Top

Plangere solutie procuror

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 979//270/2011

Înreg.18.02.2011 pl.sol.proc.

SENTINTA PENALA NR.247

Sedinta publica din data de 13.04.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – ….

Grefier- …

Ministerul Public – reprezentat de procuror …

Pe rol fiind judecarea pronuntarii în cauza penala având ca obiect plângere la solutia procurorului formulata de petenta …… .

Dezbaterile în fond au avut loc în data de 7.04.2011, fiind consemnate prin încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

La data de 18.02.2011 a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la nr. 979/270/2011 plângerea formulata de catre petenta …. , împotriva rezolutiei de respingere a plângerii nr. 25/II/2/2010 si împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale din dosarul nr. 2587/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti în contradictoriu cu intimatele …… si …..

În motivarea plângerii ,petenta a aratat ca este nemultumita de solutia procurorului, considerând-o nelegala si netemeinica deoarece rezolutia procurorului a fost motivata într-un mod extrem de lapidar , neavându-se în vedere si neanalizându-se într-un mod temeinic obiectiunile formulate . De asemenea, a solicitat admiterea plângerii , desfiintarea celor doua rezolutii si trimiterea dosarului la parchet în vederea începerii urmaririi penale, cu completarea probelor necesare aplicarii corecte si integrale a legii.

Instanta a dispus, din oficiu, atasarea spre consultare a dosarului nr. 2587/P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Pe baza actelor premergatoare începerii urmaririi penale , instanta retine urmatoarele:

La data de 29.04.2009,….. din Onesti, solicita printr-o plângere adresata Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti efectuarea de cercetari fata de …. si … , pentru comiterea infractiunilor de înselaciune, fals material în înscrisuri oficiale si uz de fals, fapte prev. de art.215 al.1 si 3, 288 al.1 si art.291 Cod penal , cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, constând în aceea ca, l-au indus în eroare pe tatal petentei- .., profitând de starea de tulburare provocata de boala si l-au determinat sa înstraineze garsoniera proprietate situata în Onesti, str.G.Bacovia bl.3A, ap.49, înscriindu-se în fals,cu privire la semnatura acestuia de la rubrica „vânzator” de pe contractul de vânzare-cumparare nr.1279 din 21.06.2005, autentificat la Biroul Notarului Public „ Olaru Aurelian Romeo „ din Onesti ( fl.56-59 dos,urm.pen.)

Din probele administrate în cauza rezulta ca în anul 1995 a intervenit divortul dintre … si sotia acestuia – …, iar fiica rezultata din casatorie ……, a fost încredintata spre crestere si educare mamei, împreuna cu care si-a stabilit resedinta în Italia.

Dupa divort, începând cu anul 1999, …. a avut o stare de sanatate precara , generata de consumul de alcool si o viata dezechilibrata, fiind internat în mai multe rânduri în sectiile Psihiatrie, Interne si Ortopedie din cadrul Spitalului mun.Onesti .

S-a constatat ca …. îsi asigura existenta dintr-o pensie de handicap locomotor gradul II( amputatie gamba stânga în urma unui accident de tren cu scop de suicid), din sumele obtinute din cersetorie si din ajutorul material acordat de sora sa ….

În perioada 13.06.2005- 21.06.2005, Popa Gheorghe a fost internat în Sectia Boli Interne din cadrul Spitalului Onesti cu diagnosticul „ pleurezie dreapta si anemie severa”, constatându-se în urma examenului clinic general, ca la internare avea o stare generala grava, dar stare de constienta buna ( fl.78-83 dos.urm.pen.).

La data de 21.06.2005, ora 11.00,a fost externat,însa datorita instalarii unei stari febrile, generata de extragerea lichidului pleural, s-a impus transferarea acestuia la Spitalul TBC Bacau , sens în care, în jurul orei 13.15, doctorul… a solicitat Serviciului de Ambulanta Bacau ca pacientul sa fie transferat în cadrul unitatii sus-mentionate.( FO nr.12299/2005- fl.79).

Dupa ora externarii, ….. împreuna cu sora sa ….. si nepoata sa ….., s-au deplasat la Notarul public Olaru Aurelian Romeo din Onesti, unde au autentificat contractul de vânzare-cumparare nr.1279/21.06.2005, prin care, …… a înstrainat nepoatei sale-…., garsoniera proprietate din ……, cu rezerva dreptului de abitatie pe tot restul vietii.

Pretul vânzarii a fost de 5600 euro,pe care vânzatorul l-a primit la data semnarii si autentificarii contractului , pe care l-au citit si semnat, fiind de acord cu continutul sau ce reprezinta vointa partilor neviciata.( fl.65 dos,.urm.pen.).

Verificând toate aspectele aratate mai sus , instanta constata ca plângerea petentei nu este întemeiata din mai multe considerente.

Având în vedere probatoriul administrat în faza actelor premergatoare procurorul a dispus neînceperea urmaririi penale fata de numitele …. si …. pentru comiterea infractiunilor prev. si ped. de art. 215 al. 1, 3, art. 288 alin. 1 si art. 291 Cod Penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal apreciind ca actiunea penala nu poate fi pusa în miscare deoarece faptele reclamate nu se confirma . S-a considerat astfel ca sunt aplicabile dispozitiile prev. de art. 10 lit. a din Cod procedura penala , întrucât sesizarea nu se confirma ,solutia dispusa fiind conform materialului probator .

Din economia dispoz. art.228 Cod procedura penala, cu referire la art. 200 din acelasi cod, rezulta finalitatea actelor premergatoare, constând în obtinerea datelor necesare începerii urmaririi penale. Aceste date privesc existenta faptei, împrejurarea ca fapta a fost savârsita de catre faptuitor si ca acesta raspunde penal.

Prin acelasi text, legiuitorul a avut în vedere si situatia în care actele premergatoare efectuate releva inutilitatea începerii urmaririi penale.

Convingerea formata în temeiul actelor premergatoare obliga procurorul, dupa caz, la o solutie procesuala de începere sau de neîncepere a acesteia.

În speta, petenta ….a formulat plângere împotriva faptuitorului …. pentru comiterea infractiunilor prev. si ped. de ….. si ….. pentru comiterea infractiunilor prev. si ped. de art. 215 al. 1, 3, art. 288 alin. 1 si art. 291 Cod Penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod Penal.

Procurorul a retinut în mod corect ca nu se confirma faptele sesizate de catre petent în ceea ce priveste infractiunile reclamate.

Astfel, având în vedere ca din materialul probator administrat în faza actelor premergatoare nu rezulta ca intimatele .. si …. au comis infractiunile reclamate ,procurorul a procedat în mod legal dispunând neînceperea urmaririi penale fata de acestea , în baza art. 228 alin. 6 si art.10 lit. a Cod Proced. Penala.

În mod corect, s-a retinut de catre procuror ca din materialul probator administrat în cauza nu a rezultat comiterea vreuneia din infractiunile reclamate , în cauza nefiind vorba de inducerea în eroare a vreunei persoane în scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust . De asemenea, în ceea ce priveste comiterea celorlalte infractiuni reclamate, instanta apreciaza ca procurorul a apreciat în mod corect ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestor infractiuni .

Prin urmare, fata de considerentele aratate mai sus, instanta va respinge plângerea formulata de catre petenta si va mentine solutiile dispuse prin rezolutia de respingere a plângerii nr. 25/II/2/2010 si prin rezolutia de neîncepere a urmaririi penale din dosarul nr. 2587/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti , ca legale si temeinice.

Ca urmare a respingerii plângerii, fiind în culpa procesuala ,petenta va fi obligata la cheltuieli judiciare avansate de stat si la cheltuieli judiciare catre intimate .

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

În temeiul art. 278 indice 1 alin.8 litera a Cod procedura penala respinge plângerea formulata de catre petenta … , domiciliata în … si cu domiciliul ales la ……., cu sediul în ….. , împotriva rezolutiei de respingere a plângerii nr. 25/II/2/2010 si împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale din dosarul nr. 2587/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti în contradictoriu cu intimatele ….. si ……. , ca nefondata.

Mentine solutia dispusa prin rezolutia de neîncepere a urmaririi penale din dosarul nr. 2587/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti ,ca legala si temeinica.

În baza art. 192 alin. 2 Cod procedura penala obliga petenta la plata sumei de 40 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Obliga petenta la plata catre intimate a sumei de 500 lei , reprezentând onorariu de avocat.

Definitiva

Pronuntata în sedinta publica, azi 13.04.2011.

Etichete:

Plangere solutie procuror

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4923/270/2009 – pl.sol.procuror –

Înreg.23.07.2010

SENTINTA PENALA NR.574

Sedinta publica din data de 7.10.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier- ELIZA-NICOLETTA FEKETE

Ministerul Public reprezentat de procuror -Vicentiu-Craciunel Antohi

Astazi a fost pe rol judecarea plângerii formulate de …. împotriva rezolutiei din 3.12.2009 data în dosarul nr.579/II/2/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns petentul personal si avocat …… pentru intimati.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta,dupa care, petentul depune un memoriu.

Nemaifiind alte cereri, instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Petentul solicita admiterea cererii, intimatii nu sunt la prima fapta de acest gen.

Avocat ….. arata ca petentul a intrat în posesia unui certificat medico-legal sustinând ca a fost lovit de cei doi faptuitori. Organule de cercetare a stabilit ca fapta nu prezinta pericol social si a aplicat amenzii administrative celor doi faptuitori, astazi fiind achitate. Într-adevar s-a apreciat ca cei doi au meritat o amenda administrativa si din acest motiv nu a fost sesizata instanta. Din august 2009 procurorul a dat aceasta rezolutie, iar petentul avea posibilitatea sa solicite pretentiile în instanta. Nici un martor care a fost audiat nu a declarat ca petentul ar fi fost lovit de cei doi, el a cazut din caruta . Solicita respingerea plângerii, solutia parchetului fiind legala, cu cheltuieli judiciare.

Procurorul,având cuvântul, precizeaza ca analizând între materialul probator si împrejurarile în care s-a comis fapta s-a apreciat ca fapta nu prezinta pericol social, de aceea, solicita respingerea plângerii formulate, mentinerea rezolutiei ca legala si temeinica.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

La data de 22. 12.2009 a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la nr. 8384/270/2009 plângerea formulata de catre petentul …….

În motivarea plângerii, petentul ….. a solicitat instantei admiterea plângerii, desfiintarea solutiilor procurorului deoarece solutiile parchetului sunt nelegale si netemeinice.

Instanta a dispus, din oficiu, atasarea spre consultare a dosarului nr. 1879/P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Dosarul penal nr. 8384/270/2009 la care s-a dispus atasarea dosarului nr. 3022/P/2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti a fost solutionat prin sentinta penala nr. 153/01.03.2010 a Judecatoriei Onesti. Prin aceasta sentinta s-a admis plângerea petentului …… si s-a dispus desfiintarea rezolutiei atacate si trimiterea dosarului la procuror în vederea redeschiderii urmaririi penale . Împotriva acestei sentinte au declarat recurs faptuitorii ….. si ….. , fiind nemultumiti de solutia instantei.

Prin decizia penala nr. 401/R/24.10.2010 Tribunalul Bacau a admis recursul declarat de recurentii faptuitori împotriva sentintei penale nr. 153/01.03.2010 a Judecatoriei Onesti si a dispus trimiterea dosarului la prima instanta pentru rejudecare.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta va retine urmatoarele:

Între partea vatamata …. si membrii familiei .. exista o stare conflictuala mai veche. Pe acest fond, în seara zilei de 23.05.2009, când partea vatamata a trecut pe drumul din fata locuintei familiei ……. între partea vatamata si învinuitii …… si …… a avut loc o cearta care s-a finalizat cu agresarea partii vatamate.

Conform certificatului medico-legal nr. 823A/26.05.2009, ……. a prezentat contuzii ce s-au putut produce prin loviri si corpuri contondente si care au necesitat pentru vindecare 7-8 zile de îngrijiri medicale ( fila 7 dosar urmarire penala).

În perioada 29.05. – 04.06.2009, partea vatamata a si fost internata în spitalul Onesti, sectia chirurgie cu diagnosticul – traumatism toracic, contuzie pulmonara.

Martorul ……… a confirmat ca a auzit scandal în drumul din fata casei învinuitilor, respectiv a recunoscut vocile partilor care se înjurau reciproc. Iesind în drum l-a vazut pe …… cazut la pamânt strigând catre fiica lui sa cheme salvarea. Partea vatamata i-a relatat ca a fost batuta de familia ………

Fiica partii vatamate, … a declarat ca a fost anuntata de fratele ei … ca tatal lor este batut în drum. Iesind din casa, a vazut ca tatal lor este batut în drum. Iesind din casa, a vazut ca tatal ei este cazut pe marginea drumului, iar lânga el se afla ……, care avea în mâna un par cu care intentiona sa-l loveasca, fiind oprit de concubina lui – …… (fila 13).

Martorul …, se afla împreuna cu fiul partii vatamate, ……… A auzit când aceasta îi relata ca a fost batuta de vecinii lor. (fila 23)

Prin ordonanta data de procuror la data de 03.11.2009, s-a dispus în temeiul art. 2491, art. 11 lit. b, art. 10 lit. b1 Cod pr. pen., art. 90 si 91 Cod penal, art. 249, art. 11 lit. b, 10 lit. a Cod pr. pen., art. 228 al. 6 li art. 10 lit. a, c Cod penal.:

– scoaterea de sub urmarire penala si aplicarea sanctiunii cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de câte 800 lei învinuitilor …. si ……. cercetati pentru infractiunea prev. de art. 180 al. 2 Cod penal.

– scoaterea de sub urmarire penala fata de învinuita ……. cercetata pentru comiterea infractiunii prev. de art. 193 al. 1 Cod penal întrucât fapta nu exista.

– neînceperea urmaririi penale fata de …… si …. pentru infractiunea prev. de art. 193 al. 1 Cod penal si fata de ……. pentru infractiunea prev. de art. 180 al. 2 Cod penal.

Se arata în considerentele rezolutiei ca prin rezolutia din 14.08.2009 s-a început urmarirea penala fata de ………, pentru art. 180 al. 2 Cod penal si ……, sub aspectul comiterii infractiunii prev. de art. 180 al. 2 si art. 193 al. 1 Cod penal constând în aceea ca la data de 23.05.2009, în jurul orelor 21.00, învinuitul i-a aplicat partii vatamate …. mai multe lovituri cu un par în zona spatelui si toracelui, iar învinuita l-a lovit cu o piatra în zona ochiului drept si l-a amenintat cu moartea, urmare a loviturilor aplicate fiindu-i cauzate leziuni vindecabile în 7-8 zile îngrijiri medicale.

Având în vedere materialul administrat în dosarul cauzei, rezulta ca actiunea penala nu poate fi pusa în miscare fiind aplicabile prevederile art. 10 lit. b1 Cod penal întrucât prin continutul ei concret si atingerea adusa valorilor aparate de lege, fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.

Tinând cont si de împrejurarile concrete ale comiterii faptei si de circumstantele personale ale învinuitilor, s-a apreciat ca aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ, constând în amenda, poate fi de natura sa contribuie la corijarea acestora si la prevenirea comiterii de noi fapte penale.

Întrucât din probele administrate în cauza fapta de amenintare nu s-a confirmat, s-a dispune scoaterea de sub urmarire penala fata de învinuita … si neînceperea urmaririi penale fata de …. si ….. De asemenea, fata de constatarea ca ….. nu este autor al faptei de lovire, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de acesta.

Solutia a fost mentinuta si de prim procuror prin rezolutia nr. 579/II/2/03.12.2009.

S-a apreciat ca solutia dispusa este temeinica si legala, întrucât din probele administrate a rezultat vinovatia celor 2 învinuiti, sanctiunea aplicata fiind proportionala cu circumstantele reale ale comiterii faptei.

Solutia procurorului pronuntata în aceste conditii este netemeinica si nelegala, având la baza cercetari incomplete si fiind data cu încalcarea principiilor procesual penale referitoare la aflarea adevarului si la rolul activ al organelor de urmarire penala, prev. de art. 3 si art. 4 Cod Penal .

Astfel ,instanta, analizând actele si lucrarile dosarului , prin prisma motivelor invocate si din oficiu , apreciaza ca plângerea petentului este întemeiata pentru considerentele ce vor fi expuse:

În cazul plângerilor împotriva solutiilor date de procuror , acesta din urma are obligatia de a-si motiva rezolutiile sau ordonantele date, pentru a permite instantei de control de a le verifica .

De aceea, în cazul lipsei, insuficientei sau obscurantismului motivelor , instanta va admite plângerea , fiindca în aceste conditii nu pot fi verificate motivele care au stat la baza adoptarii solutiei pronuntate în cauza.

În speta, procurorul s-a limitat doar la reproducerea succinta a dispozitiilor art. 18 1 Cod Penal , fara a motiva situatia de fapt retinuta si fara a arata de ce faptele cercetate nu prezinta gradul de pericol social al unor infractiuni .

Asa fiind, ordonanta atacata cu plângere încalca dispozitiile legii , punând în imposibilitate instanta de a verifica care au fost motivele care au stat la baza adoptarii solutiei pronuntate în cauza.

Având în vedere aspectele aratate mai sus , instanta constata ca plângerea petentului este întemeiata, solutia pronuntata de procuror fiind nelegala deoarece lipseste motivarea în fapt.

În consecinta, plângerea petentului va fi admisa, se vor desfiinta ordonanta si rezolutia atacata si se va trimite cauza procurorului în vederea redeschiderii urmaririi penale si reluarii cercetarilor si administrarii complete a probatoriului, conform celor aratate .

În baza art.192 alin.3 Cod Procedura Penala cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramâne în sarcina acestuia.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

În temeiul art. 278 indice 1 alin. 8 litera b Cod procedura penala admite plângerea formulata de catre petentul ….. , cu domiciliul în ……, nr….., jud. Bacau, împotriva rezolutiei de respingere a plângerii nr. 579/II/2/2009 din data de 03.12.2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si împotriva ordonantei de scoatere de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ din dosarul nr. 1879 /P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti .

Desfiinteaza atât rezolutia cât si ordonanta atacata si trimite cauza procurorului în vederea redeschiderii urmaririi penale.

În baza art. 192 al. 3 Cod proced. Penala cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronuntare pentru petent si de la comunicare pentru faptuitori.

Pronuntata în sedinta publica ,azi 07.10.2010.

Etichete:

Plângere solutie procuror

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 5705/270/2010

Din 27.08.2010 plângere solutie procuror

SENTINTA PENALA NR. 523

Sedinta publica din data de 13.09.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – VASILE DIMA

Astazi a fost pe rol judecarea plângerii la solutia procurorului formulata de petentul ……..

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns petentul, lipsa faptuitorul.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, petentul, întrebat fiind, arata ca nu solicita termen de aparare.

Petenta arata ca este proprietarul casei, ca faptuitorul a facut racord la instalatia sa de apa. Precizeaza ca l-a deranjat faptul ca i-a încalcat proprietatea si în prezent faptuitorul nu mai poate folosi apa întrucât i-a întrerupt racordarea. Considera ca este o încalcare a dreptului de proprietate si solicita admiterea plângerii, trimiterea cauzei la parchet.

Procurorul, având cuvântul, considera ca solutia este temeinica si solicita respingerea plângerii, mentinerea solutiei procurorului, obligarea petentului la cheltuieli judiciare.

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin plângerea formulata în termen legal si înregistrata la aceasta instanta sub nr. 5705/270/27.08.2010, petentul …… a contestat solutia data de procuror în dosarul nr. 1137/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

În motivarea plângerii, petentul arata în esenta ca la data de 12.05.2010 a formulat plângere penala împotriva cumnatului sau ……. pentru infractiunea de tulburare de posesie prev. de art. 220 Cod penal, motivat de faptul ca i-a ocupat abuziv o suprafata de teren.

Solutia de neîncepere a urmaririi penale este netemeinica si nelegala întrucât teava de aductiune la care faptuitorul s-a racordat este amplasata pe terenul sau, suprafata cumparata de la parinti.

În cauza s-a dispus atasarea dosarului penal nr. 1137/P/2010 al Parchetului Onesti si din consultarea actelor si lucrarilor acestuia, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 12.05.2010, …… a formulat plângere penala împotriva numitului ….., solicitând efectuarea de cercetari fata de acesta sub aspectul savârsirii infractiunii de tulburare de posesie, constând în aceea ca i-a ocupat o suprafata de teren, racordându-se la instalatia de apa.

Prin rezolutia data de procuror la data de 30.06.2010, în dosarul nr. 1137/P/2010, s-a dispus în baza art. 228 al. 6 si art. 10 lit. b, d cod pr. pen. neînceperea urmaririi penale fata de …., cercetat pentru comiterea infractiunii prev. si ped. de art. 220 al. 1 Cod penal.

Se arata în considerentele rezolutiei ca:

În anul 2008, petentul a cumparat de la parinti un imobil, 500 mp teren constructii si 1000 mp teren arabil, intravilan, situat în spatele casei parintesti.

Dupa decesul tatalui, …., cu acordul sotiei supravietuitoare, …, între petent si fratii sai ……, ….. a intervenit o întelegere tacita potrivit careia fiecare dintre acestia urma sa utilizeze o parte din terenul în suprafata de 1000 mp,

Între petent si …., cumnatul sau, au luat nastere relatii conflictuale perpetuate în timp datorita situatiei juridice ambigue a terenului pe care îl stapânesc împreuna.

…… a reclamat infractiunea de tulburare de posesie si pentru a verifica temeinicia plângerii formulate, organele de politie s-au deplasat la fata locului, întocmind un proces verbal de constatare.

Rezultatul verificarilor locale a profitat faptuitorului, stabilindu-se ca acesta ocupa terenul detinut de …… cu acordul posesorului de drept.

Cealalta jumatate de teren obtinuta în urma întelegerii tacite de … si …… se întinde pâna la santul de scurgere a apei.

Având în vedere aceste considerente, fapta reclamata de petent este de natura civila, contestatiile referitoare la dreptul de proprietate asupra unui teren putând face obiectul unui litigiu în cadrul caruia sa se stabileasca, dupa dezbaterea succesiunii, situatia juridica a imobilelor, întinderea dreptului de proprietate si limitele acestui drept.

Aceasta solutie a fost mentinuta si de prim procuror prin rezolutia nr. 385/II/2/30.07.2010 apreciindu-se ca în mod corect s-a dispus neînceperea urmaririi penale, lipsind elementul constitutiv al infractiunii reclamate, cauza având caracter civil.

Instanta legal sesizata cu solutionarea plângerii constata ca solutia este temeinica si legala, din urmatoarele considerente:

Petentul …… a cumparat de la parintii sai în anul 1998 casa parinteasca si suprafata de 500 mp curti constructii si 1000 mp teren arabil aflat în spatele casei, suprafete înscrise în T.P. nr. 42355/29.03.1996.

Dupa decesul tatalui lor, ….., atât petentul cât si …… (sotia faptuitorului) si ….., s-au înteles sa împarta tacit terenul din spatele casei, fiecare dintre ei câte 1000 mp, petentului revenindu-i suprafata de teren cumparata de la parinti.

Din probatoriile administrate în dosarul penal, rezulta ca locul unde este instalata teava de aductiune se afla pe terenul lui ……., care în fapt este folosit de faptuitor si sotia, cu acordul fratelui, si nu pe terenul petentului care se afla la o distanta de 5 m.

Martorele …… si ……., au confirmat aceasta situatie de fapt.

Se constata asadar, ca în mod corect s-a retinut ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii de tulburare de posesie, petentul nefacând dovada ca terenul în litigiu se afla în posesia sa ci în posesia fratelui si a mamei sale.

În consecinta, în temeiul art. 2781 al. 8 lit. a Cod pr. pen. se va respinge plângerea, urmând sa se mentina solutia din rezolutia atacata.

În baza art. 192 al. 2 Cod pr. pen., petentul va fi obligat la cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 278/1 al. 8 lit. a Cod procedura penala, respinge plângerea formulata de petentul ………, domiciliat în ……, împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale date de procuror în dosarul nr. 1137/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti fata de faptuitorul Ababei Ion.

Mentine solutia din rezolutia atacata.

În baza art. 192 al. 2 Cod procedura penala obliga petentul la 25 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru petent si de la comunicare pentru faptuitor.

Pronuntata în sedinta publica, azi 13.09.2010.

Etichete:

Plângere solutie procuror

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4202/270/2010

Din 21.06.2010 plângere solutie procuror

SENTINTA PENALA NR. 520

Sedinta publica din data de 13.09.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – VASILE DIMA

Astazi a fost pe rol judecarea plângerii la solutia procurorului formulata de petenta …

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns petenta, lipsa faptuitorul.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta dispune atasarea copiei sentintei penale nr. 402/21.06.2010 pronuntata în dosarul nr. 2854/270/2010 al Judecatoriei Onesti.

Petenta arata ca în noiembrie 2009 a formulat o plângere la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva fratelui sau, …., pentru ca a falsificat un act de dare în plata si o adeverinta. Pentru aceste fapte a mai formulat plângere împotriva fratelui sau si a unchiului înca din 2001, dar atunci nu se afla în posesia unor documente. Dupa plângerea formulata în 2009 parchetul a dispus din nou neînceperea urmaririi penale. S-a adresat ulterior instantei cu plângere împotriva solutiei procurorului, plângerea a fost admisa, iar cauza a fost trimisa la parchet. În timpul solutionarii acestei plângeri s-a mai adresat cu o cerere la parchet prin care reclama aceleasi fapte împotriva fratelui, însa aceasta plângere nu s-a solutionat. Depune sentinta penala nr. 142/31.01.2005.

Instanta, fata de precizarile petentei, constata ca nu este legal sesizata si având în vedere dispozitiile art. 285 Cod pr. pen. pune în discutie trimiterea cauzei din nou la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti în vederea conexarii la dosarul nr. 3005/P/2009.

Procurorul este de acord cu trimiterea cauzei la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti.

Petenta solicita trimiterea cauzei la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti.

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca la data de 21.06.2010 s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Onesti plângerea formulata de petenta ….. împotriva rezolutiei procurorului cu nr. 239/III/6/2010.

În realitate însa, la Parchetul Onesti sub acest numar, s-a înregistrat cererea petentei prin care a solicitat redeschiderea unui dosar penal, fara a se da o solutie cu privire la cerere.

În motivarea plângerii arata în esenta ca fratele ei …… a întocmit în fals acte de proprietate pentru imobilul ce i-a apartinut tatalui lor, acte de care s-a folosit într-un dosar civil.

La instanta, petenta a facut precizari în legatura cu plângerea sa, în sensul ca de fapt solicita redeschiderea dosarului penal nr.1094/P/1997 al parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si ca s-a adresat instantei întrucât parchetul prin adresa nr. 239/III/6/2010 i-a comunicat ca solutiile procurorului nu sunt supuse caii de atac a revizuirii.

S-a constatat ca plângerea a fost gresit îndreptata la instanta de judecata, parchetul odata investit cu o cerere trebuia sa-i dea curs si sa pronunte o solutie si pe cale de consecinta, în temeiul art. 285 Cod pr. pen. cauza a fost trimisa la Parchetul Onesti.

Prin referatul din data de 03.08.2010, Parchetul Onesti a constatat urmatoarele:

Din examinarea dosarului rezulta ca prin rezolutia din 08.07.1997 s-a dispus neînceperea urmariri penale împotriva lui ……., ……, …., … si .., cercetati pentru savârsirea infractiunilor de fals în înscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.

Împotriva acestei solutii s-a formulat plângere de catre ….., care a format obiectul lucrarii nr. 771/II/1/2001. Petenta a facut plângere adresându-se Parchetului de pe lânga Tribunalul Bacau, iar prin rezolutia 769/II/2/2001a Parchetului de pe lânga Tribunalul Bacau, solutionata la data de 19.01.2002, s-a admis plângerea, s-a infirmat rezolutia de neîncepere a urmaririi penale , fiind trimis dosarul pentru continuarea cercetarilor acestei unitati.

Prin rezolutia din data de 12.06.2002, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de aceeasi faptuitori, întrucât din cercetarile efectuate nu s-au confirmat aspectele sesizate de …., privind întocmirea în fals a unor acte oficiale care sa ateste dreptul de proprietate a lui …… asupra locuintei. Plângerea formulata împotriva solutiei a fost respinsa prin rezolutia 487/II/2 din 02.07.2002. Nu rezulta ca petenta a uzat de caile legale împotriva solutiei, respectiv de a se adresa instantei de judecata conform art. 2781 Cod pr. pen., motiv pentru care s-a apreciat ca plângerea petentei, adresata instantei, poate fi luata ca plângere împotriva solutiei procurorului din data de 02.07.2002.

Drept urmare, dosarul s-a trimis instantei, ca organ competent pentru solutionarea plângerii.

La instanta, petenta a facut precizari în sensul ca într-adevar în anul 2002 a formulat plângeri penale împotriva fratelui si unchiului sau pentru falsificarea unor acte, dar ulterior solutionarii acestora a descoperit acte noi.

Drept consecinta, în luna noiembrie 2009 a formulat o noua plângere la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti , înregistrata sub nr.3005/P/2009.

Plângerea înregistrata la parchet sub nr. 239/III/2010, nu constituie altceva decât niste completari la plângerea formulata în luna noiembrie 2009.

Verificând sentinta penala nr.402/21.06.2010, instanta constata ca la data de 11.11.2009, …… din ….., printr-o plângere adresata Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti a solicitat efectuarea de cercetari fata de ……, sub aspectul comiterii infractiunii prev. de art. 288 si 291 Cod penal constând în aceea ca a falsificat actul cu dare în plata nr. 508 din 19.06.1981 si o adeverinta nr. 507 din aceeasi data, emise de fostul CAP …….. acte de care s-a folosit în instanta cu prilejul solutionarii unei cauze de natura civila.

Prin rezolutia data de procuror în dosarul nr. 3005/P/2009 la data de 10.03.2010 s-a dispus în temeiul art. 228 al. 6 si art. 10 lit. a Cod pr. pen., neînceperea urmaririi penale fata de …… cercetat pentru comiterea infractiunii prev. de art. 288 si art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Împotriva acestei solutii, în termen legal, petenta a formulat plângere la Judecatoria Onesti, cauza formând obiectul dosarului nr. 2854/270/2010.

Prin sentinta penala nr. 402/21.06.2010, instanta a admis plângerea, a desfiintat rezolutia procurorului si a trimis cauza la Parchetul Onesti în vederea continuarii cercetarilor.

Instanta legal sesizata cu solutionarea plângerii a constatat ca plângerea este întemeiata pentru urmatoarele considerente:

Prin rezolutia 3005/P/10.03.2010, procurorul nu a rezolvat fondul cauzei, instanta fiind astfel în imposibilitatea verificarii legalitatii si temeiniciei solutiei.

Astfel, plângerea petentei este formulata împotriva fratelui sau …… sub aspectul comiterii infractiunilor prev. de art. 288, 291 Cod penal.

Or, actele de cercetare efectuate în dosarul penal nr. 2471/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si cu privire la care procurorul face referire în motivarea rezolutiei, chiar daca priveau aceleasi înscrisuri, vizau un alt faptuitor, respectiv pe ……, unchiul petentei.

S-a aratat ca un alt aspect ce se impune a fi clarificat în cauza, este si acela daca a intervenit prescriptia raspunderii penale si cu privire la care procurorul nu a facut nici o referire.

Dosarul a fost trimis la parchet la data de 06.07.2010.

Instanta constata asadar, ca la data de 11.11.2009 , Parchetul Onesti a fost investit cu solutionarea plângerii formulate de petenta împotriva faptuitorului ……. , cauza formând obiectul dos.nr.3005/P/2009, ca în prezent acest dosar se afla în curs de solutionare la parchet si ca prezenta plângere constituie precizari la cea initiala .

În consecinta, în baza art. 285 Cod procedura penala, cerea va fi trimisa la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti în vederea efectuarii cercetarilor corespunzatoare.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 285 Cod procedura penala, trimite cauza la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti în vederea efectuarii cercetarilor corespunzatoare .

Cu recurs în 10 zile de la pronuntare pentru petenta si de la comunicare pentru faptuitor.

Cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului.

Pronuntata în sedinta publica, azi 13.09 .2010.

Etichete:

Plângere solutie procuror

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

Dosar nr.4801/270/2010 plângere solutie procuror

din 15.07.2010

SENTINTA PENALA NR. 475

Sedinta publica din data de 24.08.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – Liliana Badau

GREFIER – Liliana Georgescu

Ministerul Public reprezentat de procuror – Aneta Neagu

Pe rol fiind solutionarea plângerii împotriva ordonantei data de prim procurorul Parchetului de pe langa ….., respectiv ordonanta prim procurorului Parchetului de pe langa …..

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns intimatul personal, lipsa fiind petenta.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care arata:

– cauza are ca obiect plângerii împotriva ordonantei data de prim procurorul Parchetului de pe langa …….., respectiv ordonanta prim procurorului Parchetului de pe langa …….;

– cauza se afla la al doilea termen de judecata;

– stadiu procesual fond, dupa care,

Instanta procedeaza la legitimarea intimatului …., acesta având cartea de identitate seria …….

La solicitarea instantei, intimatul precizeaza ca a emis fila CEC si probabil contabila a introdus aceasta fila CEC la plata fara a completa toate rubricile, având un regim special. Precizeaza ca suma de 10.000 lei reprezinta o parte din debitul datorat ……. nu a achitat tot debitul întrucât nu a avut de unde însa încearca sa achite si debitul restant. Arata ca a mai emis file Cec dar nu a mai avut asemenea probleme. Nu are cereri de formulat si nici acte de depus.

Instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Intimatul, având cuvântul, arata ca va încerca sa achite datoriile. Precizeaza ca pentru datoria catre ……. s-a stabilit plata esalonat însa ulterior a fost introdusa la plata fila CEC pe motiv ca nu a raspuns la telefon.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, solicita respingerea plângerii întrucât solutia data de parchet este temeinica si legala.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata.

Prin plangerea inregistrata pe rolul instantei sub nr. 4801/270/2010, petenta …….., cu sediul in …….. a solicitat desfiintarea ordonantei nr. 398/ P/2010 data de prim procurorul Parchetului de pe langa ……., respectiv ordonanta nr. 321/ II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa …….

In motivare s-a mentionat ca solutia parchetului este netemeinica si nelegala. Petenta a sustinut faptul ca simpla cunoastere de catre emitentul cecului a faptului ca nu exista disponibil banesc pentru acoperirea filei cec este o conditie necesara si suficienta pentru ca fapta sa constituie infractiunea prev. de art 84 alin 1 pct. 2 si 3 din Legea 59/1934.

In continuare se precizeaza ca in cauza nu este aplicabila solutia prevazuta de art 10 lit. b1 cod proc. pen., din prisma ocrotirii relatiilor comerciale si a securitatii circuitului civil.

In dovedire s-a solicitat proba cu inscrisuri.

A fost atasat dosarul nr. 398/P/2010 al Parchetului de pe langa ….

Analizand materialul probator existent in cauza, instanta retine urmatoarele :

Prin ordonanta nr. 398/ P/2010 data de prim procurorul Parchetului de pe langa ……. s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului …….. si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ, in baza dispozitiilor art 11 pct. 1 lit b si art 10 lit. b1 cod proc. pen., art 90 si 91 cod pen.

Situatia de fapt retinuta prin ordonanata consta in aceea ca invinuitul , in calitate de administrator la ……. Onesti la data de 10.03.2009 a emis o fila CEC în favoarea …… Bacau, fara acompleta date esentiale si fara a avea disponibil în contul existent în banca.

Fata de aceasta situatie s-a concluzionat ca sunt aplicabile prevederile art 10 lit. b1 cod proc. Pen., motiv pentru care actiunea penala nu poate fi pusa în miscare întrucât fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni. Învinuitul a recunoscut si regreta fapta comisa, nu poseda antecedente penale si s-a apreciat ca aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ, constând în amenda, poate fi de natura sa contribuie la îndreptarea acestuia.

Examinand solutia organului de urmarire penala prin prisma celor doua ordonante mai sus enuntate, instanta constata ca acestea au fost date cu respectarea dispozitiilor legale iar situatia de fapt a fost corect retinuta pe baza probelor administrate.

Astfel, invinuitul ……., in calitate de administrator al …….. a emis fila cec seria RZBR1BB nr. 0006482 beneficiar fiind …….

Intimatul a sustinut in fata instantei faptul ca aceasta fila a fost predate cu titlu de garantie neavand toate rubricile completate. Aceste rubrici ar fi trebuit completate la data ramanerii scadente a facturi fiscale.

Acelasi lucru il sustine si martora ……, contabil la …… si care afirma ca aceasta fila cec a fost completata de un salariat al societatii beneficiare.

Intimatul a sustinut ca nu avea cunostinta de faptul ca fila cec a fost introdusa la plata, in caz contrar ar fi luat masuri pentru acoperirea acestui instrument de plata. Intimatul a invederat ca din cauza situatiei financiare precare nu avea disponibil in cont.

Din fisa de cazier judiciar rezulta ca intimatul nu are antecedente penale si in fata instantei a declarat ca va incerca tot posibilul pentru a achita debitul catre ……

Pe cale de consecinta, instanta apreciaza ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile art 18 indice 1 cod pen. si art 10 lit. b indice 1 cod proc. pen, faptele invinuitului nu prezinta pericolul social la unei infractiuni. Astfel, instanta a avut in vedere criteriile prevazute de art 18 indice 1, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, imprejurarile producerii acestora, suma inscrisa in fila cec, persoana invinuitului, aflat la prima abatere de natura penala, atitudinea procesuala a acestuia.

Petenta …… a formulat plangerea de fata in temeiul prevederilor art. 363 – “Banca Nationala a României si societatile bancare vor sesiza organele penale competente asupra tuturor situatiilor de încalcare a prevederilor legii asupra cecului depistate în cadrul activitatii lor si sanctionate în temeiul art. 84 si 85 ale acestei legi”.

Este adevarat ca legiuitorul a urmarit prin incriminarea faptelor prevazute de art 84 alin pct. 2 si 3 din legea 59/1934 ocrotirea relatiilor comerciale si a securitatii circuitului civil insa acelasi legiuitor a reglementat prin art 18 indice 1, 10 lit. b indice 1 cod proc. pen. posibilitatea pentru organele judiciare de a aplica sanctiunea amenzii administrative iar dispozitiile legale mentionate nu se exclud.

Fata de considerentele anterior mentionate, instanta in baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. va respinge ca nefondata plangerea formulata de petenta ….., cu sediul in …….. impotriva ordonantei nr. 398/ P/2010 data de prim procurorul Parchetului de pe langa ….., respectiv ordonanta nr. 321/ II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa ……..

Va mentine ordonantele nr. 398/ P/2010 data de prim procurorul Parchetului de pe langa ….., respectiv nr. 321/ II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa ……….

In baza art 192 alin 2 cod proc. pen. va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, in suma de 100 lei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

In baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. respinge ca nefondata plangerea formulata de petenta ……, cu sediul in …….. impotriva ordonantei nr. 398/ P/2010 data de prim procurorul Parchetului de pe langa ……., respectiv ordonanta nr. 321/ II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa ..

Mentine ordonantele nr. 398/ P/2010 data de prim procurorul Parchetului de pe langa ……, respectiv nr. 321/ II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa ………

In baza art 192 alin 2 cod proc. pen. obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, in suma de 100 lei.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare pentru petent si de la pronuntare pentru intimat.

Pronuntata in sedinta publica, azi 24.08.2010.

Etichete:

Plângere solutie procuror

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI – JUDETUL BACAU

Dosar nr.3957/270/2010 plângere solutie procuror

din 10.06.2010

SENTINTA PENALA NR. 473

Sedinta publica din data de 24.08.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – Liliana Badau

GREFIER – Liliana Georgescu

Ministerul Public reprezentat de procuror – Aneta Neagu

Pe rol fiind solutionarea plângerii formulata de catre petentul …..împotriva rezolutiilor date de Parchetul de pe lânga ……., respectiv prim procurorul aceluiasi parchet sub nr. 2152/P/2009, respectiv 271/II/2/2010.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns intimatul …… personal, intimata …. prin reprezentant …, lipsa fiind petentul si intimatul ..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care arata:

– cauza are ca obiect plângerii împotriva rezolutiilor date de Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti, respectiv prim procurorul aceluiasi parchet sub nr. 2152/P/2009, respectiv 271/II/2/2010;

– cauza se afla la al treilea termen de judecata;

– s-a depus la dosar de catre petent un memoriu în care mentioneaza ca îsi schimba

obiectul cererii de fata, solicitând revizuirea cauzei 81/270/2010 dupa ce face

referire la prevederile art. 278 indice 1 cod proc. pen. ca si temei juridic si

precizeaza ca faptuitor este …….;

– s-a depus la dosar adresa nr. 2152/P/2009 eliberata de Parchetul de pe lânga

Judecatoria Onesti însotita de borderoul nr. 116, prin care se face dovada

comunicarii rezolutiei cu nr. 2152/P/2009;

– s-a depus întâmpinare de catre ……..

– stadiu procesual fond, dupa care,

Instanta procedeaza la legitimarea intimatului ……., acesta având cartea de identitate seria …….. si a reprezentantului intimatei … ……, acesta având cartea de identitate seria ………

Instanta pune în discutia partilor calitatea intimatilor.

Reprezentantul Parchetului precizeaza ca cercetarile au fost efectuate fata de intimatii din prezentul dosar.

Reprezentantul ……. arata ca doar numitii ……. si .. au calitate de intimati. Solicita acordarea unui termen fata de lipsa intimatului ………

Instanta apreciaza ca, calitate de intimati au numitii …… si …….. dat fiind ca solutia Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti se refera la cei 2.

Intimatul ….. precizeaza ca nu are alte cereri.

Reprezentantul Parchetului solicita acordarea unui termen fata de lipsa intimatului ……..

Instanta, din oficiu apreciaza ca nu este necesara prezenta în instanta a intimatului ……… si mai mult acesta nu a formulat nici un fel de cerere pentru acordarea unui nou termen în vederea prezentarii în instanta.

Instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Intimatul ………, având cuvântul, arata ca în timp ce se afla în exercitiul functiunii a oprit în trafic pe petent si la controlul efectuat a constatat ca acesta transporta material lemnos fara a avea acte justificative. I s-a explicat petentului ca nu poseda documente legale însa acesta a abandonat masina în curtea ….. refuzând primirea actelor. S-a facut proces verbal si s-a sigilat masina petentului si ulterior i s-au facut adrese pentru a se prezenta în vederea ridicarii masinii si a actelor.

Reprezentantul …… având cuvântul, arata ca petentului i s-au facut numeroase adrese pentru a-si ridica masina si documentele. În data de 3.04.2008 s-a facut proces verbal de predare însa petentul a refuzat semnarea si a plecat, iar ulterior s-a prezentat la data de 30.06.2008 si a ridicat masina, mapa cu documente fiind la sediul ……..

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, solicita respingerea plângerii întrucât solutia data de parchet este temeinica si legala.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata.

Prin plângerea înregistrata sub nr. 3957/270/2010 pe rolul Judecatoriei Onesti, petentul …….. a solicitat desfiintarea rezolutiilor date de Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti, respectiv prim procurorul aceluiasi parchet sub nr. 2152/P/2009, respectiv 271/II/2/2010.

In motivare petentul a precizat ca solutia parchetului este netemeinica, situatia de fapt retinuta nu corespunde materialului probator administrat.

Petentul a invocat faptul ca in cursul lunii noiembrie 2007 a fost oprit de catre numitul ….. împreuna cu un politist si in mod nelegal acestia i-au confiscat masina precum si suma de 5000 de euro, actele societatii ………., bunuri ce se aflau in autoturism. In continuare s-a mentionat faptul ca din cauza acestui eveniment, petentul se afla in imposibilitate de a folosi actele societatii si de a-si realiza drepturile, in special achitarea creditului contractat la o banca.

In dovedire s-a solicitat încuviintarea probei cu acte.

Au fost atasate dosarele nr. 2152/P/2009, 433/P/2008, 2890/P/2007, 81/270/2010 al Judecatoriei Onesti.

Analizând materialul probator existent in cauza, instanta retine urmatoarele :

In data de 6.01.2010, petentul ….. a formulat plângere împotriva rezolutiei nr.2152/P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti iar prin sentinta nr. 57/2010 Judecatoria Onesti, in baza art. 2781 cod proc. pen. a dispus trimiterea cauzei la acelasi parchet in vederea solutionarii de catre prim procurorul institutiei.

In data de 10.06.2010 pe rolul Judecatoriei Onesti este înregistrata o noua plângere a petentului …., dupa ce prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti a solutionat plângerea mai sus mentionata prin rezolutia nr. 271/II/2/2010.

Prin rezolutia nr. 2152/P/2009 Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti a dispus in baza art. 228 alin 6 si art. 10 lit. a cod proc. pen. neînceperea urmaririi penale împotriva lui …… si ……..

Potrivit rezolutiei nr. 271/II/2/2010 prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti a respins plângerea formulata de petent împotriva rezolutiei mai sus mentionata.

Organele de cercetare penala au retinut ca faptele sesizate de petent nu se confirma pe baza probatoriului administrat. Astfel, s-a stabilit ca în data de 29.11.2007, organele de politie împreuna cu reprezentantii ……, au efectuat un control al transporturilor de material lemnos, ocazie cu care a fost depistat numitul ….., fiind condus la sediul ……. pentru clarificarea situatiei acelui transport de material lemnos.

În aceste împrejurari, reclamantul a refuzat sa coopereze cu reprezentantii celor 2 institutii, abandonând autoturismul în care se aflau diferite documente, chiar în curtea …….

Ulterior autoturismul a fost sigilat de catre lucratorii de politie împreuna cu reprezentantii ……, iar actele ramase în posesia organelor de politie au fost înaintate prin adresa nr. 312315 din 03.12.2007, Institutiei Prefectului – Serviciul Permise Auto.

De asemenea, ….., prin adresa nr.7630 din 30.11.2007, i-a comunicat reclamantului sa se prezinte la sediul …… pentru a-si ridica autoturismul abandonat, însa acesta a refuzat pâna în prezent acest lucru.

De altfel si în prezenta cauza reclamantul a refuzat sa dea o declaratie, neprezentându-se la organele de politie pentru a-si sustine plângerea.

Se retine ca, aspectele reclamate au mai facut obiectul dosarului nr. 2890/P/2007, unde prin rezolutia din 21.01.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de persoanele reclamate, întrucât faptele nu s-au confirmat.

Fata de continutul dosarului 2152/P/2009, instanta apreciaza ca solutiile parchetului sunt temeinice si legale, dupa cum urmeaza :

Asa cum sustine si petentul, in cursul lunii noiembrie 2007, acesta a fost oprit de un angajat al ……., numitul ….. împreuna cu un lucrator al politiei, numitul ……. Cei doi lucratori aveau ca atributii de serviciu efectuarea unui control transportului de material lemnos si a pomilor de iarna .

Cu aceasta ocazie a fost oprit petentul … care conducea autoturismul Dacia papuc. Acesta nu a putut sa prezinte documente justificative pentru materialul lemnos transportat.

Petentul a fost invitat la sediul ocolului ……. pentru lamuriri, insa in momentul in care s-a încercat sa i se explice ca documentele pe care le avea asupra sa se refereau la o alta zi si la o alta cantitate de lemn ( aviz de însotire nr. 4268075/2007, factura nr. 0000006/2007-fl. 12,13 dosar 2890/P/2008), petentul a devenit irascibil si a început sa adreseze cuvinte injurioase celor doi lucratori, intimatii din prezenta cauza.

Toate aceste aspecte rezulta din declaratiile martorilor ….., ……, din dosarul 2890/P/2010. Primul martor afirma ca îl cunoaste pe …… ca fiind o persoana irascibila si recalcitranta, manifestând o conduita cu aceleasi caracteristici fata de cei doi agenti de control. Martora …… declara ca l-a auzit personal pe ….. când acesta a afirmat catre padurarul …. « o sa ma joc eu cu voi » precum si refuzul petentului de a-si ridica actele care a preferat sa plece fara aceste acte si fara autovehiculul pe care l-a lasat in curtea Ocolului Silvic. Cele învederate de martori sunt confirmate si de numitul …….

De mentionat este faptul ca aceeasi situatie de fapt a facut obiectul mai multor plângeri penale formulate de …….. si înregistrate sub nr. 2890 /P/2007,433/P/2008. Si in aceste dosare solutia a fost de neîncepere a urmaririi penale întrucât faptele sesizate nu exista in materialitatea lor.

Potrivit procesului verbal de dare in custodie autoutilitara petentului împreuna cu materialul lemnos au fost lasate in custodia agentului de paza de la …… A fost încheiat si un proces verbal de constatare a tuturor bunurilor existente in autovehicul petentului- fl. 10 dosar 2890/P/2007.

Din adresa nr.7630/2007, coroborat cu adresa nr.244669/2008 a IPJ Bacau – Politia Târgu Ocna, rezulta ca petentul a fost invitat la sediul Ocolului Silvic …… pentru a-si ridica actele si autovehiculul insa a refuzat acest lucru.

Prin adresa nr.312315/2007 (fl.38 dosar 2890/P/2007) documentele petentului sunt înaintate Institutiei Prefectului Serviciul Comunitar Regim Permise de conducere.

Referitor la atitudinea procesuala a petentului trebuie precizat faptul ca acesta nu s-a prezentat în fata organelor de cercetare penala pentru a da declaratii, la solicitarea acestora si nici in fata instantei.

La adresa instantei din 3.08.2010 prin care i se pune in vedere sa se prezinte la termenul de judecata din 24.08.2010 petentul raspunde cu un memoriu în care mentioneaza ca îsi schimba obiectul cererii de fata, solicitând revizuirea cauzei 81/270/2010 dupa ce face referire la prevederile art. 278 indice 1 cod proc. pen. ca si temei juridic.

Instanta constata in lipsa petentului care refuza sa se prezinte in fata autoritatilor judiciare, cererea initiala îsi va pastra obiectul si temeiul juridic respectiv plângere împotriva solutiilor parchetului iar in masura in care petentul va dori sa formuleze cerere de revizuire are deschisa aceasta cale in conditiile legii procesual penale.

Fata de probele existente în cauza, instanta apreciaza ca plângerea petentului este nefondata, urmând ca în baza art. 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. sa o respinga.

Va mentine rezolutiile nr. 2152/P/2009, respectiv 271/II/2/2010 mai sus enuntate.

În baza art. 192 alin 2 cod proc. pen. va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în suma de 100 lei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

In baza art. 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. respinge ca nefondata plângerea formulata de petentul ….., cu domiciliul in ……… jud. Bacau împotriva rezolutiilor date de Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti, respectiv prim procurorul aceluiasi parchet sub nr. 2152/P/2009, respectiv 271/II/2/2010.

Mentine rezolutiile nr. 2152/P/2009, respectiv 271/II/2/2010 mai sus enuntate.

In baza art. 192 alin 2 cod proc. pen. obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, in suma de 100 lei.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare pentru petent si intimatul ….. si de la pronuntare pentru intimatul ……..

Pronuntata in sedinta publica, azi 24.08.2010.

pt. PRESEDINTE C.O., GREFIER,

semneaza

vicepresedinte instanta

Etichete:

Plângere soluţie procuror

R O M A N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 4036/270/2009

Din 30.06.2009 plângere soluţie procuror

SENTINŢA PENALA NR. 600

Şedinţa publică din data de 28.09.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – ION CRĂCIUN

Astăzi a fost pe rol judecarea plângerii la soluţia procurorului formulată de petentul ………………….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns avocat Topor Mitică pentru petent, lipsă părţile.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, nefiind cereri de formulat instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Topor Mitică pentru petent arată că atât referatul cât şi rezoluţia procurorului stabilesc o situaţie de fapt corectă până la data de 16/17.04.2009, în schimb motivarea şi situaţia de drept nu sunt corecte. În noaptea de 16/17.04.2009 petentul a fost deposedat de bun, situaţie recunoscută şi de făptuitor, există practică juridică în acest sens privind faptul că făptuitorul se face vinovat de săvârşirea infracţiunii de furt, probele sunt suficiente şi solicită admiterea plângerii, obligarea făptuitorului la cheltuieli judiciare.

Procurorul, având cuvântul, consideră că soluţia este temeinică şi legală şi solicită respingerea plângerii, menţinerea soluţiei procurorului, obligarea petentei la cheltuieli judiciare.

Dezbaterile în cauza de faţă s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul că au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic şi fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin plângerea formulată în termen legal şi înregistrată la această instanţă sub nr. 4036/270/2009, petentul …………….. a contestat soluţia dată de procuror în dosarul penal nr. 1170/P/2009, solicitând desfiinţarea rezoluţiei şi trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria …………. în vederea începerii urmăririi penale faţă de făptuitorul ……………

În motivarea plângerii sale petentul arată în esenţă că la data de 08.03.2009 a cumpărat din târgul auto din municipiul …………. un autovehicul marca …….. cu nr. de înmatriculare ………., de la numitul …………….. ca împuternicit al numitei ………….., proprietara autovehiculului. Au încheiat contractul de vânzare-cumpărare.

În aceeaşi zi i-a vândut şi el numitului …………….. un autovehicul marca …… cu nr. de înmatriculare …………….

A folosit autoturismul cu nr. de înmatriculare …………… până la data de 16.04.2009 când l-a parcat în faţa blocului unde locuieşte.

Dimineaţa a constatat că autovehiculul dispăruse reclamându-l la poliţie pe numitul …………… care anterior îl sunase informându-l că el este proprietarul.

Soluţia parchetului prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale pe motivul că lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii nu este temeinică întrucât există furt şi atunci când proprietarul sustrage propriul bun din posesia altuia fără ca legea să distingă dacă s-a intrat în posesie legal sau nelegal.

Din actele pe care le deţine, rezultă că a intrat legal în posesia acestei maşini fiind cumpărată în târg astfel încât nu avea nicio obligaţie să verifice dacă …………… avea sau nu procură.

În cauză s-a consultat dosarul penal nr. 1170/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria …………… şi s-a administrat proba cu acte, probatorii din coroborarea cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 17.04.2009, petentul …………… a formulat o plângere penală împotriva numitului ……………… pentru comiterea infracţiunii de furt calificat constând în aceea că în noaptea de 16/17.04.2009 i-a sustras autoturismul cu nr. de înmatriculare ………….., pe care îl achiziţionase în data de 08.03.2009 din târgul auto ………. de la numiţii …………. şi ……………., oferind la schimb un autoturism ……………. şi suma de 3000 euro.

Prin rezoluţia din 20.05.2009, Parchetul de pe lângă Judecătoria …………. a dispus în baza art. 226 al. 6 şi art. 10 lit. d Cod pr. pen., neînceperea urmăririi penale faţă de …………………

S-a apreciat că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, deoarece petentul nu s-a aflat legal în posesia maşinii întrucât nu a întocmit vreun act cu proprietarul de drept al acesteia sau cu vreun împuternicit, obligaţie ce-i revenea în momentul achiziţionării. Totodată, …………….. nu a comis fapta „în scopul însuşirii pe nedrept” deoarece este proprietarul maşinii.

Această soluţie a fost menţinută şi de prim procuror prin rezoluţia nr. 213/II/2/2009.

Din actele dosarului instanţa reţine următoarele:

………………., actualmente aflată în Italia, este proprietara autoturismului marca ……… cu nr. de înmatriculare …………………

Prin procura din 21.07.2008 l-a împuternicit pe fiul său, ………………., să îndeplinească orice acte şi formalităţi pentru vânzarea, reparaţia şi conducerea pe teritoriul României şi în străinătate a autoturismului , în acest scop mandatarul având puteri depline, fără nici o excepţie, având dreptul de semnătură (fila 25).

În luna februarie 2009, ……………….. a predat autoturismul la schimb, în prezenţa martorului ……………….. numitului …………….. Acesta era însoţit de către ………………… A primit în schimb un autoturism marca ………………. cu numere de Germania şi suma de 1500 euro.

S-au înţeles ca perfectarea vânzării cumpărării să aibă loc ulterior, ………………. predându-le odată cu maşina, certificatul de înmatriculare, o procură şi o cheie.

Ulterior, la data de 08.03.2009 la târgul auto din ……….., ………… şi ………… au făcut un alt de schimb de maşini cu petentul ……………… primind de la acesta un autoturism ………….. cu nr. de înmatriculare ………….. şi suma de 1500 euro, cei doi dându-i în loc autoturismul ……………., primit de la ………….. fără a-l pune în legătură pe petent cu acesta.

S-a încheiat un înscris intitulat „contract de vânzare-cumpărare” (fila 23 dosar urmărire penală) în care la vânzător figurează ………………, iar la cumpărător ……………..

De alt fel , pe la mijlocul lunii martie 2009, făptuitorul a mers cu autoturismul …………….. la un service pentru verificări. I s-a comunicat că are multe probleme tehnice şi atunci l-a contactat pe ………………. comunicându-i că nu mai este de acord cu schimbul de maşini.

Martora ……………….. prin declaraţia de la fila 5 dosar urmărire penală confirmă această situaţie de fapt.

Mai mult de atât, după aproximativ 2 săptămâni, în timp ce această martoră conducea ………………., a fost oprită de poliţiştii din cadrul Poliţiei de frontieră, iar autoturismul a fost ridicat suspectându-se că ar fi fost înmatriculat cu acte false.

Din nou făptuitorul l-a contactat pe ………….. căruia i-a comunicat situaţia, solicitându-i înapoierea autoturismului marca ………….

La rândul său , …………….. l-a contactat pe ……………. în vederea perfectării vânzării. Acesta din urmă i-a comunicat însă că maşina i-a fost vândută fără drept, solicitându-i înapoierea.

Fiind refuzat, în luna aprilie, s-a deplasat în municipiul …………, unde pe o stradă a observat autoturismul marca …………. Având a doua cheie asupra sa l-a pornit şi s-a deplasat în ……….., locul său de domiciliu, anunţând organele de poliţie pentru identificare. Maşina i-a fost lăsată în custodie de către Poliţia …………., punându-i-se în vedere să nu o înstrăineze (procesul verbal – fila 18).

În acelaşi timp, ………….. a solicitat să se efectueze cercetări faţă de ……….. pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

Potrivit art. 208 cod penal pentru existenţa infracţiunii de furt, este necesar, sub aspectul laturii subiective, ca prin luarea unui bun din posesia sau detenţia altei persoane, împotriva voinţei acesteia, făptuitorul să urmărească însuşirea fără drept a acelui bun, adică să comită fapta cu intenţia de a trece bunul în proprietatea sa.

Or, în cauză condiţiile în care a fost valorificat autoturismul marca ……… cu nr. de înmatriculare ………….. constituie obiectul unei cercetări penale, iar făptuitorul a luat bunul cu intenţia de a-l folosit ca probă, predându-l organelor de poliţie, lipsind astfel latura subiectivă, ca element constitutiv al infracţiunii.

Pentru motivele arătate, instanţa reţine că soluţia dispusă este temeinică şi legală şi nu se impune modificarea acesteia.

În consecinţă, în baza art. 2781 al. 8 lit. a Cod pr. pen. se va respinge plângerea urmând să se menţină soluţia din rezoluţia atacată.

În temeiul art. 192 al. 2 Cod pr. pen., petentul va fi obligat la cheltuieli judiciare către stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 278/1 al. 8 lit. a Cod procedură penală, respinge plângerea formulată de petentul ……………….., domiciliat în …………., str. ………., nr. ….., sc. …., ap. …., judeţul ……………….., împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale date de procuror în dosarul nr. 1170/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti faţă de făptuitorul ………………….

Menţine soluţia din rezoluţia atacată.

În baza art. 192 al 2 Cod procedură penală obligă petentul la 60 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 28.09.2009.

PREŞEDINTE GREFIER

Red. D. P. – 01.10.2009

Dact. G.A. – 01.10.2009

Etichete:

Plângere soluţie procuror

R O M A N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 1503/270/2009

Din 23.03.2009 plângere soluţie procuror

SENTINŢA PENALA NR. 268

Şedinţa publică din data de 06.04.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – VASILE UŢOIU

Astăzi a fost pe rol judecarea plângerii la soluţia procurorului formulată de petenta SC „S…” SRL BACĂU.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, Nefiind cereri de formulat instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Procurorul, având cuvântul, consideră că soluţia este temeinică şi solicită respingerea plângerii, menţinerea soluţiei procurorului, obligarea petentei la cheltuieli judiciare.

Dezbaterile în cauza de faţă s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul că au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic şi fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin plângerea formulată în termen legal şi înregistrată la această instanţă sub nr. 1503/23.03.2009, petenta S.C. ,,S…SRL a solicitat desfiinţarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dată de procuror în dosarul nr. 3035/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, faţă de D.C.B.

În motivarea plângerii sale petenta arată în esenţă că în luna octombrie 2008, a livrat făptuitorului D.C.B., asociat şi administrator al S.C. ,,A…,, SRL Tg.Ocna, o cantitate importantă de mărfuri pentru care a declarat că va plăti cu bilet la ordin, cu o scadenţă de câteva zile de la data livrării.

Fiind introduse la plată, la data scadenţei, au fost refuzate, din cauza lipsei totale de disponibil în cont, făptuitorul acţionând cu scopul de a obţine un folos material injust, prin prejudicierea sa.

Cercetările efectuate în dosarul penal nr. 3035/P/2008 au fost superficiale, nestabilind intenţia reală a lui D.C.B.şi nici nu s-au administrat toate probele necesare cunoaşterii adevărului.

Astfel, nu s-a efectuat o expertiză contabilă care să constate dacă societatea lui avea un astfel de rulaj de mărfuri şi încasări zilnice din care s-ar fi putut efectua plăţile exigibile sau dacă, dimpotrivă, solicitările de mărfuri au fost atât de mari, într-un interval extrem de scurt, încât oricum nu s-ar fi putut achita la scadenţă, cu toată diligenţa de care ar fi dat dovadă, nu a fost audiat L.L., cu toate că s-a solicitat această probă; s-a reţinut o situaţie de fapt neconformă cu realitatea.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi s-a consultat dosarul penal nr. 3035/2008 al Parchetului Oneşti.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 24.11.2008, S.G., administrator la S.C.,,B…,, SRL Oneşti, a sesizat Poliţia Oneşti că la data de 20.10.2008 a introdus la plată biletul la ordin emis de către D.C.B., administrator la S.C.,, A…,, S.R.L. Tg.Ocna, scadent la data de 16.10.2008, în valoare de 45650,00 lei, şi a fost refuzat la plată din lipsă totală de disponibil.

La data de 26.11.2008, S.C.,,S…,,SRL Bacău, a sesizat Poliţia Oneşti despre faptul că la data de 23.10.2008, 27.10.2008 şi 28.10.2008 a introdus la plată biletele la ordin emise de către D.C.B., acestea fiind refuzate din lipsă totală de disponibil.

Prin rezoluţia din 08.01.2009, dată de procuror în dosarul nr. 3035/P/2008, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de D.C.B., cercetat pentru art.215 al.1,2 Cod penal.

S-a considerat că în speţă nu ne aflăm în prezenţa infracţiunii de înşelăciune, întrucât reprezentanţii celor două societăţi petente au acceptat primirea biletelor la ordin doar semnate şi şi-au asumat un risc ca în momentul scadenţei să nu se poată îndestula din provizioanele S.C. A…Tg. Ocna.

Nu a rezultat în mod indubitabil că numitul D.C.B. a intenţionat să înşele aceste societăţi, el declarând organelor de poliţie că ţigările în cauză le-a dat unor alte persoane, însă nu a mai primit contravaloarea acestora, situaţie în care a fost în imposibilitate de a achita sumele restante (filele 16,17 dosar urmărire penală).

S-a apreciat ca urmare că, în speţă nu ne aflăm în prezenţa infracţiunii reclamante ci a unui litigiu comercial, între societăţi.

Instanţa apreciază că plângerea formulată este întemeiată, pentru motivele ce vor fi expuse în continuare:

Între cele două societăţi au existat relaţii comerciale încă din anul 2007, acestea derulându-se corect fără a se înregistra incidente în achiziţionarea de marfă şi de achitare a acesteia la timp.

Însă, la data de 20.10.2008, administratora societăţii S.C.,,B…,, SRL Oneşti a introdus la plată biletul la ordin emis la data de 09.10.2008, scadent la data de 16.10.2008.

Totodată, conform contractului încheiat în luna septembrie 2008, în luna octombrie 2008, la datele de 07.10, 09.10 şi 16.10.2008, D.B. a ridicat marfa de la o altă societate, respectiv S.C.,,S…,, SRL Bacău, lăsând la plată biletele la ordin BTRL 3BT 9051441, BTRL 3BT 9051442 şi BTRL 3BT 9051439 care au fost introduse la plată la datele de 23.10.2008, 27.10.2008 şi 28.10.2008, şi acestea fiind refuzate din lipsă totală de disponibil.

Este de remarcat că la data scadenţei biletului la ordin BTRL 3BT 9051323, respectiv 16.10.2008, societatea administrată de D.C.B., nu avea disponibil în cont. Or, în aceeaşi perioadă 07 – 16.10.2008, a mai achiziţionat altă marfă de la S.C.” S…,, SRL Bacău.

Într-o atare situaţie, se impunea să se stabilească dacă la data emiterii biletelor la ordin, beneficiarii acestora, aveau cunoştinţă că nu există disponibilul necesar acoperirii acestora la tras, pentru a se putea verifica îndeplinirea cerinţei textului de lege, respectiv a acţiunii de menţinere în eroare cu prilejul executării contractelor comerciale.

În acelaşi sens, se impunea şi verificări în actele contabile ale societăţii administrate de inculpat asupra modalităţii de valorificare a mărfurilor achiziţionate şi respectiv dacă din rulajul acestor mărfuri şi încasări zilnice, s-ar fi putut efectua plăţile exigibile.

Or, la urmărirea penală nu s-a administrat nici o probă, în dosar existând doar plângerile celor două societăţi şi declaraţia lui S.G., administratora S.C.,,B…,, SRL.

Nu a fost audiat reprezentantul S.C.,,S…,, SRL Bacău căreia nu i s-a oferit posibilitatea să administreze probe, această societate fiind lipsită de dreptul la un proces echitabil, consacrat de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Una din garanţiile procesului echitabil o constituie principiul egalităţii armelor care cere acordarea unei posibilităţi de a combate argumentele invocate de partea adversă.

În cauză, părţilor vătămate nu li s-a oferit această posibilitate, procurorul motivându-şi soluţia doar pe baza declaraţiei inculpatului care a precizat că nu a intenţionat să înşele cele două societăţi.

Un alt aspect ce se impune a fi clarificat, este şi cel al încadrării juridice, respectiv 215 al.1,2 Cod penal sau forma specială a infracţiunii, cunoscută sub denumirea de „înşelăciune în convenţii” incriminată în al. 3 al art. 215 Cod penal.

Pentru motivele arătate, în temeiul art. 2781 al.8 lit. b Cod procedură penală, se va admite plângerea, se va desfiinţa rezoluţia şi cauza va fi trimisă la procuror, în vederea redeschiderii urmării penale.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 278/1 al. 8 lit. b Cod procedură penală, admite plângerea formulată de petenta S.C. „S…” S.R.L. împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dată de procuror la data de 18.01.2009 în dosarul nr. 3035/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti.

Desfiinţează rezoluţia şi trimite cauza la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti în vederea redeschiderii urmăririi penale.

În baza art. 192 al. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 06.04.2009.

PREŞEDINTE GREFIER

Red. D. P. – 10.04.2009

Dact. – 10.04.2009

Etichete:

Plângere soluţie procuror

R O M A N I A

JUDECATORIA OnestI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1503/270/2009

Din 23.03.2009 plângere solutie procuror

SENTINTA PENALA NR. 268

Sedinta publica din data de 06.04.2009

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – VASILE UTOIU

Astazi a fost pe rol judecarea plângerii la solutia procurorului formulata de petenta SC SRL.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, Nefiind cereri de formulat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Procurorul, având cuvântul, considera ca solutia este temeinica si solicita respingerea plângerii, mentinerea solutiei procurorului, obligarea petentei la cheltuieli judiciare.

Dezbaterile în cauza de fata s-au desftaurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin plângerea formulata în termen legal si înregistrata la aceasta instanta sub nr. 1503/23.03.2009, petenta S.C. ,,S.I. ,, SRL a solicitat desfiin?area rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale data de procuror în dosarul nr. 3035/P/2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, fata de D.C.B. .

În motivarea plângerii sale petenta arata în esenta ca în luna octombrie 2008, a livrat faptuitorului D.C.B. , asociat si administrator al S.C. ,,A.L. ,, SRL Tg.Ocna, o cantitate importanta de marfuri pentru care a declarat ca va plati cu bilet la ordin, cu o scadenta de câteva zile de la data livrarii.

Fiind introduse la plata, la data scadentei, au fost refuzate, din cauza lipsei totale de disponibil în cont, faptuitorul actionând cu scopul de a obtine un folos material injust, prin prejudicierea sa.

Cercetarile efectuate în dosarul penal nr. 3035/P/2008 au fost superficiale, nestabilind intentia reala a lui D.C.B. si nici nu s-au administrat toate probele necesare cunoasterii adevarului.

Astfel, nu s-a efectuat o expertiza contabila care si constate daca societatea lui avea un astfel de rulaj de marfuri si încasari zilnice din care s-ar fi putut efectua pltaile exigibile sau daca, dimpotriva, solicitarile de marfuri au fost atât de mari, într-un interval extrem de scurt, încât oricum nu s-ar fi putut achita la scadenta, cu toata diligenta de care ar fi dat dovada, nu a fost audiat L.L., cu toate ca s-a solicitat aceasta proba; s-a retinut o situatie de fapt neconforma cu realitatea.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri si s-a consultat dosarul penal nr. 3035/2008 al Parchetului Onesti.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 24.11.2008, S.G. , administrator la S.C.,,B.I.,, SRL Onesti, a sesizat Politia Onesti ca la data de 20.10.2008 a introdus la plata biletul la ordin emis de catre D.C.B. , administrator la S.C.,, A.L.,, S.R.L. Tg.Ocna, scadent la data de 16.10.2008, în valoare de 45650,00 lei, si a fost refuzat la plata din lipsi totala de disponibil.

La data de 26.11.2008, S.C.,,S.I. ,,SRL Bacau, a sesizat Politia Onesti despre faptul ca la data de 23.10.2008, 27.10.2008 si 28.10.2008 a introdus la plata biletele la ordin emise de catre D.C.B. , acestea fiind refuzate din lipsi totala de disponibil.

Prin rezolutia din 08.01.2009, data de procuror în dosarul nr. 3035/P/2008, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de D.C.B. , cercetat pentru art.215 al.1,2 Cod penal.

S-a considerat ca în speta nu ne aflam în prezenta infractiunii de înselaciune, întrucât reprezentantii celor doua societati petente au acceptat primirea biletelor la ordin doar semnate si si-au asumat un risc ca în momentul scadentei si nu se poata îndestula din provizioanele S.C. A.L. Tg. Ocna.

Nu a rezultat în mod indubitabil ca numitul D.C.B. a intentionat si însele aceste societati, el declarând organelor de politie ca tigarile în cauza le-a dat unor alte persoane, însi nu a mai primit contravaloarea acestora, situatie în care a fost în imposibilitate de a achita sumele restante (filele 16,17 dosar urmarire penala).

S-a apreciat ca urmare ca, în speta nu ne aflam în prezenta infractiunii reclamante ci a unui litigiu comercial, între societati.

Instanta apreciaza ca plangerea formulata este întemeiata, pentru motivele ce vor fi expuse în continuare:

Între cele doua societati au existat relatii comerciale înca din anul 2007, acestea derulându-se corect fara a se înregistra incidente în achizitionarea de marfa si de achitare a acesteia la timp.

Însa, la data de 20.10.2008, administratora societatii S.C.,,B.I.,, SRL Onesti a introdus la plata biletul la ordin emis la data de 09.10.2008, scadent la data de 16.10.2008.

Totodata, conform contractului încheiat în luna septembrie 2008, în luna octombrie 2008, la datele de 07.10, 09.10 si 16.10.2008, D.B. a ridicat marfa de la o alta societate, respectiv S.C.,,S.I. ,, SRL Bacau, lasând la plata biletele la ordin BTRL 3BT 9051441, BTRL 3BT 9051442 si BTRL 3BT 9051439 care au fost introduse la plata la datele de 23.10.2008, 27.10.2008 si 28.10.2008, si acestea fiind refuzate din lipsi totala de disponibil.

Este de remarcat ca la data scaden?ei biletului la ordin BTRL 3BT 9051323, respectiv 16.10.2008, societatea administrata de D.C.B. , nu avea disponibil în cont. Or, în aceeasi perioada 07 – 16.10.2008, a mai achizitionat alta marfa de la S.C.” S.I. ,, SRL Bacau.

Într-o atare situatie, se impunea si se stabileasca daca la data emiterii biletelor la ordin, beneficiarii acestora, aveau cunostinta ca nu exista disponibilul necesar acoperirii acestora la tras, pentru a se putea verifica îndeplinirea cerin?ei textului de lege, respectiv a actiunii de mentinere în eroare cu prilejul executarii contractelor comerciale.

În acelasi sens, se impunea si verificari în actele contabile ale societatii administrate de inculpat asupra modalitatii de valorificare a marfurilor achizitionate si respectiv daca din rulajul acestor marfuri si încasari zilnice, s-ar fi putut efectua pltaile exigibile.

Or, la urmarirea penala nu s-a administrat nici o proba, în dosar existând doar plângerile celor doua societati si declaratia lui S.G. , administratora S.C.,,B.I.,, SRL.

Nu a fost audiat reprezentantul S.C.,,S.I. ,, SRL Bacau careia nu i s-a oferit posibilitatea si administreze probe, aceasta societate fiind lipsita de dreptul la un proces echitabil, consacrat de Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Una din garantiile procesului echitabil o constituie principiul egalita?ii armelor care cere acordarea unei posibilitati de a combate argumentele invocate de partea adversa.

În cauza, partilor vatamate nu li s-a oferit aceasta posibilitate, procurorul motivându-si solutia doar pe baza declaratiei inculpatului care a precizat ca nu a intentionat sa însele cele doua societati.

Un alt aspect ce se impune a fi clarificat, este si cel al încadrarii juridice, respectiv 215 al.1,2 Cod penal sau forma speciala a infractiunii, cunoscuta sub denumirea de „înselaciune în conventii” incriminata în al. 3 al art. 215 Cod penal.

Pentru motivele aratate, în temeiul art. 2781 al.8 lit. b Cod procedura penala, se va admite plângerea, se va desfiinta rezolutia si cauza va fi trimisa la procuror, în vederea redeschiderii urmarii penale.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 278/1 al. 8 lit. b Cod procedura penala, admite plângerea formulata de petenta S.C. „S.I. ” S.R.L. împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale data de procuror la data de 18.01.2009 în dosarul nr. 3035/P/2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Desfiinteaza rezolutia si trimite cauza la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti în vederea redeschiderii urmaririi penale.

În baza art. 192 al. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 06.04.2009.

Etichete:

Plângere soluţie procuror

R O M A N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 5507/270/2008

Din 02.12.2008 plângere soluţie procuror

SENTINŢA PENALA NR. 85

Şedinţa publică din data de 02.02.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA-RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – VASILE UŢOIU

Astăzi a fost pe rol judecarea plângerii la soluţia procurorului formulată de petenta SC „D.J. CONST.” SRL.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns avocat V. L. D. pentru petentă şi avocat S.D. pentru făptuitoare.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, avocat S.D. pentru făptuitoare depune înscrisuri şi note intitulate „întâmpinare” în două exemplare.

Instanţa înmânează petentei, prin apărător un exemplar al notelor.

Nefiind cereri de formulat instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat V.L.D. pentru petentă arată că rezoluţia atacată nu este motivată, că litigiul dintre SC „C.” SA BORZEŞTI şi SC „C.C.” SRL nu privea dreptul de proprietate ci folosinţa terenului. Făptuitoarea cunoştea aceste aspecte întrucât era lichidator judiciar şi avea acces la toate documentele. Singura apărare a făptuitoarei a fost că s-a solicitat de petent să îl lase în deplină proprietate şi liniştită posesie, însă era singura modalitate întrucât nu se putea cere evacuarea unei societăţi. Solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată şi trimiterea cauzei la parchet, cu cheltuieli.

Avocat S.D. pentru făptuitoare arată că există un contract de vânzare-cumpărare pentru teren, administratorul societăţilor a fost B., solicită respingerea plângerii, cu cheltuieli.

Avocat V.L. pentru petentă, având cuvântul în replică, arată că din actele depuse reiese că petenta începuse executarea silită.

Procurorul arată că făptuitoarea a fost lichidator judiciar SC „C.” SA şi nu pot fi reţinute în sarcina acesteia infracţiunile invocate de petentă. Soluţia este temeinică şi legală şi solicită menţinerea acesteia, respingerea plângerii, obligarea petenţilor la cheltuieli judiciare.

Dezbaterile în cauza de faţă s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul că au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic şi fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1984/23.04.2008, Societatea Comercială D.J.Constr. SRL Bucureşti a solicitat desfiinţarea rezoluţiei de neîncepere a urmăriri penale nr. 2917/P/2007 din 18.02.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti şi trimiterea cauzei la Procuror în vederea începerii urmăririi penale faţă de făptuitoarea C. G. cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 246, 289, 291 Cod penal.

În motivarea plângerii s-au invocat motive de nelegalitate şi netemeinicie a rezoluţiei atacate în sensul că în dosarul nr. 2917/P/2007 i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil şi la un tribunal imparţial consacrată în art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Prin sentinţa penală nr. 464/02.06.2008, Judecătoria Oneşti, a admis plângerea, a desfiinţat rezoluţia atacată şi a trimis cauza procurorului în vederea începerii urmăririi.

A dispus audierea lui J. D.C. care în calitate de reprezentant legal al S.C. „D. J.C.” S.R.L. Bucureşti va propune probe în dovedirea plângerii.

Se arată în considerentele sentinţei că chiar dacă partea vătămată este o persoană juridică, reprezentantul acesteia trebuia chemat în vederea audierii, atenţionat atât asupra dreptului de solicita despăgubiri civile dar şi de a propune probatori în dovedirea plângerii.

Cum organul de urmărire penală nu a procedat în această manieră a încălcat dreptul petentei la un proces echitabil şi la un tribunal imparţial consacrată în art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Prin rezoluţia din 30.09.2008, dată de Parchetul Oneşti în dosarul nr. 2917/P/2007, în temeiul art. 228 alin. 6 şi art. 10 lit. a Cod procedură penală s-a dispus neînceperea urmăriri penale în cauza penală privind pe C.G. cercetată pentru infracţiunile prevăzute de art. 246, 289, 291 Cod penal.

În considerentele rezoluţiei se reţin următoarele:

La data de 05.12.2007 SC „D.J. C.” SRL BUCUREŞTI a formulat plângere penală împotriva numitei C. G., desemnată din anul 2005 lichidator judiciar al SC „C.” SA BORZEŞTI.

În această calitate a efectuat activităţi de valorificare a bunurilor debitoarei falite şi distribuirii sumelor rezultate către creditori.

Obiect al valorificări a făcut şi suprafaţa de 1790 mp teren asupra căreia exista litigiu, mai întâi cu M. C., iar după decesul acestuia, intervenit în anul 1999, cu soţia acestuia – M. L. – unică moştenitoare.

Litigiul privea dreptul de proprietate asupra acestui bun.

Prin sentinţa civilă nr. 3712 din 13.12.2005 a Judecătoriei Oneşti, SC „C.” SA BORZEŞTI a fost obligată să-i lase lui M.L. deplina proprietate şi liniştita posesie a terenului în suprafaţă de 1790 mp.

Înainte ca hotărârea să rămână definitivă, prin contractul nr. 4 din 06.06.2006 SC „C.” SA reprezentată prin lichidator C.G. a vândut SC „C.C.” SRL BORZEŞTI, alături de alte bunuri şi suprafaţa de 9751,424 mp teren curţi construcţii, în care era inclusă şi suprafaţa de 1790 mp revendicată de M.L..

C.G. a formulat cerere de autentificare a contractului de vânzare-cumpărare nr. 4/06.06.2006, admisă prin încheierea din 07.06.2006 a judecătorului sindic (dosar nr. 5918/2006 a Tribunalului Bacău).

SC „D. J. C.” SRL a reclamat pe lichidatorul judiciar C.G. că în mod abuziv a acţionat pentru vânzarea suprafeţei de 1790 mp teren către SC „C.C.” SRL BORZEŞTI.

C.G. nu a iniţiat litigiul cu privire la proprietatea bunului, el a existat înainte de a fi desemnată ca lichidator judiciar.

În contractul de vânzare-cumpărare nr. 4/06.06.2006 s-a făcut menţiunea că în suprafaţa de 9751,424 mp care a fost vândută este inclusă şi o suprafaţă de teren aflată în litigiu cu M. L. Cumpărătorul a consimţit să preia acest risc. Sentinţa civilă nr. 3712 din 13.12.2005 a Judecătoriei Oneşti a rămas definitivă prin respingerea recursului declarat de SC „C.” SA prin lichidator C. G., ca urmarea deciziei Tribunalului Bacău nr. 1010 din 27.10.2006.

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat la notarul public M. A. C., la data de 20.12.2006 M. L. a vândut suprafaţa de 1790 mp teren la SC „D.J.C.” SRL.

Această societate reclamă comiterea unor infracţiuni de către lichidatorul judiciar C. G., situate în timp de până la data de 07.06.2006 când a fost declarat autentic contractul de vânzare cumpărare nr. 4 din 06.06.2006 încheiat între SC „C.” SA şi SC „C. C.” SRL BORZEŞTI.

La data de 07.06.2006 între SC „D.J.C.” SRL şi celelalte persoane fizice şi juridice implicate în acest dosar nu au existat raporturi juridice de drept civil cu privire la suprafaţa de 1790 mp teren.

Prin urmare este nejustificată susţinerea reclamantei SC „D.J.C.” SRL, că prin faptele penale ale lichidatorului judiciar C.G. i s-ar fi produs un prejudiciu.

În raport de probele administrate s-a apreciat că faptele reclamate nu există.

Această soluţia a fost menţinută şi de prim procuror prin rezoluţia nr. 413/II/2/07.11.2008, apreciindu-se că soluţia este legală şi temeinică şi nu se impune modificarea acesteia.

În cauză s-au depus înscrisuri, s-au consultat dosarele penale nr. 2917/P/2007 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti şi din examinarea acestora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin sentinţa civilă nr. 1109 din 20.11.1996 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ, în dosarul nr. 441/1996, rămasă irevocabilă, s-a anulat în parte certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 0576/01.11.1993 emis de Ministerul Industriilor în favoarea S.C. C. S.A. Borzeşti, în sensul deducerii suprafeţei de teren de 0,92 ha. , care include şi suprafaţa de 1790 mp. proprietatea lui M.C.

Prin sentinţa civilă nr. 814/24.02.1999, pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 6471/1998, rămasă definitivă şi irevocabilă, S.C. C. S.A Borzeşti a fost obligată să desfiinţeze construcţiile edificate pe terenul în suprafaţă de 1790 mp.

Prin încheierea din 19.10.2000, s-a deschis procedura reorganizării judiciare împotriva debitoarei S.C C. S.A., dată la care i s-a ridicat şi dreptul de administrare, numindu-i-se administrator judiciar B. C.

Ulterior, prin încheierea din 28.12.2004 a Judecătorului sindic din cadrul Tribunalului Bacău, s-a modificat încheierea din 19.10.2000 şi s-a dispus ca debitoarea S.C. C. S.A să-şi conducă în tot activitatea, sub supravegherea administratorului judiciar.

S-a dispus şi înlocuirea administratorului judiciar B.C. cu administratorul judiciar C. G. cu atribuţii de supraveghere a activităţii debitoarei şi de prezentare a rapoartelor trimestriale privind modul de îndeplinire a planului de reorganizare aprobat.

Prin sentinţa civilă nr. 3712/13.12.2005 a Judecătoriei Oneşti, rămasă definitivă la data de 27.10.2006, s-a admis cererea reclamantei M.L. şi S.C. C. S.A. Borzeşti a fost obligată să-i lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 1790 mp. teren situat în Oneşti.

După rămânerea definitivă a acestei sentinţe, la data de 20.12.2006, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3873, M. L. a vândut S.C. D. J. C. SRL, suprafaţa de 1790 mp. teren arabil situat în intravilanul localităţii Oneşti (fila 17 dosar penal 2917/P/2007).

Deşi făptuitoarea a avut cunoştinţă despre existenţa litigiului cu privire la suprafaţa de 1790 mp. teren şi care făcea obiectul dosarului nr. 3712/13.12.2005, la data de 06.06.2006, în timp ce dosarul se afla în apel, prin contractul de vânzare cumpărare nr. 4 în calitate de lichidator, reprezentant al S.C. C. S.A. Borzeşti, societate în faliment, a vândut S.C. „C.C.” S.R.L. Borzeşti bunurile adjudecate la licitaţia din 10 aprilie 2006 ( fila 13 dosar urmărire penală).

Deşi cu privire la suprafeţele de teren se face menţiune că o parte este în litigiu cu M.L., se specifică în acelaşi timp că bunurile mobile şi imobile sunt proprietatea vânzătorului.

Prin încheierea din 07.06.2006 a Judecătorului sindic, dată în dosarul nr. 5918, s-a admis cererea lichidatorului judiciar C.G. şi s-a declarat autentic contractul de vânzare cumpărare nr. 4.

Împotriva numitei C.G., S.C. D. J. C. S.R.L. Bucureşti a formulat plângere penală pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 246, 289 şi 291 Cod penal, susţinând că actul de vânzare – cumpărare a fost încheiat în vederea sustragerii de la executarea sentinţei civile nr. 3712/2005, şi că în momentul desemnării ca lichidator judiciar cunoştea că M.L. era titulara incontestabilă.

Procurorul prin rezoluţia dată a dispus neînceperea urmăririi penale, reţinând că faptele reclamate nu există.

Este de remarcat că rezoluţia procurorului nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia, în considerentele acesteia făcându-se o prezentare succintă a unora dintre argumentele prezentate în cuprinsul plângerii neindicându-se motivele de fapt şi de drept care au stat la baza pronunţării soluţiei pentru fiecare faptă iar rezoluţia prim procurorului este lipsită de motivare, încălcându-se astfel dreptul la un proces echitabil consacrat de art. 6 din CEDO.

Procurorul se rezumă în a preciza că nu C.G. a iniţiat litigiul asupra proprietăţii bunului şi că la data de 07.06.2006 între S.C. D. J. C. S.R.L. şi celelalte persoane fizice şi juridice implicate în dosar nu au existat raporturi juridice de drept civil.

Potrivit dispoziţiilor art. 246 Cod penal, infracţiunea constă în fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane.

Astfel, nu s-a stabilit dacă făptuitoarea putea fi subiect al infracţiunii, respectiv dacă avea calitatea de funcţionar public sau alt funcţionar, în sensul prevederilor art. 147 Cod penal şi nici dacă este realizat elementul material al infracţiunii.

În acest sens, mai întâi trebuiau analizate atribuţiile făptuitoarei în calitate de lichidator al S.C. C., şi ulterior dacă în exercitarea acestor atribuţii contractul de vânzare – cumpărare nr. 4/2006 l-a încheiat defectuos.

Cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 289 şi 291 Cod penal, nu se face nicio referire cu o singură excepţie în sensul că se apreciază că faptele nu există.

Ca urmare, instanţa este în imposibilitate de a se pronunţa asupra temeiniciei şi legalităţii soluţiei date de procuror, în condiţiile în care nu cuprinde motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

În consecinţă, în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. b Cod procedură penală, plângerea va fi admisă şi va desfiinţa rezoluţia şi cauza va fi trimisă la procuror în vederea redeschiderii urmăririi penale sub aspectele arătate.

Având în vedere decizia în interesul legii nr. 26/02.06.2008, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, menţiunile privitoare la faptele şi împrejurările ce urmează a fi constate şi a mijloacelor de probă ce urmează a fi administrate se vor indica doar în considerentele hotărârii.

Ca efect al admiterii plângerii, în baza art. 192 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 278/1 al. 8 lit. b Cod procedură penală, admite plângerea formulată de petenta S.C. „D.J.C.” S.R.L. Bucureşti cu sediul ales în Bucureşti, …, împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dată de procuror la data de 07.11.2008 în dosarul nr. 413/II/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, faţă de făptuitoarea C.G.

Desfiinţează ordonanţa şi trimite cauza la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti în vederea redeschiderii urmăririi penale.

Se vor administra toate probele în vederea aflării adevărului şi justei soluţionări a cauzei.

În baza art. 192 al. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare, iar pentru făptuitoare de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 02.02.2009.

PREŞEDINTE GREFIER

Red. D. P. – 04.02.2009

Dact. L.M.. – 04.02.2009

Etichete: