Top

Prop. lib. cond.

Prin cererea adresată acestei instanţe comisia pentru propuneri liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulcea a solicitat liberarea condiţionată a condamnatului …….. fiind întrunite cerinţele art. 59 cod penal.

Examinând actele dosarului instanţa retine următoarele: ……..fost condamnat prin sentinţa penală nr.213/2006 a Tribunalului Călăraşi la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.209 Cod penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 08.12.2006 urmând ca aceasta să expire la 07.06.2010 iar transformată în zile reprezintă 1278 zile.

Pentru a putea deveni propozabil condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, adică 852 zile, iar de la data de 08.12.2006 până la 20.02.2009 condamnatul a executat 806 zile, la care se adaugă 48 zile ca urmare a muncii prestate, rezultând un total de 854 zile.

Având în vedere situaţia expusă, la care se adăugă că pe timpul executării pedepsei condamnatul s-a dovedit conştiincios în muncă, dând dovezi temeinice de îndreptare, fiind recompensat, instanţa constată cererea întemeiată, urmând a o admite, fiind întrunite în cauză condiţiile art.59 Cod penal.

Etichete:

Prop. lib. cond.

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.314/327 din 21.01.2009, petentul-condamnat …….. a solicitat liberarea sa condiţionată.

În motivarea cererii, petentul arată că a executat 12 ani şi 8 luni din pedeapsa aplicată şi invocă probleme de ordin medical .

La dosarul cauzei s-au depus relaţii privind executarea pedepsei precum şi caracterizarea petentului, emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.24 din 13.03.1997 a Judecătoriei Tulcea, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 18 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 30.05.1996, urmând ca aceasta să expire la data de 27.08.2014.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 3/4 din pedeapsă, respectiv 4931 zile.

De la data de 05.06.2007 până la 05.02.2009 condamnatul a executat un număr de 4643 zile la care se adaugă 62 zile ca urmare a muncii prestate şi 90 zile perioada stată în întrerupere, totalizând 4701 zile.

Se mai menţionează că în timpul detenţiei condamnatul a a fost sancţionat disciplinar de două ori pentru deţinere de obiect interzise şi nerespectarea R.O.I. A fost folosit la muncă, a participat la activităţi cu caracter gospodăresc şi recompensat de 23 de ori. Execută pedeapsa în regim închis.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o a treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuie să dea dovadă.

Având în vedere cele arătate mai sus şi că petentul nu a executat fracţia legală pentru a beneficia de liberare condiţionată, instanţa urmează a respinge cererea petentului ca nefondată.

Urmează a fixa termen pentru reiterarea cererii la data de 13.02.2010.

În baza art. 192 alin.2 cod procedură penală va obliga petentul-condamnat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 120 lei, din care onorariul apărătorului din oficiu (avocat Gaea Sterică) în sumă de 100 lei urmând a fi avansat către Baroul de Avocaţi Tulcea din fondurile Ministerului Justiţiei.

Etichete:

Prop. lib. cond.

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr. 289/327/2009 din 20.10.2008,Petentul a solicitat liberarea sa condiţionată.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr. 110 din 30.01.2009 a Judecătoriei Tulcea s-a admis cererea de liberare condiţionată formulată de petent, petentul fiind pus în libertate condiţionată la data de 04.02.2009.

Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează a respinge propunerea de liberare condiţionată formulată de Penitenciarul Tulcea ca rămasă fără obiect.

În baza art. 192(2) cod procedură penală va obliga petentul-condamnat la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în sumă de 120 lei, onorariul apărătorului din oficiu (av. Cărbunaru Eva) în sumă de 100 lei urmând a fi avansat către Baroul de Avocaţi Tulcea din fondurile Ministerului Justiţiei.

Etichete:

Prop. lib. cond.

Prin cererea adresată acestei instanţe comisia pentru propuneri liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulcea a solicitat liberarea condiţionată a condamnatului ……… fiind întrunite cerinţele art. 59 cod penal.

Examinând actele dosarului instanţa retine următoarele: …….. fost condamnat prin sentinţa penală nr.179/2007 a Judecătoriei Galaţi la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.209 Cod penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 26.02.2007 urmând ca aceasta să expire la 25.08.2010, iar transformată în zile reprezintă 1277 zile.

Pentru a putea deveni propozabil condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, adică 851 zile, iar de la data de 26.02.2007 până la 06.02.2009 condamnatul a executat 712 zile la care se adaugă 144 zile ca urmare a juncii prestate, rezultând un total de 856 zile.

Având în vedere situaţia expusă, la care se adăugă că pe timpul executării pedepsei condamnatul s-a dovedit conştiincios în muncă, dând dovezi temeinice de îndreptare, fiind recompensat, instanţa constată cererea întemeiată, urmând a o admite, fiind întrunite în cauză condiţiile art.59 Cod penal.

Etichete:

Prop. lib. cond.

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.370/327/2009 din 23.01.2009, petentul condamnat …….. a solicitat liberarea sa condiţionată.

În motivarea cererii sale, petentul a arătat, în esenţă, că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi deşi comisia de liberări din cadrul penitenciarului l-a amânat, consideră că motivele invocate sunt nejustificate.

La dosarul cauzei s-au depus cererea de liberare condiţionată formulată de petent, procesul verbal nr.26 din 16.01.2009 şi caracterizarea petentului condamnat emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.1122/2005 a Judecătoriei Buzău petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 6 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 209 cod penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 19.07.2003, urmând ca aceasta să expire la data de 20.05.2009, adică 2435 zile.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 1623 zile.

De la data de 19.07.2003 până la 16.01.2009 condamnatul a executat 2009 zile la care i se adaugă 302 zile de arest preventiv şi 12 zile ca urmare a muncii prestate, totalizând 2323 zile.

A fost analizat de trei ori de comisia de propuneri pentru punerea în libertate condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulceala şi amânat pentru abateri disciplinare comise, neparticipare la activităţi productive şi timp insuficient pentru resocializare.

La analiza comisiei din data de 16.01.2009 a fost amânat până la data de 15.03.2009 pentru neimplicare în activităţile socio-educative şi productive.

De asemenea, se mai menţionează că pe perioada ultimei amânări nu a fost sancţionat disciplinar, nu a fost folosit la muncă în exteriorul locului de deţinere şi a participat la activităţi cu caracter gospodăresc. Nu a fost recompensat, iar de la data de 15.12.2006 execută pedeapsa în regim închis.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuia să de dovadă.

Având în vedere situaţia expusă, instanţa constată cererea întemeiată, urmând a o admite, fiind întrunite în cauză condiţiile art.59 Cod penal, atât în ceea ce priveşte fracţia pe care petentul trebuia să o execute cât şi relativ la comportamentul său pe perioada executării acestei fracţii.

Va dispune liberarea condiţionată a petentului.

Etichete:

Prop. lib. cond.

Dosar nr. 5346/327/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.183/20.02.2009

J U D E C A T A :

Prin cererea adresată Judecătoriei Medgidia şi înregistrată sub nr. 4323/256/2008 din 26.09.2008, petentul ———— a solicitat liberarea sa condiţionată.

În motivarea cererii petentul a arătat că a muncit şi a participat la programele socio-educative şi de reeducare, fiind de mai multe ori evidenţiat.

Prin sentinţa penală nr.1693/P/03.10.2008 Judecătoria Medgidia a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Pe rolul Judecătoriei Tulcea s-a format la data de 05.11.2008 dosarul nr.5346/327/2008.

La dosarul cauzei s-au depus adresa nr.214751/20.11.2008, adresa nr.215951/04.12.2008, adresa nr.216996/19.12.2008 şi adresa nr.17122/19.02.2009 emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.311/2008 a Tribunalului Tulcea, a fost condamnat la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 18.01.2006, urmând ca aceasta să expire la data de 18.11.2012.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 1948 zile.

De la data de 18.01.2006 până la 18.02.2009 condamnatul a executat 1128 zile, arest preventiv 425 zile, la care i se adaugă 2 zile ca urmare a muncii prestate, totalizând 1555 zile.

De asemenea, se mai menţionează că pe perioada executării pedepsei a avut un comportament corespunzător, nu a fost sancţionat disciplinar şi a fost recompensat o dată cu suplimentarea drepturilor.

La termenul din 20.02.2009, prezent în faţa instanţei şi asistat de apărătorul din oficiu, petentul a arătat că înţelege să îşi retragă cererea, situaţie faţă de care instanţa urmează a lua act de voinţa petentului.

Va obliga petentul-condamnat la plata sumei de 180 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care suma de 100 lei urmând a fi virată din fondul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru avocat ———-.

Etichete:

Prop. lib. cond.

Dosar nr. 524/327/2009

SENTINŢA PENALĂ NR.182/20.02.2009

J U D E C A T A :

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.524/327/2009 din 28.01.2009, petentul ————- a solicitat liberarea sa condiţionată.

Petentul a motivat cererea sa.

La dosarul cauzei s-au depus cererea de liberare condiţionată formulată de petent şi adresa nr.16716/05.02.2009 emisă de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.666/2007 a Judecătoriei Tulcea, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuia să de dovadă.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 06.02.2007, urmând ca aceasta să expire la data de 05.02.2011. De la data de 06.02.2011începe executarea unei alte pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de furt, aplicată prin sentinţa penală nr.1364/2007 a Judecătoriei Tulcea şi expiră la 05.08.2012.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 1338 zile.

De la data de 06.02.2007 până la 20.02.2009 condamnatul a executat 746 zile, la care i se adaugă 0 zile ca urmare a muncii prestate- fost consumator de droguri, totalizând 746 zile.

Se mai menţionează că pe perioada executării pedepsei a fost pedepsit disciplinar de trei ori, rapoartele nefiind ridicate.

Având în vedere situaţia expusă prin raportare la dispoziţiile art.59 Cod penal, instanţa apreciază cererea ca nefondată, urmând a o respinge în acest temei.

Va fixa termen pentru reiterarea cererii la data de 19.02.2010.

Va obliga condamnatul la plata sumei de 120 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care suma de 100 lei urmând se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru avocat ———-.

Etichete:

Prop. lib. cond.

Dosar nr. 422/327/2009

SENTINŢA PENALĂ NR.181/20.02.2009

J U D E C A T A :

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr. 422/327/2009 din 26.01.2009, petentul ——— a solicitat liberarea sa condiţionată.

În motivarea cererii petentul a arătat că a muncit şi a participat la programele socio-educative şi de reeducare, fiind de mai multe ori evidenţiat.

La dosarul cauzei s-a depus adresa nr.16406/19.02.2009 emisă de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.964/2008 a Judecătoriei Constanţa, a fost condamnat la pedeapsa de 6 ani şi luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 26.10.2005, urmând ca aceasta să expire la data de 25.04.2012.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 1582 zile.

De la data de 26.10.2005 până la 18.02.2009 condamnatul a executat 1212 zile, arest preventiv 0 zile, la care i se adaugă 77 zile ca urmare a muncii prestate, totalizând 1289 zile.

De asemenea, se mai menţionează că pe perioada executării pedepsei a avut un comportament corespunzător, nu a fost sancţionat disciplinar şi a fost recompensat de 12 ori cu suplimentarea drepturilor.

La termenul din 20.02.2009, prezent în faţa instanţei şi asistat de apărătorul din oficiu, petentul a arătat că înţelege să îşi retragă cererea, situaţie faţă de care instanţa urmează a lua act de voinţa petentului.

Va obliga petentul-condamnat la plata sumei de 120 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care suma de 100 lei urmând a fi virată din fondul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru avocat ———-.

Etichete:

Prop. lib. cond.

Dosar nr. 991/327/2009

SENTINŢA PENALĂ NR.180/20.02.2009

J U D E C A T A :

Prin cererea adresată acestei instanţe comisia pentru propuneri liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulcea a solicitat liberarea condiţionată a condamnatului ———-, fiind întrunite cerinţele art. 59 cod penal.

Examinând actele dosarului instanţa retine următoarele: ———– a fost condamnat prin sentinţa penală nr.75/2007 a Tribunalului Vrancea la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de tentativă de omor calificat prevăzută de art.20-art.175 Cod penal. Condamnatul a început executarea pedepsei la 03.08.2006 urmând ca aceasta să expire la 02.08.2010, iar transformată în zile reprezintă 1461 zile.

Pentru a putea deveni propozabil condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, adică 974 zile, iar de la data de 03.08.2006 până la 13.02.2009 condamnatul a executat 926 zile, la care se adaugă 50 zile ca urmare a muncii prestate, rezultând un total de 976 zile.

Având în vedere situaţia expusă, la care se adăugă că pe timpul executării pedepsei condamnatul s-a dovedit conştiincios în muncă, dând dovezi temeinice de îndreptare, fiind recompensat, instanţa constată cererea întemeiată, urmând a o admite, fiind întrunite în cauză condiţiile art.59 Cod penal.

Etichete:

Prop. lib. cond.

Dosar nr. 990/327/2009

SENTINŢA PENALĂ NR.179/20.02.2009

J U D E C A T A :

Prin cererea adresată acestei instanţe comisia pentru propuneri liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulcea a solicitat liberarea condiţionată a condamnatului ———-, fiind întrunite cerinţele art. 59 cod penal.

Examinând actele dosarului instanţa retine următoarele: ———— a fost condamnat prin sentinţa penală nr.2108/1998 a Judecătoriei Tulcea la o pedeapsă de 3 ani şi 3 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.209 Cod penal. Condamnatul a început executarea pedepsei la 06.04.2007 urmând ca aceasta să expire la 05.07.2010, iar transformată în zile reprezintă 1187 zile.

Pentru a putea deveni propozabil condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, adică 791 zile, iar de la data de 06.04.2007 până la 13.02.2009 condamnatul a executat 680 zile, la care se adaugă 113 zile ca urmare a muncii prestate, rezultând un total de 793 zile.

Având în vedere situaţia expusă, la care se adăugă că pe timpul executării pedepsei condamnatul s-a dovedit conştiincios în muncă, dând dovezi temeinice de îndreptare, fiind recompensat, instanţa constată cererea întemeiată, urmând a o admite, fiind întrunite în cauză condiţiile art.59 Cod penal.

Etichete: