolutiei de neîncepere a urmarii penale date de procuror în dosarul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti nr. 2770/P/2009,

– stadiul procesual fond, dupa care,

La solicitarea instantei petenta ….. învedereaza instantei ca a depus toate înscrisurile la dosar.

Instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Petenta având cuvântul arata ca actele depuse de aceasta la Prefectura Judetului Bacau au fost sustrase de catre viceprimarul ……..

De asemenea, arata ca decizia nr. 737/2006 nu a fost comunicata de catre Primaria Slanic Moldova nici ei si nici celorlalti mostenitori, arând în acest sens ca nici mama sa si nici sotul sau care era imobilizat la pat nu au semnat de primire decizia mai sus amintita. Referitor la aceeasi decizie arata ca dosarul nu a fost înca solutionat fiind în recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Faptuitorul ….. arata ca toate înscrisurile inclusiv cele doua documente invocate de catre petenta au fost înaintate la Consiliul Judetean Bacau si se afla la aceasta institutie dar sunt renumerotate. Aduce la cunostinta instantei ca a înaintat dosarul petentei la Comisia Nationala si a semnat înscrisurile necesare cu ocazia înaintarii dosarului, niciodata negând acest fapt. Solicita respingerea plângerii.

Petenta în replica arata ca în dosarul de notificare în cuprinsul inventarierii nu se regasesc înscrisurile solicitate. Solicita admiterea plângerii.

Procurorul solicita, având în vedere materialul probator administrat în cauza, respingerea plângerii ca neîntemeiata.

S-au declarat dezbaterile închise, instanta râmând în pronuntare.

INSTANTA

-deliberând-

Prin plangerea inregistrata sub nr. 2252/270/2010 pe rolul Judecatoriei Onesti, petenta …., in contradictoriu cu intimatul …… a solicitat desfiintarea rezolutiei nr. 2770/P/2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, respectiv rezolutia nr. 99/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

In motivare, petenta invoca aceleasi argumente ca si cele mentionate in cadrul plangerii penale, formulata initial. Astfel, petenta a precizat ca faptuitorul, in calitate de viceprimar al orasului Slanic Moldova a sustras o serie de documente ( acte de stare civila,decizia 515/29940) din dosarul de notificare nr. 237/2001.

Totodata, petenta a precizat ca nu i-a fost comunicata decizia nr. 737/2006 emisa de primar si nu a avut posibilitatea sa o atace in instanta in termen util, dosarul civil nr.4532/110/2007 fiind respins pe exceptie. Petenta a mentionat ca recipisa de comunicare a deciziei nu apartine mamei sale, solicitand efectuarea unei noi expertize grafologice.

In dovedire s-a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele :

Prin dispozitia nr. 737/2006 Primaria Slanic Moldova respinge cererea formulata de petenta alaturi de ceilalti mostenitori ai lui ……. privind restituirea in natura a imobilului constructie …….., situata in Slanic Moldova. Prin aceeasi dispozitie se propune acordarea unor masuri reparatorii prin echivalent avand in vedere ca imobilul constructie rechizitionat prin procesul verbal din 21.03.1949 a fost ulterior demolat.

Din aceeasi dispozitie rezulta ca terenul aferent in suprafata de 1200 mp a fost restituit in natura mostentiorilor.

Petenta ……. a formulat plangere penala impotriva viceprimarului orasului Slanic Moldova solicitand tragerea la raspundere penala a acestuia intrucat sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de art 242 alin 1, 246, 288 alin 1 si 2 si art 291 cod pen.

Instanta apreciaza ca raportat la motivele invocate de petenta in sprijinul plangerii pendente dar si fata de probele administrate in dosarul parchetului, ca solutiile pronuntate de reprezentantii ministerului public sunt legale si temeinice.

Asadar nu se poate retine afirmatia petentei in sensul ca din dosarul de notificare nr. 213/2001 a fost sustrasa dovada calitatii sale de mostenitor, acte de stare civila atata timp cat din adresa nr. nr.18060/2009 eliberata de Primaria Slanic Moldova rezulta dosarul inaintat la ANRP Bucuresti contine la fl. 117 certificatul de constatare a caitatii de mostenitoriar la fl. 129 se afla copia contractului de vanzare cumparare 732/1920.

Potrivit recipisei de confirmare primire, dispozitia nr. 737/2006 eliberata de Primaria Slanic Moldova a fost comunicata la domiciliul petentei mentionandu-se ca persoana care a primit documentul si a semnat este mama acesteia.

Petenta a contestat aceasta semnatura, aratand ca nu apartine mamei sale, insa potrivit raportului de constatare tehnico stiintifica grafica acest lucru nu a putut fi determinat cu certitudine. Din concluziile acestui raport rezulta ca nu este posibila examinarea comparativa in vederea identificarii autorului grafic intrucat semnatura in litigiu este neliterara, cu trasee simple, iar semnaturile model comparat prelevate de la ……… sunt literare.

Insusi factorul postal, …… a declarat ca cei care primeau corespondenta petentei era fie aceasta, fie membrii familiei sale, sotul sau mama iar conditiile in care se executa semnatura de primire erau improprii : la poarta, pe un suport constand in geanta postala, din pozitia in picioare.

Pe cale de consecinta, fata de concluziile raportului de constatare tehnico stiintifica, declaratia acestui martor, un nou raport de expertiza grafica, asa cum solicita petenta nu prezinta utilitate in prezenta cauza, nefiind concludent.

Fata de considerentele anterior mentionate, instanta apreciaza ca temeinica si legala solutia parchetului de neincepere a urmaririi penale fata de intimat intrucat din probe nu se confirma existenta infractiunilor sesizate, respectiv infractiunea de sustragere sau distrugere de inscrisuri » prevazuta de art 242 cod pen., « abuz in serviciu contra intereselor persoanei » prev. de art 246 cod pen., « fals in inscrisuri oficiale » prev. de art 288 alin 1 cod pen. si « uz de fals » prev. de art 291 cod pen.

In baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. Pen.va respinge ca nefondata plangerea formulata de petenta ……,cu privire la rezolutia nr. 2770/P/2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, rezolutia nr. 99/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, faptuitor …..

Va mentine rezolutiile atacate, respectiv rezolutia 2770/P/2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, rezolutia nr. 99/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

In baza art 192 alin 2 cod proc. Pen. va obliga petenta la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARÂSTE

In baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. respinge ca nefondata plângerea formulata de petenta .., domiciliata in ….. cu privire la rezolutia nr. 2770/P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, rezolutia nr. 99/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, faptuitor ……., domiciliat in ……,jud. Bacau.

Mentine rezolutiile atacate,respectiv rezolutia 2770/P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, rezolutia nr. 99/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

In baza art 192 alin 2 cod proc. pen. obliga petenta la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 13.05.2010.

Etichete:

Plangere rezolutie procuror

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 2606/270/2010

Înreg. la 16.04.2010

pl. rezolutie procuror

Î N C H E I E R E

Sedinta publica din data de 13.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Badau

Grefier – Florentina Cristian

Ministerul public reprezentat de procuror – Aneta Neagu

Pe rol solutionarea plângerii formulate de petenta S.C. „…….” S.R.L. împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale date de procuror în dosarul 2898/P/2009.

La apelul nominal facut în sedinta publica lipsesc partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta,

– cauza are ca obiect plângere împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale date de procuror în dosarul nr. 2898/P/2009,

– stadiul procesual fond, dupa care,

Instanta constata ca la dosar s-a depus prin fax de catre petenta o copie a filei CEC BRDE1BB 0105655.

Nemaifiind alte cereri instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Procurorul solicita respingerea plângerii ca neîntemeiata si mentinerea solutiei date în dosarul nr. 2898/P/2009.

S-au declarat dezbaterile închise instanta râmând în pronuntare.

INSTANTA

-deliberând-

Din lipsa de timp pentru deliberare,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Amâna pronuntarea la data de 14 mai 2010.

Pronuntata în sedinta publica de la 13 mai 2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 2606/270/2010

Înreg. la 16.04.2010

pl. rezolutie procuror)

Sentinta penala nr. 319

Sedinta publica din data de 14.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Badau

Grefier – Florentina Cristian

Ministerul public reprezentat de procuror – Aneta Neagu

Pe rol solutionarea plângerii formulate de petenta S.C. „……..” S.R.L. împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale date de procuror în dosarul 2898/P/2009.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în sedinta publica din data de 13 mai 2010 fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea data care face parte integranta din prezenta sentinta, când din lipsa de timp pentru deliberare s-a amânat pronuntarea pentru data de astazi.

INSTANTA

-deliberând-

Prin plangerea inregistrata sub nr. 2606/270/2010 pe rolul Judecatoriei Onesti, petenta SC …….. SRL a solicitat desfiintarea ordonantei 2898/P/2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

In motivare se arata ca prin ordonanta anterior mentionata s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de faptuitorul …….. sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune prevazuta de art 215 cod pen.

Societatea petenta a mentionat ca solutia Parchetului este nelegala si netemeinica fiind vadita intentia faptuitorului de a induce in eroare in scopul obtinerii unui folos material injust. Astfel, se sustine faptul ca la data emiterii filei cec, faptuitorul avea cunostinta de faptul ca acest instrument bancar era retras din circulatie iar societatea al carei administrator era se afla in interdictie bancara.

Societatea petenta a invederat ca intentia de inducere in eroare rezulta si din imprejurarea ca ea nu ar fi livrat marfa dacasocietatea faptuitorului nu ar fi dispus de lichiditati bancare si daca fila cec nu ar fi fost emisa.

Totodata se arata ca prin fapta sa …… a produs un prejudiciu de 5215,02 lei care nu a fost recuperat nici pana in prezent.

A fost atasat dosarul parchetului cu numarul 2898/P/2009.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

La data de 30.10.2009,petenta SC ……. SRL formuleaza plangere penala impotriva SC ….. .. SRl, reprezentata legal prin …… solicitand tragerea la raspundere penala sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune prevazuta de art 215 cod pen.

In fapt, societatea faptuitorului a emis fila cec BRDE 1BB0105655 catre SC …….. SRL, avand ca data a emiterii 2.10.2009, fila cec fiind refuzata in banca pentru lipsa disponibil in data de 6.10.2009.

Din continutul dosarului nr. 2898/P/2009 rezulta ca in cauza nu a fost respectat principiului rolului activ prevazut de art 4 cod proc. pen. si aflarii adevarului prevazut de art 3 cod proc. pen. Astfel, singurele probe administrate de reprezentantul parchetului sunt o serie de documente emise de BRDE Goupe Societe Generale si declaratiile faptuitorului.

Pe baza acestor declaratii procurorul da solutie de scoatere de sub urmarire penala fata de invinuitul …… pentru infractiunea prev. de art 84 alin 1 pct. 2 si 3 din Legea 59/1934 si neinceperea urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune prev. de art 215 alin 1 cod pen.

Motivarea procurorului in sensul ca nu s-au desfasurat activitati de inducere in eroare , intrucat beneficiarul a aceptat fila cec si a completat-o dupa o perioada de timp si deci avea cunostinta de faptul ca faptuitorul nu avea disponibil in cont, nu este intemeiata. Asadar, societatea petenta a mentionat ca « fila cec a fost transmisa ca si garantie pentru facturile emise de societatea noastra catre SC … SRL si d-nul ..si-a luat angajamentul verbal ca in maxim 30 de zile de la data emiterii facturilor va face plata, in caz contrar noi am fi putut dispune de aceasta fila cec pentru acoperirea debitului ». Procurorul avea obligatia de a stabili pe baza de probe daca faptuitorul a adus sau nu la cunostinta petentei, faptul ca nu are disponibil in cont la data la care societatea petenta urma sa prezinte fila cec in banca pentru plata. Aceasta verificare trebuia facuta avand in vedere sustinerea petentei in sensul ca faptuitorul si-a luat angajamentul de a face plata in 30 de zile,emitand si o fila cec in acest sens.

Deasemeni, din textul de incriminare nu rezulta ratiunea legiuitorului, invocata si de procuror si anume ca pentru existenta infractiunii de inselaciune se impune ca fila cec sa fi fost completata integral si corect, pentru a fi un intrument de plata apt a induce in eroare.

Intentia de a induce in eroare o persoana se stabileste pe baza probatoriului administrat si nu are relevanta daca fila cec a fost sau nu completata atata timp cat faptuitorul afirma ca are sau va avea in mod cert disponibil in banca la o anumita data, stabilita de comun acord cu beneficiarul instrumentului de plata.

De mentionat este si faptul ca plangerea penala a fost formulata impotriva societatii al carei administrator este faptuitorul si fata de care parchetul nu da nici o solutie.

Din dosarul parchetului nu rezulta sa fi fost respectate garantiile unui proces echitabil in sensul prevederilor art 6 din conventia europeana a drepturilor omului si anume dreptul la aparare al societatii petente, avand in vedere ca administratorul acesteia nu au fost audiat, nu i s-a oferit posibilitatea sa propuna probe.

Totodata se impune efectuarea unei expertize contabile care sa verfice in ce masura au existat rulaje in firma al carei administrator este faptuitorul si daca in luna octombrie 2009 acesta avea disponibil banesc pentru a fi virat in contul sau bancar de la BRDE.

Pe cale de consecinta, in baza art 2781 alin 8 lit. b cod proc. Pen. va admite plangerea formulata de SC …… SRL, cu sediul in …….., jud. Ilfov impotriva ordonantei nr. 2898/P/2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti cu privire la invinuitul Oprea Ion.

Va desfiinta ordonanta atacata si va dispune trimiterea cauzei la Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti in vederea redeschiderii urmaririi penale si suplimentarii probatoriului.

In baza art 192 alin 3 cod proc. Pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art 2781 alin 8 lit. b cod proc. pen. admite plângerea formulata de SC ……. SRL,cu sediul in orasul ………,jud. Ilfov împotriva ordonantei nr. 2898/P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti cu privire la învinuitul ….. domiciliat in ….,jud. Bacau, SC ……. SRL Onesti.

Desfiinteaza ordonanta atacata si dispune trimiterea cauzei la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti in vederea redeschiderii urmaririi penale si suplimentarii probatoriului.

In baza art 192 alin 3 cod proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat ramân in sarcina acestuia.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 14.05.2010.

Presedinte, Grefier,

Liliana Badau Florentina Cristian

Etichete:

Plangere rezolutie procuror

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 2860/270/2010

Înreg. la 27.04.2010

pl. rezolutie procuror

SENTINTA PENALA NR. 320

Sedinta publica din data de 14.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Badau

Grefier – Florentina Cristian

Ministerul public reprezentat de procuror – Aneta Neagu

Pe rol solutionarea plângerii formulate de petenta S.C. „……..” S.R.L. Bacau împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale date de procuror în dosarul 117/II/2010 (fost 1090/P/2009).

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în sedinta publica din data de 13 mai 2010 fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta penala, când din lipsa de timp pentru deliberare s-a amânat pronuntarea pentru data de astazi.

INSTANTA

-deliberând-

Prin plangerea inregistrata pe rolul instantei sub nr. 2860/270/2010, petenta SC …… SRL Bacau a solicitat desfiintarea rezolutiei nr. 1090/P/2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, respectiv rezolutia nr. 177/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

In motivare s-a aratat ca solutia pronuntata in dosarul parchetului este identica cu prima rezolutie desfiintata de Judecatoria Onesti prin sentinta penala nr.601/2009.

Societatea petenta invoca faptul ca reprezentantul ministerului public nu s-a conformat dispozitiilor instantei, care dealtfel erau clare: suplimentarea probatoriului prin efectuarea unei expertize contabile, sa se determine daca la data emiterii biletului la ordin faptuitorul avea sau nu disponibil in cont,efectuarea de cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de « fals in declaratii », partea vatamata sa aiba posibilitatea de a propune probe.

In dovedire, petenta a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.

A fost atasat dosarul nr. 1090/P/2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

In data de 9.04.2009, petenta SC Simba Invest SRL formuleaza plangere impotriva lui ……., administratorul SC …….. SRL sub aspectul savarsirii infractiunilor de « fals in declaratii « prevazuta de art 292 cod pen. si « inselaciune » prevazuta de art 215 cod pen.

Societatea petenta descrie situatia de fapt aratand ca in cursul lunii octombrie 2008 a livrat produse din tigari societatii SC …. SRL, in baza contractului de vanzare cumparare nr. 37/2008. Administratorul societatii, intimatul din prezenta cauza ar fi adus la cunostinta lui SC ….. faptul ca nu are disponibil banesc solicitand un termen de gratie de 4 luni, aducand ca si garantie doua imobile terenuri si un bilet la ordin. Pentru acest bilet la ordin, partile ar fi stabilit un termen de plata la inceputul lunii martie, cand administratorului SC Doriem Impex a promis ca va avea disponibil in cont.

In continuare, societatea petenta a precizat ca in momentul in care s-a prezentat la banca pentru a incasa biletul la ordin a aflat cu surprindere ca acesta fusese declarat pierdut, furat, distrus de catre intimat.

In urma plangerii formulate de SC …… SRL, Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti da o solutie de neincepere a urmaririi penale prin rezolutia nr. 1090/P/2009, solutie mentinuta si de prim procuror prin rezolutia nr. 323/II/2/2009.

Societatea petenta formuleaza plangere impotriva acestor rezolutii, plangere admisa prin hotararea judecatoreasca nr. 601/2009, hotarare ramasa definitiva prin neapelare. Instanta de judecata a dispus trimiterea cauzei la Parchet in vederea deschiderii urmaririi penale. Instanta de judecata a apreciat ca in cauza se impunea suplimentarea probatoriului. Astfel, se retine ca intimatul a declarat la banca un numar de 50 de bilete la ordin si 23 file cec, ca fiind pierdute, distruse, furate, inclusiv biletul la ordin emis in favoarea SC …….t SRL. Pe cale de consecinta, in considerente se retine ca se impunea suplimentarea probatoriului pentru a stabili buna sau reaua credinta a intimatului in momentul emiterii biletului la ordin, efectuarea unei expertize contabile pentru a stabili daca SC …… SRL avea sau nu disponibilul necesar pentru a face plati catre furnizori.

In continuare, instanta a apreciat ca partii vatamate nu i s-a oferit posibilitatea sa formuleze probe iar procurorul a motivat solutia doar pe baza declaratiei faptutitorului care a mentionat ca nu a intentionat sa insele societatea.

Un alte aspect mentionat in considerentele hotararii este si faptul ca solutia procurorului nu cuprinde si motivarea infractiunii de fals, instanta fiind in imposibilitatea de a verifica temeinicia si legalitatea solutiei.

Dosarul este trimis la Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti, in vederea deschiderii urmaririi penale si administrarii probatoriului stabilit de instanta.

Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti nu numai ca pronunta o solutie aproape identica cu cea initiala dar nu suplimenteaza probatoriul in sensul celor dispuse de instanta prin sentinta penala anterior mentionata.

Astfel, procurorul a audiat din nou faptuitorul, pe numitul … si a anexat la dosar fise analitice partener din perioada ianuarie- decembrie 2008.

La dosarul cauzei trebuia sa se regaseasca, conform dispozitiilor instantei, materialul probator administrat la cererea persoanei vatamate, declaratia reprezentantului SC …. SRL, expertiza contabila.

Avand in vedere ca solutia procurorului se bazeaza in continuare pe declaratia inculpatului, acesta nu s-a conformat dispozitiilor instantei, nu s-a stabilit buna sau reaua credinta a faptuitorului la data emiterii biletului la ordin, daca societatea petenta avea sau nu cunostinta de imprejurarea ca faptuitorul are sau nu disponibil in banca.

Procurorul in cadrul rezolutiei emise precizeaza ca s-a procedat la verificarea in contabilitatea societatii faptuitorului a inregistrarii facturilor fiscale reprezentand marfa cu care se aprovizionase si s-a constatat ca acestea sunt inregistrate in evidente. La dosarul cauzei nu exista dovada efectuarii acestor verificari. In cauza trebuia efectuata o expertiza contabila asa cum s-a dispus prin sentinta penala 601/2009 pentru a determina disponibilul societatii faptuitorului, posibilitatea efectuarii unor plati exigibile.

Totodata, constatarea procurorului ca in perioada octombrie- noiembrie 2009 faptuitorul a efectuat plati catre SC …….. SRL precum si faptul ca biletul la ordin a fost investit de instanta cu formula executorie nu prezinta relevanta din punct de vedere al realizarii elementului material al celor doua infractiuni.

In continuare, procurorul motiveaza solutia pentru infractiunea de « fals in declaratii » doar pe baza afirmatiilor faptuitorului care a mentionat ca datorita numarului mare de instrumente de plata a fost in eroare la momentul declaratiei in fata bancii. Chiar procurorul constata in rezolutia din 25.06.2009 ca faptuitorul nu a facut o verificare amanuntita a actelor pierdute, declarand pierdut intreg topul. Lipsa de diligenta a faptuitorului nu este de natura sa atraga exonerarea de raspundere a acestuia pe temeiul erorii de fapt. Mai mult decat atat procurorul nu a facut dovada ca sunt intrunite conditiile textului de lege a art 51 cod pen., aceasta cu atat mai mult cu cat solutia pronuntata pentru ambele infractiuni este neinceperea urmaririi penale in baza dispozitiilor art 10 lit. d, fara nici o referire la art 10 lit. e cod proc. pen.

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza art 2781 alin 8 lit. b cod proc. Pen. va admite plangerea formulata de SC …. SRL Bacau, cu sediul in Bacau, ….. cu privire la rezolutia nr.1090/P/2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, respectiv rezolutia nr. 177/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

Va desfiinta rezolutiile atacate si va dispune trimiterea cauzei la Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti in vederea deschiderii urmaririi penale fata de faptuitorul ……..

In baza art 192 alin 3 cod proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art 2781 alin 8 lit. b cod proc. pen. admite plângerea formulata de SC …. SRL Bacau, cu sediul in ……. cu privire la rezolutia nr.1090/P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti , respectiv rezolutia nr. 177/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Desfiinteaza rezolutiile atacat si dispune trimiterea cauzei la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti in vederea deschiderii urmaririi penale fata de faptuitorul ……….

In baza art 192 alin 3 cod proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat ramân in sarcina acestuia.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare pentru faptuitor si de la pronuntare pentru petenta.

Pronuntata in sedinta publica, azi 14.05.2010

Etichete:

Plangere rezolutie procuror

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 3200/270/2010 plâng. rezolutie procuror

Înreg. la 13.05.2010

Sentinta penala nr. 345

Sedinta publica din data de 27.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Badau

Grefier – Florentina Cristian

Ministerul public reprezentat de procuror – Aneta Neagu

Pe rol solutionarea plângerii formulate de petentii …. ….si …… împotriva ordonantei numarului 2839/P/23.03.2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si a rezolutiei prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti cu numarul 219/II/2010, din 21.04.2010.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta petenta …. asistata de avocat …., care raspunde si pentru petenta .. si faptuitorul …., lipsa fiind petenta ……

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care arata:

-cauza are ca obiect plângere împotriva ordonantei numarului 2839/P/23.03.2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si a rezolutiei prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti cu numarul 219/II/2010, din 21.04.2010.

– se afla la primul termen de judecata,

– stadiul procesual fond, dupa care,

Instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat ….. critica solutiile date în cursul urmarii penale având în vedere materialul probator administrat în cauza. Arata ca, culpa faptuitorului este grava deoarece acesta a fost avertizat de catre petenta ….., în ziua incendiului în jurul orei 2100, precum ca ies scântei pe cos, de altfel si martorul …. a aratat ca ia spus faptuitorului ……, ca ies scântei pe cos, dar nu l-a vazut pe acesta sa urce în podul casei si nici la cosul casei. Învedereaza ca un motiv în plus, pentru care faptuitorul …… trebuia sa fie vigilent este faptul ca acesta stia ca pe sub acoperisul casei exista sindila, ca avea cunostinta despre faptul ca în magazia lipita de casa existau circa 2 tone de furaje, iar cosul de fum era la circa 1 metru de magazia de furaje.

De asemenea, arata ca organul de urmarire penala, prin rezolutia data (fl. 1 dosar nr. 2839/P/2009) arata ca ….. nu a luat masuri corespunzatoare pentru prevenirea incendiului, mai mult faptuitorul a semnat procesul verbal întocmit de unitatea de Pompieri Onesti, în care se face cunoscut ca incendiul

s-a produs din vina cosului supraîncalzit fapt dovedit si din declaratia faptuitorului aflata (fl. 42 dosar nr. 2839/P/2009) în care acesta recunoaste ca nu a curatat cosul de mult timp.

Avocat ….. solicita admiterea plângerii formulate de petentii …….. si …. împotriva ordonantei numarului 2839/P/23.03.2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si a rezolutiei prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti cu numarul 219/II/2010, din 21.04.2010, trimiterea cauzei la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti în vederea redeschiderii urmarii penale si instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor faptuitorului.

………. arata ca a fost anuntat în jurul orei 2130 si nu în jurul orei 2100, despre faptul ca din cosul casei acestuia ies scântei, ca atunci a stins focul din soba, dupa care a iesit sa verifice cosul, ca sa vada daca mai iese fum din cos, cos care era construit din caramida. Arata ca grajdiul a fost construit în anul 1950, ca între grajd si casa exista o distanta de circa 2 metri, precum si faptul ca peretele care era în spatele sobei la circa 20 centimetri nu a ars, fiind darmat de pompieri.

…… solicita respingerea plângerii ca netemeinica motivat de faptul ca nu exista nici o proba în sustinerea acesteia.

Procurorul solicita respingerea plângerii motivat de faptul, ca probele administrate confirma ca incendiul nu a putut fi prevazut de faptuitor.

S-au declarat dezbaterile închise, instanta râmând în pronuntare.

INSTANTA

-deliberând-

Prin plangerea inregistrata sub nr. 3200/270/2010 pe rolul Judecatoriei Onesti, petentele …… si …, in contradictoriu cu intimatul ….., au solicitat desfiintarea ordonantei nr. 2839/P/23.03.2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti si rezolutia prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti cu numarul 219/II/2010.

In motivare se mentioneaza ca solutia parchetului este nelegala si netemenica, pe baza materialului probator trebuia retinuta culpa intimatului in producerea infractiunii de «distrugere ».

Astfel, petentele motiveaza ca intimatul a fost avertizat chiar si de martorul ….., in jurul orelor 21.30 ca ies scantei de foc prin cosul casei, asa incat acesta trebuia sa ia masuri pentru evitarea incendiului.

In continuare se arata ca nu exista nici o proba care sa sustina afirmatia intiamatului si anume ca ar fi stins focul din soba. Petentele invoca faptul ca intimatul trebuia sa aiba cunostinta de pericolul de incendiere si de extindere a acestuia, dat fiind ca magazia in care se afla furajele, fanul era la o distanta de 1 m de hornul care scotea scantei de foc.

Totodata, petentele au precizat ca acest cos termic nu era protejat termic cu materiale speciale, nu se poate retine ca acesta era protejat de la sine,dat fiind ca era construit din caramizi.

In dovedire s-a solicitat proba cu inscrisuri.

A fost atasat dosarul nr. 2839/P/2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

Analizand materialul probator existent in cauza, instanta retine urmatoarele :

Prin ordonanta nr. 2839/P/23.03.2010 s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului …… sub aspectul savarsirii infractiunii de

“distrugere din culpa” prev. de art 219 alin 1 cod pen.

In motivare, reprezentantul Ministerului Public, retine urmatoarele:

La data de 17.10.2009, …… sesizeaza organelle de politie din localitate despre faptul ca, in noaptea de 16/17.10.2009, a izbucnit un incediu la locuinta pe care o detine în raza localitatii, care s-a propragat la localitatile vecinilor sai ….. si ……..

Prin rezolutia nr. 04.12.2009, s-a început urmarire penala fata de …….., pentru comiterea infractiunii prevazute si pedepsite de art. 219 al. 1 cod penal, constand in aceea ca, in noaptea de 16.10.2009, a distrus din culpa, prin incendiere, atat locuinta proprietate, cat si a vecinilor sai- .. si .., ca urmare a neluarii masurilor corespunzatoare pentru prevenirea incediului.

Situatia de fapt retinuta de procuror consta in aceea ca in data de 16.10.2009, in jurul orelor 21-21:30, …. si …….. din …., jud. Bacau, au constatat ca ies scantei pe hornul casei vecinului lor- ………. si l-au atentionat sa ia masurile corespunzatoare prentru preîntâmpinarea unui eventual incendiu.

In acest sens, invinuitul, in prezenta martorului ………, a stins focul din soba, a scos jarul in afara locuintei si, impreuna cu acesta, a supravegheat din exterior, cosul casei, c.c.a. 50-60 minute, timp în care ambii au constatat ca pe horn nu ieseau scântei sau fum.

In jurul orelore 24:00, s-a declansat un incendiu la acoperisul casei invinuitului, care s-a extins in scurt tim la grajdul cu furaje aflat la o distanta de 12 m, apoi, la locuintele numitilor ….. si ……

In urma incendiului, locuinta detinuta de invinuit si fratele acestuia ……, compusa dintr-o magazine casa cu 3 camere, grajd compus din 2 camere si un Sopron, bucataria si garajul au fost distruse in totalitate.

De asemenea, au ars in totalitate acoperisul casei compusa din 2 camerea si un hol si bunurile existente in interior, apartinand numitei ….., acoperisul unei case, compusa din 2 camere si un hol, precum si bunurile din interiorul apartinand lui ….. si un gard pe o lungime de 4 metri, apartinand numitei ……

Solutia de scoatere de sub urmarire penala a invinuitului ……… intrucat nu poate fi retinuta vinovatia sa , fiind aplicabile dispozitiile art 10 lit. d cod proc. pen. nu are support probatoriu.

Astfel, in ordonanta se retine faptul ca interventia unitatilor de pompieri a fost defectuoasa intrucat au ramas blocati cu autospecialele pe o ulita care nu permitea accesul.

Procurorul stabileste pe baza unor planse foto si procesul verbal de cercetare la fata locului intocmit de organele de politie, alta cauza a incendiului decat cea stabilita prin procesul verbal de interventie nr. 113/2009 intocmit de Detasmentul de pompieri Onesti.

Asadar, procurorul motiveaza ca hornul era protejat termic prin insasi materialele din care era construit si se afla la o distanta de 12 metri de fata de grajdul in care se aflau furajele. Totodata, procurorul stabileste ca si cauza a incendiului « aprinderea sindrilei de sub tigla, de la scanteile iesite pe cos in jurul orelor 21.00-21.30, situatie in care invinuitul nu ar fi avut posibilitatea sa prevada evenimentul pentru a lua masuriel necesare prevenirii incendiului ».

Instanta apreciaza ca in cauza de fata se impune respectarea principiilor prevazute de art 3 cod proc. pen. « aflarea adevarului » si art 4 cod proc. pen. « rolul activ al organelor judiciare in desfasurarea procesului ».

Plangerea pendente este intemeiata avand in vedere concluziile procurorului, care nu se bazeaza pe cunostintele unui specialist in domeniu. Doar un expert tehnic ar fi putut stabili fara nici un dubiu cauza producerii incendiului la locuinta invinuitului si implicit vinovatia acestuia.

Prin procesul de interventie nr. 113/2009 intocmit de Detasmentul de pompieri Onesti, adresa nr. 381.580 a Inspectoratului pentru situatii de urgenta se mentioneaza ca pe baza amprentei incendiului, caracteristicilor acestuia, conditiilor atmosferice,natura materialelor combustibile prezente,a informatiilor furnizate de martori a fost stabilita cauza probabila a incendiului.

Instanta apreciaza ca pentru a inlatura concluziile unitatii de interventie pompieri nu este suficienta efectuarea unor fotografii si un proces verbal de cercetare la fata locului, ci trebuia solicitata parerea unui expert care sa determine : daca hornul casei care a propagat focul a fost izolat termic sau nu ; daca nu, in ce modalitate trebuia izolat ; la ce distanta era situat cosul de fum de magazia in care se aflau furaje ; daca aceasta distanta era corespunzatoare din punct de vedere al normelor legale in materie constructii ; care a fost cauza incendiului si daca acesta putea fi evitat, in ce modalitate ; ce masuri trebuiau luate de o persoana diligenta in momentul in care a observat iesind scantei de foc pe hornul casei.

In lipsa acestui raport de expertiza nu poate fi determinata cauza incendiului, forma de vinovatie in producerea incendiului, in masura in care ea exista. Culpa intimatului nu poate fi inlaturata, retinand insa interventia defectuaoasa a unitatilor de pompieri in conditiile in care acestia precizeaza ca au fost anuntati cu intarziere iar martorii afirma ca au sunat la 112 in jurul orelor 12 pm., iar focul s-a propagat cu repeziciune. Martorul ……… afirma ca « incendiul a fost foarte puternic si in cateva minute s-a propagat la grajdul locuintei lui …., apoi la …… si la .. ». De asemeni nu poate fi retinuta nici imprejurarea ca intre hornul locuintei si grajd ar fi o distanta de 12 m ( schita intocmita de organele de politie fl. 54) atata timp cat insusi martorul …., fratele intimatului afirma ca podul grajdului unde se aflau 2 tone de fan se afla la o distanta de 3 m. de locuinta.

Instanta constata ca vinovatia intimatului nu poate fi exclusa pe baza diligentei pe care acesta ar fi manifestat-o in jurul orelor 21, cand a observat ca ies scantei pe hornul casei. Este adevarat ca a supravegheat acest horn impreuna cu martorul … pentru cateva minute, insa acest lucur nu este suficient pentru ca invinuitul sa fie exonerat de raspundere si aceasta cu atat mai mult cu cat martorul nu stie ce a facut intimatul in casa, daca s-a urcat in podul casei, daca a stins focul din soba. Cert este ca dupa ce a observat ca nu mai ies scantei din soba, intimatul a lasat focul sa arda in soba sperand in mod usuratic ca nu se va intampla nimic.

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza art 2781 alin 8 lit. b cod proc. pen. instanta va admite plangerea formulata de petentele ….si …… domiciliate in …….,jud. Bacau,cu domiciliul ales la sediul Cabinet Individual de Avocat …, cu sediul in ……, jud. Bacau, impotriva ordonantei nr. 2839/P/23.03.2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti si rezolutia prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti cu numarul 219/II/2010.

Instanta va desfiinta ordonanta nr.2839/P/23.03.2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti si rezolutia prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti cu numarul 219/II/2010 si trimite cauza la Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti pentru redeschiderea urmaririi penale privind pe invinuitul …, fiul lui …., nascut la data de ……, domciliat in …….. jud. Bacau, cu resedinta in …,jud. Bacau.

In baza art 192 alin 3 cod proc. pen cheltuielile judiciare avansate de stat vor râmâne in sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art 2781 alin 8 lit. b cod proc. pen. admite plangerea formulata de petentele …… si ……. domiciliate in …. jud. Bacau,cu domiciliul ales la sediul Cabinet Individual de …., cu sediul in …….jud. Bacau, impotriva ordonantei nr. 2839/P/23.03.2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti si rezolutia prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti cu numarul 219/II/2010.

Desfiinteaza ordonanta nr.2839/P/23.03.2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti si rezolutia prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti cu numarul 219/II/2010 si trimite cauza la Parchetul de pe langa Judecatoria Onesti pentru redeschiderea urmaririi penale privind pe invinuitul …, fiul lui ……… nascut la data de …. domciliat in ……., jud. Bacau, cu resedinta in ….,jud. Bacau.

In baza art 192 alin 3 cod proc. pen cheltuielile judiciare avansate de stat ramâm in sarcina acestuia.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 27.05.2010

Etichete: